Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Oprirea însoțirilor nelegiuite

181Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Eu

18.2
Vers. 4.
Ex. 6.720.7Ezec. 20.5,7,19,20
sunt Domnul Dumnezeul vostru. 3Să nu faceți după
18.3
Ezec. 20.7,8
23.8
faptele țării Egiptului unde ați locuit și să nu faceți după
18.3
Ex. 23.24Deut. 12.4,30,31
faptele țării Canaan în care vă aduc, nici să nu umblați în așezămintele lor. 4Să faceți judecățile
18.4
Deut. 4.1,2
6.1Ezec. 20.19
mele și să păziți așezămintele mele ca să umblați în ele: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5Să păziți deci orânduirile mele și judecățile mele pe care
18.5
Ezec. 20.11,13,21Lc. 10.28Rom. 10.5Gal. 3.12
, dacă le va face omul, va trăi prin ele: Eu sunt Domnul. 6Nimeni să nu se apropie de nicio rudenie de aproape a sa ca să‐i descopere goliciunea: Eu
18.6
Ex. 6.2,6,29Mal. 3.6
sunt Domnul. 7Să nu descoperi goliciunea
18.7
Cap. 20.11.

tatălui tău și goliciunea mamei tale: este mama ta; să nu descoperi goliciunea ei. 8Să nu descoperi goliciunea
18.8
Gen. 49.4Deut. 22.30
27.20Ezec. 22.10Amos 2.71 Cor. 5.1
nevestei tatălui tău; este goliciunea tatălui tău. 9Și
18.9
Cap. 20.17.
2 Sam. 13.12Ezec. 22.11
goliciunea sorei tale, fiica tatălui tău sau fiica mamei tale, născută în casă sau afară din casă, goliciunea ei să n‐o descoperi. 10Goliciunea fetei fiului tău sau a fetei fiicei tale, goliciunea ei să n‐o descoperi; căci este însăși goliciunea ta. 11Goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău, este sora ta, goliciunea ei să n‐o descoperi. 12Să nu descoperi goliciunea
18.12
Cap. 20.19.

sorei tatălui tău: este rudă de aproape a tatălui tău. 13Să nu descoperi goliciunea sorei mamei tale, căci este ruda de aproape a mamei tale. 14Să nu descoperi goliciunea
18.14
Cap. 20.20.

fratelui tatălui tău; să nu te apropii de nevasta lui: este
18.14
Gen. 38.18,26Ezec. 22.11
mătușa ta. 15Să nu descoperi goliciunea norei tale: este nevasta fiului tău; să nu descoperi goliciunea ei. 16Să nu descoperi goliciunea
18.16
Cap. 20.21.
Mat. 14.4Deut. 25.5Mat. 22.24Mc. 12.19
nevestei fratelui tău: este goliciunea fratelui tău. 17Să nu descoperi goliciunea
18.17
Cap. 20.14.

unei femei și a fiicei ei; să nu iei pe fiica fiului ei și pe fiica fiicei ei ca să le descoperi goliciunea; sunt rude de aproape: este răutate. 18Și să nu iei o nevastă lângă sora ei pentru a o amărî
18.18
1 Sam. 1.6,8
ca să‐i descoperi goliciunea lângă ea, fiind ea în viață. 19Și să nu te apropii de o femeie
18.19
Cap. 20.18.
Ezec. 18.6
22.10
necurată în necurățenia ei ca să‐i descoperi goliciunea. 20Și
18.20
Cap. 20.10.
Ex. 20.14Deut. 5.18
22.22Prov. 6.29,32Mal. 3.5Mat. 5.27Rom. 2.221 Cor. 6.9Evr. 13.4
să nu te împreuni cu nevasta aproapelui tău ca să te întinezi cu ea. 21Și să nu treci
18.21
Cap. 20.2.
2 Reg. 16.3
21.6
23.10Ier. 19.5Ezec. 20.31
23.37,39
din sămânța ta prin foc lui Moloh
18.21
1 Reg. 11.7,33Fapte. 7.4320.3
21.6
și să nu necinstești
18.21
Ezec. 36.20Mal. 1.12
numele Dumnezeului tău: Eu sunt Domnul. 22Și să nu te împreuni
18.22
Cap. 20.13.
Rom. 1.271 Cor. 6.91 Tim. 1.10
cu un bărbat ca și cu o femeie: este o urâciune. 23Și
18.23
Cap. 20.15, 16.
Ex. 22.19
să nu te culci cu niciun dobitoc ca să te întinezi cu el; și femeia să nu stea înaintea unui dobitoc ca să se culce cu el: este amestecătură
18.23
Cap. 20.12.

. 24Nu
18.24
Vers. 30.
Mat. 15.18,19,20Mc. 7.21,22,231 Cor. 3.17
vă întinați cu niciuna din aceste lucruri, căci prin toate acestea
18.24
Cap. 20.23.
Deut. 18.12
s‐au întinat neamurile, pe care le alung dinaintea voastră. 25Și
18.25
Num. 35.34Ier. 2.7
16.18Ezec. 36.17
țara s‐a întinat și eu
18.25
Ps. 89.32Is. 26.21Ier. 5.9,29
9.9
14.10
23.2Osea 2.13
8.13
9.9
cercetez nelegiuirea ei în ea și țara
18.25
Vers. 28.

varsă pe locuitorii ei. 26Deci să păziți
18.26
Vers. 5, 30. Cap. 20.22, 23.

orânduirile mele și judecățile mele și să nu faceți niciuna din aceste urâciuni atât băștinașul cât și străinul de loc care stă vremelnic între voi. 27Căci oamenii țării care au fost înaintea voastră au săvârșit toate aceste urâciuni și țara a fost întinată; 28ca țara
18.28
Cap. 20.22.
Ier. 9.19Ezec. 36.13,17
să nu vă verse când o veți întina, cum a vărsat pe neamul care a fost înainte de voi. 29Căci oricine va face vreuna din aceste urâciuni, sufletele care le vor săvârși vor fi stârpite din poporul lor. 30Să păziți dar ce v‐am poruncit să păziți ca să
18.30
Vers. 3, 26. Cap. 20.23.
Deut. 18.9
nu săvârșiți niciuna din obiceiurile urâcioase care au fost săvârșite înainte de voi și să nu
18.30
Vers. 24.

vă întinați cu ele. Eu
18.30
Vers. 2, 4.

sunt Domnul Dumnezeul vostru.