Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Sfințirea lui Aaron și a fiilor săi

81Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Ia

8.2
Ex. 29.1,2,3
pe Aaron și pe fiii lui cu el și hainele
8.2
Ex. 28.2,4
și untdelemnul
8.2
Ex. 30.21,25
ungerii și vițelul jertfei pentru păcat și cei doi berbeci și coșul cu azimă. 3Și strânge toată adunarea la intrarea cortului întâlnirii. 4Și Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. Și adunarea a fost strânsă la intrarea cortului întâlnirii. 5Și Moise a zis adunării: Acesta
8.5
Ex. 29.4
este lucrul pe care l‐a poruncit Domnul să se facă. 6Și Moise a adus pe Aaron și pe fiii săi și i‐a scăldat
8.6
Ex. 29.4
în apă. 7Și
8.7
Ex. 29.6
a pus pe el cămașa
8.7
Ex. 28.37
și l‐a încins cu brâul și l‐a îmbrăcat cu mantia, și a pus efodul pe el și l‐a încins cu cingătoarea țesută cu măiestrie a efodului, și a legat efodul de el. 8Și
8.8
Ex. 28.30
a pus pieptarul pe el și a pus pe pieptar Urim și Tumim. 9Și
8.9
Ex. 29.6
i‐a pus mitra pe cap, și pe mitră în partea dinainte a ei a pus placa de aur, cununa sfântă, cum poruncise
8.9
Ex. 28.37
Domnul lui Moise. 10Și
8.10
Ex. 30.26‐29
Moise a luat untdelemnul ungerii și a uns locașul și tot ce era în el și le‐a sfințit. 11Și a stropit din el pe altar de șapte ori și a uns altarul și toate uneltele lui și spălătorul și piciorul lui, ca să le sfințească. 12Și a turnat din untdelemnul
8.12
Ex. 29.7
30.30Ps. 123.2
ungerii pe capul lui Aaron și l‐a uns, ca să‐l sfințească. 13Și
8.13
Ex. 29.8,9
Moise a apropiat pe fiii lui Aaron și i‐a îmbrăcat cu cămășile și i‐a încins cu brâiele și a legat scufiile pe ei, cum poruncise Domnul lui Moise. 14Și
8.14
Ex. 29.10Ezec. 43.19
a apropiat vițelul adus ca jertfă pentru păcat. Și Aaron și fiii săi și‐au pus
8.14
Cap. 4.4.
mâinile pe capul vițelului adus ca jertfă pentru păcat. 15Și unul l‐a junghiat. Și Moise a luat
8.15
Ex. 29.12,36Ezec. 43.20,26Evr. 9.22
sângele și a pus cu degetul său pe coarnele altarului de jur împrejur și a curățit altarul de păcat și a turnat sângele la piciorul altarului și l‐a sfințit, ca să facă ispășire pentru el. 16Și
8.16
Ex. 29.13
a luat toată grăsimea care era pe măruntaie și prapurul ficatului și amândoi rărunchii și grăsimea lor și Moise le‐a ars pe altar. 17Și vițelul și pielea lui și carnea lui și balega lui le‐a ars cu foc afară din tabără, cum
8.17
Ex. 29.14
poruncise Domnul lui Moise. 18Și
8.18
Ex. 29.15
a adus berbecele arderii de tot. Și Aaron și fiii săi și‐au pus mâinile pe capul berbecelui. 19Și unul l‐a junghiat. Și Moise a stropit sângele peste altar de jur împrejur. 20Și unul a tăiat berbecele în bucăți și Moise a ars capul și bucățile și grăsimea. 21Și unul a spălat cu apă măruntaiele și picioarele. Și Moise a ars berbecele întreg pe altar: a fost o ardere de tot de miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului
8.21
Ex. 29.18
, cum poruncise Domnul lui Moise. 22Și
8.22
Ex. 29.19,31
a adus al doilea berbece, berbecele de sfințire. Și Aaron și fiii săi și‐au pus mâinile pe capul berbecelui. 23Și unul l‐a junghiat. Și Moise a luat din sângele lui și a pus pe moalele urechii drepte a lui Aaron și pe degetul cel gros al mâinii lui drepte și pe degetul cel mare al piciorului său drept. 24Și a apropiat pe fiii lui Aaron și Moise a pus din sânge pe moalele urechii drepte a lor și pe degetul cel gros al mâinii lor drepte și pe degetul cel mare al piciorului lor drept. Și Moise a stropit sângele peste altar de jur împrejur. 25Și
8.25
Ex. 29.22
a luat grăsimea și coada grasă și toată grăsimea, care era pe măruntaie, și prapurul ficatului și cei doi rărunchi și grăsimea lor și spata dreaptă. 26Și a luat din coșul
8.26
Ex. 29.23
cu azimi, care era înaintea Domnului, o turtă fără aluat și o turtă de pâine făcută cu untdelemn și o plăcintă și le‐a pus pe grăsimi și pe spata dreaptă. 27Și
8.27
Ex. 29.24
le‐a pus pe toate în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui, și le‐a legănat ca dar legănat înaintea Domnului. 28Și Moise
8.28
Ex. 29.25
le‐a luat din mâinile lor și le‐a ars pe altar deasupra arderii de tot; au fost un dar de sfințire de miros plăcut, o jertfă arsă cu foc pentru Domnul. 29Și Moise a luat pieptul și l‐a legănat ca dar legănat înaintea Domnului; a fost partea
8.29
Ex. 29.26
lui Moise din berbecele de sfințire, cum poruncise Domnul lui Moise. 30Și Moise
8.30
Ex. 29.21
30.30Num. 3.3
a luat din untdelemnul ungerii și din sângele care era pe altar, și a stropit pe Aaron și hainele lui și pe fiii lui și hainele fiilor lui cu el și a sfințit pe Aaron, hainele lui și pe fiii lui și hainele fiilor lui cu el. 31Și Moise a zis lui Aaron și fiilor lui: Fierbeți
8.31
Ex. 29.31,32
carnea la intrarea cortului întâlnirii și mâncați‐o acolo și pâinea care este în coșul jertfei pentru sfințire, cum am poruncit, zicând: Aaron și fiii lui s‐o mănânce. 32Și
8.32
Ex. 29.34
ce va rămânea din carne și din pâine să ardeți cu foc. 33Și să nu ieșiți de la intrarea cortului întâlnirii șapte
8.33
Ex. 29.30,35Ezec. 43.25,26
zile, până în ziua când se vor împlini zilele sfințirii voastre; căci șapte zile veți fi sfințiți. 34Domnul a poruncit să se facă așa cum
8.34
Evr. 7.16
s‐a făcut astăzi, spre a face ispășire pentru voi. 35Și veți rămânea la intrarea cortului întâlnirii șapte zile, zi și noapte, și veți păzi porunca
8.35
Num. 3.7
9.19Deut. 11.11 Reg. 2.3
Domnului ca să nu muriți; căci așa‐mi este poruncit. 36Și Aaron și fiii lui au făcut toate lucrurile pe care le‐a poruncit Domnul prin Moise.

9

Jertfele lui Aaron și fiilor săi

91Și a fost așa: a opta

9.1
Ezec. 43.27
zi Moise a chemat pe Aaron și pe fiii săi și pe bătrânii lui Israel 2și a zis lui Aaron: Ia‐ți
9.2
Ex. 29.18.14
un vițel ca jertfă pentru păcat și un berbece
9.2
Cap. 8.18.
ca ardere de tot, fără cusur, și adu‐i înaintea Domnului. 3Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Luați
9.3
Cap. 4.23.
un țap din capre ca jertfă pentru păcat și un vițel și un miel de câte un an, fără cusur, ca ardere de tot; 4și un bou și un berbece ca jertfă de pace, ca să jertfiți înaintea Domnului; și un dar de mâncare
9.4
Cap. 2.14.
frământat cu untdelemn; căci astăzi vi se va arăta
9.4
Vers. 6, 23.
Domnul. 5Și au luat înaintea cortului întâlnirii ce poruncise Moise: și toată adunarea s‐a apropiat și a stătut înaintea Domnului. 6Și Moise a zis: Acesta este lucrul pe care l‐a poruncit Domnul să‐l faceți și vi se va arăta slava
9.6
Vers. 23.
Domnului. 7Și Moise a zis lui Aaron: Apropie‐te de altar și adu
9.7
Cap. 4.3.
jertfa ta pentru păcat și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine însuți și pentru popor; și adu
9.7
Cap. 4.16, 20.
darul poporului și fă ispășire pentru ei, cum a poruncit Domnul. 8Și Aaron s‐a apropiat de altar și a junghiat vițelul jertfei pentru păcat, care era pentru sine însuș. 9Și
9.9
Cap. 8.15.
fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el și‐a muiat degetul în sânge și a pus
9.9
Cap. 4.7.
pe coarnele altarului și a turnat sângele la piciorul altarului. 10Și
9.10
Cap. 8.16.
grăsimea și rărunchii și prapurul de pe ficatul jertfei pentru păcat le‐a ars pe altar, cum
9.10
Cap. 4.8.
poruncise Domnul lui Moise. 11Și
9.11
Cap. 4.11;
carnea și pielea le‐a ars cu foc afară din tabără. 12Și a junghiat arderea de tot și fiii lui Aaron i‐au dat sângele și el
9.12
Cap. 1.5;
a stropit peste altar de jur împrejur. 13Și
9.13
Cap. 8.20.
i‐au dat arderea de tot în bucățile ei și capul și le‐a ars pe altar. 14Și
9.14
Cap. 8.21.
a spălat măruntaiele și picioarele și le‐a ars peste arderea de tot pe altar. 15Și
9.15
Vers. 3.
a adus jertfa pentru popor și a luat țapul jertfei pentru păcat, care era pentru popor, și l‐a junghiat și l‐a adus pentru păcat, ca pe cel dintâi. 16Și a adus arderea de tot și a făcut cu ea după
9.16
Cap. 1.3, 10.
rânduială. 17Și a adus
9.17
Vers. 4. Cap. 2.1, 2.
darul de mâncare; și a luat un pumn plin din el și l‐a ars pe altar, pe lângă
9.17
Ex. 29.38
arderea de tot cea de dimineață. 18Și a junghiat taurul și berbecele jertfei
9.18
Cap. 3.1, etc.
de pace care era pentru popor. Și fiii lui Aaron i‐au dat sângele și el l‐a stropit peste altar de jur împrejur; 19și i‐au adus bucățile de grăsime de taur și de berbece și coada grasă și ce acopere măruntaiele și rărunchii și prapurul ficatului. 20Și au pus grăsimile deasupra piepturilor și a ars
9.20
Cap. 3.5, 16.
grăsimile pe altar. 21Și Aaron a legănat piepturile și spata dreaptă
9.21
Ex. 29.24,26
ca dar legănat înaintea Domnului, cum poruncise Moise.

Foc din cer

22Și Aaron și‐a ridicat mâinile spre popor și i‐a binecuvântat

9.22
Num. 6.23Deut. 21.5Lc. 24.50
; și după ce a adus jertfa pentru păcat și arderea de tot și jertfa de pace, s‐a pogorât. 23Și Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii și au ieșit și au binecuvântat pe popor. Și slava
9.23
Vers. 6.
Domnului s‐a arătat la tot poporul. 24Și
9.24
Gen. 4.4Jud. 6.211 Reg. 18.382 Cron. 7.1Ps. 20.3
a ieșit foc dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Și tot poporul a văzut, și au strigat de bucurie
9.24
1 Reg. 18.392 Cron. 7.3Ezra 3.11
și au căzut pe fețele lor.

10

Păcatul și moartea lui Nadab și Abihu

101Și fiii lui Aaron Nadab

10.1
Cap. 16.1;
și Abihu și‐au luat
10.1
Cap. 16.12.
fiecare cădelnița, și au pus foc în ea și au pus tămâie deasupra și au adus înaintea Domnului foc străin
10.1
Ex. 30.9
, ce nu le poruncise el. 2Și a ieșit foc
10.2
Cap. 9.24.
dinaintea Domnului și i‐a mistuit și au murit înaintea Domnului. 3Și Moise a zis lui Aaron: Aceasta este ceea ce a vorbit Domnul zicând: Voi fi sfințit în
10.3
Ex. 19.22
29.43Is. 52.11Ezec. 20.41
42.13
cei ce se apropie de mine și voi fi slăvit
10.3
Is. 49.3Ezec. 28.22In. 13.31,32
14.132 Tes. 1.10
în fața întregului popor. Și Aaron a tăcut
10.3
Ps. 39.9
. 4Și Moise a chemat pe Mișael și pe Elțafan, fiii lui Uziel
10.4
Ex. 6.18,22Num. 3.19,30
, unchiul lui Aaron, și le‐a zis: Apropiați‐vă, ridicați
10.4
Lc. 7.12Fapte. 5.6,10
8.2
pe frații voștri dinaintea sfântului locaș, afară din tabără. 5Și s‐au apropiat și i‐au dus în cămășile lor afară din tabără, cum zisese Moise. 6Și Moise a zis lui Aaron și lui Eleazar și lui Itamar, fiii săi: Să
10.6
Ex. 33.521.1,10Num. 6.6,7Deut. 33.9Ezec. 21.16,17
nu vă descoperiți capetele și să nu vă sfâșiați hainele; ca să nu muriți și ca să nu se mânie
10.6
Num. 16.22,46Ios. 7.1
22.18,202 Sam. 24.1
el pe toată adunarea; ci frații voștri, toată casa lui Israel, să plângă pentru arderea pe care a aprins‐o Domnul. 7Și
10.7
Cap. 21.12.
să nu ieșiți de la intarea cortului întâlnirii, ca să nu muriți: căci
10.7
Ex. 28.41
untdelemnul ungerii Domnului este peste voi. Și au făcut după cuvântul lui Moise.

Părțile cuvenite lui Aaron și fiilor săi

8Și Domnul a vorbit lui Aaron zicând: 9Să nu bei vin

10.9
Ezec. 44.21Lc. 1.151 Tim. 3.3Tit 1.7
și băutură îmbătătoare, tu și fiii tăi cu tine, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți: va fi o orânduire în veac în neamurile voastre, 10ca să puteți deosebi
10.10
Cap. 11.47;
între ce este sfânt și ce este de rând, și între ce este curat și ce este necurat 11și
10.11
Deut. 24.8Neem. 8.2,8,9,13Ier. 18.18Mal. 2.7
ca să învățați pe copiii lui Israel toate așezămintele pe care le‐a vorbit lor Domnul prin Moise. 12Și Moise a vorbit lui Aaron și lui Eleazar și lui Itamar, fiii lui care rămăseseră: Luați
10.12
Ex. 29.2Num. 18.9,10
darul de mâncare care a rămas din jertfele cu foc ale Domnului și mâncați‐l fără aluat lângă altar: căci este preasfânt
10.12
Cap. 21.22.
. 13Și să‐l mâncați într‐un loc sfânt, pentru că este partea ta și partea fiilor tăi din jertfele arse cu foc ale Domnului; căci
10.13
Cap. 2.3;
așa mi s‐a poruncit. 14Și
10.14
Ex. 29.24,26,27Num. 18.11
să mâncați pieptul legănat și spata ridicată într‐un loc curat, tu și fiii tăi și fiicele tale cu tine; căci sunt date ca parte a ta și parte a fiilor tăi din jertfele de pace ale copiilor lui Israel. 15Ei vor aduce spata ridicată
10.15
Cap. 7.29, 30, 34.
și pieptul legănat împreună cu jertfele arse cu foc care sunt grăsimile, ca să le legene ca dar legănat înaintea Domnului, și vor fi ale tale și ale fiilor tăi cu tine: este un așezământ în veac, cum a poruncit Domnul. 16Și Moise a căutat cu deamănuntul țapul
10.16
Cap. 9.3, 15.
jertfei pentru păcat și iată fusese ars de tot. Și s‐a mâniat pe Eleazar și Itamar, fiii lui Aaron cei rămași, zicând: 17Pentru ce
10.17
Cap. 6.26, 29.
n‐ați mâncat jertfa pentru păcat într‐un loc sfânt? Căci este preasfântă, și v‐a dat‐o ca să purtați nelegiuirea adunării, ca să faceți ispășire pentru ei înaintea Domnului? 18Iată sângele
10.18
Cap. 6.30.
ei n‐a fost adus înăuntru în sfânta; se cădea negreșit s‐o mâncați în sfânta, cum
10.18
Cap. 6.26.
am poruncit. 19Și Aaron a zis lui Moise: Iată
10.19
Cap. 9.8, 12.
astăzi și‐au adus jertfa lor pentru păcat și arderea lor de tot înaintea Domnului și astfel de lucruri mi s‐au întâmplat; și dacă aș fi mâncat astăzi jertfa pentru păcat, ar fi fost oare bine
10.19
Ier. 6.20
14.12Osea 9.4Mal. 1.10,13
în ochii Domnului? 20Și Moise a auzit și a fost bine în ochii lui.