Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Legi împotriva curviei

201Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Spune

20.2
Cap. 18.

și copiilor lui Israel: Oricine
20.2
Cap. 18, 21.
Deut. 12.31
18.102 Reg. 17.17
23.102 Cron. 33.6Ier. 7.31
32.35Ezec. 20.26,31
dintre copiii lui Israel sau dintre străinii de loc care stau vremelnic în Israel va da din sămânța sa lui Moloh, să fie omorât: poporul țării să‐l ucidă cu pietre. 3Și
20.3
Cap. 17.10.

îmi voi pune fața împotriva omului aceluia și‐l voi stârpi din mijlocul poporului său, căci a dat din sămânța sa lui Moloh ca să
20.3
Ezec. 5.11
23.38,39
întineze locașul meu cel sfințit și să pângărească
20.3
Cap. 18.21.

numele meu cel sfânt. 4Și dacă poporul țării va închide cumva ochii de la acel om când va da din sămânța sa lui Moloh și nu‐l va
20.4
Deut. 17.2,3,5
omorî, 5atunci îmi
20.5
Cap. 17.10.

voi pune fața împotriva
20.5
Ex. 20.5
acelui om și împotriva familiei sale și‐l voi stârpi din poporul său, pe el și pe toți care vor curvi
20.5
Cap. 17.7.

cu el curvind cu Moloh. 6Și sufletul
20.6
Cap. 19.31.

care se va întoarce la cei ce cheamă duhurile morților și la vrăjitori ca să curvească cu ei, îmi voi pune fața împotriva acelui suflet și‐l voi stârpi din poporul său. 7Voi
20.7
Cap. 11.44;
19.21 Pet. 1.16
dar sfințiți‐vă și fiți sfinți, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 8Și să păziți
20.8
Cap. 19.37.

orânduirile mele și să le faceți. Eu
20.8
Ex. 31.13Ezec. 37.28
sunt Domnul care vă sfințește. 9Căci
20.9
Ex. 21.17Deut. 27.16Prov. 20.20Mat. 15.4
oricine va blestema pe tatăl său sau pe mamă‐sa va fi omorât: a blestemat pe tatăl său sau pe mamă‐sa; sângele
20.9
Vers. 11, 12, 13, 16, 27.
2 Sam. 1.16
lui va fi asupra lui. 10Și
20.10
Cap. 18.20.
Deut. 22.22In. 8.4,5
bărbatul care va preacurvi cu nevasta altuia, bărbatul care va preacurvi cu nevasta aproapelui său să fie omorâți atât preacurvarul cât și preacurva. 11Și bărbatul
20.11
Cap. 18.8.

care se va culca cu nevasta tatălui său a descoperit goliciunea tatălui său: amândoi să fie omorâți: sângele lor va fi asupra lor. 12Și bărbatul
20.12
Cap. 18.15.

care se va culca cu nora sa amândoi să fie omorâți: au făcut
20.12
Cap. 18.23.

amestecătură; sângele lor va fi asupra lor. 13Și
20.13
Cap. 18.22.
Deut. 23.17Gen. 19.5Jud. 19.22
bărbatul care se va culca cu un bărbat cum se culcă cu o femeie, amândoi au săvârșit urâciune, să fie omorâți: sângele lor va fi asupra lor. 14Și
20.14
Cap. 18.17.
Deut. 27.23
bărbatul care va lua o nevastă și pe mama ei, este răutate; să fie arși cu foc și el și ele ca să nu fie răutate între voi. 15Și
20.15
Cap. 18.23.
Deut. 27.21
bărbatul care se va culca cu un dobitoc să fie omorât și dobitocul să‐l ucideți. 16Și femeia care se va apropia de vreun dobitoc și se va culca cu el, să ucizi și pe femeie și dobitocul: să fie omorâți: sângele lor va fi asupra lor. 17Și
20.17
Cap. 18.9.
Deut. 27.22Gen. 20.12
bărbatul care va lua pe soră‐sa, pe fiica tatălui său sau pe fiica mamei sale și‐i va vedea goliciunea și ea va vedea goliciunea lui, este o rușine; și să fie stârpiți înaintea ochilor copiilor poporului lor: a descoperit goliciunea sorei sale; își va purta nelegiuirea. 18Și
20.18
Cap. 18.19. Cap. 15.24.

bărbatul care se va culca cu o femeie care va avea la fire și‐i va descoperi goliciunea, a dezgolit izvorul ei și ea și‐a descoperit izvorul sângelui și amândoi să fie stârpiți din mijlocul poporului lor. 19Și să nu
20.19
Cap. 18.12, 13.

descoperi goliciunea sorei mamei tale și a sorei tatălui tău: căci acela a dezgolit
20.19
Cap. 18.6.

pe ruda sa de aproape: își vor purta nelegiuirea. 20Și
20.20
Cap. 18.14.

bărbatul care se va culca cu nevasta unchiului său a descoperit goliciunea unchiului său: își vor purta păcatul, vor muri fără copii. 21Și dacă un bărbat
20.21
Cap. 18.16.

va lua pe nevasta fratelui său, este o necurăție: a descoperit goliciunea fratelui său, vor fi fără copii. 22Să păziți deci toate
20.22
Cap. 18.26;
19.37
orânduirile mele și toate judecățile mele și să le faceți, ca să nu vă verse
20.22
Cap. 18.25, 28.

afară țara în care vă aduc ca să locuiți în ea. 23Și să nu umblați
20.23
Cap. 18.3, 24, 30.

după obiceiurile neamului pe care îl alung dinaintea voastră; căci ei au făcut toate acestea și
20.23
Cap. 18.27.
Deut. 9.5
pentru aceea m‐am necăjit pe ei: 24Și v‐am
20.24
Ex. 3.17
6.8
zis: Voi veți moșteni țara lor și am să v‐o dau vouă în stăpânire, țară în care curge lapte și miere: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care
20.24
Vers. 26.
Ex. 19.5
33.16Deut. 7.6
14.21 Reg. 8.53
v‐am despărțit de popoare. 25Deci
20.25
Cap. 11.47.
Deut. 14.4
să deosebiți între dobitocul curat și cel necurat și între pasărea necurată și cea curată și
20.25
Cap. 11.43.

să nu vă faceți urâcioase sufletele printr‐un dobitoc, sau o pasăre, sau prin orice se târăște pe pământ pe care vi l‐am despărțit ca necurat. 26Și să‐mi fiți sfinți, căci
20.26
Vers. 7. Cap. 19.2.
1 Pet. 1.16
eu, Domnul, sunt sfânt și v‐am despărțit
20.26
Vers. 24.
Tit 2.14
de popoare ca să fiți ai mei. 27Și
20.27
Ex. 22.18Deut. 18.10,111 Sam. 28.7,8
bărbatul sau femeia, dacă va fi în ei unul care cheamă duhurile morților sau ghicitori, să fie omorâți; să‐i ucidă cu pietre; sângele
20.27
Vers. 9.

lor va fi asupra lor.