Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Porunci privitoare la preoți

211Și Domnul a zis lui Moise: Vorbește preoților, fiii lui Aaron, și spune‐le: Nimeni

21.1
Ezec. 44.25
să nu se facă necurat în poporul său pentru un mort, 2afară de ruda lui care este aproape de el: pentru mamă‐sa și pentru tatăl său și pentru fiul său și pentru fiica sa și pentru fratele său 3și pentru sora sa fecioară care este lângă el, care n‐a avut bărbat, pentru ea se poate face necurat. 4Cel ce este căpetenie în poporul său să nu se facă necurat ca să se întineze. 5
21.5
Cap. 19.27, 28.
Deut. 14.1Ezec. 44.20
nu‐și radă un loc pe cap și să nu‐și tundă laturile bărbii și să nu‐și facă tăieturi în carne. 6Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și
21.6
Cap. 18.21;
1.12
să nu necinstească numele Dumnezeului lor; căci ei aduc jertfele arse cu foc ale Domnului, pâinea Dumnezeului lor: deci să fie sfinți. 7Ei să nu‐și ia de nevastă o femeie
21.7
Ezec. 44.22
care este curvă sau pângărită, nici să nu‐și ia pe una lăsată
21.7
Deut. 24.1,2
de bărbatul său, căci el este sfânt pentru Dumnezeul său. 8Și să‐l socotești sfânt, căci el aduce pâinea Dumnezeului tău; să‐ți fie sfânt; căci
21.8
Cap. 20.7, 8.

eu, Domnul, care vă sfințesc, sunt sfânt. 9Și
21.9
Gen. 38.24
fata unui preot, dacă se va pângări făcându‐se curvă, pângărește pe tatăl ei; să fie arsă cu foc. 10Și
21.10
Ex. 29.29,3016.32Num. 35.25
preotul care este mai mare decât frații săi, peste al cărui cap s‐a turnat untdelemnul ungerii și care
21.10
Ex. 28.2
este sfințit spre a se îmbrăca cu hainele
21.10
Cap. 10.6.

, să nu‐și descopere capul și să nu‐și sfâșie hainele. 11Și
21.11
Num. 19.14
să nu intre la niciun om mort și să nu se facă necurat pentru tatăl său și mamă‐sa. 12Și
21.12
Cap. 10.7.

să nu iasă din sfântul locaș și să nu pângărească locașul sfințit al Dumnezeului său, căci
21.12
Ex. 28.36
cununa untdelemnului ungerii Dumnezeului său este peste el. Eu sunt Domnul. 13Și să‐și ia nevastă
21.13
Vers. 7.
Ezec. 44.22
în fecioria ei. 14O văduvă, sau una lăsată de bărbat, sau o femeie pângărită, o curvă, pe acestea să nu le ia, ci să ia de nevastă o fecioară din poporul său. 15Și să nu‐și pângărească sămânța în poporul său, căci eu
21.15
Vers. 8.

sunt Domnul care‐l sfințește. 16Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 17Vorbește lui Aaron zicând: Nimeni din sămânța ta în neamurile sale care va avea un cusur să nu se apropie
21.17
Cap. 10.3.
Num. 16.5Ps. 65.4
să aducă pâinea Dumnezeului său. 18Căci niciun bărbat care va avea un cusur să nu se apropie: un bărbat orb sau șchiop sau care are nasul turtit sau cu un mădular
21.18
Cap. 22.23.

mai lung decât altul, 19sau un bărbat care este cu piciorul frânt sau cu mâna frântă 20sau ghebos sau uscat sau care are albeață în ochi sau este cu râie sau cu pecingine sau care are
21.20
Deut. 23.1
boașele frânte, 21niciun bărbat din sămânța lui Aaron, preotul, care va avea un cusur, să nu se apropie să aducă
21.21
Vers. 6.

jertfele arse cu foc ale Domnului: are un cusur, să nu se apropie să aducă pâinea Dumnezeului său. 22Să mănânce pâinea Dumnezeului său din cele prea sfinte
21.22
Cap. 2.3, 10;
6.17,29
7.1
24.9Num. 18.9
și din cele sfinte
21.22
Cap. 22.10, 11, 12.
Num. 18.19
, 23dar să nu intre la perdea și să nu se apropie de altar, căci are un cusur, ca să nu pângărească
21.23
Vers. 12.

locașurile mele sfințite: căci eu sunt Domnul care‐i sfințește. 24Și Moise a spus lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel.