Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Jertfele pentru vină

51Și dacă va păcătui cineva, auzind

5.1
1 Reg. 8.31Mat. 26.63
glasul unui jurământ, fiind martor, fie că a văzut sau a știut, dacă nu spune, atunci își va purta
5.1
Vers. 17. Cap. 7.18;
17.16
19.8
20.17Num. 9.13
nelegiuirea. 2Sau
5.2
Cap. 11.24, 28, 31, 39.
Num. 19.11,13,16
dacă se va atinge cineva de un lucru necurat, fie mortăciunea unei viețuitoare necurate, sau mortăciunea unui dobitoc necurat, sau mortăciunea unor târâtoare necurate și aceasta va fi ascuns de el, va fi necurat și vinovat
5.2
Vers. 17.

. 3Sau dacă se va atinge de
5.3
Cap. 12;
13.15
necurățenia unui om, oricare ar fi necurățenia lui prin care este necurat, și aceasta va fi ascuns de el: când o va ști, va fi vinovat. 4Sau dacă va jura cineva rostind cu ușurință cu buzele ca
5.4
1 Sam. 25.22Fapte. 23.12
să facă rău, sau să facă bine
5.4
Mc. 6.23
, în orice rostește omul cu ușurință jurând, și este ascuns de el; când va ști, va fi vinovat într‐una din acestea. 5Și va fi așa: când va fi vinovat într‐una din acestea va mărturisi
5.5
Cap. 16.21;
26.40Num. 5.7Ezra 10.11,12
în ce a păcătuit. 6Și va aduce Domnului jertfa sa pentru vină pentru păcatul său cu care a păcătuit, o parte femeiască din turmă, o oaie sau o iadă, ca jertfă pentru păcat; și preotul va face ispășire pentru el de păcatul lui. 7Și
5.7
Cap. 12.8;
14.21
dacă nu‐i va da mâna pentru o oaie, atunci să aducă Domnului ca jertfă a sa pentru vină pentru păcatul său cu care a păcătuit, două turturele
5.7
Cap. 1.14.

sau doi pui de porumbel: unul jertfă pentru păcat și celălalt ardere de tot. 8Și să le aducă la preot, care să aducă ce este pentru jertfa pentru păcat, întâi, și să‐i rupă
5.8
Cap. 1.15.

cu unghia capul de la grumaz dar să nu‐l despartă. 9Și să stropească peste peretele altarului din sângele jertfei pentru păcat, iar celălalt
5.9
Cap. 4.7, 18, 30, 34.

sânge să se stoarcă la piciorul altarului: este o jertfă pentru păcat. 10Și pe celălalt să‐l aducă ardere de tot după rânduială
5.10
Cap. 1.14.

. Și preotul
5.10
Cap. 4.26.

să facă ispășire pentru el de păcatul său cu care a păcătuit și i se va ierta. 11Dar dacă nu‐i va da mâna pentru două turturele sau doi pui de porumbel, atunci va aduce ca dar al lui pentru ceea ce a păcătuit, a zecea parte din efă de floarea făinii ca jertfă pentru păcat: să nu pună untdelemn
5.11
Num. 5.15
pe ea, nici să nu pună tămâie peste ea, căci este o jertfă pentru păcat. 12Și s‐o aducă la preot și preotul să ia din ea un pumn plin ca
5.12
Cap. 2.2.

amintirea ei și s‐o ardă pe altar, pe
5.12
Cap. 4.35.

jertfele arse cu foc ale Domnului: este o jertfă pentru păcat. 13Și
5.13
Cap. 4.26.

preotul să facă ispășire pentru el de păcatul cu care a păcătuit în vreuna din acestea și i se va ierta; și ce rămâne va fi
5.13
Cap. 2.3.

al preotului, ca și darul de mâncare. 14Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 15Dacă
5.15
Cap. 22.14.

cineva va face vreo încălcare și va păcătui din nebăgare de seamă, în lucrurile sfinte ale Domnului, atunci
5.15
Ezra 10.19
să aducă Domnului jertfa lui pentru vină, un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, în sicli de argint, după siclul
5.15
Ex. 30.13
sfântului locaș, ca jertfă pentru vină. 16Și pentru ceea ce a păcătuit luând din lucrul sfânt, să plătească și să adauge
5.16
Cap. 6.5;
22.14
27.13,15,27,31Num. 5.7
a cincea parte la ea și s‐o dea preotului; și preotul
5.16
Cap. 4.26.

va face ispășire pentru el cu berbecele jertfei pentru vină și i se va ierta. 17Și dacă
5.17
Cap. 4.2.

va păcătui cineva și va face împotriva vreuneia din toate poruncile Domnului
5.17
Vers. 15. Cap. 4.2, 13, 22, 27.
Ps. 19.12Lc. 12.48
ce nu se cade să se facă, și n‐a știut
5.17
Vers. 1, 2.

, totuși este vinovat și își va purta nelegiuirea. 18Și să
5.18
Vers. 15.

aducă preotului un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, ca jertfă pentru vină: și preotul
5.18
Vers. 16.

să facă ispășire pentru el, de nebăgarea lui de seamă cu care a păcătuit din nebăgare de seamă și n‐a știut, și i se va ierta. 19Este o jertfă pentru vină: el este vinovat negreșit împotriva
5.19
Ezra 10.3
Domnului.