Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Pilda economului necredincios

161Și zicea și către ucenici: Era un om bogat care avea un econom; și acesta a fost învinuit la el că‐i risipea averea. 2Și l‐a chemat și i‐a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă socoteală de economia ta, căci nu mai poți fi econom. 3Iar economul a zis în sine: Ce am să fac pentru că domnul meu îmi ia economia? Să sap nu sunt în stare; să cerșesc îmi este rușine. 4Știu ce voi face, ca atunci când voi fi dat afară din economie să mă primească în casele lor. 5Și a chemat la sine, câte unul, pe fiecare din datornicii domnului său și a zis celui dintâi: Cât ești dator domnului meu? 6Și el a zis: O sută de măsuri de untdelemn. Iar el i‐a zis: Primește‐ți înscrisul și șezi și scrie degrab cincizeci. 7Apoi a zis celuilalt: Dar tu cât ești dator? Și el a zis: O sută de măsuri de grâu. Iar el i‐a zis: Primește‐ți înscrisul și scrie optzeci. 8Și domnul său a lăudat pe economul nedreptății fiindcă făcuse cu minte; pentru că fiii veacului acestuia sunt mai cu minte față de neamul lor însuși, decât fiii

16.8
In. 12.36Ef. 5.81 Tes. 5.5
luminii. 9Și eu vă spun: Faceți‐vă
16.9
Dan. 4.27Mat. 6.19
19.211 Tim. 6.17,18,19
prieteni din Mamona nedreptății; ca atunci când va înceta el, ei să vă primească în corturile veșnice. 10Cel
16.10
Mat. 25.21
ce este credincios în foarte puțin este credincios și în mult: și cel ce este nedrept în foarte puțin, este nedrept și în mult. 11Dacă deci n‐ați fost credincioși în Mamona nedreptății, cine vă va încredința adevăratele bogății? 12Și dacă n‐ați fost credincioși în ceea ce este al altuia, cine vă va da ce este al vostru? 13
16.13
Mat. 6.24
Nicio slugă de casă nu poate sluji la doi domni; căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt sau se va ține de unul și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.

Mustrări făcute fariseilor

14Și fariseii care

16.14
Mat. 23.14
erau iubitori de argint auzeau toate acestea și‐l luau în bătaie de joc. 15Și le‐a zis: Voi sunteți cei ce vă
16.15
Cap. 10.29.

îndreptățiți pe voi înșivă înaintea oamenilor, dar Dumnezeu
16.15
Ps. 7.9
vă cunoaște inimile: pentru că ce
16.15
1 Sam. 16.7
este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. 16Legea
16.16
Mat. 4.17
11.12,13
și prorocii au fost până la Ioan; de atunci Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se vestește și fiecare pătrunde în ea prin silă. 17Dar mai lesne este
16.17
Ps. 102.26,27Is. 40.8
51.6Mat. 5.181 Pet. 1.25
să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. 18Oricine
16.18
Mat. 5.32
19.9Mc. 10.111 Cor. 7.10,11
își lasă nevasta și se însoară cu alta preacurvește și cine se însoară cu cea lăsată de bărbat preacurvește.

Pilda bogatului și Lazăr

19Și era un om bogat și se îmbrăca în purpură și in subțire, veselindu‐se strălucit în fiecare zi. 20Și un sărac cu numele Lazăr fusese aruncat la poarta lui, plin de bube. 21Și dorea să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului. Ci și câinii veneau și‐i lingeau bubele. 22Și a fost așa: săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam și a murit și bogatul și a fost înmormântat. 23Și în Hades și‐a ridicat ochii, fiind în chinuri, și vede de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul lui. 24Și a strigat și a zis: Tată Avraame, fie‐ți milă de mine și trimite pe Lazăr ca să‐și întingă vârful degetului în apă și să‐mi răcorească

16.24
Zah. 14.12
limba, fiindcă sunt
16.24
Is. 66.24Mc. 9.44
în dureri în văpaia aceasta. 25Iar Avraam a zis: Copile, adu‐ți
16.25
Iov 21.13
aminte că ți‐ai primit cele bune în viața ta și Lazăr de asemenea cele rele, iar acum el este mângâiat aici iar tu ești în dureri. 26Și pe lângă toate acestea, între noi și voi este statornicită o prăpastie mare, pentru ca cei ce voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici de acolo să nu treacă la noi. 27Și a zis: Te rog deci, tată, să‐l trimiți în casa tatălui meu. 28Căci am cinci frați, pentru ca să le mărturisească să nu vină și ei în acest loc de chin. 29Dar Avraam zice: Au
16.29
Is. 8.20
34.16In. 5.39,45Fapte. 15.21
17.11
pe Moise și pe proroci: să asculte de ei. 30Iar el a zis: Nu, tată Avraame, ci dacă se va duce la ei cineva dintre cei morți, se vor pocăi. 31Iar el i‐a zis: Dacă n‐ascultă de Moise și de proroci, nu vor fi înduplecați nici
16.31
In. 12.10,11
dacă se va scula cineva dintre cei morți.