Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Legea jertfei pentru vină

71Și aceasta

7.1
Cap. 5; 6.1–7.
este legea jertfei pentru vină: este preasfântă
7.1
Cap. 6.17, 25;
. 2În
7.2
Cap. 1.3, 5, 11;
locul unde se junghie arderea de tot să se junghie jertfa pentru vină: și sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur. 3Și
7.3
Ex. 29.134.8,9
să se aducă toată grăsimea ei: coada și grăsimea care acoperă măruntaiele 4și cei doi rărunchi, și grăsimea care este pe ei, care este pe coapse, și prapurul de pe ficat: să‐l scoată cu cei doi rărunchi. 5Și preotul să le ardă pe altar ca jertfă arsă cu foc pentru Domnul: este o jertfă pentru vină. 6Toată
7.6
Cap. 6.16, 17, 18.
partea bărbătească dintre preoți să mănânce din ea; să se mănânce într‐un loc sfânt: este preasfântă
7.6
Cap. 2.3.
. 7Ca jertfa pentru păcat, așa este jertfa
7.7
Cap. 6.25, 26;
pentru vină; este o singură lege pentru ele: să fie a preotului care face ispășire cu ea. 8Și preotul care aduce arderea de tot a vreunui om, preotul va avea pentru sine pielea arderii de tot pe care a adus‐o. 9Și
7.9
Cap. 2.3, 10.
orice dar de mâncare, care se coace în cuptor și tot ce se gătește pe grătar, sau în tigaie, să fie al preotului care îl aduce. 10Și orice dar de mâncare, frământat cu untdelemn și uscat, să fie al tuturor fiilor lui Aaron, al unuia ca și al altuia.

Legea jertfei de pace

11Și

7.11
Cap. 3.1;
aceasta este legea jertfei de pace, pe care o va aduce cineva Domnului. 12Dacă o aduce ca mulțumire, atunci să aducă pe lângă jertfa de mulțumire turte fără aluat frământate cu untdelemn, și plăcinte fără aluat unse
7.12
Cap. 2.4.
cu untdelemn, și floarea făinii amestecată cu untdelemn în turte frământate cu untdelemn. 13Va
7.13
Amos 4.5
aduce pentru darul lui cu turte, pâine cu aluat cu jertfa lui de pace pentru mulțămire. 14Și din tot darul să aducă una ca dar ridicat Domnului; va fi
7.14
Num. 18.8,11,19
a preotului care stropește sângele jertfei lui de pace. 15Și
7.15
Cap. 22.30.
carnea jertfei lui de pace pentru mulțumire să se mănânce în ziua în care va fi adusă; să nu lase nimic din ea până dimineața. 16Și
7.16
Cap. 19.6, 7, 8.
dacă jertfa darului său va fi o juruință, sau un dar de bună voie, jertfa lui să se mănânce în ziua în care o va aduce; și ce va rămânea din ea să se mănânce a doua zi. 17Și ce va rămânea din carnea jertfei să se ardă cu foc a treia zi. 18Și dacă va mânca cineva din carnea jertfei sale de pace a treia zi, nu va fi primită, nu se va socoti
7.18
Num. 18.27
celui ce a adus‐o
7.18
Cap. 11.10, 11, 41;
: va fi o urâciune; și sufletul care va mânca din ea își va purta nelegiuirea. 19Și carnea care se va atinge de ceva necurat să nu se mănânce; să se ardă cu foc. Iar carnea, oricine este curat să mănânce carnea. 20Dar sufletul
7.20
Cap. 15.3.
care având necurăția lui pe el va mânca din carnea jertfei de pace, care este pentru Domnul, sufletul acela va fi stârpit
7.20
Gen. 17.14
din poporul său. 21Și dacă cineva se va atinge de ceva necurat, necurăție
7.21
Cap. 12;
de om, sau dobitoc
7.21
Cap. 11.24, 28.
necurat, sau orice urâciune
7.21
Ezec. 4.14
necurată, și va mânca din carnea jertfei de pace, care este pentru Domnul, sufletul acela va fi stârpit
7.21
Vers. 20.
din poporul său.

Să nu se mănânce grăsime și sânge

22Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 23Vorbește copiilor lui Israel zicând: Să nu mâncați nicio

7.23
Cap. 3.17;
grăsime de bou sau de oaie sau de capră. 24Și grăsimea mortăciunii și grăsimea a ceea ce este sfâșiat de fiare să slujească la orice alt lucru, dar să n‐o mâncați nicidecum. 25Căci oricine va mânca grăsimea unui dobitoc, din care se aduce Domnului jertfă cu foc, sufletul care a mâncat va fi stârpit din poporul său. 26Și
7.26
Gen. 9.417.10‐14
să nu mâncați niciun fel de sânge în toate locuințele voastre, fie de păsări fie de dobitoace. 27Orice suflet care va mânca din orice fel de sânge, sufletul acela va fi stârpit din poporul său.

Jertfa de pace

28Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 29Vorbește copiilor lui Israel zicând: Cel ce

7.29
Cap. 3.1.
își va aduce jertfa de pace Domnului să aducă Domnului darul său din jertfa sa de pace. 30Chiar
7.30
Cap. 3.3, 4, 9, 14.
mâinile sale să aducă jertfele cu foc ale Domnului; să aducă grăsimea cu pieptul: pieptul
7.30
Ex. 29.21,279.21Num. 6.20
să fie legănat ca dar legănat înaintea Domnului. 31Și
7.31
Cap. 3.5, 11, 16.
preotul să ardă grăsimea pe altar și
7.31
Vers. 34.
pieptul să fie al lui Aaron și al fiilor săi. 32Și
7.32
Vers. 34. Cap. 9.21.
să dați preotului spata dreaptă ca dar ridicat din jertfele voastre de pace. 33Și acela dintre fiii lui Aaron, care aduce sângele jertfelor de pace și grăsimea lui, va avea ca parte a lui spata dreaptă. 34Și am luat de la copiii lui Israel pieptul
7.34
Ex. 29.28Num. 18.18,19Deut. 18.3
darului de legănare și spata darului de ridicare din jertfele lor de pace, și le‐am dat lui Aaron, preotul, și fiilor lui printr‐un așezământ în veac din partea copiilor lui Israel. 35Aceasta este partea ungerii lui Aaron și a ungerii fiilor lui din jertfele arse cu foc ale Domnului, din
7.35
Ex. 28.1
ziua când îi va înfățișa el să fie în slujba de preoți ai Domnului, 36partea despre care a poruncit Domnul să se dea lor de către copiii lui Israel, din
7.36
Ex. 40.13,15
ziua când îi va unge el: este o orânduire în veac în neamurile lor. 37Aceasta este legea arderii
7.37
Cap. 6.9.
de tot, a darului
7.37
Cap. 6.14.
de mâncare și a jertfei
7.37
Cap. 25.
pentru păcat și a jertfei
7.37
Vers. 1.
pentru vină și a jertfei pentru
7.37
Ex. 29.1
sfințire și a jertfei de pace
7.37
Vers. 11.
, 38pe care a poruncit‐o Domnul lui Moise în muntele Sinai, în ziua când a poruncit copiilor lui Israel să aducă
7.38
Cap. 1.2.
darurile lor Domnului în pustia Sinai.

8

Sfințirea lui Aaron și a fiilor săi

81Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Ia

8.2
Ex. 29.1,2,3
pe Aaron și pe fiii lui cu el și hainele
8.2
Ex. 28.2,4
și untdelemnul
8.2
Ex. 30.21,25
ungerii și vițelul jertfei pentru păcat și cei doi berbeci și coșul cu azimă. 3Și strânge toată adunarea la intrarea cortului întâlnirii. 4Și Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. Și adunarea a fost strânsă la intrarea cortului întâlnirii. 5Și Moise a zis adunării: Acesta
8.5
Ex. 29.4
este lucrul pe care l‐a poruncit Domnul să se facă. 6Și Moise a adus pe Aaron și pe fiii săi și i‐a scăldat
8.6
Ex. 29.4
în apă. 7Și
8.7
Ex. 29.6
a pus pe el cămașa
8.7
Ex. 28.37
și l‐a încins cu brâul și l‐a îmbrăcat cu mantia, și a pus efodul pe el și l‐a încins cu cingătoarea țesută cu măiestrie a efodului, și a legat efodul de el. 8Și
8.8
Ex. 28.30
a pus pieptarul pe el și a pus pe pieptar Urim și Tumim. 9Și
8.9
Ex. 29.6
i‐a pus mitra pe cap, și pe mitră în partea dinainte a ei a pus placa de aur, cununa sfântă, cum poruncise
8.9
Ex. 28.37
Domnul lui Moise. 10Și
8.10
Ex. 30.26‐29
Moise a luat untdelemnul ungerii și a uns locașul și tot ce era în el și le‐a sfințit. 11Și a stropit din el pe altar de șapte ori și a uns altarul și toate uneltele lui și spălătorul și piciorul lui, ca să le sfințească. 12Și a turnat din untdelemnul
8.12
Ex. 29.7
30.30Ps. 123.2
ungerii pe capul lui Aaron și l‐a uns, ca să‐l sfințească. 13Și
8.13
Ex. 29.8,9
Moise a apropiat pe fiii lui Aaron și i‐a îmbrăcat cu cămășile și i‐a încins cu brâiele și a legat scufiile pe ei, cum poruncise Domnul lui Moise. 14Și
8.14
Ex. 29.10Ezec. 43.19
a apropiat vițelul adus ca jertfă pentru păcat. Și Aaron și fiii săi și‐au pus
8.14
Cap. 4.4.
mâinile pe capul vițelului adus ca jertfă pentru păcat. 15Și unul l‐a junghiat. Și Moise a luat
8.15
Ex. 29.12,36Ezec. 43.20,26Evr. 9.22
sângele și a pus cu degetul său pe coarnele altarului de jur împrejur și a curățit altarul de păcat și a turnat sângele la piciorul altarului și l‐a sfințit, ca să facă ispășire pentru el. 16Și
8.16
Ex. 29.13
a luat toată grăsimea care era pe măruntaie și prapurul ficatului și amândoi rărunchii și grăsimea lor și Moise le‐a ars pe altar. 17Și vițelul și pielea lui și carnea lui și balega lui le‐a ars cu foc afară din tabără, cum
8.17
Ex. 29.14
poruncise Domnul lui Moise. 18Și
8.18
Ex. 29.15
a adus berbecele arderii de tot. Și Aaron și fiii săi și‐au pus mâinile pe capul berbecelui. 19Și unul l‐a junghiat. Și Moise a stropit sângele peste altar de jur împrejur. 20Și unul a tăiat berbecele în bucăți și Moise a ars capul și bucățile și grăsimea. 21Și unul a spălat cu apă măruntaiele și picioarele. Și Moise a ars berbecele întreg pe altar: a fost o ardere de tot de miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului
8.21
Ex. 29.18
, cum poruncise Domnul lui Moise. 22Și
8.22
Ex. 29.19,31
a adus al doilea berbece, berbecele de sfințire. Și Aaron și fiii săi și‐au pus mâinile pe capul berbecelui. 23Și unul l‐a junghiat. Și Moise a luat din sângele lui și a pus pe moalele urechii drepte a lui Aaron și pe degetul cel gros al mâinii lui drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept. 24Și a apropiat pe fiii lui Aaron și Moise a pus din sânge pe moalele urechii drepte a lor și pe degetul cel gros al mâinii lor drepte și pe degetul cel mare al piciorului lor drept. Și Moise a stropit sângele peste altar de jur împrejur. 25Și
8.25
Ex. 29.22
a luat grăsimea și coada grasă și toată grăsimea, care era pe măruntaie, și prapurul ficatului și cei doi rărunchi și grăsimea lor și spata dreaptă. 26Și a luat din coșul
8.26
Ex. 29.23
cu azimi, care era înaintea Domnului, o turtă fără aluat și o turtă de pâine făcută cu untdelemn și o plăcintă și le‐a pus pe grăsimi și pe spata dreaptă. 27Și
8.27
Ex. 29.24
le‐a pus pe toate în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui, și le‐a legănat ca dar legănat înaintea Domnului. 28Și Moise
8.28
Ex. 29.25
le‐a luat din mâinile lor și le‐a ars pe altar deasupra arderii de tot; au fost un dar de sfințire de miros plăcut, o jertfă arsă cu foc pentru Domnul. 29Și Moise a luat pieptul și l‐a legănat ca dar legănat înaintea Domnului; a fost partea
8.29
Ex. 29.26
lui Moise din berbecele de sfințire, cum poruncise Domnul lui Moise. 30Și Moise
8.30
Ex. 29.21
30.30Num. 3.3
a luat din untdelemnul ungerii și din sângele care era pe altar, și a stropit pe Aaron și hainele lui și pe fiii lui și hainele fiilor lui cu el și a sfințit pe Aaron, hainele lui și pe fiii lui și hainele fiilor lui cu el. 31Și Moise a zis lui Aaron și fiilor lui: Fierbeți
8.31
Ex. 29.31,32
carnea la intrarea cortului întâlnirii și mâncați‐o acolo și pâinea care este în coșul jertfei pentru sfințire, cum am poruncit, zicând: Aaron și fiii lui s‐o mănânce. 32Și
8.32
Ex. 29.34
ce va rămânea din carne și din pâine să ardeți cu foc. 33Și să nu ieșiți de la intrarea cortului întâlnirii șapte
8.33
Ex. 29.30,35Ezec. 43.25,26
zile, până în ziua când se vor împlini zilele sfințirii voastre; căci șapte zile veți fi sfințiți. 34Domnul a poruncit să se facă așa cum
8.34
Evr. 7.16
s‐a făcut astăzi, spre a face ispășire pentru voi. 35Și veți rămânea la intrarea cortului întâlnirii șapte zile, zi și noapte, și veți păzi porunca
8.35
Num. 3.7
9.19Deut. 11.11 Reg. 2.3
Domnului ca să nu muriți; căci așa‐mi este poruncit. 36Și Aaron și fiii lui au făcut toate lucrurile pe care le‐a poruncit Domnul prin Moise.

9

Jertfele lui Aaron și fiilor săi

91Și a fost așa: a opta

9.1
Ezec. 43.27
zi Moise a chemat pe Aaron și pe fiii săi și pe bătrânii lui Israel 2și a zis lui Aaron: Ia‐ți
9.2
Ex. 29.18.14
un vițel ca jertfă pentru păcat și un berbece
9.2
Cap. 8.18.
ca ardere de tot, fără cusur, și adu‐i înaintea Domnului. 3Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Luați
9.3
Cap. 4.23.
un țap din capre ca jertfă pentru păcat și un vițel și un miel de câte un an, fără cusur, ca ardere de tot; 4și un bou și un berbece ca jertfă de pace, ca să jertfiți înaintea Domnului; și un dar de mâncare
9.4
Cap. 2.14.
frământat cu untdelemn; căci astăzi vi se va arăta
9.4
Vers. 6, 23.
Domnul. 5Și au luat înaintea cortului întâlnirii ce poruncise Moise: și toată adunarea s‐a apropiat și a stătut înaintea Domnului. 6Și Moise a zis: Acesta este lucrul pe care l‐a poruncit Domnul să‐l faceți și vi se va arăta slava
9.6
Vers. 23.
Domnului. 7Și Moise a zis lui Aaron: Apropie‐te de altar și adu
9.7
Cap. 4.3.
jertfa ta pentru păcat și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine însuți și pentru popor; și adu
9.7
Cap. 4.16, 20.
darul poporului și fă ispășire pentru ei, cum a poruncit Domnul. 8Și Aaron s‐a apropiat de altar și a junghiat vițelul jertfei pentru păcat, care era pentru sine însuș. 9Și
9.9
Cap. 8.15.
fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el și‐a muiat degetul în sânge și a pus
9.9
Cap. 4.7.
pe coarnele altarului și a turnat sângele la piciorul altarului. 10Și
9.10
Cap. 8.16.
grăsimea și rărunchii și prapurul de pe ficatul jertfei pentru păcat le‐a ars pe altar, cum
9.10
Cap. 4.8.
poruncise Domnul lui Moise. 11Și
9.11
Cap. 4.11;
carnea și pielea le‐a ars cu foc afară din tabără. 12Și a junghiat arderea de tot și fiii lui Aaron i‐au dat sângele și el
9.12
Cap. 1.5;
a stropit peste altar de jur împrejur. 13Și
9.13
Cap. 8.20.
i‐au dat arderea de tot în bucățile ei și capul și le‐a ars pe altar. 14Și
9.14
Cap. 8.21.
a spălat măruntaiele și picioarele și le‐a ars peste arderea de tot pe altar. 15Și
9.15
Vers. 3.
a adus jertfa pentru popor și a luat țapul jertfei pentru păcat, care era pentru popor, și l‐a junghiat și l‐a adus pentru păcat, ca pe cel dintâi. 16Și a adus arderea de tot și a făcut cu ea după
9.16
Cap. 1.3, 10.
rânduială. 17Și a adus
9.17
Vers. 4. Cap. 2.1, 2.
darul de mâncare; și a luat un pumn plin din el și l‐a ars pe altar, pe lângă
9.17
Ex. 29.38
arderea de tot cea de dimineață. 18Și a junghiat taurul și berbecele jertfei
9.18
Cap. 3.1, etc.
de pace care era pentru popor. Și fiii lui Aaron i‐au dat sângele și el l‐a stropit peste altar de jur împrejur; 19și i‐au adus bucățile de grăsime de taur și de berbece și coada grasă și ce acopere măruntaiele și rărunchii și prapurul ficatului. 20Și au pus grăsimile deasupra piepturilor și a ars
9.20
Cap. 3.5, 16.
grăsimile pe altar. 21Și Aaron a legănat piepturile și spata dreaptă
9.21
Ex. 29.24,26
ca dar legănat înaintea Domnului, cum poruncise Moise.

Foc din cer

22Și Aaron și‐a ridicat mâinile spre popor și i‐a binecuvântat

9.22
Num. 6.23Deut. 21.5Lc. 24.50
; și după ce a adus jertfa pentru păcat și arderea de tot și jertfa de pace, s‐a pogorât. 23Și Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii și au ieșit și au binecuvântat pe popor. Și slava
9.23
Vers. 6.
Domnului s‐a arătat la tot poporul. 24Și
9.24
Gen. 4.4Jud. 6.211 Reg. 18.382 Cron. 7.1Ps. 20.3
a ieșit foc dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Și tot poporul a văzut, și au strigat de bucurie
9.24
1 Reg. 18.392 Cron. 7.3Ezra 3.11
și au căzut pe fețele lor.