Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Curățirea leprei de pe om

141Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Aceasta este legea celui lepros în ziua curățirii lui: Să

14.2
Mat. 8.2,4Mc. 1.40,44Lc. 5.12,14
17.14
fie adus la preot. 3Și preotul să iasă afară din tabără și preotul să‐l vadă și iată, dacă rana de lepră s‐a vindecat în lepros, 4atunci preotul să poruncească să se ia pentru cel ce are să fie curățit două păsări vii, curate, și lemn de cedru
14.4
Num. 19.6
și cârmezin
14.4
Evr. 9.19
și isop
14.4
Ps. 51.7
. 5Și preotul să poruncească să fie junghiată una din păsări într‐un vas de lut peste apă vie. 6Și să ia pasărea vie și lemnele de cedru și cârmezinul și isopul și să le înmoaie cu pasărea vie în sângele păsării care a fost junghiată peste apa vie. 7Și să stropească
14.7
Evr. 9.13
de șapte ori
14.7
2 Reg. 5.10,14
peste cel ce are să fie curățit de lepră și să‐l jude ce curat și să dea drumul la pasărea vie într‐un câmp deschis. 8Și cel ce are să fie curățit să‐și spele
14.8
Cap. 13.6.
hainele și să‐și radă tot părul și să se scalde
14.8
Cap. 11.25.
în apă și va fi curat. Și după aceasta să intre în tabără și să locuiască șapte zile
14.8
Num. 12.15
afară din cortul său. 9Și va fi așa: a șaptea zi își va rade tot părul, capul și barba și sprâncenele; să‐și radă tot părul și să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă și va fi curat. 10Și
14.10
Mat. 8.4Mc. 1.44Lc. 5.14
a opta zi să ia doi miei fără cusur și o mielușea de un an fără cusur și trei zecimi de floarea făinii frământată cu untdelemn ca dar de mâncare
14.10
Cap. 2.1.
și un log de untdelemn. 11Și preotul care‐l curăță să înfățișeze pe cel ce are să fie curățit și acele lucruri înaintea Domnului la intrarea cortului întâlnirii. 12Și preotul să ia unul din miei și să‐l
14.12
Cap. 5.2, 18;
aducă jertfă pentru vină și logul de untdelemn și să le legene
14.12
Ex. 29.24
ca dar legănat înaintea Domnului. 13Și să junghie mielul în locul
14.13
Ex. 29.114.4,24
unde se junghie jertfa pentru păcat și arderea de tot, într‐un loc sfânt; căci
14.13
Cap. 7.7.
jertfa pentru vină ca și jertfa pentru păcat este a preotului; este preasfântă
14.13
Cap. 2.3;
. 14Și preotul să ia din sângele jertfei pentru vină și preotul să pună pe moalele
14.14
Ex. 29.20
urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul gros al mâinii lui drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept. 15Și preotul să ia din logul de untdelemn și să toarne în palma mâinii stângi, a lui, a preotului. 16Și preotul să‐și întingă degetul cel drept în untdelemnul care este în mâna stângă a sa și să stropească cu degetul său din untdelemn de șapte ori înaintea Domnului. 17Și din untdelemnul rămas care este în mâna sa preotul să pună pe moalele urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul cel gros al mâinii sale drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept al lui peste sângele jertfei pentru vină. 18Și untdelemnul rămas care este în mâna dreaptă a preotului să‐l pună pe capul celui ce are să fie curățit și preotul
14.18
Cap. 4.26.
să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 19Și preotul să aducă jertfa
14.19
Cap. 5.1;
pentru păcat și să facă ispășire pentru cel ce are să fie curățit de necurățenia sa și după aceea să junghie arderea de tot. 20Și preotul să aducă arderea de tot și darul de mâncare pe altar și preotul să facă ispășire pentru el și va fi curat. 21Și
14.21
Cap. 5.7;
dacă va fi sărac și nu‐i va da mâna să ajungă până aici, să ia un miel ca jertfă pentru vină drept dar legănat ca să facă ispășire pentru el și o zecime de floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare și un log de untdelemn 22și
14.22
Cap. 12.8;
două turturele sau doi pui de porumbel, după cum îi va da mâna: și unul să fie jertfă pentru păcat și altul ardere de tot. 23Și
14.23
Vers. 10, 11.
să le aducă la preot în ziua a opta a curățirii sale la intrarea cortului întâlnirii înaintea Domnului. 24Și
14.24
Vers. 12.
preotul să ia mielul jertfei pentru vină și logul de untdelemn și preotul să le legene ca dar legănat înaintea Domnului. 25Și să junghie mielul jertfei pentru vină și preotul să ia din sângele
14.25
Vers. 14.
jertfei pentru vină și să pună pe moalele urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul cel gros al mâinii lui drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept. 26Și preotul să toarne din untdelemn în palma mâinii sale stângi, a lui, a preotului. 27Și preotul să stropească cu degetul său cel drept din untdelemnul care este în mâna lui stângă de șapte ori înaintea Domnului. 28Și preotul să pună din untdelemnul care este în mâna sa pe moalele urechii drepte a celui ce are să fie curățit și pe degetul cel gros al mâinii sale drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept, pe locul sângelui jertfei pentru vină. 29Și untdelemnul rămas care este în palma mâinii preotului, să‐l pună pe capul celui ce are să fie curățit, ca să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 30Și să aducă una
14.30
Vers. 22. Cap. 15.15.
din turturele sau din puii de porumbel, după cum i‐a dat mâna. 31După cum i‐a dat mâna, unul să fie jertfă pentru păcat și altul ardere de tot cu darul de mâncare; și preotul să facă ispășire pentru cel ce are să fie curățit înaintea Domnului. 32Aceasta este legea celui în care este o rană de lepră și nu‐i dă mâna pentru
14.32
Vers. 10.
curățirea sa.

Curățirea leprei de pe case

33Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 34Când

14.34
Gen. 17.8Num. 32.22Deut. 7.1
32.49
veți intra în țara Canaan pe care v‐o dau în stăpânire și voi pune o rană de lepră în vreo casă din țara pe care o veți avea în stăpânire, 35atunci să vină acela a cui este casa și să spună preotului zicând: Pare‐mi‐se că este ceva ca o rană
14.35
Prov. 3.33Zah. 5.4
în casă. 36Și preotul să poruncească să fie golită casa, mai înainte de a intra preotul în ea să vadă rana, ca să nu se facă necurate toate câte sunt în casă; și după aceea preotul să intre să vadă casa. 37Și va vedea rana și iată dacă rana este în pereții casei cu gropișoare verzui sau roșiatice și par mai adânci decât peretele; 38atunci preotul să iasă din casă la intrarea casei și să încuie casa șapte zile. 39Și preotul să se întoarcă a șaptea zi și să vadă; și iată dacă rana s‐a întins pe pereții casei, 40atunci preotul să poruncească să se scoată pietrele în care este rana și să le arunce afară din cetate într‐un loc necurat. 41Și să pună să fie răzăluită casa pe dinăuntru de jur‐împrejur și să se arunce tencuiala care este răzăluită afară din cetate într‐un loc necurat. 42Și să se ia alte pietre și să se pună în locul pietrelor acelora și să se ia altă tencuială și să se tencuiască astfel casa. 43Și dacă rana se va întoarce și va izbucni în casă după ce s‐au scos pietrele, și după ce s‐a răzăluit casa și s‐a tencuit: 44atunci preotul să intre și să se uite și iată dacă rana s‐a întins în casă, este o lepră rozătoare
14.44
Cap. 13.51.
în casă; este necurată. 45Și vor dărâma casa, pietrele ei și lemnele ei și toată tencuiala casei și le vor scoate afară din cetate într‐un loc necurat. 46Și cel ce va intra în casă în zilele cât va fi încuiată să fie necurat până seara. 47Și cel ce va dormi în casă să‐și spele hainele și cel ce va mânca în casă să‐și spele hainele. 48Și dacă preotul va intra și va vedea și iată rana nu s‐a întins în casă după ce casa a fost tencuită, atunci preotul să jude ce casa curată, căci rana s‐a vindecat. 49Și el va lua ca să curețe casa două
14.49
Vers. 4.
păsări și lemn de cedru și cârmezin și isop. 50Și să junghie una din păsări într‐un vas de lut peste apă vie. 51Și să ia lemnul de cedru și isopul și cârmezinul și pasărea vie și să le moaie în sângele păsării junghiate și în apa vie și să stropească de șapte ori casa. 52Și să curățe casa cu sângele păsării și cu apa vie și cu pasărea vie și cu lemnul de cedru și cu isopul și cu cârmezinul. 53Și să dea drumul păsării vii afară din cetate într‐un câmp deschis și să facă
14.53
Vers. 20.
ispășire pentru casă și va fi curată. 54Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru râia
14.54
Cap. 13.30.
de cap 55și pentru lepra
14.55
Cap. 13.47.
de haine și
14.55
Vers. 34.
de case, 56și pentru
14.56
Cap. 13.2.
umflătură și pentru bubă și pentru bășicuțe, 57ca să‐i învețe
14.57
Deut. 24.8Ezec. 44.29
în ziua necurățeniei și în ziua curățeniei. Aceasta este legea leprei.

15

Necurățiile bărbatului și femeii

151Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Vorbiți copiilor lui Israel și ziceți‐le: Bărbatul

15.2
Cap. 22.4.
care va avea o curgere din carnea sa, din pricina curgerii sale, este necurat. 3Și aceasta va fi necurățenia sa în curgerea sa: dacă curgerea sa va ieși din carnea sa sau carnea sa va opri curgerea sa, este necurățenia sa. 4Orice așternut pe care se culcă cel ce are curgerea va fi necurat și orice lucru pe care va ședea va fi necurat. 5Și cel ce se va atinge de așternutul lui să‐și spele hainele și
15.5
Cap. 11.25;
să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 6Și cel ce va ședea pe lucrul pe care a șezut cel ce are curgere, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 7Și cel ce se va atinge de carnea celui ce are curgere, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 8Și dacă cel ce are curgerea va scuipa pe cel ce este curat, atunci el să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 9Și orice șa pe care va călări cel ce are curgerea va fi necurată. 10Și oricine se va atinge de ceva ce a fost sub el să fie necurat până seara; și cel ce va purta unul din aceste lucruri să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 11Și oricine de care se va atinge cel ce are curgerea și nu și‐a spălat mâinile în apă, acela să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 12Și
15.12
Cap. 6.28;
vasul de lut de care se va atinge cel ce are curgerea să se spargă și orice vas de lemn să se spele în apă. 13Și când cel ce are curgerea se va curăți de curgerea sa, să‐și numere
15.13
Vers. 28. Cap. 14.8.
șapte zile pentru curățirea sa și să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă vie și va fi curat. 14Și a opta zi să ia două turturele
15.14
Cap. 14.22, 23.
sau doi pui de porumbel și să vină înaintea Domnului la intrarea cortului întâlnirii și să le dea preotului. 15Și preotul să le aducă una
15.15
Cap. 14.30, 31.
jertfă pentru păcat și una ardere de tot. Și preotul
15.15
Cap. 14.19, 31.
să facă ispășire pentru el înaintea Domnului pentru curgerea sa. 16Și
15.16
Cap. 22.4.
dacă va ieși vreunuia sămânța de împreunare din el, atunci să‐și scalde toată carnea în apă și să fie necurat până seara. 17Și orice haină și orice piele peste care va fi sămânța de împreunare să se spele cu apă și să fie necurat până seara. 18Și femeia cu care se va culca bărbatul cu sămânța de împreunare… să se scalde amândoi în apă și să fie necurați
15.18
1 Sam. 21.4
până seara. 19Și
15.19
Cap. 12.2.
când o femeie va avea o curgere și curgerea ei în carnea ei va fi sânge, să fie șapte zile în necurăția ei și oricine se va atinge de ea să fie necurat până seara. 20Și orice lucru pe care se va culca ea în necurăția ei să fie necurat; și orice lucru pe care va ședea ea să fie necurat. 21Și cel ce se va atinge de așternutul ei, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 22Și oricine se va atinge de vreun lucru pe care a șezut ea, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 23Și dacă va fi ceva pe așternut sau pe alt lucru pe care șade ea, dacă se va atinge cineva de acel lucru, să fie necurat până seara. 24Și
15.24
Cap. 20.18.
dacă se va culca cineva cu ea și necurăția ei va fi pe el, să fie necurat șapte zile; și orice așternut pe care se va culca el să fie necurat. 25Și dacă o femeie
15.25
Mat. 9.20Mc. 5.25Lc. 8.43
va avea curgerea ei de sânge multe zile afară de vremea necurăției ei sau când va avea curgere peste zilele necurăției ei: în toate zilele curgerii necurățeniei ei să fie ca în zilele necurăției ei, să fie necurată. 26Orice așternut pe care se va culca ea în toate zilele curgerii sale să‐i fie ca așternutul necurățeniei ei și orice lucru pe care va ședea să fie necurat ca necurățenia necurăției ei. 27Și oricine se va atinge de ele să fie necurat și să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 28Și
15.28
Vers. 13.
dacă se va curăți de curgerea ei, să numere șapte zile și după aceea va fi curată. 29Și a opta zi să‐și ia două turturele sau doi pui de porumbel și să‐i aducă preotului la intrarea cortului întâlnirii. 30Și preotul să aducă unul ca jertfă pentru păcat, iar altul ca ardere de tot și preotul să facă ispășire pentru ea înaintea Domnului pentru curgerea necurățeniei ei. 31Și
15.31
Cap. 11.47.
să despărțiți pe copiii lui Israel de necurățenia lor ca să nu moară în necurățenia lor, întinând
15.31
Num. 5.3
19.13,20Ezec. 5.11
23.38
locașul meu care este în mijlocul lor. 32Aceasta
15.32
Vers. 2.
este legea pentru cel ce are o curgere și pentru cel din care iese sămânța de împreunare și care se necurățește
15.32
Vers. 16.
prin ea 33și pentru femeia
15.33
Vers. 19.
care suferă de necurăția ei și pentru oricine are o curgere, fie bărbat fie
15.33
Vers. 25.
femeie, și pentru cel ce
15.33
Vers. 24.
se va culca cu cea care este necurată.

16

Ziua ispășirii

161Și Domnul a vorbit lui Moise după

16.1
Cap. 10.1, 2.
moartea celor doi fii ai lui Aaron când s‐au apropiat înaintea Domnului și au murit. 2Și Domnul a zis lui Moise: Vorbește lui Aaron, fratele tău, să nu intre
16.2
Ex. 30.10Evr. 9.7
10.19
oricând în sfântul locaș, înăuntrul perdelei dinaintea scaunului îndurării, care este peste chivot, ca să nu moară; căci
16.2
Ex. 25.22
40.341 Reg. 8.10,11,12
mă voi arăta în nor deasupra scaunului îndurării. 3Aaron să
16.3
Evr. 9.7,12,24,25
intre cu acestea în sfântul locaș: cu
16.3
Cap. 4.3.
un vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat și un berbece ca ardere de tot. 4Să se îmbrace cu
16.4
Ex. 28.39,42,43Ezec. 44.17,18
cămașa sfântă de in și să‐și pună izmene de in pe carnea sa și să se încingă cu brâul de in și să‐și lege mitra de in; acestea sunt haine sfinte; și să‐și scalde
16.4
Ex. 30.20
carnea în apă și să se îmbrace cu ele. 5Și
16.5
Cap. 4.14.
să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi țapi din capre ca jertfă pentru păcat și un berbece ca ardere de tot. 6Și Aaron să aducă vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine și să facă ispășire
16.6
Cap. 9.7.
pentru sine și pentru casa sa. 7Și să ia cei doi țapi și să‐i pună înaintea Domnului înaintea intrării cortului întâlnirii. 8Și Aaron să arunce sorți pentru cei doi țapi: un sorț pentru Domnul și celălalt sorț pentru Azazel. 9Și Aaron să înfățișeze țapul pe care a căzut sorțul pentru Domnul și să‐l aducă jertfă pentru păcat. 10Și țapul pe care a căzut sorțul pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului spre a face ispășire
16.10
1 In. 2.2
cu el, spre a‐l trimite ca Azazel în pustie. 11Și Aaron să aducă vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine și să facă ispășire pentru sine și pentru casa sa și să junghie vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine. 12Și să ia o cădelniță
16.12
Cap. 10.1.
plină de cărbuni de foc de pe altarul dinaintea Domnului și mâinile lui pline de tămâie
16.12
Ex. 30.34
mirositoare pisată mărunt și să le aducă înăuntrul perdelei. 13Și să pună tămâie
16.13
Ex. 30.1,7,8Num. 16.7,18,46Ap. 8.3,4
pe foc înaintea Domnului ca norul tămâiei să acopere scaunul îndurării
16.13
Ex. 25.21
care este deasupra mărturiei ca să nu moară. 14Și
16.14
Cap. 4.5.
să ia din sângele vițelului și să stropească
16.14
Cap. 4.6.
cu degetul său înaintea scaunului îndurării spre răsărit și să stropească din sânge cu degetul său de șapte ori înaintea scaunului îndurării. 15Și
16.15
Evr. 2.17
5.2
9.7,28
să junghie țapul jertfei pentru păcat care este pentru popor și să aducă sângele lui înăuntrul
16.15
Vers. 2.
perdelei și să facă cu sângele lui cum a făcut cu sângele vițelului și să‐l stropească peste scaunul îndurării și înaintea scaunului îndurării. 16Și să facă
16.16
Ex. 29.36Ezec. 45.18Evr. 9.22,23
ispășire pentru sfântul locaș de necurățiile copiilor lui Israel și de călcările lor de lege în toate păcatele lor și așa să facă și pentru cortul întâlnirii care locuiește între ei în mijlocul necurăției lor. 17Și
16.17
Ex. 31.3Lc. 1.10
să nu fie niciun om în cortul întâlnirii când va intra să facă ispășire în sfântul locaș până va ieși și va face ispășire pentru sine și pentru casa sa și pentru toată obștea lui Israel. 18Și să iasă la altarul care este înaintea Domnului și să facă ispășire
16.18
Ex. 30.10Evr. 9.22,23
pentru el și să ia din sângele vițelului și din sângele țapului și să‐l pună pe coarnele altarului de jur împrejur. 19Și să stropească peste el din sânge cu degetul său de șapte ori și să‐l curețe
16.19
Ezec. 43.20
și să‐l sfințească de necurățeniile copiilor lui Israel. 20Și când va sfârși facerea ispășirii
16.20
Vers. 16.
pentru sfântul locaș și cortul întâlnirii și altar, să aducă țapul cel viu. 21Și Aaron să‐și pună
16.21
Is. 53.6
amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate nelegiuirile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege în toate păcatele lor și să le pună pe capul țapului și să‐l trimită în pustie prin mâna unui om care să stea gata. 22Și țapul va purta
16.22
Is. 53.11,12In. 1.29Evr. 9.281 Pet. 2.24
asupra sa toate nelegiuirile lor într‐un pământ nelocuit și să dea drumul țapului în pustie. 23Și Aaron să intre în cortul întâlnirii și să se dezbrace
16.23
Ezec. 22.14
44.19
de hainele sale de in cu care se îmbrăcase când a intrat în sfântul locaș și să le lase acolo. 24Și să‐și scalde carnea în apă într‐un loc sfânt și să se îmbrace cu hainele sale și să iasă afară și să jertfească
16.24
Vers. 3, 5.
arderea sa de tot și arderea de tot a poporului și să facă ispășire pentru sine și pentru popor. 25Și să ardă pe altar grăsimea
16.25
Cap. 4.10.
jertfei pentru păcat. 26Și acela care a dat drumul țapului pentru Azazel să‐și spele hainele și să‐și scalde
16.26
Cap. 15.5.
carnea în apă și după aceea să intre în tabără. 27Și
16.27
Cap. 4.12, 21;
vițelul jertfei pentru păcat și țapul jertfei pentru păcat al căror sânge a fost adus în sfântul locaș spre a face ispășire, să fie scos afară din tabără și să ardă cu foc pielea lor și carnea lor și balega lor. 28Și cel ce le va arde să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă și după aceea să intre în tabără. 29Și să vă fie o orânduire în veac: în
16.29
Ex. 30.10Num. 29.7Is. 58.3,5Dan. 10.3,12
luna a șaptea, la zece ale lunii, să vă amărâți sufletele și să nu faceți niciun lucru, atât băștinașul cât și străinul de loc care stă vremelnic între voi. 30Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi spre a vă curăți
16.30
Ps. 51.2Ier. 33.8Ef. 5.26Evr. 9.13,14
10.1,21 In. 1.7,9
: veți fi curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31Este un Sabat
16.31
Cap. 23.32.
de odihnă pentru voi și să vă amărâți sufletele: este o orânduire în veac. 32Și ispășirea
16.32
Cap. 4.3, 5, 16.
s‐o facă preotul care a fost uns și care a fost sfințit
16.32
Ex. 29.29,30Num. 20.26,28
ca să fie preot în locul tatălui său și el se va
16.32
Vers. 4.
îmbrăca cu hainele de in, hainele sfinte. 33Și să facă
16.33
Vers. 6, 16, 17, 18, 24.
ispășire pentru locașul sfințit și să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul obștei. 34Și aceasta
16.34
Cap. 23.31.
să vă fie o orânduire veșnică pentru ca să se facă ispășire pentru copiii lui Israel de toate păcatele lor odată
16.34
Ex. 30.10Evr. 9.7,25
pe an. Și s‐a făcut cum poruncise Domnul lui Moise.