Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Ziua ispășirii

161Și Domnul a vorbit lui Moise după

16.1
Cap. 10.1, 2.
moartea celor doi fii ai lui Aaron când s‐au apropiat înaintea Domnului și au murit. 2Și Domnul a zis lui Moise: Vorbește lui Aaron, fratele tău, să nu intre
16.2
Ex. 30.10Evr. 9.7
10.19
oricând în sfântul locaș, înăuntrul perdelei dinaintea scaunului îndurării, care este peste chivot, ca să nu moară; căci
16.2
Ex. 25.22
40.341 Reg. 8.10,11,12
mă voi arăta în nor deasupra scaunului îndurării. 3Aaron să
16.3
Evr. 9.7,12,24,25
intre cu acestea în sfântul locaș: cu
16.3
Cap. 4.3.
un vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat și un berbece ca ardere de tot. 4Să se îmbrace cu
16.4
Ex. 28.39,42,43Ezec. 44.17,18
cămașa sfântă de in și să‐și pună izmene de in pe carnea sa și să se încingă cu brâul de in și să‐și lege mitra de in; acestea sunt haine sfinte; și să‐și scalde
16.4
Ex. 30.20
carnea în apă și să se îmbrace cu ele. 5Și
16.5
Cap. 4.14.
să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi țapi din capre ca jertfă pentru păcat și un berbece ca ardere de tot. 6Și Aaron să aducă vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine și să facă ispășire
16.6
Cap. 9.7.
pentru sine și pentru casa sa. 7Și să ia cei doi țapi și să‐i pună înaintea Domnului înaintea intrării cortului întâlnirii. 8Și Aaron să arunce sorți pentru cei doi țapi: un sorț pentru Domnul și celălalt sorț pentru Azazel. 9Și Aaron să înfățișeze țapul pe care a căzut sorțul pentru Domnul și să‐l aducă jertfă pentru păcat. 10Și țapul pe care a căzut sorțul pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului spre a face ispășire
16.10
1 In. 2.2
cu el, spre a‐l trimite ca Azazel în pustie. 11Și Aaron să aducă vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine și să facă ispășire pentru sine și pentru casa sa și să junghie vițelul jertfei pentru păcat care este pentru sine. 12Și să ia o cădelniță
16.12
Cap. 10.1.
plină de cărbuni de foc de pe altarul dinaintea Domnului și mâinile lui pline de tămâie
16.12
Ex. 30.34
mirositoare pisată mărunt și să le aducă înăuntrul perdelei. 13Și să pună tămâie
16.13
Ex. 30.1,7,8Num. 16.7,18,46Ap. 8.3,4
pe foc înaintea Domnului ca norul tămâiei să acopere scaunul îndurării
16.13
Ex. 25.21
care este deasupra mărturiei ca să nu moară. 14Și
16.14
Cap. 4.5.
să ia din sângele vițelului și să stropească
16.14
Cap. 4.6.
cu degetul său înaintea scaunului îndurării spre răsărit și să stropească din sânge cu degetul său de șapte ori înaintea scaunului îndurării. 15Și
16.15
Evr. 2.17
5.2
9.7,28
să junghie țapul jertfei pentru păcat care este pentru popor și să aducă sângele lui înăuntrul
16.15
Vers. 2.
perdelei și să facă cu sângele lui cum a făcut cu sângele vițelului și să‐l stropească peste scaunul îndurării și înaintea scaunului îndurării. 16Și să facă
16.16
Ex. 29.36Ezec. 45.18Evr. 9.22,23
ispășire pentru sfântul locaș de necurățiile copiilor lui Israel și de călcările lor de lege în toate păcatele lor și așa să facă și pentru cortul întâlnirii care locuiește între ei în mijlocul necurăției lor. 17Și
16.17
Ex. 31.3Lc. 1.10
să nu fie niciun om în cortul întâlnirii când va intra să facă ispășire în sfântul locaș până va ieși și va face ispășire pentru sine și pentru casa sa și pentru toată obștea lui Israel. 18Și să iasă la altarul care este înaintea Domnului și să facă ispășire
16.18
Ex. 30.10Evr. 9.22,23
pentru el și să ia din sângele vițelului și din sângele țapului și să‐l pună pe coarnele altarului de jur împrejur. 19Și să stropească peste el din sânge cu degetul său de șapte ori și să‐l curețe
16.19
Ezec. 43.20
și să‐l sfințească de necurățeniile copiilor lui Israel. 20Și când va sfârși facerea ispășirii
16.20
Vers. 16.
pentru sfântul locaș și cortul întâlnirii și altar, să aducă țapul cel viu. 21Și Aaron să‐și pună
16.21
Is. 53.6
amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate nelegiuirile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege în toate păcatele lor și să le pună pe capul țapului și să‐l trimită în pustie prin mâna unui om care să stea gata. 22Și țapul va purta
16.22
Is. 53.11,12In. 1.29Evr. 9.281 Pet. 2.24
asupra sa toate nelegiuirile lor într‐un pământ nelocuit și să dea drumul țapului în pustie. 23Și Aaron să intre în cortul întâlnirii și să se dezbrace
16.23
Ezec. 22.14
44.19
de hainele sale de in cu care se îmbrăcase când a intrat în sfântul locaș și să le lase acolo. 24Și să‐și scalde carnea în apă într‐un loc sfânt și să se îmbrace cu hainele sale și să iasă afară și să jertfească
16.24
Vers. 3, 5.
arderea sa de tot și arderea de tot a poporului și să facă ispășire pentru sine și pentru popor. 25Și să ardă pe altar grăsimea
16.25
Cap. 4.10.
jertfei pentru păcat. 26Și acela care a dat drumul țapului pentru Azazel să‐și spele hainele și să‐și scalde
16.26
Cap. 15.5.
carnea în apă și după aceea să intre în tabără. 27Și
16.27
Cap. 4.12, 21;
vițelul jertfei pentru păcat și țapul jertfei pentru păcat al căror sânge a fost adus în sfântul locaș spre a face ispășire, să fie scos afară din tabără și să ardă cu foc pielea lor și carnea lor și balega lor. 28Și cel ce le va arde să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă și după aceea să intre în tabără. 29Și să vă fie o orânduire în veac: în
16.29
Ex. 30.10Num. 29.7Is. 58.3,5Dan. 10.3,12
luna a șaptea, la zece ale lunii, să vă amărâți sufletele și să nu faceți niciun lucru, atât băștinașul cât și străinul de loc care stă vremelnic între voi. 30Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi spre a vă curăți
16.30
Ps. 51.2Ier. 33.8Ef. 5.26Evr. 9.13,14
10.1,21 In. 1.7,9
: veți fi curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31Este un Sabat
16.31
Cap. 23.32.
de odihnă pentru voi și să vă amărâți sufletele: este o orânduire în veac. 32Și ispășirea
16.32
Cap. 4.3, 5, 16.
s‐o facă preotul care a fost uns și care a fost sfințit
16.32
Ex. 29.29,30Num. 20.26,28
ca să fie preot în locul tatălui său și el se va
16.32
Vers. 4.
îmbrăca cu hainele de in, hainele sfinte. 33Și să facă
16.33
Vers. 6, 16, 17, 18, 24.
ispășire pentru locașul sfințit și să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul obștei. 34Și aceasta
16.34
Cap. 23.31.
să vă fie o orânduire veșnică pentru ca să se facă ispășire pentru copiii lui Israel de toate păcatele lor odată
16.34
Ex. 30.10Evr. 9.7,25
pe an. Și s‐a făcut cum poruncise Domnul lui Moise.

17

Locul pentru jertfe

171Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune‐le: Acesta este cuvântul pe care l‐a poruncit Domnul zicând: 3Oricine din casa lui Israel va junghia

17.3
Deut. 12.5,15,21
un bou sau un miel sau o capră în tabără sau va junghia afară din tabără 4și nu‐l va duce
17.4
Deut. 12.5,6,13,14
la intrarea cortului întâlnirii ca să‐l aducă dar Domnului înaintea locașului Domnului, sângele se va pune în socoteala omului aceluia: a vărsat sânge și omul acela va fi stârpit
17.4
Gen. 17.14
din mijlocul poporului său 5ca copiii lui Israel să‐și aducă jertfele pe care le jertfesc pe câmp deschis, să le aducă Domnului la intrarea cortului întâlnirii la preot și să le jertfească
17.5
Gen. 21.33
22.2
31.54Deut. 12.21 Reg. 14.232 Reg. 16.4
17.102 Cron. 28.4Ezec. 20.28
22.9
drept jertfe din jertfele de pace pentru Domnul. 6Și preotul
17.6
Cap. 3.2.
să stropească sângele peste altarul Domnului la intrarea cortului întâlnirii și să ardă
17.6
Ex. 29.184.31Num. 18.17
grăsimea cu miros plăcut Domnului. 7Și să nu‐și mai jertfească jertfele lor dracilor
17.7
Deut. 32.172 Cron. 11.15Ps. 106.371 Cor. 10.20Ap. 9.20
după care curvesc
17.7
Ex. 34.15Deut. 31.16Ezec. 23.8
. Aceasta să fie o orânduire în veac pentru ei în neamurile lor. 8Și să le zici: Oricine ar fi din casa lui Israel, sau dintre străinii de loc care stau vremelnic între ei, care
17.8
Cap. 1.2, 3.
jertfește o ardere de tot sau o jertfă 9și n‐o aduce
17.9
Vers. 4.
la intrarea cortului întâlnirii ca s‐o jertfească Domnului, omul acela va fi stârpit din poporul său.

Să nu mănânce sânge

10Și oricine

17.10
Gen. 9.419.26Deut. 12.16,23
15.231 Sam. 14.33Ezec. 44.7
din casa lui Israel sau dintre străinii de loc care stau vremelnic între ei, va mânca orice fel de sânge, îmi voi pune
17.10
Cap. 20.3, 5, 6;
fața împotriva sufletului care a mâncat sânge și‐l voi stârpi din mijlocul poporului său. 11Căci
17.11
Vers. 14.
sufletul cărnii este în sânge și vi l‐am dat pe altar spre a face ispășire
17.11
Mat. 26.28Mc. 14.24Rom. 3.25
5.9Ef. 1.7Col. 1.14,20Evr. 13.121 Pet. 1.21 In. 1.7Ap. 1.5
pentru sufletele voastre; căci
17.11
Evr. 9.22
sângele face ispășire pentru suflet. 12Drept aceea am zis copiilor lui Israel: Niciun suflet dintre voi să nu mănânce sânge, nici străinul de loc care stă vremelnic între voi să nu mănânce sânge. 13Și oricine dintre copiii lui Israel și dintre străinii de loc care stau vremelnic între ei, vânând
17.13
Cap. 7.26.
, va prinde o viețuitoare sau o pasăre care se mănâncă: să‐i scurgă
17.13
Deut. 12.16,24
15.23
sângele și să‐l
17.13
Ezec. 24.7
acopere cu țărână. 14Căci sufletul
17.14
Vers. 11, 12.
oricărei cărni, sângele său este sufletul său; și am zis copiilor lui Israel: Să nu mâncați din sângele niciunui fel de carne, căci sufletul oricărei cărni este sângele ei: oricine îl va mânca va fi stârpit. 15Și
17.15
Ex. 22.31Deut. 14.21Ezec. 4.14
44.31
orice suflet care va mânca dintr‐o mortăciune sau fiară sfâșiată, fie băștinaș fie străin de loc, să‐și
17.15
Cap. 11.25.
spele hainele și să se scalde
17.15
Cap. 15.5.
în apă și să fie necurat până seara; atunci va fi curat. 16Și dacă nu și le va spăla și nu‐și va scălda carnea, atunci își va purta
17.16
Cap. 5.1;
nelegiuirea.

18

Oprirea însoțirilor nelegiuite

181Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Eu

18.2
Vers. 4.
sunt Domnul Dumnezeul vostru. 3Să nu faceți după
18.3
Ezec. 20.7,8
23.8
faptele țării Egiptului unde ați locuit și să nu faceți după
18.3
Ex. 23.24Deut. 12.4,30,31
faptele țării Canaan în care vă aduc, nici să nu umblați în așezămintele lor. 4Să faceți judecățile
18.4
Deut. 4.1,2
6.1Ezec. 20.19
mele și să păziți așezămintele mele ca să umblați în ele: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5Să păziți deci orânduirile mele și judecățile mele pe care
18.5
Ezec. 20.11,13,21Lc. 10.28Rom. 10.5Gal. 3.12
, dacă le va face omul, va trăi prin ele: Eu sunt Domnul. 6Nimeni să nu se apropie de nicio rudenie de aproape a sa ca să‐i descopere goliciunea: Eu
18.6
Ex. 6.2,6,29Mal. 3.6
sunt Domnul. 7Să nu descoperi goliciunea
18.7
Cap. 20.11.
tatălui tău și goliciunea mamei tale: este mama ta; să nu descoperi goliciunea ei. 8Să nu descoperi goliciunea
18.8
Gen. 49.4Deut. 22.30
27.20Ezec. 22.10Amos 2.71 Cor. 5.1
nevestei tatălui tău; este goliciunea tatălui tău. 9Și
18.9
Cap. 20.17.
goliciunea sorei tale, fiica tatălui tău sau fiica mamei tale, născută în casă sau afară din casă, goliciunea ei să n‐o descoperi. 10Goliciunea fetei fiului tău sau a fetei fiicei tale, goliciunea ei să n‐o descoperi; căci este însăși goliciunea ta. 11Goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău, este sora ta, goliciunea ei să n‐o descoperi. 12Să nu descoperi goliciunea
18.12
Cap. 20.19.
sorei tatălui tău: este rudă de aproape a tatălui tău. 13Să nu descoperi goliciunea sorei mamei tale, căci este ruda de aproape a mamei tale. 14Să nu descoperi goliciunea
18.14
Cap. 20.20.
fratelui tatălui tău; să nu te apropii de nevasta lui: este
18.14
Gen. 38.18,26Ezec. 22.11
mătușa ta. 15Să nu descoperi goliciunea norei tale: este nevasta fiului tău; să nu descoperi goliciunea ei. 16Să nu descoperi goliciunea
18.16
Cap. 20.21.
nevestei fratelui tău: este goliciunea fratelui tău. 17Să nu descoperi goliciunea
18.17
Cap. 20.14.
unei femei și a fiicei ei; să nu iei pe fiica fiului ei și pe fiica fiicei ei ca să le descoperi goliciunea; sunt rude de aproape: este răutate. 18Și să nu iei o nevastă lângă sora ei pentru a o amărî
18.18
1 Sam. 1.6,8
ca să‐i descoperi goliciunea lângă ea, fiind ea în viață. 19Și să nu te apropii de o femeie
18.19
Cap. 20.18.
necurată în necurățenia ei ca să‐i descoperi goliciunea. 20Și
18.20
Cap. 20.10.
să nu te împreuni cu nevasta aproapelui tău ca să te întinezi cu ea. 21Și să nu treci
18.21
Cap. 20.2.
din sămânța ta prin foc lui Moloh
18.21
1 Reg. 11.7,33Fapte. 7.4320.3
21.6
și să nu necinstești
18.21
Ezec. 36.20Mal. 1.12
numele Dumnezeului tău: Eu sunt Domnul. 22Și să nu te împreuni
18.22
Cap. 20.13.
cu un bărbat ca și cu o femeie: este o urâciune. 23Și
18.23
Cap. 20.15, 16.
să nu te culci cu niciun dobitoc ca să te întinezi cu el; și femeia să nu stea înaintea unui dobitoc ca să se culce cu el: este amestecătură
18.23
Cap. 20.12.
. 24Nu
18.24
Vers. 30.
vă întinați cu niciuna din aceste lucruri, căci prin toate acestea
18.24
Cap. 20.23.
s‐au întinat neamurile, pe care le alung dinaintea voastră. 25Și
18.25
Num. 35.34Ier. 2.7
16.18Ezec. 36.17
țara s‐a întinat și eu
18.25
Ps. 89.32Is. 26.21Ier. 5.9,29
9.9
14.10
23.2Osea 2.13
8.13
9.9
cercetez nelegiuirea ei în ea și țara
18.25
Vers. 28.
varsă pe locuitorii ei. 26Deci să păziți
18.26
Vers. 5, 30. Cap. 20.22, 23.
orânduirile mele și judecățile mele și să nu faceți niciuna din aceste urâciuni atât băștinașul cât și străinul de loc care stă vremelnic între voi. 27Căci oamenii țării care au fost înaintea voastră au săvârșit toate aceste urâciuni și țara a fost întinată; 28ca țara
18.28
Cap. 20.22.
să nu vă verse când o veți întina, cum a vărsat pe neamul care a fost înainte de voi. 29Căci oricine va face vreuna din aceste urâciuni, sufletele care le vor săvârși vor fi stârpite din poporul lor. 30Să păziți dar ce v‐am poruncit să păziți ca să
18.30
Vers. 3, 26. Cap. 20.23.
nu săvârșiți niciuna din obiceiurile urâcioase care au fost săvârșite înainte de voi și să nu
18.30
Vers. 24.
vă întinați cu ele. Eu
18.30
Vers. 2, 4.
sunt Domnul Dumnezeul vostru.