Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Locul pentru jertfe

171Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune‐le: Acesta este cuvântul pe care l‐a poruncit Domnul zicând: 3Oricine din casa lui Israel va junghia

17.3
Deut. 12.5,15,21
un bou sau un miel sau o capră în tabără sau va junghia afară din tabără 4și nu‐l va duce
17.4
Deut. 12.5,6,13,14
la intrarea cortului întâlnirii ca să‐l aducă dar Domnului înaintea locașului Domnului, sângele se va pune în socoteala omului aceluia: a vărsat sânge și omul acela va fi stârpit
17.4
Gen. 17.14
din mijlocul poporului său 5ca copiii lui Israel să‐și aducă jertfele pe care le jertfesc pe câmp deschis, să le aducă Domnului la intrarea cortului întâlnirii la preot și să le jertfească
17.5
Gen. 21.33
22.2
31.54Deut. 12.21 Reg. 14.232 Reg. 16.4
17.102 Cron. 28.4Ezec. 20.28
22.9
drept jertfe din jertfele de pace pentru Domnul. 6Și preotul
17.6
Cap. 3.2.
să stropească sângele peste altarul Domnului la intrarea cortului întâlnirii și să ardă
17.6
Ex. 29.184.31Num. 18.17
grăsimea cu miros plăcut Domnului. 7Și să nu‐și mai jertfească jertfele lor dracilor
17.7
Deut. 32.172 Cron. 11.15Ps. 106.371 Cor. 10.20Ap. 9.20
după care curvesc
17.7
Ex. 34.15Deut. 31.16Ezec. 23.8
. Aceasta să fie o orânduire în veac pentru ei în neamurile lor. 8Și să le zici: Oricine ar fi din casa lui Israel, sau dintre străinii de loc care stau vremelnic între ei, care
17.8
Cap. 1.2, 3.
jertfește o ardere de tot sau o jertfă 9și n‐o aduce
17.9
Vers. 4.
la intrarea cortului întâlnirii ca s‐o jertfească Domnului, omul acela va fi stârpit din poporul său.

Să nu mănânce sânge

10Și oricine

17.10
Gen. 9.419.26Deut. 12.16,23
15.231 Sam. 14.33Ezec. 44.7
din casa lui Israel sau dintre străinii de loc care stau vremelnic între ei, va mânca orice fel de sânge, îmi voi pune
17.10
Cap. 20.3, 5, 6;
fața împotriva sufletului care a mâncat sânge și‐l voi stârpi din mijlocul poporului său. 11Căci
17.11
Vers. 14.
sufletul cărnii este în sânge și vi l‐am dat pe altar spre a face ispășire
17.11
Mat. 26.28Mc. 14.24Rom. 3.25
5.9Ef. 1.7Col. 1.14,20Evr. 13.121 Pet. 1.21 In. 1.7Ap. 1.5
pentru sufletele voastre; căci
17.11
Evr. 9.22
sângele face ispășire pentru suflet. 12Drept aceea am zis copiilor lui Israel: Niciun suflet dintre voi să nu mănânce sânge, nici străinul de loc care stă vremelnic între voi să nu mănânce sânge. 13Și oricine dintre copiii lui Israel și dintre străinii de loc care stau vremelnic între ei, vânând
17.13
Cap. 7.26.
, va prinde o viețuitoare sau o pasăre care se mănâncă: să‐i scurgă
17.13
Deut. 12.16,24
15.23
sângele și să‐l
17.13
Ezec. 24.7
acopere cu țărână. 14Căci sufletul
17.14
Vers. 11, 12.
oricărei cărni, sângele său este sufletul său; și am zis copiilor lui Israel: Să nu mâncați din sângele niciunui fel de carne, căci sufletul oricărei cărni este sângele ei: oricine îl va mânca va fi stârpit. 15Și
17.15
Ex. 22.31Deut. 14.21Ezec. 4.14
44.31
orice suflet care va mânca dintr‐o mortăciune sau fiară sfâșiată, fie băștinaș fie străin de loc, să‐și
17.15
Cap. 11.25.
spele hainele și să se scalde
17.15
Cap. 15.5.
în apă și să fie necurat până seara; atunci va fi curat. 16Și dacă nu și le va spăla și nu‐și va scălda carnea, atunci își va purta
17.16
Cap. 5.1;
nelegiuirea.

18

Oprirea însoțirilor nelegiuite

181Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Eu

18.2
Vers. 4.
sunt Domnul Dumnezeul vostru. 3Să nu faceți după
18.3
Ezec. 20.7,8
23.8
faptele țării Egiptului unde ați locuit și să nu faceți după
18.3
Ex. 23.24Deut. 12.4,30,31
faptele țării Canaan în care vă aduc, nici să nu umblați în așezămintele lor. 4Să faceți judecățile
18.4
Deut. 4.1,2
6.1Ezec. 20.19
mele și să păziți așezămintele mele ca să umblați în ele: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5Să păziți deci orânduirile mele și judecățile mele pe care
18.5
Ezec. 20.11,13,21Lc. 10.28Rom. 10.5Gal. 3.12
, dacă le va face omul, va trăi prin ele: Eu sunt Domnul. 6Nimeni să nu se apropie de nicio rudenie de aproape a sa ca să‐i descopere goliciunea: Eu
18.6
Ex. 6.2,6,29Mal. 3.6
sunt Domnul. 7Să nu descoperi goliciunea
18.7
Cap. 20.11.
tatălui tău și goliciunea mamei tale: este mama ta; să nu descoperi goliciunea ei. 8Să nu descoperi goliciunea
18.8
Gen. 49.4Deut. 22.30
27.20Ezec. 22.10Amos 2.71 Cor. 5.1
nevestei tatălui tău; este goliciunea tatălui tău. 9Și
18.9
Cap. 20.17.
goliciunea sorei tale, fiica tatălui tău sau fiica mamei tale, născută în casă sau afară din casă, goliciunea ei să n‐o descoperi. 10Goliciunea fetei fiului tău sau a fetei fiicei tale, goliciunea ei să n‐o descoperi; căci este însăși goliciunea ta. 11Goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău, este sora ta, goliciunea ei să n‐o descoperi. 12Să nu descoperi goliciunea
18.12
Cap. 20.19.
sorei tatălui tău: este rudă de aproape a tatălui tău. 13Să nu descoperi goliciunea sorei mamei tale, căci este ruda de aproape a mamei tale. 14Să nu descoperi goliciunea
18.14
Cap. 20.20.
fratelui tatălui tău; să nu te apropii de nevasta lui: este
18.14
Gen. 38.18,26Ezec. 22.11
mătușa ta. 15Să nu descoperi goliciunea norei tale: este nevasta fiului tău; să nu descoperi goliciunea ei. 16Să nu descoperi goliciunea
18.16
Cap. 20.21.
nevestei fratelui tău: este goliciunea fratelui tău. 17Să nu descoperi goliciunea
18.17
Cap. 20.14.
unei femei și a fiicei ei; să nu iei pe fiica fiului ei și pe fiica fiicei ei ca să le descoperi goliciunea; sunt rude de aproape: este răutate. 18Și să nu iei o nevastă lângă sora ei pentru a o amărî
18.18
1 Sam. 1.6,8
ca să‐i descoperi goliciunea lângă ea, fiind ea în viață. 19Și să nu te apropii de o femeie
18.19
Cap. 20.18.
necurată în necurățenia ei ca să‐i descoperi goliciunea. 20Și
18.20
Cap. 20.10.
să nu te împreuni cu nevasta aproapelui tău ca să te întinezi cu ea. 21Și să nu treci
18.21
Cap. 20.2.
din sămânța ta prin foc lui Moloh
18.21
1 Reg. 11.7,33Fapte. 7.4320.3
21.6
și să nu necinstești
18.21
Ezec. 36.20Mal. 1.12
numele Dumnezeului tău: Eu sunt Domnul. 22Și să nu te împreuni
18.22
Cap. 20.13.
cu un bărbat ca și cu o femeie: este o urâciune. 23Și
18.23
Cap. 20.15, 16.
să nu te culci cu niciun dobitoc ca să te întinezi cu el; și femeia să nu stea înaintea unui dobitoc ca să se culce cu el: este amestecătură
18.23
Cap. 20.12.
. 24Nu
18.24
Vers. 30.
vă întinați cu niciuna din aceste lucruri, căci prin toate acestea
18.24
Cap. 20.23.
s‐au întinat neamurile, pe care le alung dinaintea voastră. 25Și
18.25
Num. 35.34Ier. 2.7
16.18Ezec. 36.17
țara s‐a întinat și eu
18.25
Ps. 89.32Is. 26.21Ier. 5.9,29
9.9
14.10
23.2Osea 2.13
8.13
9.9
cercetez nelegiuirea ei în ea și țara
18.25
Vers. 28.
varsă pe locuitorii ei. 26Deci să păziți
18.26
Vers. 5, 30. Cap. 20.22, 23.
orânduirile mele și judecățile mele și să nu faceți niciuna din aceste urâciuni atât băștinașul cât și străinul de loc care stă vremelnic între voi. 27Căci oamenii țării care au fost înaintea voastră au săvârșit toate aceste urâciuni și țara a fost întinată; 28ca țara
18.28
Cap. 20.22.
să nu vă verse când o veți întina, cum a vărsat pe neamul care a fost înainte de voi. 29Căci oricine va face vreuna din aceste urâciuni, sufletele care le vor săvârși vor fi stârpite din poporul lor. 30Să păziți dar ce v‐am poruncit să păziți ca să
18.30
Vers. 3, 26. Cap. 20.23.
nu săvârșiți niciuna din obiceiurile urâcioase care au fost săvârșite înainte de voi și să nu
18.30
Vers. 24.
vă întinați cu ele. Eu
18.30
Vers. 2, 4.
sunt Domnul Dumnezeul vostru.

19

Felurite orânduiri

191Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește către toată adunarea copiilor lui Israel și spune‐le: Să fiți

19.2
Cap. 11.44;
sfinți, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. 3Fiecare
19.3
Ex. 20.12
să cinstească pe mamă‐sa și pe tatăl său; și să păziți
19.3
Ex. 20.8
31.13
sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 4
19.4
Ex. 20.41 Cor. 10.141 In. 5.21
nu vă întoarceți la idoli și să nu vă faceți dumnezei
19.4
Ex. 34.17Deut. 27.15
turnați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5Și
19.5
Cap. 7.16.
când jertfiți o jertfă de pace Domnului, să jertfiți spre primirea voastră. 6Să se mănânce în ziua în care o veți jertfi și a doua zi; și ce va rămânea a treia zi să se ardă cu foc. 7Și dacă se va mânca a treia zi, este o urâciune; nu va fi primită. 8Și oricine o va mânca își va purta nelegiuirea, căci a necinstit lucrul sfânt al Domnului și sufletul acela va fi stârpit din poporul său. 9Și
19.9
Cap. 23.22.
când veți secera secerișul țării voastre, să nu seceri de tot laturile țarinei tale și să nu strângi spicele căzute din secerișul tău. 10Și să nu culegi ciorchinele rămase în via ta și să nu strângi boabele căzute din via ta; să le lași săracului și străinului de loc. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 11
19.11
Ex. 20.15
22.1,7,10‐12Deut. 5.19
nu furați și să nu înșelați
19.11
Cap. 6.2.
și să nu vă mințiți unul pe altul. 12Și
19.12
Ex. 20.7Deut. 5.11Mat. 5.33Iac. 5.12
să nu jurați strâmb pe numele meu și
19.12
Cap. 18.21.
să nu necinstești numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 13
19.13
Mc. 10.191 Tes. 4.6
nu asuprești pe aproapele tău nici să‐l despoi și simbria
19.13
Deut. 24.14,15Mal. 3.5
celui tocmit să nu rămână noaptea la tine până dimineață. 14Să nu blestemi pe surd și
19.14
Deut. 27.18Rom. 14.13
să nu pui piedică în calea orbului; ci să te temi
19.14
Vers. 32.
de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 15
19.15
Ex. 23.2,3Deut. 1.17
16.19
27.19Ps. 82.2Prov. 24.23Iac. 2.9
nu faceți nedreptate la judecată: să nu cauți la fața săracului nici să nu te sfiești de fața celui mare, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. 16
19.16
Ex. 23.1Ps. 1.3
50.20Prov. 11.13
20.19Ezec. 22.9
nu umbli încoace și încolo vorbind de rău în poporul tău și să nu te ridici
19.16
Ex. 23.1,71 Reg. 21.13Mat. 26.60,61
27.4
împotriva sângelui aproapelui tău. Eu sunt Domnul. 17
19.17
1 In. 2.9,11
3.15
nu urăști pe fratele tău în inima ta; să
19.17
Mat. 18.15Lc. 17.3Gal. 6.1Ef. 5.111 Tim. 5.202 Tim. 4.2Tit 1.13
2.15
mustri negreșit pe aproapele tău și să nu porți păcat pentru el. 18Și
19.18
2 Sam. 13.22Prov. 20.22Rom. 12.17,19Gal. 5.20Ef. 4.31Iac. 5.91 Pet. 2.1
să nu fii răzbunător și să nu ții mânie împotriva copiilor poporului tău, ci să iubești
19.18
Mat. 5.43
22.39Rom. 13.9Gal. 5.14Iac. 2.8
pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. 19Să păziți orânduirile mele. Să nu lași să se împerecheze dobitoacele tale cu un alt soi și să nu‐ți semeni
19.19
Deut. 22.9,10
țarina cu sămânță de două soiuri și să nu pui pe tine
19.19
Deut. 22.11
haină de două soiuri de fire amestecate împreună. 20Și dacă un bărbat se va culca cu o femeie și ea va fi roabă logodită cu un bărbat, dar nu e răscumpărată nici nu i s‐a dat slobozenie: să fie o pedeapsă; să nu fie omorâți pentru că n‐a fost slobodă. 21
19.21
Cap. 5.15;
Și el să aducă Domnului jertfa sa pentru vină la intrarea cortului întâlnirii: un berbece ca jertfă pentru vină. 22Și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului cu berbecele jertfei pentru vină pentru păcatul lui cu care a păcătuit; și păcatul cu care a păcătuit i se va ierta. 23Și când veți intra în țară și veți sădi tot felul de pomi pentru hrană, veți socoti roada lor ca netăiată împrejur; trei ani să vă fie netăiată împrejur; să nu se mănânce. 24Și în anul al patrulea roada lor va fi sfântă spre
19.24
Deut. 12.17,18Prov. 3.9
lauda Domnului. 25Și în anul al cincilea să mâncați din roada lor ca ei să vă înmulțească venitul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 26
19.26
Cap. 17.10, etc.
nu mâncați nimic cu sânge. Să
19.26
Deut. 18.10,11,141 Sam. 15.232 Reg. 17.17
21.62 Cron. 33.6Mal. 3.5
nu ghiciți după vârcolaci și să nu vrăjiți după nor. 27
19.27
Cap. 21.5.
nu tăiați rotund laturile capetelor voastre și să nu strici laturile bărbii tale. 28Și
19.28
Cap. 21.5.
să nu vă faceți tăieturi în carnea voastră pentru un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. 29Nu
19.29
Deut. 23.17
pângări pe fiica ta ca s‐o faci curvă, ca să nu cadă țara în curvie și țara să se umple de răutate. 30Să păziți sabatele
19.30
Vers. 3. Cap. 26.2.
și să cinstiți locașul meu cel sfințit
19.30
Ecl. 5.17
. Eu sunt Domnul. 31Nu
19.31
Ex. 22.18Deut. 18.101 Sam. 28.71 Cron. 10.13Is. 8.19Fapte. 16.16
vă abateți la cei ce cheamă duhurile morților și la vrăjitori; nu‐i întrebați ca să nu vă întinați prin ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 32Să te scoli înaintea
19.32
Prov. 20.291 Tim. 5.1
capului cărunt și să cinstești fața bătrânului și să te temi
19.32
Vers. 14.
de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 33Și
19.33
Ex. 22.21
23.9
dacă vreun străin de loc va sta vremelnic la tine în țara voastră, să nu‐l năpăstuiți. 34Străinul de loc care stă vremelnic între voi să vă fie ca
19.34
Ex. 12.48,49
și băștinașul dintre voi și să‐l
19.34
Deut. 10.19
iubești ca pe tine însuți; căci ați fost străini de loc în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 35Să nu faceți
19.35
Vers. 15.
nedreptate la judecată, în linii, în cumpene și în măsuri. 36Să aveți cumpene
19.36
Deut. 25.13,15Prov. 11.1
16.11
20.10
drepte, greutăți drepte, efă dreaptă și hin drept. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v‐am scos din țara Egiptului. 37Și să păziți
19.37
Cap. 18.4, 5.
toate orânduirile mele și toate judecățile mele și să le faceți. Eu sunt Domnul.