Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Mâncarea jertfelor

221Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește lui Aaron și fiilor lui să se despartă

22.2
Num. 6.3
de lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel și să nu‐mi pângărească
22.2
Cap. 18.21.

numele meu cel sfânt în lucrurile pe care mi le sfințesc
22.2
Ex. 28.38Num. 18.32Deut. 15.19
ei. Eu sunt Domnul. 3Spune‐le: În toate neamurile voastre orice bărbat din toată sămânța voastră care, având necurăția
22.3
Cap. 7.20.

sa pe el, se va apropia de lucrurile sfinte pe care le vor sfinți copiii lui Israel pentru Domnul, sufletul acela va fi stârpit din fața mea. Eu sunt Domnul. 4Niciun om din sămânța lui Aaron care va fi lepros sau va avea curgere să nu mănânce
22.4
Cap. 15.2.

din cele sfinte până se va
22.4
Cap. 14.2;
15.13
curăți. Și cel ce
22.4
Num. 19.11,22
se va atinge de oricine este necurat printr‐un mort sau de un bărbat
22.4
Cap. 15.16.

din care a curs sămânță; 5sau un bărbat
22.5
Cap. 11.24, 43, 44.

care se va atinge de vreo târâtoare prin care se face necurat, sau de un
22.5
Cap. 15.7, 19.

om prin care se face necurat prin orice necurățenie a lui, 6sufletul care se va atinge de acesta să fie necurat până seara și să nu mănânce din cele sfinte decât dacă își va scălda
22.6
Cap. 15.5.
Evr. 10.22
carnea în apă. 7Și când va apune soarele, va fi curat și după aceea să mănânce din cele sfinte, căci este pâinea
22.7
Cap. 21.22.
Num. 18.11,13
lui. 8Să nu mănânce mortăciune
22.8
Ex. 22.31Ezec. 44.31
sau ceva sfâșiat ca să nu se facă necurat prin ea. Eu sunt Domnul. 9Și ei să păzească cele de păzit ca să nu poarte păcat
22.9
Ex. 28.43Num. 18.22,32
pentru ele și să moară prin ele dacă le pângăresc. Eu sunt Domnul care îi sfințește. 10Și niciun
22.10
1 Sam. 21.6
străin să nu mănânce din ce este sfânt; oaspetele preotului și simbriașul lui să nu mănânce din ce este sfânt. 11Dar dacă preotul va cumpăra un suflet de cumpărat cu argintul său, acela să mănânce din ele ca și cel născut în casa sa; ei
22.11
Num. 18.11,13
să mănânce din pâinea lui. 12Și fata preotului, când se va mărita după un bărbat străin, să nu mănânce din darul ridicat din cele sfinte. 13Și fata preotului, dacă va fi văduvă sau va fi lăsată de bărbat și nu va avea sămânță și se va întoarce
22.13
Gen. 38.11
la casa tatălui ei, ca
22.13
Cap. 10.14.
Num. 18.11,19
în tinerețea ei, să mănânce din pâinea tatălui ei; dar niciun străin să nu mănânce din ea. 14Și un
22.14
Cap. 5.15, 16.

bărbat, dacă va mânca din lucrul sfânt din nebăgare de seamă, atunci să adauge a cincea parte din el și să dea preotului lucrul sfânt. 15Și să nu pângărească
22.15
Num. 18.32
lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel pe care le aduc ei Domnului 16și să nu‐i facă
22.16
Vers. 9.

să poarte nelegiuirea de vină mâncând din lucrurile lor sfinte, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc.

Jertfele să fie fără cusur

17Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 18Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune‐le: Oricine

22.18
Cap. 1.2, 3, 10.
Num. 15.14
din casa lui Israel sau din cei ce stau vremelnic în Israel își va aduce darul, după toate juruințele lor și după toate darurile lor de bună voie pe care le aduc ei ca ardere de tot Domnului; 19ca să fiți primiți
22.19
Cap. 1.3.

, să aduceți o parte bărbătească fără cusur din boi, din oi și din capre. 20Dar
22.20
Deut. 15.21
17.1Mal. 1.8,14Ef. 5.27Evr. 9.141 Pet. 1.19
să n‐aduceți nimic care va avea cusur, căci nu va fi primit pentru voi. 21Și când va aduce
22.21
Cap. 3.1, 6.

cineva o jertfă de pace Domnului pentru împlinirea
22.21
Cap. 7.16.
Num. 15.3,8Deut. 23.21,23Ps. 61.8
65.1Ecl. 5.4,5
unei juruințe sau un dar de bună voie, din cireadă sau din turmă, darul să fie fără cusur ca să fie primit; să nu fie niciun cusur în el. 22Să n‐aduceți Domnului ce este
22.22
Vers. 20.
Mal. 1.8
orb sau frânt sau ciuntit sau bubat sau cu râie sau cu pecingine și să nu faceți din ele o jertfă arsă
22.22
Cap. 1.9, 13;
3.3,5
cu foc pe altar pentru Domnul. 23Poți aduce ca dar de bunăvoie un bou sau un miel care va avea ceva de prisos sau lipsă în mădularele
22.23
Cap. 21.18.

sale; dar ca juruință nu vor fi primite. 24Și să n‐aduceți Domnului ceea ce este cu boașele frânte sau smulse sau întoarse sau tăiate și să nu faceți așa în țara voastă. 25Și
22.25
Num. 15.15,16
din mâna străinului să n‐aduceți pâinea
22.25
Cap. 21.6, 17.

Dumnezeului vostru din toate acestea, căci stricăciunea
22.25
Mal. 1.14
lor este în ele; este un cusur în ele; nu vă vor fi primite. 26Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 27Un vițel
22.27
Ex. 22.30
sau un miel sau un ied, când se va naște, să fie șapte zile sub mamă‐sa și de la a opta zi înainte va fi primit ca jertfă arsă cu foc pentru Domnul. 28Și să nu junghiați o vacă sau o oaie cu fătul său în aceeași zi
22.28
Deut. 22.6
. 29Și
22.29
Cap. 7.12.
Ps. 107.22
116.17Amos 4.5
când jertfiți o jertfă de mulțumire Domnului, s‐o jertfiți ca să fie primită pentru voi. 30Să se mănânce în aceeași zi; să nu lăsați nimic
22.30
Cap. 19.37.
Num. 15.40Deut. 4.40
din ea până dimineață. Eu sunt Domnul. 31
22.31
Cap. 19.37.
Num. 15.40Deut. 4.40
păziți deci poruncile mele și să le faceți. Eu sunt Domnul. 32Și să nu necinstiți
22.32
Cap. 18.21.

numele meu cel sfânt, ci voi fi sfințit
22.32
Cap. 10.3.
Mat. 6.9Lc. 11.2
între copiii lui Israel. Eu sunt Domnul care vă
22.32
Cap. 20.8.

sfințesc, 33care
22.33
Ex. 6.725.38Num. 15.41
v‐am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul.