Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Binecuvântarea

261Să nu vă faceți idoli

26.1
Ex. 20.4,5Deut. 5.8
16.22
27.15Ps. 97.7
și să nu vă ridicați chip cioplit, nici stâlp și să nu puneți piatră cu chipuri în țara voastră ca să vă plecați înaintea ei, căci eu, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 2Să păziți sabatele
26.2
Cap. 19.30.
mele și să cinstiți locașul meu cel sfințit. Eu sunt Domnul. 3Dacă
26.3
Deut. 11.13,14,15
28.1‐14
veți umbla în orânduirile mele și veți ținea poruncile mele și le veți face, 4atunci
26.4
Is. 30.23Ezec. 34.26Ioel 2.23,24
vă voi da ploile voastre la vremea lor și pământul
26.4
Ps. 67.6
85.12Ezec. 34.27
36.30Zah. 8.12
își va da rodul și pomul câmpului își va da rodul. 5Și
26.5
Amos 9.13
treieratul vostru va ajunge până la culesul viilor și culesul viilor va ajunge până la semănat și vă veți mânca pâinea
26.5
Cap. 25.19.
cu saț și veți locui fără temere în
26.5
Cap. 25.18.
țara voastră. 6Și
26.6
1 Cron. 22.9Ps. 29.11
147.14Is. 45.7Hag. 2.9
voi da pace în țară, și vă veți
26.6
Iov 11.19Ps. 3.5
4.8Is. 35.9Ier. 30.10Ezec. 34.25Osea 2.18Țef. 3.13
culca și nimeni nu vă va spăimânta și voi pierde viețuitoarele
26.6
2 Reg. 17.25Ezec. 5.17
14.15
sălbatice din țară și sabia
26.6
Ezec. 14.17
nu va trece prin țara voastră. 7Și veți urmări pe vrăjmașii voștri și vor cădea de sabie înaintea voastră. 8Și
26.8
Deut. 32.30Ios. 23.10
cinci din voi vor urmări o sută și o sută din voi vor urmări zece mii și vrăjmașii voștri vor cădea de sabie înaintea voastră. 9Și îmi voi întoarce
26.9
Ex. 2.252 Reg. 13.23
fața spre voi și vă voi face
26.9
Gen. 17.6,7Neem. 9.23Ps. 107.38
să creșteți și vă voi înmulți și voi întări legământul meu cu voi. 10Și veți mânca bucate vechi
26.10
Cap. 25.22.
și veți scoate afară pe cele vechi dinaintea celor noi. 11Și
26.11
Ex. 25.8
29.45Ios. 22.19Ps. 76.2Ezec. 37.26,27,28Ap. 21.3
voi pune locașul meu între voi și sufletul meu nu vă va urî
26.11
Cap. 20.23.
. 12Și
26.12
2 Cor. 6.16
voi umbla între voi și voi fi
26.12
Ex. 6.7Ier. 7.23
11.4
30.22Ezec. 11.20
36.28
Dumnezeul vostru și veți fi poporul meu. 13Eu
26.13
Cap. 25.38, 42, 55.
sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v‐am scos din țara Egiptului, ca să nu fiți robii lor
26.13
Ier. 2.20Ezec. 34.27
și am rupt legăturile jugului vostru și v‐am făcut să umblați cu capul ridicat.

Blestemul

14Și

26.14
Deut. 28.15Plâng. 2.17Mal. 2.2
dacă nu mă veți asculta și nu veți face toate aceste porunci; 15și dacă veți lepăda
26.15
Vers. 43.
așezămintele mele și dacă sufletul vostru va urî judecățile mele și nu veți face toate poruncile mele și veți rupe legământul meu; 16vă voi face și eu aceasta: voi atârna peste voi spaimă
26.16
Deut. 28.65,66,67
32.25Ier. 15.8
, lingoare
26.16
Deut. 28.22
și friguri, care vă vor topi
26.16
1 Sam. 2.33
ochii și vă vor face sufletul să lâncezească; și vă veți semăna sămânța în zădar
26.16
Deut. 28.33,51Iov 31.8Ier. 5.17
12.13Mica 6.15
, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. 17Și
26.17
Cap. 17.10.
îmi voi pune fața împotriva voastră și veți fi
26.17
Deut. 28.25Jud. 2.14Ier. 19.7
bătuți dinaintea vrăjmașilor voștri; cei ce
26.17
Ps. 106.41
vă urăsc vor domni peste voi și veți fugi
26.17
Vers. 36.
când nimeni nu vă va urmări. 18Și dacă și după acestea nu veți asculta de mine, vă voi pedepsi de șapte
26.18
1 Sam. 2.5Ps. 119.164Prov. 24.16
ori mai mult pentru păcatele voastre. 19Și voi sfărâma
26.19
Is. 25.11
26.5Ezec. 7.24
30.6
mândria puterii voastre și voi face
26.19
Deut. 28.23
cerurile voastre ca fierul și pământul vostru ca arama. 20Și
26.20
Ps. 127.1Is. 49.4
tăria voastră se va cheltui în zadar și pământul
26.20
Deut. 11.17
28.18Hag. 1.10
vostru nu‐și va da venitul și pomii pământului nu‐și vor da rodul. 21Și dacă veți umbla împotriva mea și nu veți voi să ascultați de mine, voi aduce peste voi de șapte ori mai multe răni după păcatele voastre. 22Și
26.22
Deut. 32.242 Reg. 17.25Ezec. 5.17
14.15
voi trimite viețuitoarele câmpului printre voi și vă vor prăda de copiii voștri și vă vor pierde dobitoacele și vă vor împuțina și căile
26.22
Jud. 5.62 Cron. 15.5Is. 33.8Plâng. 1.4Zah. 7.14
voastre vor fi pustii. 23Și dacă prin acestea
26.23
Ier. 2.30
5.3Amos 4.6‐12
nu vă veți lăsa îndreptați de mine, ci veți umbla împotriva mea, 24atunci
26.24
2 Sam. 22.27Ps. 18.26
voi umbla și eu împotriva voastră și vă voi bate, da, și eu, înșeptit pentru păcatele voastre. 25Și
26.25
Ezec. 5.17
6.3
14.17
29.8
33.2
voi aduce asupra voastră sabie care va răzbuna cu răzbunarea legământului; și vă veți strânge în cetățile voastre și voi trimite
26.25
Num. 14.12Deut. 28.21Ier. 14.12
24.10
29.17,18Amos 4.10
ciuma printre voi și veți fi dați în mâna vrăjmașului. 26Când
26.26
Ps. 105.16Is. 3.1Ezec. 4.16
5.16
14.13
voi frânge toiagul pâinii voastre, zece femei vor coace pâinea voastră într‐un singur cuptor și vă vor da iarăși pâinea voastră cu cumpănă; și veți mânca
26.26
Is. 9.20Mica 6.14Hag. 1.6
și nu vă veți sătura. 27Și
26.27
Vers. 21, 24.
dacă cu aceasta nu veți asculta de mine, ci veți umbla împotriva mea, 28atunci voi
26.28
Is. 59.18
63.3
66.15Ier. 21.5Ezec. 5.13,15
8.18
umbla și eu cu furie împotriva voastră și eu, da, vă voi pedepsi înșeptit pentru păcatele voastre. 29Și
26.29
Deut. 28.532 Reg. 6.29Plâng. 4.10Ezec. 5.10
veți mânca și carnea fiilor voștri și veți mânca și carnea fetelor voastre. 30Și
26.30
2 Cron. 34.3,4,7Is. 27.9Ezec. 6.3‐6,13
vă voi sfărâma înălțimile și vă voi tăia stâlpii soarelui și voi arunca
26.30
2 Reg. 23.202 Cron. 34.5
trupurile voastre moarte peste trupurile idolilor voștri și sufletul meu vă va urî
26.30
Lev. 20.23Ps. 78.59
89.38Ier. 14.19
. 31Și
26.31
Neem. 2.3Ier. 4.7Ezec. 6.6
voi face cetățile voastre pustii și voi pustii
26.31
Ps. 7.4,7Plâng. 1.10Ezec. 6
21.2
locașurile voastre cele sfinte și nu voi mirosi mirosurile plăcute ale voastre. 32Și
26.32
Ier. 9.11
25.11,18
voi pustii țara și vrăjmașii voștri care locuiesc în ea se vor mira
26.32
Deut. 28.371 Reg. 9.8Ier. 18.16
19.8Ezec. 5.15
de ea. 33Și
26.33
Deut. 4.27
28.64Ps. 44.11Ier. 9.16Ezec. 12.15
20.23
22.15Zah. 7.14
pe voi, vă voi risipi între neamuri și voi scoate sabia după voi și țara voastră va fi o pustie și cetățile voastre o pustietate. 34Atunci
26.34
2 Cron. 36.21
țara se va bucura de sabatele ei, în toate zilele pustiirii, când veți fi în țara vrăjmașilor voștri; atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei. 35În toate zilele pustiirii va avea odihna cu care nu s‐a odihnit în sabatele
26.35
Cap. 26.2.
voastre când locuiați în ea. 36Și celor ce vor rămânea
26.36
Ezec. 21.7,12,15
dintre voi, le voi trimite leșin în inimă în țările vrăjmașilor lor, și sunetul
26.36
Vers. 17.
unei frunze ce se mișcă îi va urmări și vor fugi ca fugind de sabie și vor cădea când nimeni nu‐i va urmări: 37și
26.37
Is. 10.4Jud. 7.221 Sam. 14.15,16
se vor împiedeca unul de altul, ca dinaintea sabiei, când nimeni nu‐i va urmări și
26.37
Ios. 7.12,13Jud. 2.14
nu veți avea putere să stați înaintea vrăjmașilor vostri. 38Și veți fi pierduți printre neamuri și țara vrăjmașilor voștri vă va mânca. 39Și cei ce vor rămânea din voi se vor
26.39
Deut. 4.27
28.65Neem. 1.8Ier. 3.25
29.12,13Ezec. 4.17
6.9
20.43
21.23
33.10
36.31Osea 5.15Zah. 10.9
pierde prin nelegiuirea lor în țările vrăjmașilor voștri; și se vor pierde în nelegiuirile părinților lor, cu ei. 40Și
26.40
Num. 5.71 Reg. 8.33,35,47Neem. 9.2Prov. 28.13Dan. 9.3,4Lc. 15.181 In. 1.9
vor mărturisi nelegiuirea lor și nelegiuirea părinților lor, în necredincioșia lor prin care au fost necredincioși împotriva mea 41și din pricină că au umblat împotriva mea, am umblat și eu împotriva lor și i‐am adus în țara vrăjmașilor lor. Dacă atunci inima lor netăiată împrejur
26.41
Ier. 6.10
9.25,26Ezec. 44.7Fapte. 7.51Rom. 2.29Col. 2.11
se va smeri
26.41
1 Reg. 21.292 Cron. 12.6,7,12
32.26
33.12,13
și vor primi atunci pedeapsa nelegiuirii lor, 42atunci îmi voi aduce aminte
26.42
Ex. 2.24
6.5Ps. 106.45Ezec. 16.60
de legământul meu cu Iacov și de legământul meu cu Isaac; și îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Avraam și îmi voi aduce aminte de
26.42
Ps. 136.23
țară. 43Și țara va
26.43
Vers. 34, 35.
fi părăsită de ei și se va bucura de sabatele ei când va fi pustiită, ei nemaifiind; și vor primi pedeapsa nelegiuirii lor: pentru că, da, pentru că au lepădat
26.43
Vers. 15.
judecățile mele, și sufletul lor a urât orânduirile mele. 44Și chiar atunci, când vor fi în țara vrăjmașilor lor, nu‐i voi lepăda
26.44
Deut. 4.312 Reg. 13.23Rom. 11.2
și nu‐i voi urî ca să‐i nimicesc de tot și să stric legământul meu cu ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor. 45Și îmi voi aduce aminte
26.45
Rom. 11.28
pentru ei de legământul
26.45
Cap. 22.33;
strămoșilor lor, pe care i‐am scos din țara Egiptului
26.45
Ps. 98.2Ezec. 20.9,14,22
înaintea ochilor neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul. 46Acestea
26.46
Cap. 27.34.
sunt așezămintele și judecățile și legile, pe care le‐a așezat Domnul între sine și copiii lui Israel pe muntele Sinai
26.46
Cap. 25.1.
prin Moise.

27

Juruințele

271Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Dacă

27.2
Num. 6.2Jud. 11.30,31,391 Sam. 1.11,28
cineva va pune ceva deoparte printr‐o juruință, sufletele să fie ale Domnului după prețuirea ta. 3Și prețuirea ta pentru partea bărbătească de la vârsta de douăzeci de ani până la șaizeci de ani, prețuirea ta va fi de cincizeci de sicli de argint, după
27.3
Ex. 30.13
siclul sfântului locaș. 4Și dacă va fi parte femeiască, prețuirea ta va fi de treizeci de sicli. 5Și dacă este de la cinci ani până la douăzeci de ani, prețuirea ta va fi pentru partea bărbătească douăzeci de sicli, și pentru partea femeiască zece sicli. 6Și dacă va fi de la o lună până la cinci ani, prețuirea ta va fi pentru partea bărbătească de cinci sicli de argint, și pentru partea femeiască prețuirea ta va fi de trei sicli de argint. 7Și dacă va fi o parte bărbătească de șaizeci de ani și mai sus, prețuirea ta va fi de cincisprezece sicli și pentru partea femeiască zece sicli. 8Și dacă va fi mai sărac decât prețuirea ta, să stea înaintea preotului și preotul să‐l prețuiască; preotul va face prețuirea după mijloacele celui ce a făcut juruința. 9Și dacă va fi un dobitoc din care se aduce dar Domnului, tot ce vor da din el Domnului să fie sfânt. 10Nu‐l vor schimba și nu‐l vor înlocui, bun pentru rău, sau rău pentru bun; și dacă cumva va înlocui un dobitoc cu un dobitoc, atunci el și cel înlocuit să fie sfânt. 11Și dacă va fi un dobitoc necurat din care nu se aduce dar Domnului, atunci să pună dobitocul înaintea preotului. 12Și preotul să‐l prețuiască, dacă va fi bun sau rău: și după prețuirea ta, preotule, va fi. 13Și
27.13
Vers. 15, 19.
dacă vor voi cu adevărat să‐l răscumpere, atunci să adauge a cincea parte la prețuirea ta. 14Și când cineva își va sfinți casa ca să fie sfântă pentru Domnul, preotul s‐o prețuiască dacă va fi bună sau rea; cum o va prețui preotul așa să fie. 15Și
27.15
Vers. 13.
dacă cel ce a sfințit‐o va voi să‐și răscumpere casa, atunci să adauge a cincea parte a argintului prețuirii tale și să fie a lui. 16Și dacă cineva va sfinți Domnului din câmpul moșiei sale, atunci prețuirea ta să fie după sămânța lui, un omer de sămânță de orz cu cincizeci de sicli de argint. 17Dacă își va sfinți câmpul din anul de veselie, să rămână după prețuirea ta. 18Și dacă își va sfinți câmpul după anul de veselie, atunci preotul să‐i socotească
27.18
Cap. 25.15, 16.
argintul după numărul anilor care mai sunt până la anul de veselie, și să se facă un scăzământ din prețuirea ta. 19Și
27.19
Vers. 13.
dacă cel ce a sfințit câmpul va voi în adevăr să‐l răscumpere, să adauge a cincea parte a argintului prețuirii tale și să‐i rămână lui. 20Și dacă nu voiește să răscumpere câmpul, sau dacă a vândut altui om câmpul, nu se va mai răscumpăra. 21Și câmpul, când
27.21
Cap. 25.10, 28, 31.
va ieși în anul de veselie
27.21
Vers. 28.
, să fie sfânt pentru Domnul, ca un câmp
27.21
Num. 18.14Ezec. 44.29
predat: moșia lui să fie a preotului. 22Și dacă cineva sfințește Domnului un câmp pe care l‐a cumpărat, care nu este din câmpul moșiei sale
27.22
Cap. 25.10, 25.
, 23atunci preotul
27.23
Vers. 18.
să‐i socotească prețul prețuirii tale până la anul de veselie, și să dea prețuirea ta în acea zi ca lucru sfânt Domnului. 24În
27.24
Cap. 25.28.
anul de veselie câmpul să se întoarcă la cel de la care a fost cumpărat, la acela a cui era stăpânirea pământului. 25Și toată prețuirea ta să fie după siclul sfântului locaș: siclul să fie douăzeci de ghere
27.25
Ex. 30.13Num. 3.47
18.16Ezec. 45.12
. 26Numai pe cel întâi‐născut
27.26
Ex. 13.2,12
22.30Num. 18.17Deut. 15.19
al dobitoacelor, care este făcut întâi‐născut al Domnului, nimeni să nu‐l sfințească, fie bou sau miel; este al Domnului. 27Și dacă va fi dintr‐un dobitoc necurat, atunci să‐l răscumpere după prețuirea ta și să adaoge
27.27
Vers. 11, 12, 13.
a cincea parte; și dacă nu va fi răscumpărat, atunci să fie vândut după prețuirea ta. 28Totuși
27.28
Vers. 21.
niciun dar predat, pe care îl va preda cineva Domnului, din tot ce are el de la om până la dobitoc sau din câmpul moșiei lui, să nu fie vândut sau răscumpărat; orice lucru predat este preasfânt pentru Domnul. 29Nimic
27.29
Num. 21.2,3
predat, care va fi predat dintre oameni, nu va fi răscumpărat, ci să fie omorât.

Zeciuielile

30Și

27.30
Gen. 28.22Num. 18.21,242 Cron. 31.5,6,12Neem. 13.12Mal. 3.8,10
toată zeciuiala pământului din sămânța pământului și din rodul pomilor este a Domnului: este sfântă pentru Domnul. 31Și
27.31
Vers. 13.
dacă va voi cineva să răscumpere ceva din zeciuiala sa, să adauge la ea a cincea parte. 32Și toată zeciuiala din cireadă sau din turmă, orice trece
27.32
Ier. 33.13Ezec. 20.37Mica 7.14
pe sub toiag, a zecea parte să fie sfântă pentru Domnul. 33Să nu aleagă dacă e bună sau rea și să n‐o
27.33
Vers. 10.
înlocuiască; și dacă o va înlocui, atunci și vita înlocuită și cea pusă în locul ei să fie sfântă; nu se va răscumpăra. 34Acestea
27.34
Cap. 26.46.
sunt poruncile, pe care le‐a poruncit Domnul lui Moise pentru copiii lui Israel pe muntele Sinai.

Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu plasarea și utilizarea cookie-urilor de către SBIR și terți[ascunde mesajul]