Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Necurățiile bărbatului și femeii

151Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Vorbiți copiilor lui Israel și ziceți‐le: Bărbatul

15.2
Cap. 22.4.
care va avea o curgere din carnea sa, din pricina curgerii sale, este necurat. 3Și aceasta va fi necurățenia sa în curgerea sa: dacă curgerea sa va ieși din carnea sa sau carnea sa va opri curgerea sa, este necurățenia sa. 4Orice așternut pe care se culcă cel ce are curgerea va fi necurat și orice lucru pe care va ședea va fi necurat. 5Și cel ce se va atinge de așternutul lui să‐și spele hainele și
15.5
Cap. 11.25;
să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 6Și cel ce va ședea pe lucrul pe care a șezut cel ce are curgere, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 7Și cel ce se va atinge de carnea celui ce are curgere, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 8Și dacă cel ce are curgerea va scuipa pe cel ce este curat, atunci el să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 9Și orice șa pe care va călări cel ce are curgerea va fi necurată. 10Și oricine se va atinge de ceva ce a fost sub el să fie necurat până seara; și cel ce va purta unul din aceste lucruri să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 11Și oricine de care se va atinge cel ce are curgerea și nu și‐a spălat mâinile în apă, acela să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 12Și
15.12
Cap. 6.28;
vasul de lut de care se va atinge cel ce are curgerea să se spargă și orice vas de lemn să se spele în apă. 13Și când cel ce are curgerea se va curăți de curgerea sa, să‐și numere
15.13
Vers. 28. Cap. 14.8.
șapte zile pentru curățirea sa și să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă vie și va fi curat. 14Și a opta zi să ia două turturele
15.14
Cap. 14.22, 23.
sau doi pui de porumbel și să vină înaintea Domnului la intrarea cortului întâlnirii și să le dea preotului. 15Și preotul să le aducă una
15.15
Cap. 14.30, 31.
jertfă pentru păcat și una ardere de tot. Și preotul
15.15
Cap. 14.19, 31.
să facă ispășire pentru el înaintea Domnului pentru curgerea sa. 16Și
15.16
Cap. 22.4.
dacă va ieși vreunuia sămânța de împreunare din el, atunci să‐și scalde toată carnea în apă și să fie necurat până seara. 17Și orice haină și orice piele peste care va fi sămânța de împreunare să se spele cu apă și să fie necurat până seara. 18Și femeia cu care se va culca bărbatul cu sămânța de împreunare… să se scalde amândoi în apă și să fie necurați
15.18
1 Sam. 21.4
până seara. 19Și
15.19
Cap. 12.2.
când o femeie va avea o curgere și curgerea ei în carnea ei va fi sânge, să fie șapte zile în necurăția ei și oricine se va atinge de ea să fie necurat până seara. 20Și orice lucru pe care se va culca ea în necurăția ei să fie necurat; și orice lucru pe care va ședea ea să fie necurat. 21Și cel ce se va atinge de așternutul ei, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 22Și oricine se va atinge de vreun lucru pe care a șezut ea, să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 23Și dacă va fi ceva pe așternut sau pe alt lucru pe care șade ea, dacă se va atinge cineva de acel lucru, să fie necurat până seara. 24Și
15.24
Cap. 20.18.
dacă se va culca cineva cu ea și necurăția ei va fi pe el, să fie necurat șapte zile; și orice așternut pe care se va culca el să fie necurat. 25Și dacă o femeie
15.25
Mat. 9.20Mc. 5.25Lc. 8.43
va avea curgerea ei de sânge multe zile afară de vremea necurăției ei sau când va avea curgere peste zilele necurăției ei: în toate zilele curgerii necurățeniei ei să fie ca în zilele necurăției ei, să fie necurată. 26Orice așternut pe care se va culca ea în toate zilele curgerii sale să‐i fie ca așternutul necurățeniei ei și orice lucru pe care va ședea să fie necurat ca necurățenia necurăției ei. 27Și oricine se va atinge de ele să fie necurat și să‐și spele hainele și să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 28Și
15.28
Vers. 13.
dacă se va curăți de curgerea ei, să numere șapte zile și după aceea va fi curată. 29Și a opta zi să‐și ia două turturele sau doi pui de porumbel și să‐i aducă preotului la intrarea cortului întâlnirii. 30Și preotul să aducă unul ca jertfă pentru păcat, iar altul ca ardere de tot și preotul să facă ispășire pentru ea înaintea Domnului pentru curgerea necurățeniei ei. 31Și
15.31
Cap. 11.47.
să despărțiți pe copiii lui Israel de necurățenia lor ca să nu moară în necurățenia lor, întinând
15.31
Num. 5.3
19.13,20Ezec. 5.11
23.38
locașul meu care este în mijlocul lor. 32Aceasta
15.32
Vers. 2.
este legea pentru cel ce are o curgere și pentru cel din care iese sămânța de împreunare și care se necurățește
15.32
Vers. 16.
prin ea 33și pentru femeia
15.33
Vers. 19.
care suferă de necurăția ei și pentru oricine are o curgere, fie bărbat fie
15.33
Vers. 25.
femeie, și pentru cel ce
15.33
Vers. 24.
se va culca cu cea care este necurată.

16

Ziua ispășirii

161Și Domnul a vorbit lui Moise după

16.1
Cap. 10.1, 2.
moartea celor doi fii ai lui Aaron când s‐au apropiat înaintea Domnului și au murit. 2Și Domnul a zis lui Moise: Vorbește lui Aaron, fratele tău, să nu intre
16.2
Ex. 30.10Evr. 9.7
10.19
oricând în sfântul locaș, înăuntrul perdelei dinaintea scaunului îndurării, care este peste chivot, ca să nu moară; căci
16.2
Ex. 25.22
40.341 Reg. 8.10,11,12
mă voi arăta în nor deasupra scaunului îndurării. 3Aaron să
16.3
Evr. 9.7,12,24,25
intre cu acestea în sfântul locaș: cu
16.3
Cap. 4.3.
un vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat și un berbece ca ardere de tot. 4Să se îmbrace cu
16.4
Ex. 28.39,42,43Ezec. 44.17,18
cămașa sfântă de in și să‐și pună izmene de in pe carnea sa și să se încingă cu brâul de in și să‐și lege mitra de in; acestea sunt haine sfinte; și să‐și scalde
16.4
Ex. 30.20
carnea în apă și să se îmbrace cu ele. 5Și
16.5
Cap. 4.14.
să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi țapi din capre ca jertfă pentru păcat și un berbece ca ardere de tot. 6Și Aaron să aducă vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine și să facă ispășire
16.6
Cap. 9.7.
pentru sine și pentru casa sa. 7Și să ia cei doi țapi și să‐i pună înaintea Domnului înaintea intrării cortului întâlnirii. 8Și Aaron să arunce sorți pentru cei doi țapi: un sorț pentru Domnul și celălalt sorț pentru Azazel. 9Și Aaron să înfățișeze țapul pe care a căzut sorțul pentru Domnul și să‐l aducă jertfă pentru păcat. 10Și țapul pe care a căzut sorțul pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului spre a face ispășire
16.10
1 In. 2.2
cu el, spre a‐l trimite ca Azazel în pustie. 11Și Aaron să aducă vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine și să facă ispășire pentru sine și pentru casa sa și să junghie vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine. 12Și să ia o cădelniță
16.12
Cap. 10.1.
plină de cărbuni de foc de pe altarul dinaintea Domnului și mâinile lui pline de tămâie
16.12
Ex. 30.34
mirositoare pisată mărunt și să le aducă înăuntrul perdelei. 13Și să pună tămâie
16.13
Ex. 30.1,7,8Num. 16.7,18,46Ap. 8.3,4
pe foc înaintea Domnului ca norul tămâiei să acopere scaunul îndurării
16.13
Ex. 25.21
care este deasupra mărturiei ca să nu moară. 14Și
16.14
Cap. 4.5.
să ia din sângele vițelului și să stropească
16.14
Cap. 4.6.
cu degetul său înaintea scaunului îndurării spre răsărit și să stropească din sânge cu degetul său de șapte ori înaintea scaunului îndurării. 15Și
16.15
Evr. 2.17
5.2
9.7,28
să junghie țapul jertfei pentru păcat care este pentru popor și să aducă sângele lui înăuntrul
16.15
Vers. 2.
perdelei și să facă cu sângele lui cum a făcut cu sângele vițelului și să‐l stropească peste scaunul îndurării și înaintea scaunului îndurării. 16Și să facă
16.16
Ex. 29.36Ezec. 45.18Evr. 9.22,23
ispășire pentru sfântul locaș de necurățiile copiilor lui Israel și de călcările lor de lege în toate păcatele lor și așa să facă și pentru cortul întâlnirii care locuiește între ei în mijlocul necurăției lor. 17Și
16.17
Ex. 31.3Lc. 1.10
să nu fie niciun om în cortul întâlnirii când va intra să facă ispășire în sfântul locaș până va ieși și va face ispășire pentru sine și pentru casa sa și pentru toată obștea lui Israel. 18Și să iasă la altarul care este înaintea Domnului și să facă ispășire
16.18
Ex. 30.10Evr. 9.22,23
pentru el și să ia din sângele vițelului și din sângele țapului și să‐l pună pe coarnele altarului de jur împrejur. 19Și să stropească peste el din sânge cu degetul său de șapte ori și să‐l curețe
16.19
Ezec. 43.20
și să‐l sfințească de necurățeniile copiilor lui Israel. 20Și când va sfârși facerea ispășirii
16.20
Vers. 16.
pentru sfântul locaș și cortul întâlnirii și altar, să aducă țapul cel viu. 21Și Aaron să‐și pună
16.21
Is. 53.6
amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate nelegiuirile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege în toate păcatele lor și să le pună pe capul țapului și să‐l trimită în pustie prin mâna unui om care să stea gata. 22Și țapul va purta
16.22
Is. 53.11,12In. 1.29Evr. 9.281 Pet. 2.24
asupra sa toate nelegiuirile lor într‐un pământ nelocuit și să dea drumul țapului în pustie. 23Și Aaron să intre în cortul întâlnirii și să se dezbrace
16.23
Ezec. 22.14
44.19
de hainele sale de in cu care se îmbrăcase când a intrat în sfântul locaș și să le lase acolo. 24Și să‐și scalde carnea în apă într‐un loc sfânt și să se îmbrace cu hainele sale și să iasă afară și să jertfească
16.24
Vers. 3, 5.
arderea sa de tot și arderea de tot a poporului și să facă ispășire pentru sine și pentru popor. 25Și să ardă pe altar grăsimea
16.25
Cap. 4.10.
jertfei pentru păcat. 26Și acela care a dat drumul țapului pentru Azazel să‐și spele hainele și să‐și scalde
16.26
Cap. 15.5.
carnea în apă și după aceea să intre în tabără. 27Și
16.27
Cap. 4.12, 21;
vițelul jertfei pentru păcat și țapul jertfei pentru păcat al căror sânge a fost adus în sfântul locaș spre a face ispășire, să fie scos afară din tabără și să ardă cu foc pielea lor și carnea lor și balega lor. 28Și cel ce le va arde să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă și după aceea să intre în tabără. 29Și să vă fie o orânduire în veac: în
16.29
Ex. 30.10Num. 29.7Is. 58.3,5Dan. 10.3,12
luna a șaptea, la zece ale lunii, să vă amărâți sufletele și să nu faceți niciun lucru, atât băștinașul cât și străinul de loc care stă vremelnic între voi. 30Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi spre a vă curăți
16.30
Ps. 51.2Ier. 33.8Ef. 5.26Evr. 9.13,14
10.1,21 In. 1.7,9
: veți fi curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31Este un Sabat
16.31
Cap. 23.32.
de odihnă pentru voi și să vă amărâți sufletele: este o orânduire în veac. 32Și ispășirea
16.32
Cap. 4.3, 5, 16.
s‐o facă preotul care a fost uns și care a fost sfințit
16.32
Ex. 29.29,30Num. 20.26,28
ca să fie preot în locul tatălui său și el se va
16.32
Vers. 4.
îmbrăca cu hainele de in, hainele sfinte. 33Și să facă
16.33
Vers. 6, 16, 17, 18, 24.
ispășire pentru locașul sfințit și să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul obștei. 34Și aceasta
16.34
Cap. 23.31.
să vă fie o orânduire veșnică pentru ca să se facă ispășire pentru copiii lui Israel de toate păcatele lor odată
16.34
Ex. 30.10Evr. 9.7,25
pe an. Și s‐a făcut cum poruncise Domnul lui Moise.

17

Locul pentru jertfe

171Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune‐le: Acesta este cuvântul pe care l‐a poruncit Domnul zicând: 3Oricine din casa lui Israel va junghia

17.3
Deut. 12.5,15,21
un bou sau un miel sau o capră în tabără sau va junghia afară din tabără 4și nu‐l va duce
17.4
Deut. 12.5,6,13,14
la intrarea cortului întâlnirii ca să‐l aducă dar Domnului înaintea locașului Domnului, sângele se va pune în socoteala omului aceluia: a vărsat sânge și omul acela va fi stârpit
17.4
Gen. 17.14
din mijlocul poporului său 5ca copiii lui Israel să‐și aducă jertfele pe care le jertfesc pe câmp deschis, să le aducă Domnului la intrarea cortului întâlnirii la preot și să le jertfească
17.5
Gen. 21.33
22.2
31.54Deut. 12.21 Reg. 14.232 Reg. 16.4
17.102 Cron. 28.4Ezec. 20.28
22.9
drept jertfe din jertfele de pace pentru Domnul. 6Și preotul
17.6
Cap. 3.2.
să stropească sângele peste altarul Domnului la intrarea cortului întâlnirii și să ardă
17.6
Ex. 29.184.31Num. 18.17
grăsimea cu miros plăcut Domnului. 7Și să nu‐și mai jertfească jertfele lor dracilor
17.7
Deut. 32.172 Cron. 11.15Ps. 106.371 Cor. 10.20Ap. 9.20
după care curvesc
17.7
Ex. 34.15Deut. 31.16Ezec. 23.8
. Aceasta să fie o orânduire în veac pentru ei în neamurile lor. 8Și să le zici: Oricine ar fi din casa lui Israel, sau dintre străinii de loc care stau vremelnic între ei, care
17.8
Cap. 1.2, 3.
jertfește o ardere de tot sau o jertfă 9și n‐o aduce
17.9
Vers. 4.
la intrarea cortului întâlnirii ca s‐o jertfească Domnului, omul acela va fi stârpit din poporul său.

Să nu mănânce sânge

10Și oricine

17.10
Gen. 9.419.26Deut. 12.16,23
15.231 Sam. 14.33Ezec. 44.7
din casa lui Israel sau dintre străinii de loc care stau vremelnic între ei, va mânca orice fel de sânge, îmi voi pune
17.10
Cap. 20.3, 5, 6;
fața împotriva sufletului care a mâncat sânge și‐l voi stârpi din mijlocul poporului său. 11Căci
17.11
Vers. 14.
sufletul cărnii este în sânge și vi l‐am dat pe altar spre a face ispășire
17.11
Mat. 26.28Mc. 14.24Rom. 3.25
5.9Ef. 1.7Col. 1.14,20Evr. 13.121 Pet. 1.21 In. 1.7Ap. 1.5
pentru sufletele voastre; căci
17.11
Evr. 9.22
sângele face ispășire pentru suflet. 12Drept aceea am zis copiilor lui Israel: Niciun suflet dintre voi să nu mănânce sânge, nici străinul de loc care stă vremelnic între voi să nu mănânce sânge. 13Și oricine dintre copiii lui Israel și dintre străinii de loc care stau vremelnic între ei, vânând
17.13
Cap. 7.26.
, va prinde o viețuitoare sau o pasăre care se mănâncă: să‐i scurgă
17.13
Deut. 12.16,24
15.23
sângele și să‐l
17.13
Ezec. 24.7
acopere cu țărână. 14Căci sufletul
17.14
Vers. 11, 12.
oricărei cărni, sângele său este sufletul său; și am zis copiilor lui Israel: Să nu mâncați din sângele niciunui fel de carne, căci sufletul oricărei cărni este sângele ei: oricine îl va mânca va fi stârpit. 15Și
17.15
Ex. 22.31Deut. 14.21Ezec. 4.14
44.31
orice suflet care va mânca dintr‐o mortăciune sau fiară sfâșiată, fie băștinaș fie străin de loc, să‐și
17.15
Cap. 11.25.
spele hainele și să se scalde
17.15
Cap. 15.5.
în apă și să fie necurat până seara; atunci va fi curat. 16Și dacă nu și le va spăla și nu‐și va scălda carnea, atunci își va purta
17.16
Cap. 5.1;
nelegiuirea.