Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Tatăl nostru

111Și a fost așa: pe când se ruga el într‐un loc, când a încetat, unul dintre ucenicii săi i‐a zis: Doamne, învață‐ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii săi. 2Și el le‐a zis: Când vă rugați, ziceți: Tatăl

11.2
Mat. 6.9
nostru care ești în ceruri, sfințească‐se numele tău; vie Împărăția ta; facă‐se voia ta precum în cer și pe pământ. 3Pâinea noastră cea de toate zilele dă‐ne‐o nouă în fiecare zi. 4Și iartă‐ne păcatele noastre, căci și noi iertăm oricui ne datorează. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește‐ne de cel rău.

Stăruința în rugăciune

5Și le‐a zis: Cine dintre voi va avea un prieten și se va duce la el la miezul nopții și‐i va zice: Prietene, împrumută‐mi trei pâini 6pentru că a venit un prieten al meu de pe drum la mine și n‐am ce să‐i pun înainte?… 7Și acela dinăuntru va răspunde și va zice: Nu mă da de osteneală; acum ușa este închisă și copiii mei sunt cu mine în pat; nu pot să mă scol să‐ți dau. 8Vă spun: chiar

11.8
Cap. 18.1, etc.
dacă nu se va scula și‐i va da pentru că‐i este prieten, totuși pentru îndrăzneala lui se va scula și‐i va da orice are trebuință. 9Și
11.9
Mat. 7.7
21.22Mc. 11.24In. 15.7Iac. 1.61 In. 3.22
eu vă spun: Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. 10Căci oricine cere ia și cine caută află și celui ce bate i se va deschide. 11Și de la
11.11
Mat. 7.9
care dintre voi, care este tată, va cere fiul său pâine și‐i va da o piatră? Sau va cere un pește și‐i va da un șarpe în loc de pește? 12Sau va cere un ou și‐i va da o scorpie? 13Dacă deci voi, răi fiind, știți să dați daruri bune la copiii voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din cer va da Duhul Sfânt celor ce‐l cer de la el.

Vindecarea unui îndrăcit mut

14Și

11.14
Mat. 9.32
12.22
scotea un drac și acesta era mut. Și a fost așa: când a ieșit dracul, mutul a vorbit și gloatele se minunau. 15Iar unii dintre ei au zis: El
11.15
Mat. 9.34
12.24
scoate afară pe draci cu Beelzebul, domnul dracilor. 16Și alții îl ispiteau și cereau
11.16
Mat. 12.38
16.1
de la el un semn din cer. 17Iar el
11.17
Mat. 12.25Mc. 3.24
le știa
11.17
In. 2.25
gândurile și le‐a zis: Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și casă cade peste casă. 18Și dacă și Satana s‐a dezbinat împotriva sa însuși, cum va sta împărăția lui? Pentru că ziceți că eu scot afară pe draci cu Beelzebul. 19Iar dacă eu scot afară pe draci cu Beelzebul, fiii voștri cu cine‐i scot afară? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. 20Iar dacă eu scot afară dracii cu
11.20
Ex. 8.19
degetul lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu a ajuns deci peste voi. 21Când
11.21
Mat. 12.29Mc. 3.27
cel tare, deplin înarmat, își păzește curtea, averile lui sunt în pace. 22Dar
11.22
Is. 53.12Col. 2.15
când unul mai tare decât el va veni asupra lui și‐l va birui, îi ia toată armura în care se încrezuse și împarte prăzile lui. 23Cine
11.23
Mat. 12.30
nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește.

Duhul necurat ieșit din om

24Când

11.24
Mat. 12.43
duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă. Și fiindcă nu găsește, zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit. 25Și când vine, o găsește măturată și împodobită. 26Atunci se duce și ia cu sine alte șapte duhuri mai rele decât el și ele intră și locuiesc acolo: și cele de pe urmă
11.26
In. 5.14Evr. 6.4
10.262 Pet. 2.20
ale omului aceluia se fac mai rele decât cele dintâi.

Ferice de cei ce ascultă Cuvântul

27Și a fost așa: pe când zicea el acestea, o femeie din gloată a ridicat glasul și i‐a zis: Fericit

11.27
Cap. 1.28, 48.
este pântecele care te‐a purtat și țâțele pe care le‐ai supt. 28Iar el a zis: Mai bine fericiți
11.28
Mat. 7.21Iac. 1.25
cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și‐l păzesc.

Minunea cu Iona

29Iar când

11.29
Mat. 12.38,39
s‐au adunat gloate cu grămada, a început să zică: Neamul acesta este un neam rău; cere un semn și nu i se va da un semn decât semnul lui Iona. 30Căci după cum Iona
11.30
Iona 1.17
2.10
a fost un semn pentru niniviteni, astfel va fi și Fiul omului pentru neamul acesta. 31Împărăteasa
11.31
1 Reg. 10.1
de la miazăzi se va ridica la judecată cu bărbații acestui neam și‐i va osândi: pentru că ea a venit de la marginile pământului să asculte înțelepciunea lui Solomon; și iată aici este mai mult decât Solomon. 32Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și‐l vor osândi: pentru că ei
11.32
Iona 3.5
s‐au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată aici este mai mult decât Iona.

Lumina

33Nimeni

11.33
Mat. 5.15Mc. 4.21
n‐aprinde candela și o pune în ascunzătoare, nici sub obroc, ci în sfeșnic, ca cei ce intră să vadă lucirea. 34Candela
11.34
Mat. 6.22
trupului tău este ochiul tău. Când ochiul tău este curat, tot trupul tău este și el plin de lumină; iar când este rău, și trupul tău este plin de întuneric. 35Ia seama deci ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. 36Dacă deci tot trupul tău este plin de lumină, neavând vreo parte întunecată, el va fi plin de lumină, tot ca și când te luminează candela cu raza sa.

Mustrarea cărturarilor și fariseilor

37Iar pe când vorbea el, un fariseu l‐a rugat ca să prânzească la el. Și a intrat și a șezut la masă. 38Iar când a văzut aceasta fariseul,

11.38
Mc. 7.3
s‐a mirat că nu s‐a scăldat întâi înainte de prânz. 39Și
11.39
Mat. 23.25
Domnul i‐a zis: Acum, voi fariseii curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul
11.39
Tit 1.15
vostru este plin de răpire și de răutate. 40Nebunilor, oare cel ce a făcut ce este afară n‐a făcut și ce este înăuntru? 41Însă dați
11.41
Is. 58.7Dan. 4.27
milostenie cele dinăuntru și iată toate vă sunt curate. 42Dar
11.42
Mat. 23.23
vai de voi fariseilor! pentru că dați zeciuială din izmă și rută și orice iarbă, și lăsați la o parte judecata și iubirea de Dumnezeu: dar pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați la o parte. 43Vai
11.43
Mat. 23.6Mc. 12.38,39
de voi fariseilor! pentru că iubiți cel dintâi scaun în sinagogi și îmbrățișările în piețe. 44Vai
11.44
Mat. 23.27
de voi! Pentru că
11.44
Ps. 5.9
sunteți ca mormintele care nu se arată și oamenii care umblă pe deasupra nu știu aceasta. 45Și unul dintre învățătorii de lege a răspuns și i‐a zis: Învățătorule, zicând acestea ne înfrunți și pe noi rușinos. 46Iar el a zis: Vai și de voi, învățătorilor de lege! pentru că
11.46
Mat. 23.4
însărcinați pe oameni cu sarcini anevoie de purtat și voi înșivă nici cu unul din degetele voastre nu atingeți sarcinele. 47Vai
11.47
Mat. 23.29
de voi! pentru că zidiți mormintele prorocilor iar părinții voștri i‐au omorât! 48Deci dar sunteți martori și încuviințați faptele părinților voștri pentru că ei i‐au omorât, iar voi le zidiți mormintele. 49De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: Voi trimite
11.49
Mat. 23.34
la ei proroci și apostoli și pe unii din ei îi vor omorî și‐i vor prigoni. 50Ca să fie cerut înapoi de la neamul acesta sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii, 51de la
11.51
Gen. 4.8
sângele lui Abel, până la sângele
11.51
2 Cron. 24.20,21
lui Zaharia, care a pierit între altar și casă; da, vă spun, el va fi cerut înapoi de la neamul acesta. 52Vai
11.52
Mat. 23.13
de voi, învățătorilor de lege! pentru că ați luat cheia cunoștinței; voi înșivă n‐ați intrat și pe cei ce intrau i‐ați oprit. 53Și când a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să‐l silească tare și să‐l facă să vorbească de mai multe, 54și‐l pândeau ca
11.54
Mc. 12.13
să prindă ceva din gura lui.

12

Despre fățărnicie, frica de oameni, hula împotriva Duhului Sfânt

121În vremea aceea,

12.1
Mat. 16.6Mc. 8.15
când s‐au adunat zecimi de mii de gloată încât se călcau unii pe alții, el a început a vorbi întâi către ucenicii săi: Feriți‐vă
12.1
Mat. 16.12
de aluatul fariseilor care este fățărnicie. 2Și nimic nu
12.2
Mat. 10.26Mc. 4.22
este acoperit de toate părțile care nu va fi descoperit: și ascuns care nu va fi cunoscut. 3De aceea câte ați zis la întuneric vor fi auzite la lumină și ce ați vorbit la ureche în cămăruțe vor fi vestite de pe acoperișul caselor. 4Și vă
12.4
Is. 51.7,8,12,13Ier. 1.8Mat. 10.28
spun vouă, prietenii
12.4
In. 15.14,15
mei: Nu vă temeți de cei ce omoară trupul și după acestea nu mai au ce să mai facă. 5Vă voi arăta însă de cine să vă temeți: temeți‐vă de acela care, după ce a omorât, are putere să arunce în gheenă. Da, vă spun, de acesta temeți‐vă. 6Oare nu se vând cinci vrăbii pentru doi bani? Și niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. 7Ci și perii capului vostru toți sunt numărați. Nu vă temeți: voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. 8Și
12.8
Mat. 10.32Mc. 8.382 Tim. 2.121 In. 2.23
vă spun: Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și Fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 9Dar cine mă va tăgădui înaintea oamenilor va fi tăgăduit înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10Și
12.10
Mat. 12.31,32Mc. 3.281 In. 5.16
oricine va zice un cuvânt împotriva Fiului omului, i se va ierta, iar celui ce va huli împotriva Sfântului Duh nu i se va ierta. 11Și când
12.11
Mat. 10.19Mc. 13.11
vă duc înaintea sinagogilor și dregătorilor și stăpânirilor, nu vă îngrijorați cum sau ce veți zice; 12căci Sfântul Duh vă va învăța chiar în acel ceas cele ce trebuie să spuneți.

Pilda bogatului căruia i‐a rodit țarina

13Iar unul din gloată i‐a zis: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. 14Iar el i‐a zis: Omule

12.14
In. 18.36
cine m‐a pus judecător sau împărțitor peste voi? 15Și le‐a zis: Luați aminte
12.15
1 Tim. 6.7
și păziți‐vă de orice lăcomie de bani, pentru că nu în belșugul cuiva stă viața lui din lucrurile pe care le are. 16Și le‐a spus o pildă zicând: Țarina unui om bogat a rodit bine. 17Și se gândea în sine zicând: Ce voi face, pentru că n‐am unde să‐mi strâng roadele? 18Și a zis: Aceasta voi face: îmi voi dărâma grânarele și le voi zidi mai mari și voi strânge acolo toate roadele mele și bunurile mele. 19Și voi zice sufletului meu: Suflete
12.19
Ecl. 11.91 Cor. 15.32Iac. 5.5
, ai multe bunuri puse pentru mulți ani; odihnește‐te, mănâncă, bea, veselește‐te. 20Dar Dumnezeu i‐a zis: Nebunule! chiar în noaptea aceasta ți se va cere
12.20
Iov 20.22
27.8Ps. 52.7Iac. 4.14
înapoi sufletul, iar
12.20
Ps. 39.6Ier. 17.11
cele ce ai pregătit ale cui vor fi? 21Așa este cel ce adună comoară pentru sine însuși și
12.21
Mat. 6.201 Tim. 6.18,19Iac. 2.5
nu se îmbogățește pentru Dumnezeu.

Îngrijorările

22Și a zis către ucenicii săi: De aceea vă spun: Nu

12.22
Mat. 6.25
vă îngrijorați pentru suflet ce să mâncați, nici pentru trup cu ce să vă îmbrăcați. 23Sufletul este mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea. 24Priviți bine corbii, că nici nu seamănă, nici nu seceră, care n‐au cămară, nici grânar și Dumnezeu
12.24
Iov 38.41Ps. 147.9
îi hrănește: cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările! 25Și cine dintre voi îngrijorându‐se poate adăuga la vârsta sa un cot? 26Dacă deci nu puteți face nici ce este cel mai neînsemnat lucru, pentru ce vă îngrijorați de celelalte? 27Priviți bine crinii cum cresc: nici nu torc, nici nu țes: totuși vă spun: Nici Solomon în toată slava lui nu s‐a îmbrăcat ca unul din aceștia. 28Iar dacă așa îmbracă Dumnezeu iarba în câmp, care este azi și mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca pe voi, puțin credincioșilor! 29Și nu căutați ce să mâncați și ce să beți și nu fiți frământați. 30Căci toate acestea le caută stăruitor neamurile lumii; iar Tatăl vostru știe că aveți trebuință de acestea. 31Însă căutați
12.31
Mat. 6.33
Împărăția lui și acestea vi se vor adăuga. 32Nu te teme, turmă mică, pentru că
12.32
Mat. 11.25,26
Tatăl vostru a găsit plăcere să vă dea Împărăția. 33Vindeți
12.33
Mat. 19.21Fapte. 2.45
4.34
tot ce aveți și dați milostenie; faceți‐vă
12.33
Mat. 6.201 Tim. 6.19
pungi care nu învechesc, o comoară nesleită în ceruri, unde hoțul nu se apropie, nici molia nu strică. 34Căci unde este comoara voastră acolo va fi și inima voastră.

Îndemn la veghere

35Coapsele

12.35
Ef. 6.141 Pet. 1.13
să vă fie încinse și candelele
12.35
Mat. 25.1
aprinse. 36Și voi fiți asemenea oamenilor care așteaptă pe domnul lor când se va întoarce de la nuntă, ca dacă va veni și va bate la ușă, să‐i deschidă îndată. 37Fericiți
12.37
Mat. 24.46
sunt robii aceia pe care când va veni domnul îi va găsi veghind. Adevărat vă spun că se va încinge și‐i va pune la masă și va trece alături și le va sluji. 38Și dacă va veni în a doua strajă, și în a treia, și‐i va găsi astfel, fericiți sunt robii aceia. 39
12.39
Mat. 24.431 Tes. 5.22 Pet. 3.10Ap. 3.3
16.15
Cunoașteți dar aceasta c, dacă ar fi știut stăpânul casei în ce ceas vine hoțul, ar fi vegheat și n‐ar fi lăsat să‐i sape casa. 40Și
12.40
Mat. 24.44
25.13Mc. 13.331 Tes. 5.62 Pet. 3.12
voi fiți gata: pentru că Fiul omului vine în ceasul în care nu gândiți.

Economul credincios

41Și Petru a zis: Doamne, către noi zici această pildă, sau și către toți? 42Și Domnul a zis: Cine

12.42
Mat. 24.25
25.211 Cor. 4.2
este dar economul credincios și cuminte, pe care‐l va pune domnul peste slugărimea sa ca să le dea porția de mâncare la vremea cuvenită? 43Fericit este robul acela pe care, când va veni domnul lui îl va găsi făcând astfel. 44Cu adevărat
12.44
Mat. 24.47
vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. 45Iar
12.45
Mat. 24.48
dacă robul acela va zice în inima sa: Domnul meu zăbovește să vină! și va începe să bată pe slugi și pe slujnice și să mănânce și să bea și să se îmbete, 46domnul robului aceluia va veni în ziua în care el n‐așteaptă și în ceasul când nu știe și‐l va despica în două și‐i va pune partea cu necredincioșii. 47Și robul
12.47
Num. 15.30Deut. 25.2In. 9.41
15.22Fapte. 17.30Iac. 4.17
acela care a știut voia domnului său și n‐a pregătit sau n‐a făcut după voia lui va fi bătut cu multe lovituri. 48Iar
12.48
Lev. 5.171 Tim. 1.13
cel ce n‐a știut‐o și a făcut fapte vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Și oricui i s‐a dat mult, i se va cere mult: și cui i s‐a încredințat mult, îi vor cere mai mult.

Foc pe pământ

49Am venit să arunc un foc

12.49
Vers. 51.
pe pământ și ce voiesc dacă s‐a și aprins? 50Dar am un botez cu
12.50
Mat. 20.22Mc. 10.38
care să fiu botezat și cât de strâmtorat sunt până când se va îndeplini! 51Vi
12.51
Mat. 10.34
se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun: Nu; ci
12.51
Mica 7.6In. 7.43
9.16
10.19
mai degrabă dezbinare. 52Căci
12.52
Mat. 10.35
de acum cinci vor fi dezbinați într‐o casă, trei împotriva a doi și doi împotriva a trei. 53Vor fi dezbinați: tată împotriva fiului și fiu împotriva tatălui, mamă împotriva fiicei și fiică împotriva mamei sale, soacră împotriva norei sale și noră împotriva soacrei sale.

Semnele vremurilor

54Și zicea și gloatelor: Când

12.54
Mat. 16.2
vedeți un nor ridicându‐se la apus, îndată ziceți: Vine ploaie mare! și așa este. 55Și când vedeți suflând vântul de la miazăzi, ziceți: Va fi căldură mare! și este. 56Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să le cercetați; dar vremea aceasta cum nu știți s‐o cercetați? 57Și pentru ce nu judecați și de la voi înșivă ce este drept? 58Căci pe când
12.58
Prov. 25.8Mat. 5.25
mergi cu protivnicul tău la dregător, dă‐ți osteneală pe cale
12.58
Ps. 32.6Is. 55.6
să te desfaci de el, ca nu cumva să te târască la judecător și judecătorul să te dea chinuitorului și chinuitorul să te arunce în temniță. 59Îți spun: Nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel din urmă bănuț.

13

Galileenii măcelăriți de Pilat

131Și în aceeași vreme erau de față unii care i‐au adus știre despre galileenii al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. 2Și Isus a răspuns și le‐a zis: Vi se pare oare că galileenii aceștia au fost mai păcătoși decât toți galileenii pentru că au sufierit acestea? 3Eu vă spun: Nu; ci dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. 4Sau acei optsprezece peste care a căzut turnul în Siloam și i‐a omorât, vi se pare oare că ei au fost mai datornici decât toți oamenii care locuiesc în Ierusalim? 5Eu vă spun: Nu; ci dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri tot așa.

Pilda smochinului neroditor

6Și a spus pilda aceasta: Cineva

13.6
Is. 5.2Mat. 21.19
avea un smochin sădit în via sa. Și a venit și a căutat rod în el și n‐a găsit. 7Și a zis către vier: Iată, trei ani de când vin și caut rod în acest smochin și nu găsesc; taie‐l; pentru ce prinde și pământul fără folos? 8Iar el răspunzând îi zice: Doamne, lasă‐l și anul acesta, până când voi săpa împrejurul lui și‐l voi gunoi. 9Și dacă va face rod în viitor, bine; iar dacă nu, îl vei tăia.

Vindecarea unei femei gârbove

10Și‐i învăța într‐una din sinagogi în Sabat. 11Și iată o femeie care avea un duh de neputință de optsprezece ani și era gârbovită și nu putea nicidecum să se ridice în sus. 12Și când a văzut‐o Isus, a chemat‐o și i‐a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. 13Și a

13.13
Mc. 16.18Fapte. 9.17
pus mâinile peste ea și îndată s‐a îndreptat în sus și slăvea pe Dumnezeu. 14Iar mai marele sinagogei, mâniindu‐se că Isus tămăduise în Sabat, a răspuns și zicea gloatei: Sunt șase
13.14
Ex. 20.9
zile în care trebuie să lucreze omul: deci veniți și tămăduiți‐vă în ele și nu
13.14
Mat. 12.10Mc. 3.214.3
în ziua Sabatului. 15Dar Domnul i‐a răspuns și a zis: Fățarnicilor, fiecare
13.15
Cap. 14.5.
dintre voi în Sabat oare nu‐și dezleagă boul său sau măgarul său de la iesle și‐l duce și‐l adapă? 16Iar această femeie care
13.16
Cap. 19.9.
este o fiică a lui Avraam pe care Satana o legase, iată de optsprezece ani, nu trebuia să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului? 17Și pe când zicea el acestea, potivnicii lui se rușinau toți și toată gloata se bucura de toate lucrurile slăvite care erau făcute de el.

Pilda grăuntelui de muștar și a aluatului

18Deci

13.18
Mat. 13.31Mc. 4.30
zicea: Cu ce este asemenea Împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? 19Este asemenea unui grăunte de muștar pe care un om l‐a luat și l‐a aruncat în grădina sa și a crescut și s‐a făcut copac și păsările cerului au locuit în ramurile lui. 20Și iarăși a zis: Cu ce voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu? 21Este asemenea unui aluat pe care o femeie l‐a luat și l‐a ascuns în trei măsuri de făină până s‐a dospit tot.

Ușa cea strâmtă

22Și

13.22
Mat. 9.35Mc. 6.6
umbla din cetate în cetate și din sat în sat învățându‐i și călătorind la Ierusalim. 23Și un oarecare i‐a zis: Doamne, oare puțini să fie cei ce sunt mântuiți? Și el le‐a zis: 24Luptați‐vă
13.24
Mat. 7.13
ca să intrați pe poarta cea strâmtă; căci mulți,
13.24
In. 7.34
8.21
13.33Rom. 9.31
vă spun, vor căuta să intre și nu vor putea. 25Îndată
13.25
Ps. 32.6Is. 55.6
ce stăpânul casei se va scula și va
13.25
Mat. 25.10
închide ușa și veți începe să stați afară și să bateți la ușă zicând: Doamne,
13.25
Cap. 6.46.
deschide‐ne! și răspunzând el vă va zice: Nu
13.25
Mat. 7.23
25.12
vă știu de unde sunteți! 26Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut înaintea ta și ne‐ai învățat în ulițele noastre. 27Și
13.27
Mat. 7.23
25.41
el va zice: Vă spun: Nu vă știu de unde sunteți; depărtați‐vă
13.27
Ps. 6.8Mat. 25.41
de la mine voi toți lucrători ai nedreptății. 28Acolo va
13.28
Mat. 8.12
13.42
24.51
fi plânsul și scrâșnirea dinților, când
13.28
Mat. 8.11
veți vedea pe Avraam și pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. 29Și vor veni de la răsărit și de la apus și de la miazănoapte și de la miazăzi și vor sta la masă în Împărăția lui Dumnezeu. 30Și iată
13.30
Mat. 19.30
20.16Mc. 10.31
sunt de cei din urmă care vor fi cei dintâi și sunt de cei dintâi care vor fi cei din urmă.

Nelegiuirile și pedeapsa Ierusalimului

31În același ceas niște farisei s‐au apropiat zicându‐i: Ieși și pleacă de aici pentru că Irod voiește să te omoare. 32Și el le‐a zis: Duceți‐vă și spuneți vulpii acesteia: Iată eu scot afară draci și săvârșesc tămăduiri astăzi și mâine și a treia zi

13.32
Evr. 2.10
sfârșesc. 33Însă trebuie ca să călătoresc astăzi și mâine și în ziua cea următoare pentru că nu se poate să piară un proroc afară din Ierusalim. 34Ierusalime,
13.34
Mat. 23.37
Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte ori am voit să adun pe copiii tăi după cum își adună pasărea puii sub aripi și n‐ați voit. 35Iată vi
13.35
Lev. 26.31,32Ps. 69.25Is. 1.7Dan. 9.27Mica 3.12
se lasă casa pustie. Și vă spun: Nu mă veți vedea până când veți zice: Binecuvântat
13.35
Ps. 118.26Mat. 21.9Mc. 11.10In. 12.13
este cel ce vine în numele Domnului.