Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Jertfele de pace

31Și dacă darul lui va fi o jertfă

3.1
Cap. 7.11, 29;
de pace: dacă‐l va aduce din cireadă, fie parte bărbătească sau femeiască, să‐l aducă fără cusur
3.1
Cap. 1.3.
înaintea Domnului. 2Și
3.2
Ex. 29.10
să‐și pună mâna pe capul darului său și să‐l junghie la intrarea cortului întâlnirii; și fiii lui Aaron, preoții, să stropească sângele pe altar de jur împrejur. 3Și el să aducă din jertfa de pace o jertfă cu foc Domnului: grăsimea
3.3
Ex. 29.13,22
care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie 4și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii. 5Și fiii lui Aaron s‐o ardă
3.5
Ex. 29.13
pe altar peste arderea de tot, care este deasupra lemnelor care sunt pe foc: este o jertfă cu foc, miros plăcut Domnului. 6Și dacă darul său, ca jertfă de pace pentru Domnul, va fi din turmă, o parte bărbătească sau o parte femeiască, să‐l aducă
3.6
Vers. 1, etc.
fără cusur. 7Dacă va aduce un miel ca dar al său, atunci să‐l aducă înaintea Domnului. 8Și să‐și pună mâna pe capul darului său și să‐l junghie înaintea cortului întâlnirii: și fiii lui Aaron să stropească sângele lui asupra altarului de jur împrejur. 9Și să aducă din jertfa de pace o jertfă cu foc Domnului, grăsimea lui, toată coada, s‐o scoată chiar de lângă osul spinării; și grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie, 10și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse, și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii. 11Și preotul s‐o ardă pe altar: este pâinea
3.11
Cap. 21.6, 8, 17, 21, 22;
jertfei arse cu foc pentru Domnul. 12Și dacă darul lui va fi o capră, atunci s‐o aducă
3.12
Vers. 1, 7, etc.
înaintea Domnului. 13Și să‐și pună mâna pe capul ei și s‐o junghie înaintea cortului întâlnirii: și fiii lui Aaron să stropească sângele ei asupra altarului de jur împrejur. 14Și să aducă din ea darul său, o jertfă arsă cu foc pentru Domnul; grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie, 15și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii. 16Și preotul să le ardă pe altar: este pâinea jertfei arse cu foc ca miros plăcut. Toată grăsimea
3.16
Cap. 7.23, 25.
este a Domnului. 17Va
3.17
Cap. 6.18;
fi o orânduire veșnică pentru neamurile voastre în toate locuințele voastre: nici grăsime
3.17
Vers. 16. Cap. 7.23.
, nici sânge
3.17
Gen. 9.417.10,14Deut. 12.161 Sam. 14.33Ezec. 44.7,15
să nu mâncați.

4

Jertfele pentru păcat

41Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: Vorbește copiilor lui Israel zicând: 2Dacă

4.2
Cap. 5.15, 17.
va păcătui cineva prin nebăgare de seamă împotriva oricăreia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuiesc făcute și va face vreunul din ele: 3Dacă
4.3
Cap. 8.12.
preotul cel uns va păcătui și va aduce vină peste popor, atunci să aducă Domnului pentru păcatul său, cu care a păcătuit, un vițel
4.3
Cap. 9.2.
din cireadă, fără cusur, ca jertfă pentru păcat. 4Și să aducă vițelul
4.4
Cap. 1.3, 4.
la intrarea cortului întâlnirii înaintea Domnului; și să‐și pună mâna pe capul vițelului și să junghie vițelul înaintea Domnului. 5Și preotul cel uns să ia
4.5
Cap. 16.14.
din sângele vițelului și să‐l aducă la cortul întâlnirii. 6Și preotul să‐și moaie degetul în sânge și să stropească din sânge de șapte ori înaintea Domnului, înaintea perdelei sfântului locaș. 7Și preotul să pună
4.7
Cap. 8.15;
din sânge peste coarnele altarului tămâiei mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întâlnirii; și
4.7
Cap. 5.9.
tot sângele vițelului să‐l toarne la piciorul altarului arderii de tot, care este la intrarea cortului întâlnirii. 8Și toată grăsimea vițelului jertfei pentru păcat s‐o ridice de la el: grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie 9și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii, 10cum
4.10
Cap. 3.3;
se scoate de pe boul jertfei de pace; și preotul să le ardă pe altarul arderii de tot. 11Și
4.11
Ex. 29.14Num. 19.5
pielea vițelului și toată carnea lui, cu capul lui și cu picioarele lui și măruntaiele lui și balega lui, 12tot vițelul, să‐l scoată afară din tabără, într‐un loc curat unde
4.12
Cap. 6.11.
se varsă cenușa și să‐l
4.12
Evr. 13.11
ardă pe lemne cu foc; să se ardă unde se varsă cenușa.

Când toată adunarea a păcătuit

13Și

4.13
Num. 15.24Ios. 7.11
dacă toată adunarea lui Israel va greși și lucrul a fost ascuns de ochii obștei și au făcut împotriva vreuneia din poruncile Domnului lucruri care nu se cădea să fie făcute și sunt vinovați; 14și păcatul cu care au păcătuit împotriva poruncii s‐a făcut
4.14
Cap. 5.2, 3, 4, 17.
cunoscut, atunci obștea să aducă un vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat și să‐l ducă înaintea cortului întâlnirii. 15Și bătrânii adunării să‐și pună
4.15
Cap. 1.4.
mâinile pe capul vițelului înaintea Domnului: și vițelul să se junghie înaintea Domnului. 16Și
4.16
Vers. 5.
preotul cel uns să aducă din sângele vițelului la cortul întâlnirii. 17Și preotul să‐și moaie degetul în sânge și să stropească de șapte ori înaintea Domnului spre perdea. 18Și să pună sânge pe coarnele altarului care este înaintea Domnului, în cortul întâlnirii. Și tot sângele să‐l toarne la picioarele altarului arderii de tot care este la ușa cortului întâlnirii. 19Și să ridice toată grăsimea lui și s‐o ardă pe altar. 20Și să facă cu
4.20
Vers. 3.
vițelul cum a făcut cu vițelul jertfei pentru păcat; așa să facă cu el. Și preotul
4.20
Num. 15.25Dan. 9.24Rom. 5.11Evr. 2.17
10.10,11,121 In. 1.7
2.2
să facă ispășire pentru ei și li se va ierta. 21Și el să scoată vițelul afară din tabără și să‐l ardă cum a ars vițelul dintâi: este o jertfă pentru păcatul obștei.

Când a păcătuit o căpetenie

22Când va păcătui o căpetenie și va face

4.22
Vers. 2, 13.
din nebăgare de seamă împotriva vreuneia din toate poruncile Domnului Dumnezeului său lucruri care nu trebuiesc făcute și este vinovat: 23dacă i se va face cunoscut
4.23
Vers. 14.
păcatul lui cu care a păcătuit, să aducă pentru darul său un țap din capre, parte bărbătească fără cusur. 24Și
4.24
Vers. 4, etc.
să‐și pună mâna pe capul țapului și să‐l junghie în locul unde se junghie arderea de tot înaintea Domnului: este o jertfă pentru păcat. 25Și
4.25
Vers. 30.
preotul să ia cu degetul lui din sângele jertfei pentru păcat și să‐l pună pe coarnele altarului arderii de tot, iar sângele lui să‐l toarne la piciorul altarului arderii de tot. 26Și
4.26
Cap. 3.5.
toată grăsimea s‐o ardă pe altar ca grăsimea jertfei de pace; și preotul să facă ispășire pentru el
4.26
Vers. 20.
, pentru păcatul lui, și i se va ierta. 27Și
4.27
Vers. 2.
dacă cineva din poporul țării va păcătui din nebăgare de seamă făcând împotriva vreuneia din poruncile Domnului lucrurile care nu trebuiesc făcute și va fi vinovat: 28dacă i se va face cunoscut păcatul
4.28
Vers. 23.
lui cu care a păcătuit, atunci să aducă pentru darul său o iadă, parte femeiască fără cusur, pentru păcatul lui cu care a păcătuit. 29Și
4.29
Vers. 4, 24.
să‐și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat, și să junghie jertfa pentru păcat în locul arderii de tot. 30Și preotul să ia cu degetul său din sângele ei, și să pună pe coarnele altarului arderii de tot, iar tot sângele să‐l verse la piciorul altarului. 31Și
4.31
Cap. 3.14.
să scoată toată grăsimea ei, cum
4.31
Cap. 3.3.
se scoate grăsimea de la jertfa de pace, și preotul s‐o ardă pe altar ca miros
4.31
Ex. 29.18
plăcut Domnului. Și preotul
4.31
Vers. 26.
să facă ispășire pentru el și i se va ierta. 32Iar dacă va aduce un miel ca dar al său pentru păcat
4.32
Vers. 28.
, să aducă o parte femeiască fără cusur. 33Și să‐și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat, și s‐o junghie ca jertfă pentru păcat în locul unde se junghie arderea de tot. 34Și preotul să ia cu degetul său din sângele jertfei pentru păcat și să pună pe coarnele altarului arderii de tot și tot sângele să‐l verse la piciorul altarului. 35Și să scoată toată grăsimea lui, cum se scoate grăsimea mielului de la jertfa de pace; și preotul să le ardă pe altar cu
4.35
Cap. 3.5.
jertfele arse cu foc ale Domnului; și preotul
4.35
Vers. 26, 31.
să facă ispășire pentru el de păcatul său cu care a păcătuit și i se va ierta.

5

Jertfele pentru vină

51Și dacă va păcătui cineva, auzind

5.1
1 Reg. 8.31Mat. 26.63
glasul unui jurământ, fiind martor, fie că a văzut sau a știut, dacă nu spune, atunci își va purta
5.1
Vers. 17. Cap. 7.18;
nelegiuirea. 2Sau
5.2
Cap. 11.24, 28, 31, 39.
dacă se va atinge cineva de un lucru necurat, fie mortăciunea unei viețuitoare necurate, sau mortăciunea unui dobitoc necurat, sau mortăciunea unor târâtoare necurate și aceasta va fi ascuns de el, va fi necurat și vinovat
5.2
Vers. 17.
. 3Sau dacă se va atinge de
5.3
Cap. 12;
necurățenia unui om, oricare ar fi necurățenia lui prin care este necurat, și aceasta va fi ascuns de el: când o va ști, va fi vinovat. 4Sau dacă va jura cineva rostind cu ușurință cu buzele ca
5.4
1 Sam. 25.22Fapte. 23.12
să facă rău, sau să facă bine
5.4
Mc. 6.23
, în orice rostește omul cu ușurință jurând, și este ascuns de el; când va ști, va fi vinovat într‐una din acestea. 5Și va fi așa: când va fi vinovat într‐una din acestea va mărturisi
5.5
Cap. 16.21;
în ce a păcătuit. 6Și va aduce Domnului jertfa sa pentru vină pentru păcatul său cu care a păcătuit, o parte femeiască din turmă, o oaie sau o iadă, ca jertfă pentru păcat; și preotul va face ispășire pentru el de păcatul lui. 7Și
5.7
Cap. 12.8;
dacă nu‐i va da mâna pentru o oaie, atunci să aducă Domnului ca jertfă a sa pentru vină pentru păcatul său cu care a păcătuit, două turturele
5.7
Cap. 1.14.
sau doi pui de porumbel: unul jertfă pentru păcat și celălalt ardere de tot. 8Și să le aducă la preot, care să aducă ce este pentru jertfa pentru păcat, întâi, și să‐i rupă
5.8
Cap. 1.15.
cu unghia capul de la grumaz dar să nu‐l despartă. 9Și să stropească peste peretele altarului din sângele jertfei pentru păcat, iar celălalt
5.9
Cap. 4.7, 18, 30, 34.
sânge să se stoarcă la piciorul altarului: este o jertfă pentru păcat. 10Și pe celălalt să‐l aducă ardere de tot după rânduială
5.10
Cap. 1.14.
. Și preotul
5.10
Cap. 4.26.
să facă ispășire pentru el de păcatul său cu care a păcătuit și i se va ierta. 11Dar dacă nu‐i va da mâna pentru două turturele sau doi pui de porumbel, atunci va aduce ca dar al lui pentru ceea ce a păcătuit, a zecea parte din efă de floarea făinii ca jertfă pentru păcat: să nu pună untdelemn
5.11
Num. 5.15
pe ea, nici să nu pună tămâie peste ea, căci este o jertfă pentru păcat. 12Și s‐o aducă la preot și preotul să ia din ea un pumn plin ca
5.12
Cap. 2.2.
amintirea ei și s‐o ardă pe altar, pe
5.12
Cap. 4.35.
jertfele arse cu foc ale Domnului: este o jertfă pentru păcat. 13Și
5.13
Cap. 4.26.
preotul să facă ispășire pentru el de păcatul cu care a păcătuit în vreuna din acestea și i se va ierta; și ce rămâne va fi
5.13
Cap. 2.3.
al preotului, ca și darul de mâncare. 14Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 15Dacă
5.15
Cap. 22.14.
cineva va face vreo încălcare și va păcătui din nebăgare de seamă, în lucrurile sfinte ale Domnului, atunci
5.15
Ezra 10.19
să aducă Domnului jertfa lui pentru vină, un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, în sicli de argint, după siclul
5.15
Ex. 30.13
sfântului locaș, ca jertfă pentru vină. 16Și pentru ceea ce a păcătuit luând din lucrul sfânt, să plătească și să adauge
5.16
Cap. 6.5;
a cincea parte la ea și s‐o dea preotului; și preotul
5.16
Cap. 4.26.
va face ispășire pentru el cu berbecele jertfei pentru vină și i se va ierta. 17Și dacă
5.17
Cap. 4.2.
va păcătui cineva și va face împotriva vreuneia din toate poruncile Domnului
5.17
Vers. 15. Cap. 4.2, 13, 22, 27.
ce nu se cade să se facă, și n‐a știut
5.17
Vers. 1, 2.
, totuși este vinovat și își va purta nelegiuirea. 18Și să
5.18
Vers. 15.
aducă preotului un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, ca jertfă pentru vină: și preotul
5.18
Vers. 16.
să facă ispășire pentru el, de nebăgarea lui de seamă cu care a păcătuit din nebăgare de seamă și n‐a știut, și i se va ierta. 19Este o jertfă pentru vină: el este vinovat negreșit împotriva
5.19
Ezra 10.3
Domnului.