Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Felurite orânduiri

191Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește către toată adunarea copiilor lui Israel și spune‐le: Să fiți

19.2
Cap. 11.44;
20.7,261 Pet. 1.16
sfinți, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. 3Fiecare
19.3
Ex. 20.12
să cinstească pe mamă‐sa și pe tatăl său; și să păziți
19.3
Ex. 20.8
31.13
sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 4
19.4
Ex. 20.41 Cor. 10.141 In. 5.21
nu vă întoarceți la idoli și să nu vă faceți dumnezei
19.4
Ex. 34.17Deut. 27.15
turnați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5Și
19.5
Cap. 7.16.

când jertfiți o jertfă de pace Domnului, să jertfiți spre primirea voastră. 6Să se mănânce în ziua în care o veți jertfi și a doua zi; și ce va rămânea a treia zi să se ardă cu foc. 7Și dacă se va mânca a treia zi, este o urâciune; nu va fi primită. 8Și oricine o va mânca își va purta nelegiuirea, căci a necinstit lucrul sfânt al Domnului și sufletul acela va fi stârpit din poporul său. 9Și
19.9
Cap. 23.22.
Deut. 24.19,20,21Rut 2.15,16
când veți secera secerișul țării voastre, să nu seceri de tot laturile țarinei tale și să nu strângi spicele căzute din secerișul tău. 10Și să nu culegi ciorchinele rămase în via ta și să nu strângi boabele căzute din via ta; să le lași săracului și străinului de loc. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 11
19.11
Ex. 20.15
22.1,7,10‐12Deut. 5.19
nu furați și să nu înșelați
19.11
Cap. 6.2.
Ef. 4.25Col. 3.9
și să nu vă mințiți unul pe altul. 12Și
19.12
Ex. 20.7Deut. 5.11Mat. 5.33Iac. 5.12
să nu jurați strâmb pe numele meu și
19.12
Cap. 18.21.

să nu necinstești numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 13
19.13
Mc. 10.191 Tes. 4.6
nu asuprești pe aproapele tău nici să‐l despoi și simbria
19.13
Deut. 24.14,15Mal. 3.5
celui tocmit să nu rămână noaptea la tine până dimineață. 14Să nu blestemi pe surd și
19.14
Deut. 27.18Rom. 14.13
să nu pui piedică în calea orbului; ci să te temi
19.14
Vers. 32.
Gen. 42.18Ecl. 5.71 Pet. 2.17
de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 15
19.15
Ex. 23.2,3Deut. 1.17
16.19
27.19Ps. 82.2Prov. 24.23Iac. 2.9
nu faceți nedreptate la judecată: să nu cauți la fața săracului nici să nu te sfiești de fața celui mare, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. 16
19.16
Ex. 23.1Ps. 1.3
50.20Prov. 11.13
20.19Ezec. 22.9
nu umbli încoace și încolo vorbind de rău în poporul tău și să nu te ridici
19.16
Ex. 23.1,71 Reg. 21.13Mat. 26.60,61
27.4
împotriva sângelui aproapelui tău. Eu sunt Domnul. 17
19.17
1 In. 2.9,11
3.15
nu urăști pe fratele tău în inima ta; să
19.17
Mat. 18.15Lc. 17.3Gal. 6.1Ef. 5.111 Tim. 5.202 Tim. 4.2Tit 1.13
2.15
mustri negreșit pe aproapele tău și să nu porți păcat pentru el. 18Și
19.18
2 Sam. 13.22Prov. 20.22Rom. 12.17,19Gal. 5.20Ef. 4.31Iac. 5.91 Pet. 2.1
să nu fii răzbunător și să nu ții mânie împotriva copiilor poporului tău, ci să iubești
19.18
Mat. 5.43
22.39Rom. 13.9Gal. 5.14Iac. 2.8
pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. 19Să păziți orânduirile mele. Să nu lași să se împerecheze dobitoacele tale cu un alt soi și să nu‐ți semeni
19.19
Deut. 22.9,10
țarina cu sămânță de două soiuri și să nu pui pe tine
19.19
Deut. 22.11
haină de două soiuri de fire amestecate împreună. 20Și dacă un bărbat se va culca cu o femeie și ea va fi roabă logodită cu un bărbat, dar nu e răscumpărată nici nu i s‐a dat slobozenie: să fie o pedeapsă; să nu fie omorâți pentru că n‐a fost slobodă. 21
19.21
Cap. 5.15;
6.6
Și el să aducă Domnului jertfa sa pentru vină la intrarea cortului întâlnirii: un berbece ca jertfă pentru vină. 22Și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului cu berbecele jertfei pentru vină pentru păcatul lui cu care a păcătuit; și păcatul cu care a păcătuit i se va ierta. 23Și când veți intra în țară și veți sădi tot felul de pomi pentru hrană, veți socoti roada lor ca netăiată împrejur; trei ani să vă fie netăiată împrejur; să nu se mănânce. 24Și în anul al patrulea roada lor va fi sfântă spre
19.24
Deut. 12.17,18Prov. 3.9
lauda Domnului. 25Și în anul al cincilea să mâncați din roada lor ca ei să vă înmulțească venitul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 26
19.26
Cap. 17.10, etc.
Deut. 12.23
nu mâncați nimic cu sânge. Să
19.26
Deut. 18.10,11,141 Sam. 15.232 Reg. 17.17
21.62 Cron. 33.6Mal. 3.5
nu ghiciți după vârcolaci și să nu vrăjiți după nor. 27
19.27
Cap. 21.5.
Is. 15.2Ier. 9.26
48.37
nu tăiați rotund laturile capetelor voastre și să nu strici laturile bărbii tale. 28Și
19.28
Cap. 21.5.
Deut. 14.1Ier. 16.6
48.37
să nu vă faceți tăieturi în carnea voastră pentru un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. 29Nu
19.29
Deut. 23.17
pângări pe fiica ta ca s‐o faci curvă, ca să nu cadă țara în curvie și țara să se umple de răutate. 30Să păziți sabatele
19.30
Vers. 3. Cap. 26.2.

și să cinstiți locașul meu cel sfințit
19.30
Ecl. 5.17
. Eu sunt Domnul. 31Nu
19.31
Ex. 22.18Deut. 18.101 Sam. 28.71 Cron. 10.13Is. 8.19Fapte. 16.16
vă abateți la cei ce cheamă duhurile morților și la vrăjitori; nu‐i întrebați ca să nu vă întinați prin ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 32Să te scoli înaintea
19.32
Prov. 20.291 Tim. 5.1
capului cărunt și să cinstești fața bătrânului și să te temi
19.32
Vers. 14.

de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 33Și
19.33
Ex. 22.21
23.9
dacă vreun străin de loc va sta vremelnic la tine în țara voastră, să nu‐l năpăstuiți. 34Străinul de loc care stă vremelnic între voi să vă fie ca
19.34
Ex. 12.48,49
și băștinașul dintre voi și să‐l
19.34
Deut. 10.19
iubești ca pe tine însuți; căci ați fost străini de loc în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 35Să nu faceți
19.35
Vers. 15.

nedreptate la judecată, în linii, în cumpene și în măsuri. 36Să aveți cumpene
19.36
Deut. 25.13,15Prov. 11.1
16.11
20.10
drepte, greutăți drepte, efă dreaptă și hin drept. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v‐am scos din țara Egiptului. 37Și să păziți
19.37
Cap. 18.4, 5.
Deut. 4.5,6
5.1
6.25
toate orânduirile mele și toate judecățile mele și să le faceți. Eu sunt Domnul.