Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Felurite orânduiri

191Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește către toată adunarea copiilor lui Israel și spune‐le: Să fiți

19.2
Cap. 11.44;
sfinți, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. 3Fiecare
19.3
Ex. 20.12
să cinstească pe mamă‐sa și pe tatăl său; și să păziți
19.3
Ex. 20.8
31.13
sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 4
19.4
Ex. 20.41 Cor. 10.141 In. 5.21
nu vă întoarceți la idoli și să nu vă faceți dumnezei
19.4
Ex. 34.17Deut. 27.15
turnați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5Și
19.5
Cap. 7.16.
când jertfiți o jertfă de pace Domnului, să jertfiți spre primirea voastră. 6Să se mănânce în ziua în care o veți jertfi și a doua zi; și ce va rămânea a treia zi să se ardă cu foc. 7Și dacă se va mânca a treia zi, este o urâciune; nu va fi primită. 8Și oricine o va mânca își va purta nelegiuirea, căci a necinstit lucrul sfânt al Domnului și sufletul acela va fi stârpit din poporul său. 9Și
19.9
Cap. 23.22.
când veți secera secerișul țării voastre, să nu seceri de tot laturile țarinei tale și să nu strângi spicele căzute din secerișul tău. 10Și să nu culegi ciorchinele rămase în via ta și să nu strângi boabele căzute din via ta; să le lași săracului și străinului de loc. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 11
19.11
Ex. 20.15
22.1,7,10‐12Deut. 5.19
nu furați și să nu înșelați
19.11
Cap. 6.2.
și să nu vă mințiți unul pe altul. 12Și
19.12
Ex. 20.7Deut. 5.11Mat. 5.33Iac. 5.12
să nu jurați strâmb pe numele meu și
19.12
Cap. 18.21.
să nu necinstești numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 13
19.13
Mc. 10.191 Tes. 4.6
nu asuprești pe aproapele tău nici să‐l despoi și simbria
19.13
Deut. 24.14,15Mal. 3.5
celui tocmit să nu rămână noaptea la tine până dimineață. 14Să nu blestemi pe surd și
19.14
Deut. 27.18Rom. 14.13
să nu pui piedică în calea orbului; ci să te temi
19.14
Vers. 32.
de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 15
19.15
Ex. 23.2,3Deut. 1.17
16.19
27.19Ps. 82.2Prov. 24.23Iac. 2.9
nu faceți nedreptate la judecată: să nu cauți la fața săracului nici să nu te sfiești de fața celui mare, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. 16
19.16
Ex. 23.1Ps. 1.3
50.20Prov. 11.13
20.19Ezec. 22.9
nu umbli încoace și încolo vorbind de rău în poporul tău și să nu te ridici
19.16
Ex. 23.1,71 Reg. 21.13Mat. 26.60,61
27.4
împotriva sângelui aproapelui tău. Eu sunt Domnul. 17
19.17
1 In. 2.9,11
3.15
nu urăști pe fratele tău în inima ta; să
19.17
Mat. 18.15Lc. 17.3Gal. 6.1Ef. 5.111 Tim. 5.202 Tim. 4.2Tit 1.13
2.15
mustri negreșit pe aproapele tău și să nu porți păcat pentru el. 18Și
19.18
2 Sam. 13.22Prov. 20.22Rom. 12.17,19Gal. 5.20Ef. 4.31Iac. 5.91 Pet. 2.1
să nu fii răzbunător și să nu ții mânie împotriva copiilor poporului tău, ci să iubești
19.18
Mat. 5.43
22.39Rom. 13.9Gal. 5.14Iac. 2.8
pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. 19Să păziți orânduirile mele. Să nu lași să se împerecheze dobitoacele tale cu un alt soi și să nu‐ți semeni
19.19
Deut. 22.9,10
țarina cu sămânță de două soiuri și să nu pui pe tine
19.19
Deut. 22.11
haină de două soiuri de fire amestecate împreună. 20Și dacă un bărbat se va culca cu o femeie și ea va fi roabă logodită cu un bărbat, dar nu e răscumpărată nici nu i s‐a dat slobozenie: să fie o pedeapsă; să nu fie omorâți pentru că n‐a fost slobodă. 21
19.21
Cap. 5.15;
Și el să aducă Domnului jertfa sa pentru vină la intrarea cortului întâlnirii: un berbece ca jertfă pentru vină. 22Și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului cu berbecele jertfei pentru vină pentru păcatul lui cu care a păcătuit; și păcatul cu care a păcătuit i se va ierta. 23Și când veți intra în țară și veți sădi tot felul de pomi pentru hrană, veți socoti roada lor ca netăiată împrejur; trei ani să vă fie netăiată împrejur; să nu se mănânce. 24Și în anul al patrulea roada lor va fi sfântă spre
19.24
Deut. 12.17,18Prov. 3.9
lauda Domnului. 25Și în anul al cincilea să mâncați din roada lor ca ei să vă înmulțească venitul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 26
19.26
Cap. 17.10, etc.
nu mâncați nimic cu sânge. Să
19.26
Deut. 18.10,11,141 Sam. 15.232 Reg. 17.17
21.62 Cron. 33.6Mal. 3.5
nu ghiciți după vârcolaci și să nu vrăjiți după nor. 27
19.27
Cap. 21.5.
nu tăiați rotund laturile capetelor voastre și să nu strici laturile bărbii tale. 28Și
19.28
Cap. 21.5.
să nu vă faceți tăieturi în carnea voastră pentru un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. 29Nu
19.29
Deut. 23.17
pângări pe fiica ta ca s‐o faci curvă, ca să nu cadă țara în curvie și țara să se umple de răutate. 30Să păziți sabatele
19.30
Vers. 3. Cap. 26.2.
și să cinstiți locașul meu cel sfințit
19.30
Ecl. 5.17
. Eu sunt Domnul. 31Nu
19.31
Ex. 22.18Deut. 18.101 Sam. 28.71 Cron. 10.13Is. 8.19Fapte. 16.16
vă abateți la cei ce cheamă duhurile morților și la vrăjitori; nu‐i întrebați ca să nu vă întinați prin ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 32Să te scoli înaintea
19.32
Prov. 20.291 Tim. 5.1
capului cărunt și să cinstești fața bătrânului și să te temi
19.32
Vers. 14.
de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 33Și
19.33
Ex. 22.21
23.9
dacă vreun străin de loc va sta vremelnic la tine în țara voastră, să nu‐l năpăstuiți. 34Străinul de loc care stă vremelnic între voi să vă fie ca
19.34
Ex. 12.48,49
și băștinașul dintre voi și să‐l
19.34
Deut. 10.19
iubești ca pe tine însuți; căci ați fost străini de loc în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 35Să nu faceți
19.35
Vers. 15.
nedreptate la judecată, în linii, în cumpene și în măsuri. 36Să aveți cumpene
19.36
Deut. 25.13,15Prov. 11.1
16.11
20.10
drepte, greutăți drepte, efă dreaptă și hin drept. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v‐am scos din țara Egiptului. 37Și să păziți
19.37
Cap. 18.4, 5.
toate orânduirile mele și toate judecățile mele și să le faceți. Eu sunt Domnul.

20

Legi împotriva curviei

201Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Spune

20.2
Cap. 18.
și copiilor lui Israel: Oricine
20.2
Cap. 18, 21.
dintre copiii lui Israel sau dintre străinii de loc care stau vremelnic în Israel va da din sămânța sa lui Moloh, să fie omorât: poporul țării să‐l ucidă cu pietre. 3Și
20.3
Cap. 17.10.
îmi voi pune fața împotriva omului aceluia și‐l voi stârpi din mijlocul poporului său, căci a dat din sămânța sa lui Moloh ca să
20.3
Ezec. 5.11
23.38,39
întineze locașul meu cel sfințit și să pângărească
20.3
Cap. 18.21.
numele meu cel sfânt. 4Și dacă poporul țării va închide cumva ochii de la acel om când va da din sămânța sa lui Moloh și nu‐l va
20.4
Deut. 17.2,3,5
omorî, 5atunci îmi
20.5
Cap. 17.10.
voi pune fața împotriva
20.5
Ex. 20.5
acelui om și împotriva familiei sale și‐l voi stârpi din poporul său, pe el și pe toți care vor curvi
20.5
Cap. 17.7.
cu el curvind cu Moloh. 6Și sufletul
20.6
Cap. 19.31.
care se va întoarce la cei ce cheamă duhurile morților și la vrăjitori ca să curvească cu ei, îmi voi pune fața împotriva acelui suflet și‐l voi stârpi din poporul său. 7Voi
20.7
Cap. 11.44;
dar sfințiți‐vă și fiți sfinți, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 8Și să păziți
20.8
Cap. 19.37.
orânduirile mele și să le faceți. Eu
20.8
Ex. 31.13Ezec. 37.28
sunt Domnul care vă sfințește. 9Căci
20.9
Ex. 21.17Deut. 27.16Prov. 20.20Mat. 15.4
oricine va blestema pe tatăl său sau pe mamă‐sa va fi omorât: a blestemat pe tatăl său sau pe mamă‐sa; sângele
20.9
Vers. 11, 12, 13, 16, 27.
lui va fi asupra lui. 10Și
20.10
Cap. 18.20.
bărbatul care va preacurvi cu nevasta altuia, bărbatul care va preacurvi cu nevasta aproapelui său să fie omorâți atât preacurvarul cât și preacurva. 11Și bărbatul
20.11
Cap. 18.8.
care se va culca cu nevasta tatălui său a descoperit goliciunea tatălui său: amândoi să fie omorâți: sângele lor va fi asupra lor. 12Și bărbatul
20.12
Cap. 18.15.
care se va culca cu nora sa amândoi să fie omorâți: au făcut
20.12
Cap. 18.23.
amestecătură; sângele lor va fi asupra lor. 13Și
20.13
Cap. 18.22.
bărbatul care se va culca cu un bărbat cum se culcă cu o femeie, amândoi au săvârșit urâciune, să fie omorâți: sângele lor va fi asupra lor. 14Și
20.14
Cap. 18.17.
bărbatul care va lua o nevastă și pe mama ei, este răutate; să fie arși cu foc și el și ele ca să nu fie răutate între voi. 15Și
20.15
Cap. 18.23.
bărbatul care se va culca cu un dobitoc să fie omorât și dobitocul să‐l ucideți. 16Și femeia care se va apropia de vreun dobitoc și se va culca cu el, să ucizi și pe femeie și dobitocul: să fie omorâți: sângele lor va fi asupra lor. 17Și
20.17
Cap. 18.9.
bărbatul care va lua pe soră‐sa, pe fiica tatălui său sau pe fiica mamei sale și‐i va vedea goliciunea și ea va vedea goliciunea lui, este o rușine; și să fie stârpiți înaintea ochilor copiilor poporului lor: a descoperit goliciunea sorei sale; își va purta nelegiuirea. 18Și
20.18
Cap. 18.19. Cap. 15.24.
bărbatul care se va culca cu o femeie care va avea la fire și‐i va descoperi goliciunea, a dezgolit izvorul ei și ea și‐a descoperit izvorul sângelui și amândoi să fie stârpiți din mijlocul poporului lor. 19Și să nu
20.19
Cap. 18.12, 13.
descoperi goliciunea sorei mamei tale și a sorei tatălui tău: căci acela a dezgolit
20.19
Cap. 18.6.
pe ruda sa de aproape: își vor purta nelegiuirea. 20Și
20.20
Cap. 18.14.
bărbatul care se va culca cu nevasta unchiului său a descoperit goliciunea unchiului său: își vor purta păcatul, vor muri fără copii. 21Și dacă un bărbat
20.21
Cap. 18.16.
va lua pe nevasta fratelui său, este o necurăție: a descoperit goliciunea fratelui său, vor fi fără copii. 22Să păziți deci toate
20.22
Cap. 18.26;
orânduirile mele și toate judecățile mele și să le faceți, ca să nu vă verse
20.22
Cap. 18.25, 28.
afară țara în care vă aduc ca să locuiți în ea. 23Și să nu umblați
20.23
Cap. 18.3, 24, 30.
după obiceiurile neamului pe care îl alung dinaintea voastră; căci ei au făcut toate acestea și
20.23
Cap. 18.27.
pentru aceea m‐am necăjit pe ei: 24Și v‐am
20.24
Ex. 3.17
6.8
zis: Voi veți moșteni țara lor și am să v‐o dau vouă în stăpânire, țară în care curge lapte și miere: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care
20.24
Vers. 26.
v‐am despărțit de popoare. 25Deci
20.25
Cap. 11.47.
să deosebiți între dobitocul curat și cel necurat și între pasărea necurată și cea curată și
20.25
Cap. 11.43.
să nu vă faceți urâcioase sufletele printr‐un dobitoc, sau o pasăre, sau prin orice se târăște pe pământ pe care vi l‐am despărțit ca necurat. 26Și să‐mi fiți sfinți, căci
20.26
Vers. 7. Cap. 19.2.
eu, Domnul, sunt sfânt și v‐am despărțit
20.26
Vers. 24.
de popoare ca să fiți ai mei. 27Și
20.27
Ex. 22.18Deut. 18.10,111 Sam. 28.7,8
bărbatul sau femeia, dacă va fi în ei unul care cheamă duhurile morților sau ghicitori, să fie omorâți; să‐i ucidă cu pietre; sângele
20.27
Vers. 9.
lor va fi asupra lor.

21

Porunci privitoare la preoți

211Și Domnul a zis lui Moise: Vorbește preoților, fiii lui Aaron, și spune‐le: Nimeni

21.1
Ezec. 44.25
să nu se facă necurat în poporul său pentru un mort, 2afară de ruda lui care este aproape de el: pentru mamă‐sa și pentru tatăl său și pentru fiul său și pentru fiica sa și pentru fratele său 3și pentru sora sa fecioară care este lângă el, care n‐a avut bărbat, pentru ea se poate face necurat. 4Cel ce este căpetenie în poporul său să nu se facă necurat ca să se întineze. 5
21.5
Cap. 19.27, 28.
nu‐și radă un loc pe cap și să nu‐și tundă laturile bărbii și să nu‐și facă tăieturi în carne. 6Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și
21.6
Cap. 18.21;
să nu necinstească numele Dumnezeului lor; căci ei aduc jertfele arse cu foc ale Domnului, pâinea Dumnezeului lor: deci să fie sfinți. 7Ei să nu‐și ia de nevastă o femeie
21.7
Ezec. 44.22
care este curvă sau pângărită, nici să nu‐și ia pe una lăsată
21.7
Deut. 24.1,2
de bărbatul său, căci el este sfânt pentru Dumnezeul său. 8Și să‐l socotești sfânt, căci el aduce pâinea Dumnezeului tău; să‐ți fie sfânt; căci
21.8
Cap. 20.7, 8.
eu, Domnul, care vă sfințesc, sunt sfânt. 9Și
21.9
Gen. 38.24
fata unui preot, dacă se va pângări făcându‐se curvă, pângărește pe tatăl ei; să fie arsă cu foc. 10Și
21.10
Ex. 29.29,3016.32Num. 35.25
preotul care este mai mare decât frații săi, peste al cărui cap s‐a turnat untdelemnul ungerii și care
21.10
Ex. 28.2
este sfințit spre a se îmbrăca cu hainele
21.10
Cap. 10.6.
, să nu‐și descopere capul și să nu‐și sfâșie hainele. 11Și
21.11
Num. 19.14
să nu intre la niciun om mort și să nu se facă necurat pentru tatăl său și mamă‐sa. 12Și
21.12
Cap. 10.7.
să nu iasă din sfântul locaș și să nu pângărească locașul sfințit al Dumnezeului său, căci
21.12
Ex. 28.36
cununa untdelemnului ungerii Dumnezeului său este peste el. Eu sunt Domnul. 13Și să‐și ia nevastă
21.13
Vers. 7.
în fecioria ei. 14O văduvă, sau una lăsată de bărbat, sau o femeie pângărită, o curvă, pe acestea să nu le ia, ci să ia de nevastă o fecioară din poporul său. 15Și să nu‐și pângărească sămânța în poporul său, căci eu
21.15
Vers. 8.
sunt Domnul care‐l sfințește. 16Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 17Vorbește lui Aaron zicând: Nimeni din sămânța ta în neamurile sale care va avea un cusur să nu se apropie
21.17
Cap. 10.3.
să aducă pâinea Dumnezeului său. 18Căci niciun bărbat care va avea un cusur să nu se apropie: un bărbat orb sau șchiop sau care are nasul turtit sau cu un mădular
21.18
Cap. 22.23.
mai lung decât altul, 19sau un bărbat care este cu piciorul frânt sau cu mâna frântă 20sau ghebos sau uscat sau care are albeață în ochi sau este cu râie sau cu pecingine sau care are
21.20
Deut. 23.1
boașele frânte, 21niciun bărbat din sămânța lui Aaron, preotul, care va avea un cusur, să nu se apropie să aducă
21.21
Vers. 6.
jertfele arse cu foc ale Domnului: are un cusur, să nu se apropie să aducă pâinea Dumnezeului său. 22Să mănânce pâinea Dumnezeului său din cele prea sfinte
21.22
Cap. 2.3, 10;
și din cele sfinte
21.22
Cap. 22.10, 11, 12.
, 23dar să nu intre la perdea și să nu se apropie de altar, căci are un cusur, ca să nu pângărească
21.23
Vers. 12.
locașurile mele sfințite: căci eu sunt Domnul care‐i sfințește. 24Și Moise a spus lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel.