Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Despre fățărnicie, frica de oameni, hula împotriva Duhului Sfânt

121În vremea aceea,

12.1
Mat. 16.6Mc. 8.15
când s‐au adunat zecimi de mii de gloată încât se călcau unii pe alții, el a început a vorbi întâi către ucenicii săi: Feriți‐vă
12.1
Mat. 16.12
de aluatul fariseilor care este fățărnicie. 2Și nimic nu
12.2
Mat. 10.26Mc. 4.22
este acoperit de toate părțile care nu va fi descoperit: și ascuns care nu va fi cunoscut. 3De aceea câte ați zis la întuneric vor fi auzite la lumină și ce ați vorbit la ureche în cămăruțe vor fi vestite de pe acoperișul caselor. 4Și vă
12.4
Is. 51.7,8,12,13Ier. 1.8Mat. 10.28
spun vouă, prietenii
12.4
In. 15.14,15
mei: Nu vă temeți de cei ce omoară trupul și după acestea nu mai au ce să mai facă. 5Vă voi arăta însă de cine să vă temeți: temeți‐vă de acela care, după ce a omorât, are putere să arunce în gheenă. Da, vă spun, de acesta temeți‐vă. 6Oare nu se vând cinci vrăbii pentru doi bani? Și niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. 7Ci și perii capului vostru toți sunt numărați. Nu vă temeți: voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. 8Și
12.8
Mat. 10.32Mc. 8.382 Tim. 2.121 In. 2.23
vă spun: Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și Fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 9Dar cine mă va tăgădui înaintea oamenilor va fi tăgăduit înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10Și
12.10
Mat. 12.31,32Mc. 3.281 In. 5.16
oricine va zice un cuvânt împotriva Fiului omului, i se va ierta, iar celui ce va huli împotriva Sfântului Duh nu i se va ierta. 11Și când
12.11
Mat. 10.19Mc. 13.11
vă duc înaintea sinagogilor și dregătorilor și stăpânirilor, nu vă îngrijorați cum sau ce veți zice; 12căci Sfântul Duh vă va învăța chiar în acel ceas cele ce trebuie să spuneți.

Pilda bogatului căruia i‐a rodit țarina

13Iar unul din gloată i‐a zis: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. 14Iar el i‐a zis: Omule

12.14
In. 18.36
cine m‐a pus judecător sau împărțitor peste voi? 15Și le‐a zis: Luați aminte
12.15
1 Tim. 6.7
și păziți‐vă de orice lăcomie de bani, pentru că nu în belșugul cuiva stă viața lui din lucrurile pe care le are. 16Și le‐a spus o pildă zicând: Țarina unui om bogat a rodit bine. 17Și se gândea în sine zicând: Ce voi face, pentru că n‐am unde să‐mi strâng roadele? 18Și a zis: Aceasta voi face: îmi voi dărâma grânarele și le voi zidi mai mari și voi strânge acolo toate roadele mele și bunurile mele. 19Și voi zice sufletului meu: Suflete
12.19
Ecl. 11.91 Cor. 15.32Iac. 5.5
, ai multe bunuri puse pentru mulți ani; odihnește‐te, mănâncă, bea, veselește‐te. 20Dar Dumnezeu i‐a zis: Nebunule! chiar în noaptea aceasta ți se va cere
12.20
Iov 20.22
27.8Ps. 52.7Iac. 4.14
înapoi sufletul, iar
12.20
Ps. 39.6Ier. 17.11
cele ce ai pregătit ale cui vor fi? 21Așa este cel ce adună comoară pentru sine însuși și
12.21
Mat. 6.201 Tim. 6.18,19Iac. 2.5
nu se îmbogățește pentru Dumnezeu.

Îngrijorările

22Și a zis către ucenicii săi: De aceea vă spun: Nu

12.22
Mat. 6.25
vă îngrijorați pentru suflet ce să mâncați, nici pentru trup cu ce să vă îmbrăcați. 23Sufletul este mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea. 24Priviți bine corbii, că nici nu seamănă, nici nu seceră, care n‐au cămară, nici grânar și Dumnezeu
12.24
Iov 38.41Ps. 147.9
îi hrănește: cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările! 25Și cine dintre voi îngrijorându‐se poate adăuga la vârsta sa un cot? 26Dacă deci nu puteți face nici ce este cel mai neînsemnat lucru, pentru ce vă îngrijorați de celelalte? 27Priviți bine crinii cum cresc: nici nu torc, nici nu țes: totuși vă spun: Nici Solomon în toată slava lui nu s‐a îmbrăcat ca unul din aceștia. 28Iar dacă așa îmbracă Dumnezeu iarba în câmp, care este azi și mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca pe voi, puțin credincioșilor! 29Și nu căutați ce să mâncați și ce să beți și nu fiți frământați. 30Căci toate acestea le caută stăruitor neamurile lumii; iar Tatăl vostru știe că aveți trebuință de acestea. 31Însă căutați
12.31
Mat. 6.33
Împărăția lui și acestea vi se vor adăuga. 32Nu te teme, turmă mică, pentru că
12.32
Mat. 11.25,26
Tatăl vostru a găsit plăcere să vă dea Împărăția. 33Vindeți
12.33
Mat. 19.21Fapte. 2.45
4.34
tot ce aveți și dați milostenie; faceți‐vă
12.33
Mat. 6.201 Tim. 6.19
pungi care nu învechesc, o comoară nesleită în ceruri, unde hoțul nu se apropie, nici molia nu strică. 34Căci unde este comoara voastră acolo va fi și inima voastră.

Îndemn la veghere

35Coapsele

12.35
Ef. 6.141 Pet. 1.13
să vă fie încinse și candelele
12.35
Mat. 25.1
aprinse. 36Și voi fiți asemenea oamenilor care așteaptă pe domnul lor când se va întoarce de la nuntă, ca dacă va veni și va bate la ușă, să‐i deschidă îndată. 37Fericiți
12.37
Mat. 24.46
sunt robii aceia pe care când va veni domnul îi va găsi veghind. Adevărat vă spun că se va încinge și‐i va pune la masă și va trece alături și le va sluji. 38Și dacă va veni în a doua strajă, și în a treia, și‐i va găsi astfel, fericiți sunt robii aceia. 39
12.39
Mat. 24.431 Tes. 5.22 Pet. 3.10Ap. 3.3
16.15
Cunoașteți dar aceasta c, dacă ar fi știut stăpânul casei în ce ceas vine hoțul, ar fi vegheat și n‐ar fi lăsat să‐i sape casa. 40Și
12.40
Mat. 24.44
25.13Mc. 13.331 Tes. 5.62 Pet. 3.12
voi fiți gata: pentru că Fiul omului vine în ceasul în care nu gândiți.

Economul credincios

41Și Petru a zis: Doamne, către noi zici această pildă, sau și către toți? 42Și Domnul a zis: Cine

12.42
Mat. 24.25
25.211 Cor. 4.2
este dar economul credincios și cuminte, pe care‐l va pune domnul peste slugărimea sa ca să le dea porția de mâncare la vremea cuvenită? 43Fericit este robul acela pe care, când va veni domnul lui îl va găsi făcând astfel. 44Cu adevărat
12.44
Mat. 24.47
vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. 45Iar
12.45
Mat. 24.48
dacă robul acela va zice în inima sa: Domnul meu zăbovește să vină! și va începe să bată pe slugi și pe slujnice și să mănânce și să bea și să se îmbete, 46domnul robului aceluia va veni în ziua în care el n‐așteaptă și în ceasul când nu știe și‐l va despica în două și‐i va pune partea cu necredincioșii. 47Și robul
12.47
Num. 15.30Deut. 25.2In. 9.41
15.22Fapte. 17.30Iac. 4.17
acela care a știut voia domnului său și n‐a pregătit sau n‐a făcut după voia lui va fi bătut cu multe lovituri. 48Iar
12.48
Lev. 5.171 Tim. 1.13
cel ce n‐a știut‐o și a făcut fapte vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Și oricui i s‐a dat mult, i se va cere mult: și cui i s‐a încredințat mult, îi vor cere mai mult.

Foc pe pământ

49Am venit să arunc un foc

12.49
Vers. 51.

pe pământ și ce voiesc dacă s‐a și aprins? 50Dar am un botez cu
12.50
Mat. 20.22Mc. 10.38
care să fiu botezat și cât de strâmtorat sunt până când se va îndeplini! 51Vi
12.51
Mat. 10.34
se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun: Nu; ci
12.51
Mica 7.6In. 7.43
9.16
10.19
mai degrabă dezbinare. 52Căci
12.52
Mat. 10.35
de acum cinci vor fi dezbinați într‐o casă, trei împotriva a doi și doi împotriva a trei. 53Vor fi dezbinați: tată împotriva fiului și fiu împotriva tatălui, mamă împotriva fiicei și fiică împotriva mamei sale, soacră împotriva norei sale și noră împotriva soacrei sale.

Semnele vremurilor

54Și zicea și gloatelor: Când

12.54
Mat. 16.2
vedeți un nor ridicându‐se la apus, îndată ziceți: Vine ploaie mare! și așa este. 55Și când vedeți suflând vântul de la miazăzi, ziceți: Va fi căldură mare! și este. 56Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să le cercetați; dar vremea aceasta cum nu știți s‐o cercetați? 57Și pentru ce nu judecați și de la voi înșivă ce este drept? 58Căci pe când
12.58
Prov. 25.8Mat. 5.25
mergi cu protivnicul tău la dregător, dă‐ți osteneală pe cale
12.58
Ps. 32.6Is. 55.6
să te desfaci de el, ca nu cumva să te târască la judecător și judecătorul să te dea chinuitorului și chinuitorul să te arunce în temniță. 59Îți spun: Nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel din urmă bănuț.