Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Jertfele pentru păcat

41Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: Vorbește copiilor lui Israel zicând: 2Dacă

4.2
Cap. 5.15, 17.
va păcătui cineva prin nebăgare de seamă împotriva oricăreia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuiesc făcute și va face vreunul din ele: 3Dacă
4.3
Cap. 8.12.
preotul cel uns va păcătui și va aduce vină peste popor, atunci să aducă Domnului pentru păcatul său, cu care a păcătuit, un vițel
4.3
Cap. 9.2.
din cireadă, fără cusur, ca jertfă pentru păcat. 4Și să aducă vițelul
4.4
Cap. 1.3, 4.
la intrarea cortului întâlnirii înaintea Domnului; și să‐și pună mâna pe capul vițelului și să junghie vițelul înaintea Domnului. 5Și preotul cel uns să ia
4.5
Cap. 16.14.
din sângele vițelului și să‐l aducă la cortul întâlnirii. 6Și preotul să‐și moaie degetul în sânge și să stropească din sânge de șapte ori înaintea Domnului, înaintea perdelei sfântului locaș. 7Și preotul să pună
4.7
Cap. 8.15;
din sânge peste coarnele altarului tămâiei mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întâlnirii; și
4.7
Cap. 5.9.
tot sângele vițelului să‐l toarne la piciorul altarului arderii de tot, care este la intrarea cortului întâlnirii. 8Și toată grăsimea vițelului jertfei pentru păcat s‐o ridice de la el: grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care este pe măruntaie 9și cei doi rărunchi și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu rărunchii, 10cum
4.10
Cap. 3.3;
se scoate de pe boul jertfei de pace; și preotul să le ardă pe altarul arderii de tot. 11Și
4.11
Ex. 29.14Num. 19.5
pielea vițelului și toată carnea lui, cu capul lui și cu picioarele lui și măruntaiele lui și balega lui, 12tot vițelul, să‐l scoată afară din tabără, într‐un loc curat unde
4.12
Cap. 6.11.
se varsă cenușa și să‐l
4.12
Evr. 13.11
ardă pe lemne cu foc; să se ardă unde se varsă cenușa.

Când toată adunarea a păcătuit

13Și

4.13
Num. 15.24Ios. 7.11
dacă toată adunarea lui Israel va greși și lucrul a fost ascuns de ochii obștei și au făcut împotriva vreuneia din poruncile Domnului lucruri care nu se cădea să fie făcute și sunt vinovați; 14și păcatul cu care au păcătuit împotriva poruncii s‐a făcut
4.14
Cap. 5.2, 3, 4, 17.
cunoscut, atunci obștea să aducă un vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat și să‐l ducă înaintea cortului întâlnirii. 15Și bătrânii adunării să‐și pună
4.15
Cap. 1.4.
mâinile pe capul vițelului înaintea Domnului: și vițelul să se junghie înaintea Domnului. 16Și
4.16
Vers. 5.
preotul cel uns să aducă din sângele vițelului la cortul întâlnirii. 17Și preotul să‐și moaie degetul în sânge și să stropească de șapte ori înaintea Domnului spre perdea. 18Și să pună sânge pe coarnele altarului care este înaintea Domnului, în cortul întâlnirii. Și tot sângele să‐l toarne la picioarele altarului arderii de tot care este la ușa cortului întâlnirii. 19Și să ridice toată grăsimea lui și s‐o ardă pe altar. 20Și să facă cu
4.20
Vers. 3.
vițelul cum a făcut cu vițelul jertfei pentru păcat; așa să facă cu el. Și preotul
4.20
Num. 15.25Dan. 9.24Rom. 5.11Evr. 2.17
10.10,11,121 In. 1.7
2.2
să facă ispășire pentru ei și li se va ierta. 21Și el să scoată vițelul afară din tabără și să‐l ardă cum a ars vițelul dintâi: este o jertfă pentru păcatul obștei.

Când a păcătuit o căpetenie

22Când va păcătui o căpetenie și va face

4.22
Vers. 2, 13.
din nebăgare de seamă împotriva vreuneia din toate poruncile Domnului Dumnezeului său lucruri care nu trebuiesc făcute și este vinovat: 23dacă i se va face cunoscut
4.23
Vers. 14.
păcatul lui cu care a păcătuit, să aducă pentru darul său un țap din capre, parte bărbătească fără cusur. 24Și
4.24
Vers. 4, etc.
să‐și pună mâna pe capul țapului și să‐l junghie în locul unde se junghie arderea de tot înaintea Domnului: este o jertfă pentru păcat. 25Și
4.25
Vers. 30.
preotul să ia cu degetul lui din sângele jertfei pentru păcat și să‐l pună pe coarnele altarului arderii de tot, iar sângele lui să‐l toarne la piciorul altarului arderii de tot. 26Și
4.26
Cap. 3.5.
toată grăsimea s‐o ardă pe altar ca grăsimea jertfei de pace; și preotul să facă ispășire pentru el
4.26
Vers. 20.
, pentru păcatul lui, și i se va ierta. 27Și
4.27
Vers. 2.
dacă cineva din poporul țării va păcătui din nebăgare de seamă făcând împotriva vreuneia din poruncile Domnului lucrurile care nu trebuiesc făcute și va fi vinovat: 28dacă i se va face cunoscut păcatul
4.28
Vers. 23.
lui cu care a păcătuit, atunci să aducă pentru darul său o iadă, parte femeiască fără cusur, pentru păcatul lui cu care a păcătuit. 29Și
4.29
Vers. 4, 24.
să‐și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat, și să junghie jertfa pentru păcat în locul arderii de tot. 30Și preotul să ia cu degetul său din sângele ei, și să pună pe coarnele altarului arderii de tot, iar tot sângele să‐l verse la piciorul altarului. 31Și
4.31
Cap. 3.14.
să scoată toată grăsimea ei, cum
4.31
Cap. 3.3.
se scoate grăsimea de la jertfa de pace, și preotul s‐o ardă pe altar ca miros
4.31
Ex. 29.18
plăcut Domnului. Și preotul
4.31
Vers. 26.
să facă ispășire pentru el și i se va ierta. 32Iar dacă va aduce un miel ca dar al său pentru păcat
4.32
Vers. 28.
, să aducă o parte femeiască fără cusur. 33Și să‐și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat, și s‐o junghie ca jertfă pentru păcat în locul unde se junghie arderea de tot. 34Și preotul să ia cu degetul său din sângele jertfei pentru păcat și să pună pe coarnele altarului arderii de tot și tot sângele să‐l verse la piciorul altarului. 35Și să scoată toată grăsimea lui, cum se scoate grăsimea mielului de la jertfa de pace; și preotul să le ardă pe altar cu
4.35
Cap. 3.5.
jertfele arse cu foc ale Domnului; și preotul
4.35
Vers. 26, 31.
să facă ispășire pentru el de păcatul său cu care a păcătuit și i se va ierta.

5

Jertfele pentru vină

51Și dacă va păcătui cineva, auzind

5.1
1 Reg. 8.31Mat. 26.63
glasul unui jurământ, fiind martor, fie că a văzut sau a știut, dacă nu spune, atunci își va purta
5.1
Vers. 17. Cap. 7.18;
nelegiuirea. 2Sau
5.2
Cap. 11.24, 28, 31, 39.
dacă se va atinge cineva de un lucru necurat, fie mortăciunea unei viețuitoare necurate, sau mortăciunea unui dobitoc necurat, sau mortăciunea unor târâtoare necurate și aceasta va fi ascuns de el, va fi necurat și vinovat
5.2
Vers. 17.
. 3Sau dacă se va atinge de
5.3
Cap. 12;
necurățenia unui om, oricare ar fi necurățenia lui prin care este necurat, și aceasta va fi ascuns de el: când o va ști, va fi vinovat. 4Sau dacă va jura cineva rostind cu ușurință cu buzele ca
5.4
1 Sam. 25.22Fapte. 23.12
să facă rău, sau să facă bine
5.4
Mc. 6.23
, în orice rostește omul cu ușurință jurând, și este ascuns de el; când va ști, va fi vinovat într‐una din acestea. 5Și va fi așa: când va fi vinovat într‐una din acestea va mărturisi
5.5
Cap. 16.21;
în ce a păcătuit. 6Și va aduce Domnului jertfa sa pentru vină pentru păcatul său cu care a păcătuit, o parte femeiască din turmă, o oaie sau o iadă, ca jertfă pentru păcat; și preotul va face ispășire pentru el de păcatul lui. 7Și
5.7
Cap. 12.8;
dacă nu‐i va da mâna pentru o oaie, atunci să aducă Domnului ca jertfă a sa pentru vină pentru păcatul său cu care a păcătuit, două turturele
5.7
Cap. 1.14.
sau doi pui de porumbel: unul jertfă pentru păcat și celălalt ardere de tot. 8Și să le aducă la preot, care să aducă ce este pentru jertfa pentru păcat, întâi, și să‐i rupă
5.8
Cap. 1.15.
cu unghia capul de la grumaz dar să nu‐l despartă. 9Și să stropească peste peretele altarului din sângele jertfei pentru păcat, iar celălalt
5.9
Cap. 4.7, 18, 30, 34.
sânge să se stoarcă la piciorul altarului: este o jertfă pentru păcat. 10Și pe celălalt să‐l aducă ardere de tot după rânduială
5.10
Cap. 1.14.
. Și preotul
5.10
Cap. 4.26.
să facă ispășire pentru el de păcatul său cu care a păcătuit și i se va ierta. 11Dar dacă nu‐i va da mâna pentru două turturele sau doi pui de porumbel, atunci va aduce ca dar al lui pentru ceea ce a păcătuit, a zecea parte din efă de floarea făinii ca jertfă pentru păcat: să nu pună untdelemn
5.11
Num. 5.15
pe ea, nici să nu pună tămâie peste ea, căci este o jertfă pentru păcat. 12Și s‐o aducă la preot și preotul să ia din ea un pumn plin ca
5.12
Cap. 2.2.
amintirea ei și s‐o ardă pe altar, pe
5.12
Cap. 4.35.
jertfele arse cu foc ale Domnului: este o jertfă pentru păcat. 13Și
5.13
Cap. 4.26.
preotul să facă ispășire pentru el de păcatul cu care a păcătuit în vreuna din acestea și i se va ierta; și ce rămâne va fi
5.13
Cap. 2.3.
al preotului, ca și darul de mâncare. 14Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 15Dacă
5.15
Cap. 22.14.
cineva va face vreo încălcare și va păcătui din nebăgare de seamă, în lucrurile sfinte ale Domnului, atunci
5.15
Ezra 10.19
să aducă Domnului jertfa lui pentru vină, un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, în sicli de argint, după siclul
5.15
Ex. 30.13
sfântului locaș, ca jertfă pentru vină. 16Și pentru ceea ce a păcătuit luând din lucrul sfânt, să plătească și să adauge
5.16
Cap. 6.5;
a cincea parte la ea și s‐o dea preotului; și preotul
5.16
Cap. 4.26.
va face ispășire pentru el cu berbecele jertfei pentru vină și i se va ierta. 17Și dacă
5.17
Cap. 4.2.
va păcătui cineva și va face împotriva vreuneia din toate poruncile Domnului
5.17
Vers. 15. Cap. 4.2, 13, 22, 27.
ce nu se cade să se facă, și n‐a știut
5.17
Vers. 1, 2.
, totuși este vinovat și își va purta nelegiuirea. 18Și să
5.18
Vers. 15.
aducă preotului un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, ca jertfă pentru vină: și preotul
5.18
Vers. 16.
să facă ispășire pentru el, de nebăgarea lui de seamă cu care a păcătuit din nebăgare de seamă și n‐a știut, și i se va ierta. 19Este o jertfă pentru vină: el este vinovat negreșit împotriva
5.19
Ezra 10.3
Domnului.

6

61Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Dacă cineva

6.2
Num. 5.6
va păcătui și va face vreo necredincioșie împotriva Domnului, și va minți
6.2
Cap. 19.11.
aproapelui său într‐un lucru încredințat
6.2
Ex. 22.7,10
, sau un zălog, sau o răpire, sau a înșelat
6.2
Prov. 24.28
26.19
pe aproapele său, 3sau
6.3
Deut. 22.1,2,3
a găsit un lucru pierdut și‐l va tăgădui și va jura strâmb
6.3
Ex. 22.11Ier. 7.9Zah. 5.4
, în ceva din tot ce face omul păcătuind în ele: 4atunci va fi așa: dacă a păcătuit și este vinovat, va întoarce ce a răpit și lucrul cu care a înșelat, sau zălogul încredințat, sau lucrul pierdut pe care l‐a găsit, 5sau orice lucru pentru care a jurat strâmb; și să
6.5
Cap. 5.16.
plătească prețul întreg și să adauge a cincea parte mai mult la el și să‐l dea aceluia al cui este, în ziua jertfei lui pentru vină. 6Și să aducă preotului pentru Domnul jertfa lui pentru vină, un berbece
6.6
Cap. 5.15.
fără cusur din turmă, după prețuirea ta, ca jertfă pentru vină. 7Și
6.7
Cap. 4.26.
preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului și i se va ierta, oricare ar fi greșala pe care a făcut‐o în care a fost vinovat.

Legea arderii de tot

8Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 9Poruncește lui Aaron și fiilor lui zicând: Aceasta este legea arderii de tot: arderea de tot să fie pe vatra de pe altar toată noaptea până dimineață; și focul altarului să ardă mereu deasupra lui. 10Și

6.10
Ex. 28.39,40,41,43Ezec. 44.17,18
preotul să se îmbrace cu veșmântul său de in și să pună izmenele de in pe carnea sa, și să ridice cenușa în care a mistuit focul arderea de tot pe altar și s‐o verse lângă altar
6.10
Cap. 1.16.
. 11Și
6.11
Ezec. 44.19
să se dezbrace de hainele lui și să se îmbrace cu alte haine, și să scoată cenușa afară din tabără la un loc
6.11
Cap. 4.12.
curat. 12Și focul de pe altar să ardă mereu pe el, să nu se stingă; și preotul să ardă lemne pe el în toate diminețile; și să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea
6.12
Cap. 3.3, 9, 14.
jertfelor de pace. 13Focul să ardă mereu pe altar; să nu se stingă.

Legea darului de mâncare

14Și aceasta este legea

6.14
Cap. 2.1.
darului de mâncare: Fiii lui Aaron să‐l aducă înaintea Domnului înaintea altarului. 15Și să ia din el un pumn, din floarea făinii darului de mâncare și din untdelemnul lui și toată tămâia care este deasupra darului de mâncare și să le ardă pe altar, ca miros plăcut, amintirea
6.15
Cap. 2.2, 9.
sa pentru Domnul. 16Iar
6.16
Cap. 2.3.
ce va rămânea din el să mănânce Aaron și fiii săi
6.16
Vers. 26. Cap. 10.12, 13.
; să se mănânce fără aluat într‐un loc sfânt; s‐o mănânce în curtea cortului întâlnirii. 17
6.17
Cap. 2.11.
nu se coacă cu aluat. Am dat‐o
6.17
Num. 18.9,10
ca parte a lor din jertfele mele arse cu foc; este
6.17
Ex. 29.377.1
preasfântă, ca jertfa pentru păcat și ca jertfa pentru vină. 18Toată
6.18
Vers. 29.
partea bărbătească dintre copiii lui Aaron să mănânce din ea. Este un așezământ
6.18
Cap. 3.17.
în veac, în neamurile voastre, partea lor din jertfele arse cu foc ale Domnului. Orice
6.18
Ex. 29.37
se va atinge de ele să fie sfânt.

Darul preotului

19Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 20Acesta

6.20
Ex. 29.2
este darul lui Aaron și al fiilor săi, pe care să‐l aducă ei Domnului în ziua când va fi uns el: a zecea parte din efă
6.20
Ex. 16.36
de floarea făinii ca dar de mâncare, veșnic, jumătate din ea dimineața și jumătate din ea seara. 21S‐o pregătească în tigaie cu untdelemn: s‐o aduci amestecată cu untdelemn; să aduci bucățile coapte din darul de mâncare ca miros plăcut Domnului. 22Și preotul dintre fiii lui
6.22
Cap. 4.3.
care va fi uns în locul lui, să‐l facă; este un așezământ în veac: va fi ars tot
6.22
Ex. 29.25
pentru Domnul. 23Și orice dar de mâncare al preotului să se ardă tot; să nu se mănânce.

Legea jertfei de ispășire

24Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 25Vorbește lui Aaron și fiilor săi zicând: Aceasta

6.25
Cap. 4.2.
este legea jertfei pentru păcat: în locul
6.25
Cap. 1.3, 5, 11;
unde se junghie arderea de tot să se junghie jertfa pentru păcat înaintea Domnului: este preasfântă
6.25
Vers. 17. Cap. 21.22.
. 26S‐o mănânce preotul
6.26
Cap. 10.17, 18.
care o aduce pentru păcat
6.26
Vers. 16.
; să se mănânce într‐un loc sfânt în curtea cortului întâlnirii. 27Orice
6.27
Ex. 29.23
30.29
se va atinge de carnea ei să fie sfânt; și dacă se va stropi din sângele ei pe vreo haină, partea stropită s‐o speli într‐un loc sfânt. 28Și vasul de lut în care s‐a fiert să se
6.28
Cap. 11.33;
spargă; și dacă s‐a fiert într‐un vas de aramă, să se frece și să se clătească în apă. 29Toată partea
6.29
Vers. 18.
bărbătească dintre preoți să mănânce din ea; este
6.29
Vers. 25.
preasfântă. 30Și orice jertfă
6.30
Cap. 4.7, 11, 12, 18, 21;
pentru păcat, din al cărei sânge s‐a adus în cortul întâlnirii spre a face ispășire în sfânta, să nu se mănânce; să se ardă cu foc.