Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Sfințirea lui Aaron și a fiilor săi

81Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Ia

8.2
Ex. 29.1,2,3
pe Aaron și pe fiii lui cu el și hainele
8.2
Ex. 28.2,4
și untdelemnul
8.2
Ex. 30.21,25
ungerii și vițelul jertfei pentru păcat și cei doi berbeci și coșul cu azimă. 3Și strânge toată adunarea la intrarea cortului întâlnirii. 4Și Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. Și adunarea a fost strânsă la intrarea cortului întâlnirii. 5Și Moise a zis adunării: Acesta
8.5
Ex. 29.4
este lucrul pe care l‐a poruncit Domnul să se facă. 6Și Moise a adus pe Aaron și pe fiii săi și i‐a scăldat
8.6
Ex. 29.4
în apă. 7Și
8.7
Ex. 29.6
a pus pe el cămașa
8.7
Ex. 28.37
și l‐a încins cu brâul și l‐a îmbrăcat cu mantia, și a pus efodul pe el și l‐a încins cu cingătoarea țesută cu măiestrie a efodului, și a legat efodul de el. 8Și
8.8
Ex. 28.30
a pus pieptarul pe el și a pus pe pieptar Urim și Tumim. 9Și
8.9
Ex. 29.6
i‐a pus mitra pe cap, și pe mitră în partea dinainte a ei a pus placa de aur, cununa sfântă, cum poruncise
8.9
Ex. 28.37
Domnul lui Moise. 10Și
8.10
Ex. 30.26‐29
Moise a luat untdelemnul ungerii și a uns locașul și tot ce era în el și le‐a sfințit. 11Și a stropit din el pe altar de șapte ori și a uns altarul și toate uneltele lui și spălătorul și piciorul lui, ca să le sfințească. 12Și a turnat din untdelemnul
8.12
Ex. 29.7
30.30Ps. 123.2
ungerii pe capul lui Aaron și l‐a uns, ca să‐l sfințească. 13Și
8.13
Ex. 29.8,9
Moise a apropiat pe fiii lui Aaron și i‐a îmbrăcat cu cămășile și i‐a încins cu brâiele și a legat scufiile pe ei, cum poruncise Domnul lui Moise. 14Și
8.14
Ex. 29.10Ezec. 43.19
a apropiat vițelul adus ca jertfă pentru păcat. Și Aaron și fiii săi și‐au pus
8.14
Cap. 4.4.

mâinile pe capul vițelului adus ca jertfă pentru păcat. 15Și unul l‐a junghiat. Și Moise a luat
8.15
Ex. 29.12,36Ezec. 43.20,26Evr. 9.22
sângele și a pus cu degetul său pe coarnele altarului de jur împrejur și a curățit altarul de păcat și a turnat sângele la piciorul altarului și l‐a sfințit, ca să facă ispășire pentru el. 16Și
8.16
Ex. 29.13
a luat toată grăsimea care era pe măruntaie și prapurul ficatului și amândoi rărunchii și grăsimea lor și Moise le‐a ars pe altar. 17Și vițelul și pielea lui și carnea lui și balega lui le‐a ars cu foc afară din tabără, cum
8.17
Ex. 29.14
poruncise Domnul lui Moise. 18Și
8.18
Ex. 29.15
a adus berbecele arderii de tot. Și Aaron și fiii săi și‐au pus mâinile pe capul berbecelui. 19Și unul l‐a junghiat. Și Moise a stropit sângele peste altar de jur împrejur. 20Și unul a tăiat berbecele în bucăți și Moise a ars capul și bucățile și grăsimea. 21Și unul a spălat cu apă măruntaiele și picioarele. Și Moise a ars berbecele întreg pe altar: a fost o ardere de tot de miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului
8.21
Ex. 29.18
, cum poruncise Domnul lui Moise. 22Și
8.22
Ex. 29.19,31
a adus al doilea berbece, berbecele de sfințire. Și Aaron și fiii săi și‐au pus mâinile pe capul berbecelui. 23Și unul l‐a junghiat. Și Moise a luat din sângele lui și a pus pe moalele urechii drepte a lui Aaron și pe degetul cel gros al mâinii lui drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept. 24Și a apropiat pe fiii lui Aaron și Moise a pus din sânge pe moalele urechii drepte a lor și pe degetul cel gros al mâinii lor drepte și pe degetul cel mare al piciorului lor drept. Și Moise a stropit sângele peste altar de jur împrejur. 25Și
8.25
Ex. 29.22
a luat grăsimea și coada grasă și toată grăsimea, care era pe măruntaie, și prapurul ficatului și cei doi rărunchi și grăsimea lor și spata dreaptă. 26Și a luat din coșul
8.26
Ex. 29.23
cu azimi, care era înaintea Domnului, o turtă fără aluat și o turtă de pâine făcută cu untdelemn și o plăcintă și le‐a pus pe grăsimi și pe spata dreaptă. 27Și
8.27
Ex. 29.24
le‐a pus pe toate în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui, și le‐a legănat ca dar legănat înaintea Domnului. 28Și Moise
8.28
Ex. 29.25
le‐a luat din mâinile lor și le‐a ars pe altar deasupra arderii de tot; au fost un dar de sfințire de miros plăcut, o jertfă arsă cu foc pentru Domnul. 29Și Moise a luat pieptul și l‐a legănat ca dar legănat înaintea Domnului; a fost partea
8.29
Ex. 29.26
lui Moise din berbecele de sfințire, cum poruncise Domnul lui Moise. 30Și Moise
8.30
Ex. 29.21
30.30Num. 3.3
a luat din untdelemnul ungerii și din sângele care era pe altar, și a stropit pe Aaron și hainele lui și pe fiii lui și hainele fiilor lui cu el și a sfințit pe Aaron, hainele lui și pe fiii lui și hainele fiilor lui cu el. 31Și Moise a zis lui Aaron și fiilor lui: Fierbeți
8.31
Ex. 29.31,32
carnea la intrarea cortului întâlnirii și mâncați‐o acolo și pâinea care este în coșul jertfei pentru sfințire, cum am poruncit, zicând: Aaron și fiii lui s‐o mănânce. 32Și
8.32
Ex. 29.34
ce va rămânea din carne și din pâine să ardeți cu foc. 33Și să nu ieșiți de la intrarea cortului întâlnirii șapte
8.33
Ex. 29.30,35Ezec. 43.25,26
zile, până în ziua când se vor împlini zilele sfințirii voastre; căci șapte zile veți fi sfințiți. 34Domnul a poruncit să se facă așa cum
8.34
Evr. 7.16
s‐a făcut astăzi, spre a face ispășire pentru voi. 35Și veți rămânea la intrarea cortului întâlnirii șapte zile, zi și noapte, și veți păzi porunca
8.35
Num. 3.7
9.19Deut. 11.11 Reg. 2.3
Domnului ca să nu muriți; căci așa‐mi este poruncit. 36Și Aaron și fiii lui au făcut toate lucrurile pe care le‐a poruncit Domnul prin Moise.