Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Legea jertfei pentru vină

71Și aceasta

7.1
Cap. 5; 6.1–7.

este legea jertfei pentru vină: este preasfântă
7.1
Cap. 6.17, 25;
21.22
. 2În
7.2
Cap. 1.3, 5, 11;
4.24,29,33
locul unde se junghie arderea de tot să se junghie jertfa pentru vină: și sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur. 3Și
7.3
Ex. 29.134.8,9
să se aducă toată grăsimea ei: coada și grăsimea care acoperă măruntaiele 4și cei doi rărunchi, și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse, și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu cei doi rărunchi. 5Și preotul să le ardă pe altar ca jertfă arsă cu foc pentru Domnul: este o jertfă pentru vină. 6Toată
7.6
Cap. 6.16, 17, 18.
Num. 18.9,10
partea bărbătească dintre preoți să mănânce din ea; să se mănânce într‐un loc sfânt: este preasfântă
7.6
Cap. 2.3.

. 7Ca jertfa pentru păcat, așa este jertfa
7.7
Cap. 6.25, 26;
14.13
pentru vină; este o singură lege pentru ele: să fie a preotului care face ispășire cu ea. 8Și preotul care aduce arderea de tot a vreunui om, preotul va avea pentru sine pielea arderii de tot pe care a adus‐o. 9Și
7.9
Cap. 2.3, 10.
Num. 18.9Ezec. 44.29
orice dar de mâncare, care se coace în cuptor și tot ce se gătește pe grătar, sau în tigaie, să fie al preotului care îl aduce. 10Și orice dar de mâncare, frământat cu untdelemn și uscat, să fie al tuturor fiilor lui Aaron, al unuia ca și al altuia.

Legea jertfei de pace

11Și

7.11
Cap. 3.1;
22.18,21
aceasta este legea jertfei de pace, pe care o va aduce cineva Domnului. 12Dacă o aduce ca mulțumire, atunci să aducă pe lângă jertfa de mulțumire turte fără aluat frământate cu untdelemn, și plăcinte fără aluat unse
7.12
Cap. 2.4.
Num. 6.15
cu untdelemn, și floarea făinii amestecată cu untdelemn în turte frământate cu untdelemn. 13Va
7.13
Amos 4.5
aduce pentru darul lui cu turte, pâine cu aluat cu jertfa lui de pace pentru mulțămire. 14Și din tot darul să aducă una ca dar ridicat Domnului; va fi
7.14
Num. 18.8,11,19
a preotului care stropește sângele jertfei lui de pace. 15Și
7.15
Cap. 22.30.

carnea jertfei lui de pace pentru mulțumire să se mănânce în ziua în care va fi adusă; să nu lase nimic din ea până dimineața. 16Și
7.16
Cap. 19.6, 7, 8.

dacă jertfa darului său va fi o juruință, sau un dar de bună voie, jertfa lui să se mănânce în ziua în care o va aduce; și ce va rămânea din ea să se mănânce a doua zi. 17Și ce va rămânea din carnea jertfei să se ardă cu foc a treia zi. 18Și dacă va mânca cineva din carnea jertfei sale de pace a treia zi, nu va fi primită, nu se va socoti
7.18
Num. 18.27
celui ce a adus‐o
7.18
Cap. 11.10, 11, 41;
19.7
: va fi o urâciune; și sufletul care va mânca din ea își va purta nelegiuirea. 19Și carnea care se va atinge de ceva necurat să nu se mănânce; să se ardă cu foc. Iar carnea, oricine este curat să mănânce carnea. 20Dar sufletul
7.20
Cap. 15.3.

care având necurăția lui pe el va mânca din carnea jertfei de pace, care este pentru Domnul, sufletul acela va fi stârpit
7.20
Gen. 17.14
din poporul său. 21Și dacă cineva se va atinge de ceva necurat, necurăție
7.21
Cap. 12;
13
15
de om, sau dobitoc
7.21
Cap. 11.24, 28.

necurat, sau orice urâciune
7.21
Ezec. 4.14
necurată, și va mânca din carnea jertfei de pace, care este pentru Domnul, sufletul acela va fi stârpit
7.21
Vers. 20.

din poporul său.

Să nu se mănânce grăsime și sânge

22Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 23Vorbește copiilor lui Israel zicând: Să nu mâncați nicio

7.23
Cap. 3.17;
17.15Deut. 14.21Ezec. 4.14
44.31
grăsime de bou sau de oaie sau de capră. 24Și grăsimea mortăciunii și grăsimea a ceea ce este sfâșiat de fiare să slujească la orice alt lucru, dar să n‐o mâncați nicidecum. 25Căci oricine va mânca grăsimea unui dobitoc, din care se aduce Domnului jertfă cu foc, sufletul care a mâncat va fi stârpit din poporul său. 26Și
7.26
Gen. 9.417.10‐14
să nu mâncați niciun fel de sânge în toate locuințele voastre, fie de păsări fie de dobitoace. 27Orice suflet care va mânca din orice fel de sânge, sufletul acela va fi stârpit din poporul său.

Jertfa de pace

28Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 29Vorbește copiilor lui Israel zicând: Cel ce

7.29
Cap. 3.1.

își va aduce jertfa de pace Domnului să aducă Domnului darul său din jertfa sa de pace. 30Chiar
7.30
Cap. 3.3, 4, 9, 14.

mâinile sale să aducă jertfele cu foc ale Domnului; să aducă grăsimea cu pieptul: pieptul
7.30
Ex. 29.21,279.21Num. 6.20
să fie legănat ca dar legănat înaintea Domnului. 31Și
7.31
Cap. 3.5, 11, 16.

preotul să ardă grăsimea pe altar și
7.31
Vers. 34.

pieptul să fie al lui Aaron și al fiilor săi. 32Și
7.32
Vers. 34. Cap. 9.21.
Num. 6.20
să dați preotului spata dreaptă ca dar ridicat din jertfele voastre de pace. 33Și acela dintre fiii lui Aaron, care aduce sângele jertfelor de pace și grăsimea lui, va avea ca parte a lui spata dreaptă. 34Și am luat de la copiii lui Israel pieptul
7.34
Ex. 29.28Num. 18.18,19Deut. 18.3
darului de legănare și spata darului de ridicare din jertfele lor de pace, și le‐am dat lui Aaron, preotul, și fiilor lui printr‐un așezământ în veac din partea copiilor lui Israel. 35Aceasta este partea ungerii lui Aaron și a ungerii fiilor lui din jertfele arse cu foc ale Domnului, din
7.35
Ex. 28.1
ziua când îi va înfățișa el să fie în slujba de preoți ai Domnului, 36partea despre care a poruncit Domnul să se dea lor de către copiii lui Israel, din
7.36
Ex. 40.13,15
ziua când îi va unge el: este o orânduire în veac în neamurile lor. 37Aceasta este legea arderii
7.37
Cap. 6.9.

de tot, a darului
7.37
Cap. 6.14.

de mâncare și a jertfei
7.37
Cap. 25.

pentru păcat și a jertfei
7.37
Vers. 1.

pentru vină și a jertfei pentru
7.37
Ex. 29.1
sfințire și a jertfei de pace
7.37
Vers. 11.

, 38pe care a poruncit‐o Domnul lui Moise în muntele Sinai, în ziua când a poruncit copiilor lui Israel să aducă
7.38
Cap. 1.2.

darurile lor Domnului în pustia Sinai.