Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Jertfele lui Aaron și fiilor săi

91Și a fost așa: a opta

9.1
Ezec. 43.27
zi Moise a chemat pe Aaron și pe fiii săi și pe bătrânii lui Israel 2și a zis lui Aaron: Ia‐ți
9.2
Ex. 29.18.14
un vițel ca jertfă pentru păcat și un berbece
9.2
Cap. 8.18.

ca ardere de tot, fără cusur, și adu‐i înaintea Domnului. 3Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Luați
9.3
Cap. 4.23.
Ezra 6.17
10.19
un țap din capre ca jertfă pentru păcat și un vițel și un miel de câte un an, fără cusur, ca ardere de tot; 4și un bou și un berbece ca jertfă de pace, ca să jertfiți înaintea Domnului; și un dar de mâncare
9.4
Cap. 2.14.

frământat cu untdelemn; căci astăzi vi se va arăta
9.4
Vers. 6, 23.
Ex. 29.43
Domnul. 5Și au luat înaintea cortului întâlnirii ce poruncise Moise: și toată adunarea s‐a apropiat și a stătut înaintea Domnului. 6Și Moise a zis: Acesta este lucrul pe care l‐a poruncit Domnul să‐l faceți și vi se va arăta slava
9.6
Vers. 23.
Ex. 24.16
Domnului. 7Și Moise a zis lui Aaron: Apropie‐te de altar și adu
9.7
Cap. 4.3.
1 Sam. 3.14Evr. 5.3
7.27
9.7
jertfa ta pentru păcat și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine însuți și pentru popor; și adu
9.7
Cap. 4.16, 20.
Evr. 5.1
darul poporului și fă ispășire pentru ei, cum a poruncit Domnul. 8Și Aaron s‐a apropiat de altar și a junghiat vițelul jertfei pentru păcat, care era pentru sine însuș. 9Și
9.9
Cap. 8.15.

fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el și‐a muiat degetul în sânge și a pus
9.9
Cap. 4.7.

pe coarnele altarului și a turnat sângele la piciorul altarului. 10Și
9.10
Cap. 8.16.

grăsimea și rărunchii și prapurul de pe ficatul jertfei pentru păcat le‐a ars pe altar, cum
9.10
Cap. 4.8.

poruncise Domnul lui Moise. 11Și
9.11
Cap. 4.11;
8.17
carnea și pielea le‐a ars cu foc afară din tabără. 12Și a junghiat arderea de tot și fiii lui Aaron i‐au dat sângele și el
9.12
Cap. 1.5;
8.19
a stropit peste altar de jur împrejur. 13Și
9.13
Cap. 8.20.

i‐au dat arderea de tot în bucățile ei și capul și le‐a ars pe altar. 14Și
9.14
Cap. 8.21.

a spălat măruntaiele și picioarele și le‐a ars peste arderea de tot pe altar. 15Și
9.15
Vers. 3.
Is. 53.10Evr. 2.17
5.3
a adus jertfa pentru popor și a luat țapul jertfei pentru păcat, care era pentru popor, și l‐a junghiat și l‐a adus pentru păcat, ca pe cel dintâi. 16Și a adus arderea de tot și a făcut cu ea după
9.16
Cap. 1.3, 10.

rânduială. 17Și a adus
9.17
Vers. 4. Cap. 2.1, 2.

darul de mâncare; și a luat un pumn plin din el și l‐a ars pe altar, pe lângă
9.17
Ex. 29.38
arderea de tot cea de dimineață. 18Și a junghiat taurul și berbecele jertfei
9.18
Cap. 3.1, etc.

de pace care era pentru popor. Și fiii lui Aaron i‐au dat sângele și el l‐a stropit peste altar de jur împrejur; 19și i‐au adus bucățile de grăsime de taur și de berbece și coada grasă și ce acopere măruntaiele și rărunchii și prapurul ficatului. 20Și au pus grăsimile deasupra piepturilor și a ars
9.20
Cap. 3.5, 16.

grăsimile pe altar. 21Și Aaron a legănat piepturile și spata dreaptă
9.21
Ex. 29.24,26
ca dar legănat înaintea Domnului, cum poruncise Moise.

Foc din cer

22Și Aaron și‐a ridicat mâinile spre popor și i‐a binecuvântat

9.22
Num. 6.23Deut. 21.5Lc. 24.50
; și după ce a adus jertfa pentru păcat și arderea de tot și jertfa de pace, s‐a pogorât. 23Și Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii și au ieșit și au binecuvântat pe popor. Și slava
9.23
Vers. 6.
Num. 14.10
16.19,42
Domnului s‐a arătat la tot poporul. 24Și
9.24
Gen. 4.4Jud. 6.211 Reg. 18.382 Cron. 7.1Ps. 20.3
a ieșit foc dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Și tot poporul a văzut, și au strigat de bucurie
9.24
1 Reg. 18.392 Cron. 7.3Ezra 3.11
și au căzut pe fețele lor.