Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Juruințele

271Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Dacă

27.2
Num. 6.2Jud. 11.30,31,391 Sam. 1.11,28
cineva va pune ceva deoparte printr‐o juruință, sufletele să fie ale Domnului după prețuirea ta. 3Și prețuirea ta pentru partea bărbătească de la vârsta de douăzeci de ani până la șaizeci de ani, prețuirea ta va fi de cincizeci de sicli de argint, după
27.3
Ex. 30.13
siclul sfântului locaș. 4Și dacă va fi parte femeiască, prețuirea ta va fi de treizeci de sicli. 5Și dacă este de la cinci ani până la douăzeci de ani, prețuirea ta va fi pentru partea bărbătească douăzeci de sicli, și pentru partea femeiască zece sicli. 6Și dacă va fi de la o lună până la cinci ani, prețuirea ta va fi pentru partea bărbătească de cinci sicli de argint, și pentru partea femeiască prețuirea ta va fi de trei sicli de argint. 7Și dacă va fi o parte bărbătească de șaizeci de ani și mai sus, prețuirea ta va fi de cincisprezece sicli și pentru partea femeiască zece sicli. 8Și dacă va fi mai sărac decât prețuirea ta, să stea înaintea preotului și preotul să‐l prețuiască; preotul va face prețuirea după mijloacele celui ce a făcut juruința. 9Și dacă va fi un dobitoc din care se aduce dar Domnului, tot ce vor da din el Domnului să fie sfânt. 10Nu‐l vor schimba și nu‐l vor înlocui, bun pentru rău, sau rău pentru bun; și dacă cumva va înlocui un dobitoc cu un dobitoc, atunci el și cel înlocuit să fie sfânt. 11Și dacă va fi un dobitoc necurat din care nu se aduce dar Domnului, atunci să pună dobitocul înaintea preotului. 12Și preotul să‐l prețuiască, dacă va fi bun sau rău: și după prețuirea ta, preotule, va fi. 13Și
27.13
Vers. 15, 19.

dacă vor voi cu adevărat să‐l răscumpere, atunci să adauge a cincea parte la prețuirea ta. 14Și când cineva își va sfinți casa ca să fie sfântă pentru Domnul, preotul s‐o prețuiască dacă va fi bună sau rea; cum o va prețui preotul așa să fie. 15Și
27.15
Vers. 13.

dacă cel ce a sfințit‐o va voi să‐și răscumpere casa, atunci să adauge a cincea parte a argintului prețuirii tale și să fie a lui. 16Și dacă cineva va sfinți Domnului din câmpul moșiei sale, atunci prețuirea ta să fie după sămânța lui, un omer de sămânță de orz cu cincizeci de sicli de argint. 17Dacă își va sfinți câmpul din anul de veselie, să rămână după prețuirea ta. 18Și dacă își va sfinți câmpul după anul de veselie, atunci preotul să‐i socotească
27.18
Cap. 25.15, 16.

argintul după numărul anilor care mai sunt până la anul de veselie, și să se facă un scăzământ din prețuirea ta. 19Și
27.19
Vers. 13.

dacă cel ce a sfințit câmpul va voi în adevăr să‐l răscumpere, să adauge a cincea parte a argintului prețuirii tale și să‐i rămână lui. 20Și dacă nu voiește să răscumpere câmpul, sau dacă a vândut altui om câmpul, nu se va mai răscumpăra. 21Și câmpul, când
27.21
Cap. 25.10, 28, 31.

va ieși în anul de veselie
27.21
Vers. 28.

, să fie sfânt pentru Domnul, ca un câmp
27.21
Num. 18.14Ezec. 44.29
predat: moșia lui să fie a preotului. 22Și dacă cineva sfințește Domnului un câmp pe care l‐a cumpărat, care nu este din câmpul moșiei sale
27.22
Cap. 25.10, 25.

, 23atunci preotul
27.23
Vers. 18.

să‐i socotească prețul prețuirii tale până la anul de veselie, și să dea prețuirea ta în acea zi ca lucru sfânt Domnului. 24În
27.24
Cap. 25.28.

anul de veselie câmpul să se întoarcă la cel de la care a fost cumpărat, la acela a cui era stăpânirea pământului. 25Și toată prețuirea ta să fie după siclul sfântului locaș: siclul să fie douăzeci de ghere
27.25
Ex. 30.13Num. 3.47
18.16Ezec. 45.12
. 26Numai pe cel întâi‐născut
27.26
Ex. 13.2,12
22.30Num. 18.17Deut. 15.19
al dobitoacelor, care este făcut întâi‐născut al Domnului, nimeni să nu‐l sfințească, fie bou sau miel; este al Domnului. 27Și dacă va fi dintr‐un dobitoc necurat, atunci să‐l răscumpere după prețuirea ta și să adaoge
27.27
Vers. 11, 12, 13.

a cincea parte; și dacă nu va fi răscumpărat, atunci să fie vândut după prețuirea ta. 28Totuși
27.28
Vers. 21.
Ios. 6.17,18,19
niciun dar predat, pe care îl va preda cineva Domnului, din tot ce are el de la om până la dobitoc sau din câmpul moșiei lui, să nu fie vândut sau răscumpărat; orice lucru predat este preasfânt pentru Domnul. 29Nimic
27.29
Num. 21.2,3
predat, care va fi predat dintre oameni, nu va fi răscumpărat, ci să fie omorât.

Zeciuielile

30Și

27.30
Gen. 28.22Num. 18.21,242 Cron. 31.5,6,12Neem. 13.12Mal. 3.8,10
toată zeciuiala pământului din sămânța pământului și din rodul pomilor este a Domnului: este sfântă pentru Domnul. 31Și
27.31
Vers. 13.

dacă va voi cineva să răscumpere ceva din zeciuiala sa, să adauge la ea a cincea parte. 32Și toată zeciuiala din cireadă sau din turmă, orice trece
27.32
Ier. 33.13Ezec. 20.37Mica 7.14
pe sub toiag, a zecea parte să fie sfântă pentru Domnul. 33Să nu aleagă dacă e bună sau rea și să n‐o
27.33
Vers. 10.

înlocuiască; și dacă o va înlocui, atunci și vita înlocuită și cea pusă în locul ei să fie sfântă; nu se va răscumpăra. 34Acestea
27.34
Cap. 26.46.

sunt poruncile, pe care le‐a poruncit Domnul lui Moise pentru copiii lui Israel pe muntele Sinai.