Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Candelele și pâinea. Hula

241Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Poruncește

24.2
Ex. 27.20,21
copiilor lui Israel să‐ți aducă untdelemn curat de măsline, pisat pentru lumină, ca să țină candela aprinsă necurmat. 3Aaron s‐o întocmească dinafară de perdeaua mărturiei în cortul întâlnirii de seară până dimineață înaintea Domnului necurmat: este o orânduire în veac în neamurile voastre. 4El să întocmească în sfeșnicul
24.4
Ex. 31.8
39.37
curat candelele înaintea Domnului necurmat.

Pâinile

5Și să iei floarea făinii și să coci douăsprezece turte

24.5
Ex. 25.30
din ea; o turtă să fie de două zecimi. 6Și să le pui în două rânduri, șase într‐un rând, pe masa curată
24.6
1 Reg. 7.482 Cron. 4.19
13.11Evr. 9.2
înaintea Domnului. 7Și să pui tămâie curată peste fiecare rând și să fie pe pâine ca amintire, o jertfă arsă cu foc Domnului. 8În
24.8
Num. 4.71 Cron. 9.322 Cron. 2.4
fiecare zi de sabat s‐o așeze înaintea Domnului necurmat de la copiii lui Israel: este un legământ veșnic. 9Și
24.9
1 Sam. 21.6Mat. 12.4Mc. 2.26Lc. 6.4
să fie a lui Aaron și a fiilor lui și
24.9
Ex. 29.3321.22
ei s‐o mănânce într‐un loc sfânt, căci este preasfântă pentru el din jertfele cu foc ale Domnului: este un așezământ veșnic.

Pedepsirea hulitorilor și ucigașilor

10Și fiul unei femei Israelite, și el era fiul unui bărbat egiptean, a ieșit între copiii lui Israel; și fiul Israelitei s‐a certat în tabără cu un bărbat Israelit. 11Și fiul femeii Israelite a hulit

24.11
Vers. 16.

Numele și a blestemat
24.11
Iov 1.5,11,22
2.5,9,10Is. 8.21
și l‐au adus
24.11
Ex. 18.22,26
la Moise. Și numele mamei lui era Șelomit, fata lui Dibri, din seminția lui Dan. 12Și
24.12
Num. 15.34
l‐au pus sub pază ca
24.12
Ex. 18.15,16Num. 27.5
36.5,6
să hotărască după gura Domnului. 13Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 14Scoate afară din tabără pe cel ce a blestemat și toți cei ce l‐au auzit să‐și pună
24.14
Deut. 13.9
17.7
mâinile pe capul lui și toată adunarea să‐l ucidă cu pietre. 15Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Oricine va blestema pe Dumnezeul său își va purta
24.15
Cap. 5.1;
20.17Num. 9.13
păcatul. 16Și cel ce hulește
24.16
1 Reg. 21.10,13Ps. 74.10,18Mat. 12.31Mc. 3.28Iac. 2.7
numele Domnului să fie omorât; toată adunarea să‐l ucidă cu pietre, atât străinul de loc cât și băștinașul; când va blestema Numele, să fie omorât. 17Și
24.17
Ex. 21.12Num. 35.31Deut. 19.11,12
un bărbat care va lovi de moarte pe vreun suflet de om, să fie omorât. 18Și
24.18
Vers. 21.

cel ce va lovi de moarte pe o vită să plătească viață pentru viață. 19Și dacă un om va face aproapelui său vreo vătămare: cum
24.19
Ex. 21.24Deut. 19.21Mat. 5.38
7.2
a făcut el așa să i se facă și lui: 20frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte: cum a făcut el vătămare cuiva, așa să i se facă și lui. 21Și
24.21
Vers. 18.
Ex. 21.33
cel ce lovește de moarte un dobitoc să‐l plătească și
24.21
Vers. 17.

cel ce lovește de moarte pe un om, să fie omorât. 22O singură
24.22
Ex. 12.49Num. 15.16
judecată să fie și pentru străinul de loc și pentru băștinaș, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 23Și Moise a vorbit copiilor lui Israel și au scos
24.23
Vers. 14.

afară din tabără pe cel ce blestemase și l‐au ucis cu pietre. Și copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise.