Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Ziua ispășirii

161Și Domnul a vorbit lui Moise după

16.1
Cap. 10.1, 2.

moartea celor doi fii ai lui Aaron când s‐au apropiat înaintea Domnului și au murit. 2Și Domnul a zis lui Moise: Vorbește lui Aaron, fratele tău, să nu intre
16.2
Ex. 30.10Evr. 9.7
10.19
oricând în sfântul locaș, înăuntrul perdelei dinaintea scaunului îndurării, care este peste chivot, ca să nu moară; căci
16.2
Ex. 25.22
40.341 Reg. 8.10,11,12
mă voi arăta în nor deasupra scaunului îndurării. 3Aaron să
16.3
Evr. 9.7,12,24,25
intre cu acestea în sfântul locaș: cu
16.3
Cap. 4.3.

un vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat și un berbece ca ardere de tot. 4Să se îmbrace cu
16.4
Ex. 28.39,42,43Ezec. 44.17,18
cămașa sfântă de in și să‐și pună izmene de in pe carnea sa și să se încingă cu brâul de in și să‐și lege mitra de in; acestea sunt haine sfinte; și să‐și scalde
16.4
Ex. 30.20
carnea în apă și să se îmbrace cu ele. 5Și
16.5
Cap. 4.14.
Num. 29.112 Cron. 29.21Ezra 6.17Ezec. 45.22,23
să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi țapi din capre ca jertfă pentru păcat și un berbece ca ardere de tot. 6Și Aaron să aducă vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine și să facă ispășire
16.6
Cap. 9.7.
Evr. 5.2
7.27,28
9.7
pentru sine și pentru casa sa. 7Și să ia cei doi țapi și să‐i pună înaintea Domnului înaintea intrării cortului întâlnirii. 8Și Aaron să arunce sorți pentru cei doi țapi: un sorț pentru Domnul și celălalt sorț pentru Azazel. 9Și Aaron să înfățișeze țapul pe care a căzut sorțul pentru Domnul și să‐l aducă jertfă pentru păcat. 10Și țapul pe care a căzut sorțul pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului spre a face ispășire
16.10
1 In. 2.2
cu el, spre a‐l trimite ca Azazel în pustie. 11Și Aaron să aducă vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine și să facă ispășire pentru sine și pentru casa sa și să junghie vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine. 12Și să ia o cădelniță
16.12
Cap. 10.1.
Num. 16.18,46Ap. 8.5
plină de cărbuni de foc de pe altarul dinaintea Domnului și mâinile lui pline de tămâie
16.12
Ex. 30.34
mirositoare pisată mărunt și să le aducă înăuntrul perdelei. 13Și să pună tămâie
16.13
Ex. 30.1,7,8Num. 16.7,18,46Ap. 8.3,4
pe foc înaintea Domnului ca norul tămâiei să acopere scaunul îndurării
16.13
Ex. 25.21
care este deasupra mărturiei ca să nu moară. 14Și
16.14
Cap. 4.5.
Evr. 9.13,25
10.4
să ia din sângele vițelului și să stropească
16.14
Cap. 4.6.

cu degetul său înaintea scaunului îndurării spre răsărit și să stropească din sânge cu degetul său de șapte ori înaintea scaunului îndurării. 15Și
16.15
Evr. 2.17
5.2
9.7,28
să junghie țapul jertfei pentru păcat care este pentru popor și să aducă sângele lui înăuntrul
16.15
Vers. 2.
Evr. 6.19
9.3,7,12
perdelei și să facă cu sângele lui cum a făcut cu sângele vițelului și să‐l stropească peste scaunul îndurării și înaintea scaunului îndurării. 16Și să facă
16.16
Ex. 29.36Ezec. 45.18Evr. 9.22,23
ispășire pentru sfântul locaș de necurățiile copiilor lui Israel și de călcările lor de lege în toate păcatele lor și așa să facă și pentru cortul întâlnirii care locuiește între ei în mijlocul necurăției lor. 17Și
16.17
Ex. 31.3Lc. 1.10
să nu fie niciun om în cortul întâlnirii când va intra să facă ispășire în sfântul locaș până va ieși și va face ispășire pentru sine și pentru casa sa și pentru toată obștea lui Israel. 18Și să iasă la altarul care este înaintea Domnului și să facă ispășire
16.18
Ex. 30.10Evr. 9.22,23
pentru el și să ia din sângele vițelului și din sângele țapului și să‐l pună pe coarnele altarului de jur împrejur. 19Și să stropească peste el din sânge cu degetul său de șapte ori și să‐l curețe
16.19
Ezec. 43.20
și să‐l sfințească de necurățeniile copiilor lui Israel. 20Și când va sfârși facerea ispășirii
16.20
Vers. 16.
Ezec. 45.20
pentru sfântul locaș și cortul întâlnirii și altar, să aducă țapul cel viu. 21Și Aaron să‐și pună
16.21
Is. 53.6
amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate nelegiuirile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege în toate păcatele lor și să le pună pe capul țapului și să‐l trimită în pustie prin mâna unui om care să stea gata. 22Și țapul va purta
16.22
Is. 53.11,12In. 1.29Evr. 9.281 Pet. 2.24
asupra sa toate nelegiuirile lor într‐un pământ nelocuit și să dea drumul țapului în pustie. 23Și Aaron să intre în cortul întâlnirii și să se dezbrace
16.23
Ezec. 22.14
44.19
de hainele sale de in cu care se îmbrăcase când a intrat în sfântul locaș și să le lase acolo. 24Și să‐și scalde carnea în apă într‐un loc sfânt și să se îmbrace cu hainele sale și să iasă afară și să jertfească
16.24
Vers. 3, 5.

arderea sa de tot și arderea de tot a poporului și să facă ispășire pentru sine și pentru popor. 25Și să ardă pe altar grăsimea
16.25
Cap. 4.10.

jertfei pentru păcat. 26Și acela care a dat drumul țapului pentru Azazel să‐și spele hainele și să‐și scalde
16.26
Cap. 15.5.

carnea în apă și după aceea să intre în tabără. 27Și
16.27
Cap. 4.12, 21;
6.30Evr. 13.11
vițelul jertfei pentru păcat și țapul jertfei pentru păcat al căror sânge a fost adus în sfântul locaș spre a face ispășire, să fie scos afară din tabără și să ardă cu foc pielea lor și carnea lor și balega lor. 28Și cel ce le va arde să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă și după aceea să intre în tabără. 29Și să vă fie o orânduire în veac: în
16.29
Ex. 30.10Num. 29.7Is. 58.3,5Dan. 10.3,12
luna a șaptea, la zece ale lunii, să vă amărâți sufletele și să nu faceți niciun lucru, atât băștinașul cât și străinul de loc care stă vremelnic între voi. 30Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi spre a vă curăți
16.30
Ps. 51.2Ier. 33.8Ef. 5.26Evr. 9.13,14
10.1,21 In. 1.7,9
: veți fi curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31Este un Sabat
16.31
Cap. 23.32.

de odihnă pentru voi și să vă amărâți sufletele: este o orânduire în veac. 32Și ispășirea
16.32
Cap. 4.3, 5, 16.

s‐o facă preotul care a fost uns și care a fost sfințit
16.32
Ex. 29.29,30Num. 20.26,28
ca să fie preot în locul tatălui său și el se va
16.32
Vers. 4.

îmbrăca cu hainele de in, hainele sfinte. 33Și să facă
16.33
Vers. 6, 16, 17, 18, 24.

ispășire pentru locașul sfințit și să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul obștei. 34Și aceasta
16.34
Cap. 23.31.
Num. 29.7
să vă fie o orânduire veșnică pentru ca să se facă ispășire pentru copiii lui Israel de toate păcatele lor odată
16.34
Ex. 30.10Evr. 9.7,25
pe an. Și s‐a făcut cum poruncise Domnul lui Moise.