Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Necurățiile bărbatului și femeii

151Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Vorbiți copiilor lui Israel și ziceți‐le: Bărbatul

15.2
Cap. 22.4.
Num. 5.22 Sam. 3.29Mat. 9.20Mc. 5.25Lc. 8.43
care va avea o curgere din carnea sa, din pricina curgerii sale, este necurat. 3Și aceasta va fi necurățenia sa în curgerea sa: dacă curgerea sa va ieși din carnea sa sau carnea sa va opri curgerea sa, este necurățenia sa. 4Orice așternut pe care se culcă cel ce are curgerea va fi necurat și orice lucru pe care va ședea va fi necurat. 5Și cel ce se va atinge de așternutul lui să‐și spele hainele și
15.5
Cap. 11.25;
17.15
să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 6Și cel ce va ședea pe lucrul pe care a șezut cel ce are curgere, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 7Și cel ce se va atinge de carnea celui ce are curgere, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 8Și dacă cel ce are curgerea va scuipa pe cel ce este curat, atunci el să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 9Și orice șa pe care va călări cel ce are curgerea va fi necurată. 10Și oricine se va atinge de ceva ce a fost sub el să fie necurat până seara; și cel ce va purta unul din aceste lucruri să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 11Și oricine de care se va atinge cel ce are curgerea și nu și‐a spălat mâinile în apă, acela să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 12Și
15.12
Cap. 6.28;
11.32,33
vasul de lut de care se va atinge cel ce are curgerea să se spargă și orice vas de lemn să se spele în apă. 13Și când cel ce are curgerea se va curăți de curgerea sa, să‐și numere
15.13
Vers. 28. Cap. 14.8.

șapte zile pentru curățirea sa și să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă vie și va fi curat. 14Și a opta zi să ia două turturele
15.14
Cap. 14.22, 23.

sau doi pui de porumbel și să vină înaintea Domnului la intrarea cortului întâlnirii și să le dea preotului. 15Și preotul să le aducă una
15.15
Cap. 14.30, 31.

jertfă pentru păcat și una ardere de tot. Și preotul
15.15
Cap. 14.19, 31.

să facă ispășire pentru el înaintea Domnului pentru curgerea sa. 16Și
15.16
Cap. 22.4.
Deut. 23.10
dacă va ieși vreunuia sămânța de împreunare din el, atunci să‐și scalde toată carnea în apă și să fie necurat până seara. 17Și orice haină și orice piele peste care va fi sămânța de împreunare să se spele cu apă și să fie necurat până seara. 18Și femeia cu care se va culca bărbatul cu sămânța de împreunare… să se scalde amândoi în apă și să fie necurați
15.18
1 Sam. 21.4
până seara. 19Și
15.19
Cap. 12.2.

când o femeie va avea o curgere și curgerea ei în carnea ei va fi sânge, să fie șapte zile în necurăția ei și oricine se va atinge de ea să fie necurat până seara. 20Și orice lucru pe care se va culca ea în necurăția ei să fie necurat; și orice lucru pe care va ședea ea să fie necurat. 21Și cel ce se va atinge de așternutul ei, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 22Și oricine se va atinge de vreun lucru pe care a șezut ea, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 23Și dacă va fi ceva pe așternut sau pe alt lucru pe care șade ea, dacă se va atinge cineva de acel lucru, să fie necurat până seara. 24Și
15.24
Cap. 20.18.

dacă se va culca cineva cu ea și necurăția ei va fi pe el, să fie necurat șapte zile; și orice așternut pe care se va culca el să fie necurat. 25Și dacă o femeie
15.25
Mat. 9.20Mc. 5.25Lc. 8.43
va avea curgerea ei de sânge multe zile afară de vremea necurăției ei sau când va avea curgere peste zilele necurăției ei: în toate zilele curgerii necurățeniei ei să fie ca în zilele necurăției ei, să fie necurată. 26Orice așternut pe care se va culca ea în toate zilele curgerii sale să‐i fie ca așternutul necurățeniei ei și orice lucru pe care va ședea să fie necurat ca necurățenia necurăției ei. 27Și oricine se va atinge de ele să fie necurat și să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 28Și
15.28
Vers. 13.

dacă se va curăți de curgerea ei, să numere șapte zile și după aceea va fi curată. 29Și a opta zi să‐și ia două turturele sau doi pui de porumbel și să‐i aducă preotului la intrarea cortului întâlnirii. 30Și preotul să aducă unul ca jertfă pentru păcat, iar altul ca ardere de tot și preotul să facă ispășire pentru ea înaintea Domnului pentru curgerea necurățeniei ei. 31Și
15.31
Cap. 11.47.
Deut. 24.8Ezec. 44.23
să despărțiți pe copiii lui Israel de necurățenia lor ca să nu moară în necurățenia lor, întinând
15.31
Num. 5.3
19.13,20Ezec. 5.11
23.38
locașul meu care este în mijlocul lor. 32Aceasta
15.32
Vers. 2.

este legea pentru cel ce are o curgere și pentru cel din care iese sămânța de împreunare și care se necurățește
15.32
Vers. 16.

prin ea 33și pentru femeia
15.33
Vers. 19.

care suferă de necurăția ei și pentru oricine are o curgere, fie bărbat fie
15.33
Vers. 25.

femeie, și pentru cel ce
15.33
Vers. 24.

se va culca cu cea care este necurată.