Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Darurile de mâncare

21Și dacă va aduce cineva

2.1
Cap. 6.14;
ca dar, un dar de mâncare pentru Domnul, darul lui să fie din floarea făinii; și să toarne untdelemn peste ea și să pună tămâie peste ea. 2Și s‐o ducă la fiii lui Aaron, preoții. Și el să ia din ea un pumn din floarea de făină și din untdelemn cu toată tămâia. Și preotul s‐o ardă ca amintirea
2.2
Vers. 9. Cap. 5.12;
sa pe altar, o jertfă arsă în foc, miros plăcut Domnului. 3Și rămășița
2.3
Cap. 7.9;
darului de mâncare va fi a lui Aaron și a fiilor săi; este
2.3
Ex. 29.37Num. 18.9
ceva preasfânt între jertfele arse în foc ale Domnului. 4Și dacă vei aduce ca dar, un dar de mâncare copt în cuptor, să fie turte fără aluat din floarea făinii frământate cu untdelemn, sau plăcinte fără aluat unse
2.4
Ex. 29.2
cu untdelemn. 5Și dacă darul tău va fi un dar de mâncare din tigaie, să fie din floarea făinii fără aluat, frământată cu untdelemn. 6Îl vei frânge în bucăți și vei turna untdelemn peste el: este un dar de mâncare. 7Și dacă darul tău va fi un dar de mâncare de pe grătar, să se facă din floarea făinii cu untdelemn. 8Și să aduci Domnului darul de mâncare care a fost făcut din acestea; și să fie adus preotului și el îl va duce la altar. 9Și preotul va lua din darul de mâncare
2.9
Vers. 2.
amintirea sa, și o va arde pe altar, o jertfă cu foc
2.9
Ex. 29.18
, miros plăcut Domnului. 10Și rămășița
2.10
Vers. 3.
din darul de mâncare să fie a lui Aaron și a fiilor săi: este ceva preasfânt între jertfele arse în foc ale Domnului.

Totul fără aluat și cu sare

11Niciun dar de mâncare pe care‐l veți aduce Domnului nu se va face cu aluat

2.11
Cap. 6.17.
, căci nici aluat, nici miere, nu veți arde ca jertfă arsă în foc pentru Domnul. 12Ca dar
2.12
Ex. 22.29
de pârgă le veți aduce Domnului, dar nu se vor sui pe altar ca miros plăcut. 13Și orice dar din darul de mâncare al tău să‐l sărezi
2.13
Mc. 9.49Col. 4.6
cu sare; și să nu lași să lipsească sarea
2.13
Num. 18.19
legământului Dumnezeului tău de pe darul tău de mâncare; să aduci sare cu
2.13
Ezec. 43.24
toate darurile tale.

Cele dintâi roade

14Și dacă vei aduce Domnului un dar de mâncare din întâile roade ale tale, să aduci

2.14
Cap. 23.10, 14.
spice de curând coapte, prăjite la foc, și
2.14
2 Reg. 4.42
grăunțe din spice pisate, ca dar de mâncare al celor dintâi roade ale tale. 15Și să pui untdelemn peste
2.15
Vers. 1.
el și să presari tămâie peste el: este un dar de mâncare. 16Și preotul să ardă amintirea
2.16
Vers. 2.
sa, o parte din grăunțele sale pisate și o parte din untdelemnul său, cu toată tămâia sa: este o jertfă cu foc pentru Domnul.

3

Jertfele de pace

31Și dacă darul lui va fi o jertfă

3.1
Cap. 7.11, 29;
de pace: dacă‐l va aduce din cireadă, fie parte bărbătească sau femeiască, să‐l aducă fără cusur
3.1
Cap. 1.3.
înaintea Domnului. 2Și
3.2
Ex. 29.10
să‐și pună mâna pe capul darului său și să‐l junghie la intrarea cortului întâlnirii; și fiii lui Aaron, preoții, să stropească sângele pe altar de jur împrejur. 3Și el să aducă din jertfa de pace o jertfă cu foc Domnului: grăsimea
3.3
Ex. 29.13,22
care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie 4și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii. 5Și fiii lui Aaron s‐o ardă
3.5
Ex. 29.13
pe altar peste arderea de tot, care este deasupra lemnelor care sunt pe foc: este o jertfă cu foc, miros plăcut Domnului. 6Și dacă darul său, ca jertfă de pace pentru Domnul, va fi din turmă, o parte bărbătească sau o parte femeiască, să‐l aducă
3.6
Vers. 1, etc.
fără cusur. 7Dacă va aduce un miel ca dar al său, atunci să‐l aducă înaintea Domnului. 8Și să‐și pună mâna pe capul darului său și să‐l junghie înaintea cortului întâlnirii: și fiii lui Aaron să stropească sângele lui asupra altarului de jur împrejur. 9Și să aducă din jertfa de pace o jertfă cu foc Domnului, grăsimea lui, toată coada, s‐o scoată chiar de lângă osul spinării; și grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie, 10și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse, și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii. 11Și preotul s‐o ardă pe altar: este pâinea
3.11
Cap. 21.6, 8, 17, 21, 22;
jertfei arse cu foc pentru Domnul. 12Și dacă darul lui va fi o capră, atunci s‐o aducă
3.12
Vers. 1, 7, etc.
înaintea Domnului. 13Și să‐și pună mâna pe capul ei și s‐o junghie înaintea cortului întâlnirii: și fiii lui Aaron să stropească sângele ei asupra altarului de jur împrejur. 14Și să aducă din ea darul său, o jertfă arsă cu foc pentru Domnul; grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie, 15și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii. 16Și preotul să le ardă pe altar: este pâinea jertfei arse cu foc ca miros plăcut. Toată grăsimea
3.16
Cap. 7.23, 25.
este a Domnului. 17Va
3.17
Cap. 6.18;
fi o orânduire veșnică pentru neamurile voastre în toate locuințele voastre: nici grăsime
3.17
Vers. 16. Cap. 7.23.
, nici sânge
3.17
Gen. 9.417.10,14Deut. 12.161 Sam. 14.33Ezec. 44.7,15
să nu mâncați.

4

Jertfele pentru păcat

41Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: Vorbește copiilor lui Israel zicând: 2Dacă

4.2
Cap. 5.15, 17.
va păcătui cineva prin nebăgare de seamă împotriva oricăreia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuiesc făcute și va face vreunul din ele: 3Dacă
4.3
Cap. 8.12.
preotul cel uns va păcătui și va aduce vină peste popor, atunci să aducă Domnului pentru păcatul său, cu care a păcătuit, un vițel
4.3
Cap. 9.2.
din cireadă, fără cusur, ca jertfă pentru păcat. 4Și să aducă vițelul
4.4
Cap. 1.3, 4.
la intrarea cortului întâlnirii înaintea Domnului; și să‐și pună mâna pe capul vițelului și să junghie vițelul înaintea Domnului. 5Și preotul cel uns să ia
4.5
Cap. 16.14.
din sângele vițelului și să‐l aducă la cortul întâlnirii. 6Și preotul să‐și moaie degetul în sânge și să stropească din sânge de șapte ori înaintea Domnului, înaintea perdelei sfântului locaș. 7Și preotul să pună
4.7
Cap. 8.15;
din sânge peste coarnele altarului tămâiei mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întâlnirii; și
4.7
Cap. 5.9.
tot sângele vițelului să‐l toarne la piciorul altarului arderii de tot, care este la intrarea cortului întâlnirii. 8Și toată grăsimea vițelului jertfei pentru păcat s‐o ridice de la el: grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie 9și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii, 10cum
4.10
Cap. 3.3;
se scoate de pe boul jertfei de pace; și preotul să le ardă pe altarul arderii de tot. 11Și
4.11
Ex. 29.14Num. 19.5
pielea vițelului și toată carnea lui, cu capul lui și cu picioarele lui și măruntaiele lui și balega lui, 12tot vițelul, să‐l scoată afară din tabără, într‐un loc curat unde
4.12
Cap. 6.11.
se varsă cenușa și să‐l
4.12
Evr. 13.11
ardă pe lemne cu foc; să se ardă unde se varsă cenușa.

Când toată adunarea a păcătuit

13Și

4.13
Num. 15.24Ios. 7.11
dacă toată adunarea lui Israel va greși și lucrul a fost ascuns de ochii obștei și au făcut împotriva vreuneia din poruncile Domnului lucruri care nu se cădea să fie făcute și sunt vinovați; 14și păcatul cu care au păcătuit împotriva poruncii s‐a făcut
4.14
Cap. 5.2, 3, 4, 17.
cunoscut, atunci obștea să aducă un vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat și să‐l ducă înaintea cortului întâlnirii. 15Și bătrânii adunării să‐și pună
4.15
Cap. 1.4.
mâinile pe capul vițelului înaintea Domnului: și vițelul să se junghie înaintea Domnului. 16Și
4.16
Vers. 5.
preotul cel uns să aducă din sângele vițelului la cortul întâlnirii. 17Și preotul să‐și moaie degetul în sânge și să stropească de șapte ori înaintea Domnului spre perdea. 18Și să pună sânge pe coarnele altarului care este înaintea Domnului, în cortul întâlnirii. Și tot sângele să‐l toarne la picioarele altarului arderii de tot care este la ușa cortului întâlnirii. 19Și să ridice toată grăsimea lui și s‐o ardă pe altar. 20Și să facă cu
4.20
Vers. 3.
vițelul cum a făcut cu vițelul jertfei pentru păcat; așa să facă cu el. Și preotul
4.20
Num. 15.25Dan. 9.24Rom. 5.11Evr. 2.17
10.10,11,121 In. 1.7
2.2
să facă ispășire pentru ei și li se va ierta. 21Și el să scoată vițelul afară din tabără și să‐l ardă cum a ars vițelul dintâi: este o jertfă pentru păcatul obștei.

Când a păcătuit o căpetenie

22Când va păcătui o căpetenie și va face

4.22
Vers. 2, 13.
din nebăgare de seamă împotriva vreuneia din toate poruncile Domnului Dumnezeului său lucruri care nu trebuiesc făcute și este vinovat: 23dacă i se va face cunoscut
4.23
Vers. 14.
păcatul lui cu care a păcătuit, să aducă pentru darul său un țap din capre, parte bărbătească fără cusur. 24Și
4.24
Vers. 4, etc.
să‐și pună mâna pe capul țapului și să‐l junghie în locul unde se junghie arderea de tot înaintea Domnului: este o jertfă pentru păcat. 25Și
4.25
Vers. 30.
preotul să ia cu degetul lui din sângele jertfei pentru păcat și să‐l pună pe coarnele altarului arderii de tot, iar sângele lui să‐l toarne la piciorul altarului arderii de tot. 26Și
4.26
Cap. 3.5.
toată grăsimea s‐o ardă pe altar ca grăsimea jertfei de pace; și preotul să facă ispășire pentru el
4.26
Vers. 20.
, pentru păcatul lui, și i se va ierta. 27Și
4.27
Vers. 2.
dacă cineva din poporul țării va păcătui din nebăgare de seamă făcând împotriva vreuneia din poruncile Domnului lucrurile care nu trebuiesc făcute și va fi vinovat: 28dacă i se va face cunoscut păcatul
4.28
Vers. 23.
lui cu care a păcătuit, atunci să aducă pentru darul său o iadă, parte femeiască fără cusur, pentru păcatul lui cu care a păcătuit. 29Și
4.29
Vers. 4, 24.
să‐și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat, și să junghie jertfa pentru păcat în locul arderii de tot. 30Și preotul să ia cu degetul său din sângele ei, și să pună pe coarnele altarului arderii de tot, iar tot sângele să‐l verse la piciorul altarului. 31Și
4.31
Cap. 3.14.
să scoată toată grăsimea ei, cum
4.31
Cap. 3.3.
se scoate grăsimea de la jertfa de pace, și preotul s‐o ardă pe altar ca miros
4.31
Ex. 29.18
plăcut Domnului. Și preotul
4.31
Vers. 26.
să facă ispășire pentru el și i se va ierta. 32Iar dacă va aduce un miel ca dar al său pentru păcat
4.32
Vers. 28.
, să aducă o parte femeiască fără cusur. 33Și să‐și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat, și s‐o junghie ca jertfă pentru păcat în locul unde se junghie arderea de tot. 34Și preotul să ia cu degetul său din sângele jertfei pentru păcat și să pună pe coarnele altarului arderii de tot și tot sângele să‐l verse la piciorul altarului. 35Și să scoată toată grăsimea lui, cum se scoate grăsimea mielului de la jertfa de pace; și preotul să le ardă pe altar cu
4.35
Cap. 3.5.
jertfele arse cu foc ale Domnului; și preotul
4.35
Vers. 26, 31.
să facă ispășire pentru el de păcatul său cu care a păcătuit și i se va ierta.