Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Legi împotriva curviei

201Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Spune

20.2
Cap. 18.
și copiilor lui Israel: Oricine
20.2
Cap. 18, 21.
dintre copiii lui Israel sau dintre străinii de loc care stau vremelnic în Israel va da din sămânța sa lui Moloh, să fie omorât: poporul țării să‐l ucidă cu pietre. 3Și
20.3
Cap. 17.10.
îmi voi pune fața împotriva omului aceluia și‐l voi stârpi din mijlocul poporului său, căci a dat din sămânța sa lui Moloh ca să
20.3
Ezec. 5.11
23.38,39
întineze locașul meu cel sfințit și să pângărească
20.3
Cap. 18.21.
numele meu cel sfânt. 4Și dacă poporul țării va închide cumva ochii de la acel om când va da din sămânța sa lui Moloh și nu‐l va
20.4
Deut. 17.2,3,5
omorî, 5atunci îmi
20.5
Cap. 17.10.
voi pune fața împotriva
20.5
Ex. 20.5
acelui om și împotriva familiei sale și‐l voi stârpi din poporul său, pe el și pe toți care vor curvi
20.5
Cap. 17.7.
cu el curvind cu Moloh. 6Și sufletul
20.6
Cap. 19.31.
care se va întoarce la cei ce cheamă duhurile morților și la vrăjitori ca să curvească cu ei, îmi voi pune fața împotriva acelui suflet și‐l voi stârpi din poporul său. 7Voi
20.7
Cap. 11.44;
dar sfințiți‐vă și fiți sfinți, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 8Și să păziți
20.8
Cap. 19.37.
orânduirile mele și să le faceți. Eu
20.8
Ex. 31.13Ezec. 37.28
sunt Domnul care vă sfințește. 9Căci
20.9
Ex. 21.17Deut. 27.16Prov. 20.20Mat. 15.4
oricine va blestema pe tatăl său sau pe mamă‐sa va fi omorât: a blestemat pe tatăl său sau pe mamă‐sa; sângele
20.9
Vers. 11, 12, 13, 16, 27.
lui va fi asupra lui. 10Și
20.10
Cap. 18.20.
bărbatul care va preacurvi cu nevasta altuia, bărbatul care va preacurvi cu nevasta aproapelui său să fie omorâți atât preacurvarul cât și preacurva. 11Și bărbatul
20.11
Cap. 18.8.
care se va culca cu nevasta tatălui său a descoperit goliciunea tatălui său: amândoi să fie omorâți: sângele lor va fi asupra lor. 12Și bărbatul
20.12
Cap. 18.15.
care se va culca cu nora sa amândoi să fie omorâți: au făcut
20.12
Cap. 18.23.
amestecătură; sângele lor va fi asupra lor. 13Și
20.13
Cap. 18.22.
bărbatul care se va culca cu un bărbat cum se culcă cu o femeie, amândoi au săvârșit urâciune, să fie omorâți: sângele lor va fi asupra lor. 14Și
20.14
Cap. 18.17.
bărbatul care va lua o nevastă și pe mama ei, este răutate; să fie arși cu foc și el și ele ca să nu fie răutate între voi. 15Și
20.15
Cap. 18.23.
bărbatul care se va culca cu un dobitoc să fie omorât și dobitocul să‐l ucideți. 16Și femeia care se va apropia de vreun dobitoc și se va culca cu el, să ucizi și pe femeie și dobitocul: să fie omorâți: sângele lor va fi asupra lor. 17Și
20.17
Cap. 18.9.
bărbatul care va lua pe soră‐sa, pe fiica tatălui său sau pe fiica mamei sale și‐i va vedea goliciunea și ea va vedea goliciunea lui, este o rușine; și să fie stârpiți înaintea ochilor copiilor poporului lor: a descoperit goliciunea sorei sale; își va purta nelegiuirea. 18Și
20.18
Cap. 18.19. Cap. 15.24.
bărbatul care se va culca cu o femeie care va avea la fire și‐i va descoperi goliciunea, a dezgolit izvorul ei și ea și‐a descoperit izvorul sângelui și amândoi să fie stârpiți din mijlocul poporului lor. 19Și să nu
20.19
Cap. 18.12, 13.
descoperi goliciunea sorei mamei tale și a sorei tatălui tău: căci acela a dezgolit
20.19
Cap. 18.6.
pe ruda sa de aproape: își vor purta nelegiuirea. 20Și
20.20
Cap. 18.14.
bărbatul care se va culca cu nevasta unchiului său a descoperit goliciunea unchiului său: își vor purta păcatul, vor muri fără copii. 21Și dacă un bărbat
20.21
Cap. 18.16.
va lua pe nevasta fratelui său, este o necurăție: a descoperit goliciunea fratelui său, vor fi fără copii. 22Să păziți deci toate
20.22
Cap. 18.26;
orânduirile mele și toate judecățile mele și să le faceți, ca să nu vă verse
20.22
Cap. 18.25, 28.
afară țara în care vă aduc ca să locuiți în ea. 23Și să nu umblați
20.23
Cap. 18.3, 24, 30.
după obiceiurile neamului pe care îl alung dinaintea voastră; căci ei au făcut toate acestea și
20.23
Cap. 18.27.
pentru aceea m‐am necăjit pe ei: 24Și v‐am
20.24
Ex. 3.17
6.8
zis: Voi veți moșteni țara lor și am să v‐o dau vouă în stăpânire, țară în care curge lapte și miere: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care
20.24
Vers. 26.
v‐am despărțit de popoare. 25Deci
20.25
Cap. 11.47.
să deosebiți între dobitocul curat și cel necurat și între pasărea necurată și cea curată și
20.25
Cap. 11.43.
să nu vă faceți urâcioase sufletele printr‐un dobitoc, sau o pasăre, sau prin orice se târăște pe pământ pe care vi l‐am despărțit ca necurat. 26Și să‐mi fiți sfinți, căci
20.26
Vers. 7. Cap. 19.2.
eu, Domnul, sunt sfânt și v‐am despărțit
20.26
Vers. 24.
de popoare ca să fiți ai mei. 27Și
20.27
Ex. 22.18Deut. 18.10,111 Sam. 28.7,8
bărbatul sau femeia, dacă va fi în ei unul care cheamă duhurile morților sau ghicitori, să fie omorâți; să‐i ucidă cu pietre; sângele
20.27
Vers. 9.
lor va fi asupra lor.

21

Porunci privitoare la preoți

211Și Domnul a zis lui Moise: Vorbește preoților, fiii lui Aaron, și spune‐le: Nimeni

21.1
Ezec. 44.25
să nu se facă necurat în poporul său pentru un mort, 2afară de ruda lui care este aproape de el: pentru mamă‐sa și pentru tatăl său și pentru fiul său și pentru fiica sa și pentru fratele său 3și pentru sora sa fecioară care este lângă el, care n‐a avut bărbat, pentru ea se poate face necurat. 4Cel ce este căpetenie în poporul său să nu se facă necurat ca să se întineze. 5
21.5
Cap. 19.27, 28.
nu‐și radă un loc pe cap și să nu‐și tundă laturile bărbii și să nu‐și facă tăieturi în carne. 6Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și
21.6
Cap. 18.21;
să nu necinstească numele Dumnezeului lor; căci ei aduc jertfele arse cu foc ale Domnului, pâinea Dumnezeului lor: deci să fie sfinți. 7Ei să nu‐și ia de nevastă o femeie
21.7
Ezec. 44.22
care este curvă sau pângărită, nici să nu‐și ia pe una lăsată
21.7
Deut. 24.1,2
de bărbatul său, căci el este sfânt pentru Dumnezeul său. 8Și să‐l socotești sfânt, căci el aduce pâinea Dumnezeului tău; să‐ți fie sfânt; căci
21.8
Cap. 20.7, 8.
eu, Domnul, care vă sfințesc, sunt sfânt. 9Și
21.9
Gen. 38.24
fata unui preot, dacă se va pângări făcându‐se curvă, pângărește pe tatăl ei; să fie arsă cu foc. 10Și
21.10
Ex. 29.29,3016.32Num. 35.25
preotul care este mai mare decât frații săi, peste al cărui cap s‐a turnat untdelemnul ungerii și care
21.10
Ex. 28.2
este sfințit spre a se îmbrăca cu hainele
21.10
Cap. 10.6.
, să nu‐și descopere capul și să nu‐și sfâșie hainele. 11Și
21.11
Num. 19.14
să nu intre la niciun om mort și să nu se facă necurat pentru tatăl său și mamă‐sa. 12Și
21.12
Cap. 10.7.
să nu iasă din sfântul locaș și să nu pângărească locașul sfințit al Dumnezeului său, căci
21.12
Ex. 28.36
cununa untdelemnului ungerii Dumnezeului său este peste el. Eu sunt Domnul. 13Și să‐și ia nevastă
21.13
Vers. 7.
în fecioria ei. 14O văduvă, sau una lăsată de bărbat, sau o femeie pângărită, o curvă, pe acestea să nu le ia, ci să ia de nevastă o fecioară din poporul său. 15Și să nu‐și pângărească sămânța în poporul său, căci eu
21.15
Vers. 8.
sunt Domnul care‐l sfințește. 16Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 17Vorbește lui Aaron zicând: Nimeni din sămânța ta în neamurile sale care va avea un cusur să nu se apropie
21.17
Cap. 10.3.
să aducă pâinea Dumnezeului său. 18Căci niciun bărbat care va avea un cusur să nu se apropie: un bărbat orb sau șchiop sau care are nasul turtit sau cu un mădular
21.18
Cap. 22.23.
mai lung decât altul, 19sau un bărbat care este cu piciorul frânt sau cu mâna frântă 20sau ghebos sau uscat sau care are albeață în ochi sau este cu râie sau cu pecingine sau care are
21.20
Deut. 23.1
boașele frânte, 21niciun bărbat din sămânța lui Aaron, preotul, care va avea un cusur, să nu se apropie să aducă
21.21
Vers. 6.
jertfele arse cu foc ale Domnului: are un cusur, să nu se apropie să aducă pâinea Dumnezeului său. 22Să mănânce pâinea Dumnezeului său din cele prea sfinte
21.22
Cap. 2.3, 10;
și din cele sfinte
21.22
Cap. 22.10, 11, 12.
, 23dar să nu intre la perdea și să nu se apropie de altar, căci are un cusur, ca să nu pângărească
21.23
Vers. 12.
locașurile mele sfințite: căci eu sunt Domnul care‐i sfințește. 24Și Moise a spus lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel.

22

Mâncarea jertfelor

221Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește lui Aaron și fiilor lui să se despartă

22.2
Num. 6.3
de lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel și să nu‐mi pângărească
22.2
Cap. 18.21.
numele meu cel sfânt în lucrurile pe care mi le sfințesc
22.2
Ex. 28.38Num. 18.32Deut. 15.19
ei. Eu sunt Domnul. 3Spune‐le: În toate neamurile voastre orice bărbat din toată sămânța voastră care, având necurăția
22.3
Cap. 7.20.
sa pe el, se va apropia de lucrurile sfinte pe care le vor sfinți copiii lui Israel pentru Domnul, sufletul acela va fi stârpit din fața mea. Eu sunt Domnul. 4Niciun om din sămânța lui Aaron care va fi lepros sau va avea curgere să nu mănânce
22.4
Cap. 15.2.
din cele sfinte până se va
22.4
Cap. 14.2;
curăți. Și cel ce
22.4
Num. 19.11,22
se va atinge de oricine este necurat printr‐un mort sau de un bărbat
22.4
Cap. 15.16.
din care a curs sămânță; 5sau un bărbat
22.5
Cap. 11.24, 43, 44.
care se va atinge de vreo târâtoare prin care se face necurat, sau de un
22.5
Cap. 15.7, 19.
om prin care se face necurat prin orice necurățenie a lui, 6sufletul care se va atinge de acesta să fie necurat până seara și să nu mănânce din cele sfinte decât dacă își va scălda
22.6
Cap. 15.5.
carnea în apă. 7Și când va apune soarele, va fi curat și după aceea să mănânce din cele sfinte, căci este pâinea
22.7
Cap. 21.22.
lui. 8Să nu mănânce mortăciune
22.8
Ex. 22.31Ezec. 44.31
sau ceva sfâșiat ca să nu se facă necurat prin ea. Eu sunt Domnul. 9Și ei să păzească cele de păzit ca să nu poarte păcat
22.9
Ex. 28.43Num. 18.22,32
pentru ele și să moară prin ele dacă le pângăresc. Eu sunt Domnul care îi sfințește. 10Și niciun
22.10
1 Sam. 21.6
străin să nu mănânce din ce este sfânt; oaspetele preotului și simbriașul lui să nu mănânce din ce este sfânt. 11Dar dacă preotul va cumpăra un suflet de cumpărat cu argintul său, acela să mănânce din ele ca și cel născut în casa sa; ei
22.11
Num. 18.11,13
să mănânce din pâinea lui. 12Și fata preotului, când se va mărita după un bărbat străin, să nu mănânce din darul ridicat din cele sfinte. 13Și fata preotului, dacă va fi văduvă sau va fi lăsată de bărbat și nu va avea sămânță și se va întoarce
22.13
Gen. 38.11
la casa tatălui ei, ca
22.13
Cap. 10.14.
în tinerețea ei, să mănânce din pâinea tatălui ei; dar niciun străin să nu mănânce din ea. 14Și un
22.14
Cap. 5.15, 16.
bărbat, dacă va mânca din lucrul sfânt din nebăgare de seamă, atunci să adauge a cincea parte din el și să dea preotului lucrul sfânt. 15Și să nu pângărească
22.15
Num. 18.32
lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel pe care le aduc ei Domnului 16și să nu‐i facă
22.16
Vers. 9.
să poarte nelegiuirea de vină mâncând din lucrurile lor sfinte, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc.

Jertfele să fie fără cusur

17Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 18Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune‐le: Oricine

22.18
Cap. 1.2, 3, 10.
din casa lui Israel sau din cei ce stau vremelnic în Israel își va aduce darul, după toate juruințele lor și după toate darurile lor de bună voie pe care le aduc ei ca ardere de tot Domnului; 19ca să fiți primiți
22.19
Cap. 1.3.
, să aduceți o parte bărbătească fără cusur din boi, din oi și din capre. 20Dar
22.20
Deut. 15.21
17.1Mal. 1.8,14Ef. 5.27Evr. 9.141 Pet. 1.19
să n‐aduceți nimic care va avea cusur, căci nu va fi primit pentru voi. 21Și când va aduce
22.21
Cap. 3.1, 6.
cineva o jertfă de pace Domnului pentru împlinirea
22.21
Cap. 7.16.
unei juruințe sau un dar de bună voie, din cireadă sau din turmă, darul să fie fără cusur ca să fie primit; să nu fie niciun cusur în el. 22Să n‐aduceți Domnului ce este
22.22
Vers. 20.
orb sau frânt sau ciuntit sau bubat sau cu râie sau cu pecingine și să nu faceți din ele o jertfă arsă
22.22
Cap. 1.9, 13;
cu foc pe altar pentru Domnul. 23Poți aduce ca dar de bunăvoie un bou sau un miel care va avea ceva de prisos sau lipsă în mădularele
22.23
Cap. 21.18.
sale; dar ca juruință nu vor fi primite. 24Și să n‐aduceți Domnului ceea ce este cu boașele frânte sau smulse sau întoarse sau tăiate și să nu faceți așa în țara voastă. 25Și
22.25
Num. 15.15,16
din mâna străinului să n‐aduceți pâinea
22.25
Cap. 21.6, 17.
Dumnezeului vostru din toate acestea, căci stricăciunea
22.25
Mal. 1.14
lor este în ele; este un cusur în ele; nu vă vor fi primite. 26Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 27Un vițel
22.27
Ex. 22.30
sau un miel sau un ied, când se va naște, să fie șapte zile sub mamă‐sa și de la a opta zi înainte va fi primit ca jertfă arsă cu foc pentru Domnul. 28Și să nu junghiați o vacă sau o oaie cu fătul său în aceeași zi
22.28
Deut. 22.6
. 29Și
22.29
Cap. 7.12.
când jertfiți o jertfă de mulțumire Domnului, s‐o jertfiți ca să fie primită pentru voi. 30Să se mănânce în aceeași zi; să nu lăsați nimic
22.30
Cap. 19.37.
din ea până dimineață. Eu sunt Domnul. 31
22.31
Cap. 19.37.
păziți deci poruncile mele și să le faceți. Eu sunt Domnul. 32Și să nu necinstiți
22.32
Cap. 18.21.
numele meu cel sfânt, ci voi fi sfințit
22.32
Cap. 10.3.
între copiii lui Israel. Eu sunt Domnul care vă
22.32
Cap. 20.8.
sfințesc, 33care
22.33
Ex. 6.725.38Num. 15.41
v‐am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul.