Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Arderile de tot

11Și Domnul a chemat

1.1
Ex. 19.3Ex. 40.34,35
pe Moise și i‐a vorbit din cortul
1.1
Num. 12.4,5
întâlnirii zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Când
1.2
Cap. 22.18, 19.
vreun om din voi va aduce un dar Domnului, să aduceți darul vostru din dobitoace, din cireadă și din turmă. 3Dacă darul său va fi ardere de tot din cireadă, să‐l aducă o parte bărbătească fără cusur
1.3
Ex. 12.522.20,21Deut. 15.21Mal. 1.14Ef. 5.27Evr. 9.141 Pet. 1.19
: să‐l aducă la intrarea cortului întâlnirii, ca să fie primit înaintea Domnului. 4Și
1.4
Ex. 29.10,15,194.15
8.14,22
16.21
să‐și pună mâna pe capul arderii de tot și va fi primit
1.4
Cap. 22.21, 27.
pentru el, ca să facă ispășire
1.4
Cap. 4.20, 26, 31, 35;
pentru el. 5Și să junghie vițelul
1.5
Mica 6.6
înaintea Domnului; și fiii lui Aaron, preoții
1.5
2 Cron. 35.11Evr. 10.11
, să aducă sângele, și să stropească
1.5
Cap. 3.8.
sângele de jur împrejur pe altarul care este la intrarea cortului întâlnirii. 6Și să jupuiască arderea de tot și s‐o taie în bucăți. 7Și fiii lui Aaron, preotul, să pună foc pe altar și să așeze
1.7
Gen. 22.9
lemne pe foc. 8Și fiii lui Aaron, preoții, să așeze bucățile, capul și grăsimea, deasupra lemnelor care sunt pe focul care este pe altar. 9Dar măruntaiele lui și picioarele lui să le spele în apă. Și preotul să le ardă toate pe altar, ca ardere de tot, jertfă arsă în foc, miros
1.9
Gen. 8.21Ezec. 20.20,28,412 Cor. 2.15Ef. 5.2Fil. 4.18
plăcut Domnului. 10Și dacă darul său va fi din turmă, din oi sau din capre, ca ardere de tot: să‐l aducă o parte bărbătească fără cusur
1.10
Vers. 3.
. 11Și
1.11
Vers. 5.
să‐l junghie lângă altar în partea dinspre miazănoapte înaintea Domnului. Și fiii lui Aaron, preoții, să stropească sângele lui pe altar de jur împrejur. 12Și să‐l taie în bucăți și capul lui și grăsimea lui. Și preotul să le pună deasupra lemnelor care sunt pe focul care este pe altar. 13Dar măruntaiele și picioarele să le spele cu apă. Și preotul să le aducă toate și să le ardă pe altar: este o ardere de tot, o jertfă arsă în foc, miros plăcut Domnului. 14Și dacă darul lui pentru Domnul va fi o ardere de tot din păsări, atunci să‐și aducă darul din turturele
1.14
Cap. 5.7;
sau din pui de porumbel. 15Și preotul să‐l aducă la altar și să‐i rupă capul cu unghia și să‐l ardă pe altar. Și sângele lui să fie stors pe peretele altarului. 16Și să‐i scoată gușa cu penele și să le arunce lângă altar
1.16
Cap. 6.10.
spre răsărit la locul cenușei. 17Și să despice pasărea între aripile sale, dar să n‐o desfacă
1.17
Gen. 15.10
în două. Și preotul s‐o ardă pe altar deasupra lemnelor care sunt pe foc: este
1.17
Vers. 9, 13.
o ardere de tot, o jertfă arsă în foc, miros plăcut Domnului.

2

Darurile de mâncare

21Și dacă va aduce cineva

2.1
Cap. 6.14;
ca dar, un dar de mâncare pentru Domnul, darul lui să fie din floarea făinii; și să toarne untdelemn peste ea și să pună tămâie peste ea. 2Și s‐o ducă la fiii lui Aaron, preoții. Și el să ia din ea un pumn din floarea de făină și din untdelemn cu toată tămâia. Și preotul s‐o ardă ca amintirea
2.2
Vers. 9. Cap. 5.12;
sa pe altar, o jertfă arsă în foc, miros plăcut Domnului. 3Și rămășița
2.3
Cap. 7.9;
darului de mâncare va fi a lui Aaron și a fiilor săi; este
2.3
Ex. 29.37Num. 18.9
ceva preasfânt între jertfele arse în foc ale Domnului. 4Și dacă vei aduce ca dar, un dar de mâncare copt în cuptor, să fie turte fără aluat din floarea făinii frământate cu untdelemn, sau plăcinte fără aluat unse
2.4
Ex. 29.2
cu untdelemn. 5Și dacă darul tău va fi un dar de mâncare din tigaie, să fie din floarea făinii fără aluat, frământată cu untdelemn. 6Îl vei frânge în bucăți și vei turna untdelemn peste el: este un dar de mâncare. 7Și dacă darul tău va fi un dar de mâncare de pe grătar, să se facă din floarea făinii cu untdelemn. 8Și să aduci Domnului darul de mâncare care a fost făcut din acestea; și să fie adus preotului și el îl va duce la altar. 9Și preotul va lua din darul de mâncare
2.9
Vers. 2.
amintirea sa, și o va arde pe altar, o jertfă cu foc
2.9
Ex. 29.18
, miros plăcut Domnului. 10Și rămășița
2.10
Vers. 3.
din darul de mâncare să fie a lui Aaron și a fiilor săi: este ceva preasfânt între jertfele arse în foc ale Domnului.

Totul fără aluat și cu sare

11Niciun dar de mâncare pe care‐l veți aduce Domnului nu se va face cu aluat

2.11
Cap. 6.17.
, căci nici aluat, nici miere, nu veți arde ca jertfă arsă în foc pentru Domnul. 12Ca dar
2.12
Ex. 22.29
de pârgă le veți aduce Domnului, dar nu se vor sui pe altar ca miros plăcut. 13Și orice dar din darul de mâncare al tău să‐l sărezi
2.13
Mc. 9.49Col. 4.6
cu sare; și să nu lași să lipsească sarea
2.13
Num. 18.19
legământului Dumnezeului tău de pe darul tău de mâncare; să aduci sare cu
2.13
Ezec. 43.24
toate darurile tale.

Cele dintâi roade

14Și dacă vei aduce Domnului un dar de mâncare din întâile roade ale tale, să aduci

2.14
Cap. 23.10, 14.
spice de curând coapte, prăjite la foc, și
2.14
2 Reg. 4.42
grăunțe din spice pisate, ca dar de mâncare al celor dintâi roade ale tale. 15Și să pui untdelemn peste
2.15
Vers. 1.
el și să presari tămâie peste el: este un dar de mâncare. 16Și preotul să ardă amintirea
2.16
Vers. 2.
sa, o parte din grăunțele sale pisate și o parte din untdelemnul său, cu toată tămâia sa: este o jertfă cu foc pentru Domnul.

3

Jertfele de pace

31Și dacă darul lui va fi o jertfă

3.1
Cap. 7.11, 29;
de pace: dacă‐l va aduce din cireadă, fie parte bărbătească sau femeiască, să‐l aducă fără cusur
3.1
Cap. 1.3.
înaintea Domnului. 2Și
3.2
Ex. 29.10
să‐și pună mâna pe capul darului său și să‐l junghie la intrarea cortului întâlnirii; și fiii lui Aaron, preoții, să stropească sângele pe altar de jur împrejur. 3Și el să aducă din jertfa de pace o jertfă cu foc Domnului: grăsimea
3.3
Ex. 29.13,22
care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie 4și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii. 5Și fiii lui Aaron s‐o ardă
3.5
Ex. 29.13
pe altar peste arderea de tot, care este deasupra lemnelor care sunt pe foc: este o jertfă cu foc, miros plăcut Domnului. 6Și dacă darul său, ca jertfă de pace pentru Domnul, va fi din turmă, o parte bărbătească sau o parte femeiască, să‐l aducă
3.6
Vers. 1, etc.
fără cusur. 7Dacă va aduce un miel ca dar al său, atunci să‐l aducă înaintea Domnului. 8Și să‐și pună mâna pe capul darului său și să‐l junghie înaintea cortului întâlnirii: și fiii lui Aaron să stropească sângele lui asupra altarului de jur împrejur. 9Și să aducă din jertfa de pace o jertfă cu foc Domnului, grăsimea lui, toată coada, s‐o scoată chiar de lângă osul spinării; și grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie, 10și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse, și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii. 11Și preotul s‐o ardă pe altar: este pâinea
3.11
Cap. 21.6, 8, 17, 21, 22;
jertfei arse cu foc pentru Domnul. 12Și dacă darul lui va fi o capră, atunci s‐o aducă
3.12
Vers. 1, 7, etc.
înaintea Domnului. 13Și să‐și pună mâna pe capul ei și s‐o junghie înaintea cortului întâlnirii: și fiii lui Aaron să stropească sângele ei asupra altarului de jur împrejur. 14Și să aducă din ea darul său, o jertfă arsă cu foc pentru Domnul; grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie, 15și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii. 16Și preotul să le ardă pe altar: este pâinea jertfei arse cu foc ca miros plăcut. Toată grăsimea
3.16
Cap. 7.23, 25.
este a Domnului. 17Va
3.17
Cap. 6.18;
fi o orânduire veșnică pentru neamurile voastre în toate locuințele voastre: nici grăsime
3.17
Vers. 16. Cap. 7.23.
, nici sânge
3.17
Gen. 9.417.10,14Deut. 12.161 Sam. 14.33Ezec. 44.7,15
să nu mâncați.