Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Nașterea lui Isus Hristos

21Și a fost așa: În zilele acelea a ieșit o poruncă de la Cezarul August ca să se înscrie tot pământul locuit. 2Aceasta

2.2
Fapte. 5.37
a fost cea dintâi înscriere făcută pe când era Quirinius dregător al Siriei. 3Și toți se duceau ca să se înscrie, fiecare în cetatea sa. 4Și s‐a suit și Iosif din Galileea, din cetatea
2.4
1 Sam. 16.1,4In. 7.42
Nazaret, în Iudeea, la cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că
2.4
Mat. 1.16
el era din casa și familia lui David; 5ca să se înscrie cu Maria, care era logodită
2.5
Mat. 1.18
cu el, ea fiind grea. 6Și a fost așa: Pe când erau ei acolo, s‐au împlinit zilele ca să nască ea. 7Și a
2.7
Mat. 1.25
născut pe fiul ei întâi născut și l‐a înfășat în scutece și l‐a culcat într‐o iesle, pentru că nu era loc pentru ei în casa de poposire.

Păstorii din Betleem

8Și în acel ținut erau niște păstori stând afară în câmp și păzind strajă noaptea la turma lor. 9Și un înger al Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei

2.9
Cap. 1.12.

s‐au temut cu teamă mare. 10Și îngerul le‐a zis: Nu vă temeți căci iată, vă aduc o veste bună de bucurie mare care va fi la
2.10
Gen. 12.3Mat. 28.19Mc. 1.15Col. 1.23
tot poporul. 11Căci vi s‐a născut astăzi
2.11
Is. 9.6
în cetatea lui David un Mântuitor
2.11
Mat. 1.21
care
2.11
Mat. 1.16
16.16Fapte. 2.36
10.36Fil. 2.11
este Hristos Domnul. 12Și acesta vă este semnul: Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într‐o iesle. 13Și
2.13
Gen. 28.12
32.1,2Ps. 103.20,21
148.2Dan. 7.10Evr. 1.14Ap. 5.11
deodată a fost cu îngerul o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: 14Slavă
2.14
Cap. 19.38.
Ef. 1.6
3.10,21Ap. 5.13
lui Dumnezeu în cele preaînalte și pe pământ pace,
2.14
Is. 57.19Rom. 5.1Ef. 2.17Col. 1.20
în oameni bună plăcere
2.14
In. 3.16Ef. 2.4,72 Tes. 2.131 In. 4.9,10
. 15Și a fost așa: când s‐au dus îngerii de la ei în cer, păstorii au zis unii către alții: Să mergem dar până la Betleem și să vedem vorba aceasta care s‐a întâmplat pe care ne‐a făcut‐o cunoscut Domnul. 16Și au venit grăbindu‐se și au găsit pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat in iesle. 17Și când l‐au văzut, au făcut cunoscut vorba care li se spusese despre copilul acesta. 18Și toți cei ce au auzit se mirau de cele vorbite lor de către păstori. 19Dar Maria
2.19
Gen. 37.11
păstra toate vorbele acestea, cumpănindu‐le în inima ei. 20Și păstorii s‐au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, întocmai cum li se vorbise.

Isus adus în Templu

21Și când

2.21
Gen. 17.12Lev. 12.3
s‐au împlinit opt zile ca să‐l taie împrejur, i‐au și pus numele ISUS,
2.21
Mat. 1.21,25
nume care a fost pus de înger mai înainte de a fi el zămislit în pântece. 22Și când s‐au împlinit zilele
2.22
Lev. 12.2‐4,6
curățirii lor, după legea lui Moise, l‐au adus la Ierusalim ca să‐l înfățișeze Domnului, 23(după cum este scris în legea Domnului: Orice
2.23
Ex. 13.2
22.29
34.19Num. 3.13
8.17
18.15
parte bărbătească ce deschide pântecele se va chema sfânt pentru Domnul), 24și să dea jertfă după
2.24
Lev. 12.2,6,8
ceea ce este spus în legea Domnului: O pereche de turturele sau doi pui de porumbel.

Cântarea lui Simeon

25Și iată, era un om în Ierusalim, numele lui era Simeon. Și omul acesta era drept și evlavios, așteptând

2.25
Is. 40.1Mc. 15.43
mângăierea lui Israel: și Duhul Sfânt era peste el. 26Și i se dăduse știre de Duhul Sfânt să nu vadă
2.26
Ps. 89.48Evr. 11.5
moarte înainte de a vedea pe Hristosul Domnului. 27Și el a venit în
2.27
Mat. 4.1
Duhul la Templu și când au adus părinții pe copilul Isus ca să facă pentru el după datina legii, 28atunci el l‐a primit în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: 29Acum
2.29
Gen. 46.30Fil. 1.23
slobozește în pace pe robul tău, Stăpâne, după vorba ta; 30căci ochii mei au văzut
2.30
Is. 52.10
mântuirea ta, 31pe care ai pregătit‐o în fața tuturor popoarelor: 32o lumină
2.32
Is. 9.2
42.6
49.6
60.1,2,3Mat. 4.16Fapte. 13.47
28.28
pentru descoperirea Neamurilor și slava poporului tău Israel. 33Și tatăl lui și mama lui erau uimiți de cele ce erau vorbite despre el. 34Și Simeon i‐a binecuvântat și a zis către Maria, mama lui: Iată, acest copil este pus pentru căderea
2.34
Is. 8.14Osea 14.9Mat. 21.44Rom. 9.32,331 Cor. 1.23,242 Cor. 2.161 Pet. 2.7,8
și ridicarea multora în Israel și ca un semn
2.34
Fapte. 28.22
împotriva căruia se va vorbi. 35Dar
2.35
Ps. 42.10In. 19.25
și sufletul tău îl va străpunge o sabie ca să fie descoperite gândurile din multe inimi. 36Și era Ana, o prorociță, fiica lui Fanuel, din seminția lui Așer (ea era înaintată în zile multe, și trăise cu bărbat șapte ani de la fecioria ei 37și fusese văduvă până la optzeci și patru de ani), care nu se depărta de la Templu slujind lui Dumnezeu cu posturi și cereri noaptea și ziua.
2.37
Fapte. 26.71 Tim. 5.5
38Și suindu‐se în același ceas mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre el la toți care așteptau
2.38
Mc. 15.43
răscumpărarea în Ierusalim.

Întoarcerea la Nazaret

39Și când au săvârșit toate cele după legea Domnului, s‐au întors în Galileea în cetatea lor Nazaret. 40Și

2.40
Cap. 1.80. Vers. 52.

copilul creștea și se întărea umplându‐se de înțelepciune: și harul lui Dumnezeu era peste el.

Isus în Templu la vârsta de doisprezece ani

41Și părinții lui se duceau în

2.41
Ex. 23.15,17
34.23Deut. 16.1,16
fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paștelui. 42Și când a fost de doisprezece ani, s‐au suit după datina sărbătorii. 43Și după ce au împlinit zilele, pe când se întorceau ei, băiatul Isus a rămas în Ierusalim și părinții lui n‐au știut. 44Dar socotind că este în ceata de călători, au venit cale de o zi și‐l căutau printre rude și cunoscuți. 45Și fiindcă nu l‐au aflat, s‐au întors la Ierusalim căutându‐l. 46Și a fost așa: după trei zile, l‐au găsit în Templu șezând în mijlocul învățătorilor și ascultându‐i și întrebându‐i: 47Și toți care‐l auzeau erau uimiți
2.47
Mat. 7.28Mc. 1.22In. 7.15,46
de priceperea și de răspunsurile lui. 48Și când l‐au văzut, au rămas mirați și mama lui i‐a zis: Copile, pentru ce ne‐ai făcut așa? Iată tatăl tău și eu, necăjiți, te căutam. 49Și el le‐a zis: Cum se face că m‐ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în
2.49
In. 2.16
cele ale Tatălui meu? 50Și ei
2.50
Cap. 9.45;
18.34
n‐au priceput vorba pe care le‐a spus‐o. 51Și el s‐a pogorât cu ei și a venit la Nazaret; și le era supus. Și mama lui păstra
2.51
Dan. 7.28
toate vorbele acestea în inima ei. 52Și Isus înainta
2.52
1 Sam. 2.26
în înțelepciune și statură și în har la Dumnezeu și la oameni.