Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Tatăl nostru

111Și a fost așa: pe când se ruga el într‐un loc, când a încetat, unul dintre ucenicii săi i‐a zis: Doamne, învață‐ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii săi. 2Și el le‐a zis: Când vă rugați, ziceți: Tatăl

11.2
Mat. 6.9
nostru care ești în ceruri, sfințească‐se numele tău; vie Împărăția ta; facă‐se voia ta precum în cer și pe pământ. 3Pâinea noastră cea de toate zilele dă‐ne‐o nouă în fiecare zi. 4Și iartă‐ne păcatele noastre, căci și noi iertăm oricui ne datorează. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește‐ne de cel rău.

Stăruința în rugăciune

5Și le‐a zis: Cine dintre voi va avea un prieten și se va duce la el la miezul nopții și‐i va zice: Prietene, împrumută‐mi trei pâini 6pentru că a venit un prieten al meu de pe drum la mine și n‐am ce să‐i pun înainte?… 7Și acela dinăuntru va răspunde și va zice: Nu mă da de osteneală; acum ușa este închisă și copiii mei sunt cu mine în pat; nu pot să mă scol să‐ți dau. 8Vă spun: chiar

11.8
Cap. 18.1, etc.

dacă nu se va scula și‐i va da pentru că‐i este prieten, totuși pentru îndrăzneala lui se va scula și‐i va da orice are trebuință. 9Și
11.9
Mat. 7.7
21.22Mc. 11.24In. 15.7Iac. 1.61 In. 3.22
eu vă spun: Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. 10Căci oricine cere ia și cine caută află și celui ce bate i se va deschide. 11Și de la
11.11
Mat. 7.9
care dintre voi, care este tată, va cere fiul său pâine și‐i va da o piatră? Sau va cere un pește și‐i va da un șarpe în loc de pește? 12Sau va cere un ou și‐i va da o scorpie? 13Dacă deci voi, răi fiind, știți să dați daruri bune la copiii voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din cer va da Duhul Sfânt celor ce‐l cer de la el.

Vindecarea unui îndrăcit mut

14Și

11.14
Mat. 9.32
12.22
scotea un drac și acesta era mut. Și a fost așa: când a ieșit dracul, mutul a vorbit și gloatele se minunau. 15Iar unii dintre ei au zis: El
11.15
Mat. 9.34
12.24
scoate afară pe draci cu Beelzebul, domnul dracilor. 16Și alții îl ispiteau și cereau
11.16
Mat. 12.38
16.1
de la el un semn din cer. 17Iar el
11.17
Mat. 12.25Mc. 3.24
le știa
11.17
In. 2.25
gândurile și le‐a zis: Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și casă cade peste casă. 18Și dacă și Satana s‐a dezbinat împotriva sa însuși, cum va sta împărăția lui? Pentru că ziceți că eu scot afară pe draci cu Beelzebul. 19Iar dacă eu scot afară pe draci cu Beelzebul, fiii voștri cu cine‐i scot afară? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. 20Iar dacă eu scot afară dracii cu
11.20
Ex. 8.19
degetul lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu a ajuns deci peste voi. 21Când
11.21
Mat. 12.29Mc. 3.27
cel tare, deplin înarmat, își păzește curtea, averile lui sunt în pace. 22Dar
11.22
Is. 53.12Col. 2.15
când unul mai tare decât el va veni asupra lui și‐l va birui, îi ia toată armura în care se încrezuse și împarte prăzile lui. 23Cine
11.23
Mat. 12.30
nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește.

Duhul necurat ieșit din om

24Când

11.24
Mat. 12.43
duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă. Și fiindcă nu găsește, zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit. 25Și când vine, o găsește măturată și împodobită. 26Atunci se duce și ia cu sine alte șapte duhuri mai rele decât el și ele intră și locuiesc acolo: și cele de pe urmă
11.26
In. 5.14Evr. 6.4
10.262 Pet. 2.20
ale omului aceluia se fac mai rele decât cele dintâi.

Ferice de cei ce ascultă Cuvântul

27Și a fost așa: pe când zicea el acestea, o femeie din gloată a ridicat glasul și i‐a zis: Fericit

11.27
Cap. 1.28, 48.

este pântecele care te‐a purtat și țâțele pe care le‐ai supt. 28Iar el a zis: Mai bine fericiți
11.28
Mat. 7.21Iac. 1.25
cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și‐l păzesc.

Minunea cu Iona

29Iar când

11.29
Mat. 12.38,39
s‐au adunat gloate cu grămada, a început să zică: Neamul acesta este un neam rău; cere un semn și nu i se va da un semn decât semnul lui Iona. 30Căci după cum Iona
11.30
Iona 1.17
2.10
a fost un semn pentru niniviteni, astfel va fi și Fiul omului pentru neamul acesta. 31Împărăteasa
11.31
1 Reg. 10.1
de la miazăzi se va ridica la judecată cu bărbații acestui neam și‐i va osândi: pentru că ea a venit de la marginile pământului să asculte înțelepciunea lui Solomon; și iată aici este mai mult decât Solomon. 32Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și‐l vor osândi: pentru că ei
11.32
Iona 3.5
s‐au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată aici este mai mult decât Iona.

Lumina

33Nimeni

11.33
Mat. 5.15Mc. 4.21
n‐aprinde candela și o pune în ascunzătoare, nici sub obroc, ci în sfeșnic, ca cei ce intră să vadă lucirea. 34Candela
11.34
Mat. 6.22
trupului tău este ochiul tău. Când ochiul tău este curat, tot trupul tău este și el plin de lumină; iar când este rău, și trupul tău este plin de întuneric. 35Ia seama deci ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. 36Dacă deci tot trupul tău este plin de lumină, neavând vreo parte întunecată, el va fi plin de lumină, tot ca și când te luminează candela cu raza sa.

Mustrarea cărturarilor și fariseilor

37Iar pe când vorbea el, un fariseu l‐a rugat ca să prânzească la el. Și a intrat și a șezut la masă. 38Iar când a văzut aceasta fariseul,

11.38
Mc. 7.3
s‐a mirat că nu s‐a scăldat întâi înainte de prânz. 39Și
11.39
Mat. 23.25
Domnul i‐a zis: Acum, voi fariseii curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul
11.39
Tit 1.15
vostru este plin de răpire și de răutate. 40Nebunilor, oare cel ce a făcut ce este afară n‐a făcut și ce este înăuntru? 41Însă dați
11.41
Is. 58.7Dan. 4.27
milostenie cele dinăuntru și iată toate vă sunt curate. 42Dar
11.42
Mat. 23.23
vai de voi fariseilor! pentru că dați zeciuială din izmă și rută și orice iarbă, și lăsați la o parte judecata și iubirea de Dumnezeu: dar pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați la o parte. 43Vai
11.43
Mat. 23.6Mc. 12.38,39
de voi fariseilor! pentru că iubiți cel dintâi scaun în sinagogi și îmbrățișările în piețe. 44Vai
11.44
Mat. 23.27
de voi! Pentru că
11.44
Ps. 5.9
sunteți ca mormintele care nu se arată și oamenii care umblă pe deasupra nu știu aceasta. 45Și unul dintre învățătorii de lege a răspuns și i‐a zis: Învățătorule, zicând acestea ne înfrunți și pe noi rușinos. 46Iar el a zis: Vai și de voi, învățătorilor de lege! pentru că
11.46
Mat. 23.4
însărcinați pe oameni cu sarcini anevoie de purtat și voi înșivă nici cu unul din degetele voastre nu atingeți sarcinele. 47Vai
11.47
Mat. 23.29
de voi! pentru că zidiți mormintele prorocilor iar părinții voștri i‐au omorât! 48Deci dar sunteți martori și încuviințați faptele părinților voștri pentru că ei i‐au omorât, iar voi le zidiți mormintele. 49De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: Voi trimite
11.49
Mat. 23.34
la ei proroci și apostoli și pe unii din ei îi vor omorî și‐i vor prigoni. 50Ca să fie cerut înapoi de la neamul acesta sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii, 51de la
11.51
Gen. 4.8
sângele lui Abel, până la sângele
11.51
2 Cron. 24.20,21
lui Zaharia, care a pierit între altar și casă; da, vă spun, el va fi cerut înapoi de la neamul acesta. 52Vai
11.52
Mat. 23.13
de voi, învățătorilor de lege! pentru că ați luat cheia cunoștinței; voi înșivă n‐ați intrat și pe cei ce intrau i‐ați oprit. 53Și când a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să‐l silească tare și să‐l facă să vorbească de mai multe, 54și‐l pândeau ca
11.54
Mc. 12.13
să prindă ceva din gura lui.