Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Cuvânt înainte

11Deoarece mulți au pus mâna să alcătuiască o istorisire despre faptele crezute deplin între noi, 2după cum

1.2
Evr. 2.31 Pet. 5.12 Pet. 1.161 In. 1.1
ni le‐au încredințat cei ce de la
1.2
Mc. 1.1In. 15.27
început au fost martori cu ochii și slujitori ai cuvântului, 3mi s‐a părut
1.3
Fapte. 15.19,25,281 Cor. 7.40
și mie bine, după ce am urmărit cu de‐amănuntul toate de la început, să ți‐le scriu pe rând,
1.3
Fapte. 11.4Fapte. 1.1
preaalesule Teofile, 4ca
1.4
In. 20.31
să cunoști lămurit temeinicia cuvintelor în care ai fost învățat.

Vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul

5În

1.5
Mat. 2.1
zilele lui Irod, împăratul Iudeei, era un preot oarecare cu numele Zaharia, din
1.5
1 Cron. 24.10,19Neem. 12.4,17
ceata lui Abia; și el avea o nevastă dintre fiicele lui Aaron, și numele ei era Elisaveta. 6Și amândoi erau drepți
1.6
Fapte. 7.1
17.11 Reg. 9.42 Reg. 20.3Iov 1.1Fapte. 23.1
24.16Fil. 3.6
înaintea lui Dumnezeu, umblând în toate poruncile și hotărârile Domnului fără vină. 7Și n‐aveau copil deoarece Elisaveta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. 8Și a fost așa: Pe când slujea el ca preot în rândul cetei sale înaintea lui Dumnezeu, 9după obiceiul preoției, i‐a căzut
1.9
1 Cron. 24.192 Cron. 8.14
31.2
sorțul ca să tămâieze
1.9
Ex. 30.7,81 Sam. 2.281 Cron. 23.132 Cron. 29.11
după ce a intrat în Templul Domnului. 10Și toată mulțimea poporului se ruga afară în
1.10
Lev. 16.17Ap. 8.3,4
ceasul tămâiei. 11Și un înger al Domnului i s‐a arătat stând la dreapta altarului
1.11
Ex. 30.1
tămâiei. 12Și Zaharia s‐a
1.12
Jud. 6.22
13.22Dan. 10.8Fapte. 10.4Ap. 1.17
tulburat când l‐a văzut și a căzut teamă peste el. 13Dar îngerul i‐a zis: Nu te teme, Zahario: pentru că cererea ta a fost ascultată și nevastă‐ta Elisaveta îți va naște un fiu și‐i vei
1.13
Vers. 60, 63.
pune numele Ioan. 14Și vei avea bucurie și veselie și mulți
1.14
Vers. 58.
se vor bucura de nașterea lui. 15Căci va fi mare înaintea Domnului și nu
1.15
Num. 6.3Jud. 13.4
va bea vin și băutură tare și va fi plin de Duhul Sfânt chiar
1.15
Ier. 1.5Gal. 1.15
din pântecele mamei sale. 16Și
1.16
Mal. 4.5,6
va întoarce pe mulți din copiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. 17Și el va
1.17
Mal. 4.5Mat. 11.14Mc. 9.12
merge înaintea lui în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea drepților; ca să gătească Domnului un popor bine pregătit pentru el. 18Și Zaharia a zis îngerului: După
1.18
Gen. 17.17
ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și nevastă‐mea înaintată în zilele ei. 19Și îngerul a răspuns și i‐a zis: Eu sunt Gavril,
1.19
Dan. 8.16
9.21‐23Mat. 18.10Evr. 1.14
care stau înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să‐ți vorbesc și să‐ți aduc aceste vești bune. 20Și iată, vei
1.20
Ezec. 3.26
24.27
fi fără grai și neputând să vorbești, până în ziua când vor fi acestea, pentru că n‐ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor potrivită. 21Și poporul aștepta pe Zaharia și se mirau de întârzierea lui în Templu. 22Dar după ce a ieșit, nu putea să le vorbească și au cunoscut că văzuse o vedenie în Templu. Și le făcea semne și a rămas mut. 23Și a fost așa: Când s‐au împlinit zilele
1.23
2 Reg. 11.51 Cron. 9.25
slujbei lui, a plecat la casa lui. 24Și după aceste zile Elisaveta, nevasta lui, a zămislit și s‐a ascuns cinci luni, zicând: 25Astfel mi‐a făcut Domnul în zilele în care s‐a uitat la mine ca să ridice ocara mea
1.25
Gen. 30.23Is. 4.1
54.1,4
dintre oameni.

Vestirea nașterii lui Isus Hristos

26Dar în luna a șasea îngerul Gavril a fost trimis de la Dumnezeu într‐o cetate a Galileei cu numele Nazaret, 27la o fecioară logodită

1.27
Mat. 1.18
cu un bărbat cu numele Iosif, din casa lui David; și numele fecioarei era Maria. 28Și îngerul a intrat la ea și a zis: Bucură‐te,
1.28
Dan. 9.23
10.19
cea căreia i s‐a făcut mare har; Domnul
1.28
Jud. 6.12
este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. 29Dar ea s‐a tulburat
1.29
Vers. 12.
de cuvântul lui și se gândea în sine ce fel de urare să fie aceasta. 30Și îngerul i‐a zis: Nu te teme, Mario, căci ai aflat har la Dumnezeu. 31Și
1.31
Is. 7.14Mat. 1.21
iată, vei zămisli în pântece și vei naște un fiu și‐i vei pune
1.31
Cap. 2.21.
numele Isus. 32El va fi mare și
1.32
Mc. 5.7
se va chema Fiul Celui Preaînalt: și
1.32
2 Sam. 7.11,12Ps. 132.11Is. 9.6,7
16.5Ier. 23.5Ap. 3.7
Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al lui David, tatăl său. 33Și va
1.33
Dan. 2.44
7.14,27Obad. 21Mica 4.7In. 12.34Evr. 1.8
împărăți peste casa lui Iacov în veac și Împărăția lui nu va avea sfârșit. 34Și Maria a zis îngerului: Cum va fi aceasta, pentru că eu nu cunosc bărbat? 35Și îngerul a răspuns și i‐a zis: Duhul Sfânt
1.35
Mat. 1.20
va veni asupra ta și puterea Celui Preaînalt te va umbri: de aceea și ce se va naște se va chema sfânt, Fiul
1.35
Mat. 14.33
26.63,64Mc. 1.1In. 1.34
20.31Fapte. 8.37Rom. 1.4
lui Dumnezeu. 36Și iată, Elisaveta, rudenia ta, și ea a zămislit un fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, care se numea stearpă: 37Căci
1.37
Gen. 18.14Ier. 32.17Zah. 8.6Mat. 19.26Mc. 10.27Rom. 4.21
nicio vorbă de la Dumnezeu nu va fi fără putere. 38Și Maria a zis: Iată roaba Domnului; fie‐mi după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea.

Cântarea Mariei

39Și Maria s‐a sculat în

1.39
Ios. 21.9,10,11
zilele acelea și s‐a dus cu grabă în ținutul muntos, într‐o cetate a lui Iuda, 40și a intrat în casa lui Zaharia și a urat Elisavetei. 41Și a fost așa: Când a auzit Elisaveta urarea Mariei, i‐a săltat pruncul în pântece; și Elisaveta s‐a umplut de Duhul Sfânt, 42și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat
1.42
Jud. 5.24
este rodul pântecelui tău. 43Și de unde pentru mine aceasta, ca să vină la mine mama Domnului meu? 44Căci iată, cum a venit glasul urării tale în urechile mele, pruncul mi‐a săltat cu bucurie în pântece. 45Și fericită este cea care a crezut, căci va fi o împlinire a celor vorbite ei de Domnul. 46Și Maria a zis: Sufletul meu mărește
1.46
1 Sam. 2.1Ps. 34.2,3
35.9Hab. 3.18
pe Domnul, 47și duhul meu s‐a bucurat de Dumnezeu, Mântuitorul meu. 48Căci a căutat
1.48
1 Sam. 1.11Ps. 138.6
spre smerenia roabei sale, căci iată, de acum toate neamurile mă
1.48
Mal. 3.12
vor ferici. 49Căci Cel puternic
1.49
Ps. 71.19
126.2,3
mi‐a făcut mari lucruri și numele lui este sfânt.
1.49
Ps. 111.9
50Și mila
1.50
Gen. 17.7Ex. 20.6Ps. 103.17,18
lui este în neamuri și neamuri peste cei ce se tem de el. 51A arătat tărie
1.51
Ps. 98.1
118.15Is. 40.10
51.9
52.10
cu brațul său, a risipit
1.51
Ps. 33.101 Pet. 5.5
pe cei mândri în gândul inimii lor. 52A dat jos
1.52
1 Sam. 2.6Iov 5.11Ps. 113.6
pe cei puternici de pe scaunul lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. 53Pe
1.53
1 Sam. 2.5Ps. 34.10
cei flămânzi i‐a umplut de bunătăți și pe cei bogați i‐a scos afară fără nimic. 54A sprijinit pe Israel, sluijtorul său, ca să‐și aducă aminte
1.54
Ps. 98.3Ier. 31.3,20
de milă, 55precum
1.55
Gen. 17.19Ps. 132.11Rom. 11.28Gal. 3.16
a vorbit către părinții noștri, față de Avraam și seminței lui în veac. 56Și Maria a rămas cu ea ca la trei luni și s‐a întors acasă.

Nașterea lui Ioan Botezătorul

57Și Elisavetei i s‐a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. 58Și cei dimprejur și rudele ei au auzit că Domnul și‐a mărit îndurarea față de ea și se

1.58
Vers. 14.
bucurau cu ea. 59Și a fost așa: În
1.59
Gen. 17.12Lev. 12.3
ziua a opta au venit să taie împrejur pe copil și voiau să‐l cheme după numele tatălui său Zaharia. 60Și mama lui a răspuns și a zis: Nu,
1.60
Vers. 13.
, ci se va chema Ioan. 61Și i‐au zis: Nimeni nu este din rudenia ta care se cheamă cu acest nume. 62Și făceau semne tatălui său cum ar voi să fie chemat. 63Și a cerut o tăbliță de scris, și a scris zicând: Ioan
1.63
Vers. 13.
este numele lui. Și toți s‐au mirat. 64Și i s‐a deschis gura îndată
1.64
Vers. 20.
și limba lui s‐a dezlegat și vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. 65Și a fost teamă peste toți cei ce locuiau împrejurul lor: și toate graiurile acestea erau vorbite de unii la alții în tot ținutul muntos
1.65
Vers. 39.
al Iudeei. 66Și toți care le‐au auzit, le puneau
1.66
Cap. 2.19, 51.
în inima lor zicând: Ce va fi, dar, copilul acesta? Căci mâna
1.66
Gen. 39.2Ps. 80.17
89.21Fapte. 11.21
Domnului era cu el.

Cântarea lui Zaharia

67Și Zaharia, tatăl său, s‐a

1.67
Ioel 2.28
umplut de Duhul Sfânt și a prorocit zicând: 68Binecuvântat
1.68
1 Reg. 1.48Ps. 41.13
72.18
106.48
este Domnul Dumnezeul lui Israel pentru că
1.68
Ex. 3.16
4.31Ps. 111.9
a cercetat și a făcut răscumpărare pentru poporul său, 69și
1.69
Ps. 132.17
ne‐a ridicat un corn de mântuire în casa lui David, slujitorul său, 70(precum
1.70
Ier. 23.5,6
30.10Dan. 9.24Fapte. 3.21Rom. 1.2
a vorbit prin gura sfinților proroci ai săi care au fost din veac), 71mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc; 72ca
1.72
Lev. 26.42Ps. 98.3
105.8,9
106.45Ezec. 16.60
să facă milă cu părinții noștri și să‐și aducă aminte de legământul său cel sfânt, 73de jurământul
1.73
Gen. 12.3
17.4
22.16,17Evr. 6.13,17
pe care l‐a jurat lui Avraam tatăl nostru, 74ca să ne dea ca, după ce vom fi scăpați din mâna vrăjmașilor noștri, să‐i slujim
1.74
Rom. 6.18,22Evr. 9.14
fără temere, 75în
1.75
Ier. 32.39,40Ef. 4.242 Tes. 2.132 Tim. 1.9Tit 2.121 Pet. 1.152 Pet. 1.4
sfințenie și dreptate înaintea lui, în toate zilele noastre. 76Dar și tu, copile, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt, căci
1.76
Is. 40.3Mal. 3.1
4.5Mat. 11.10
vei merge înaintea feței Domnului ca să‐i pregătești căile, 77ca să dai cunoștința mântuirii poporului său, în
1.77
Mc. 1.4
iertarea păcatelor lor, 78prin mila duioasă a Dumnezeului nostru, cu care ne‐a cercetat Răsăritul din înălțime, 79ca să
1.79
Is. 9.2
42.7
49.9Mat. 4.16Fapte. 26.18
lumineze peste cei ce șed în întuneric și în umbra morții; ca să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. 80Iar copilul
1.80
Cap. 2.40.
creștea și se întărea în duh și era
1.80
Mat. 3.1
11.7
în pustii până în ziua arătării sale către Israel.

2

Nașterea lui Isus Hristos

21Și a fost așa: În zilele acelea a ieșit o poruncă de la Cezarul August ca să se înscrie tot pământul locuit. 2Aceasta

2.2
Fapte. 5.37
a fost cea dintâi înscriere făcută pe când era Quirinius dregător al Siriei. 3Și toți se duceau ca să se înscrie, fiecare în cetatea sa. 4Și s‐a suit și Iosif din Galileea, din cetatea
2.4
1 Sam. 16.1,4In. 7.42
Nazaret, în Iudeea, la cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că
2.4
Mat. 1.16
el era din casa și familia lui David; 5ca să se înscrie cu Maria, care era logodită
2.5
Mat. 1.18
cu el, ea fiind grea. 6Și a fost așa: Pe când erau ei acolo, s‐au împlinit zilele ca să nască ea. 7Și a
2.7
Mat. 1.25
născut pe fiul ei întâi născut și l‐a înfășat în scutece și l‐a culcat într‐o iesle, pentru că nu era loc pentru ei în casa de poposire.

Păstorii din Betleem

8Și în acel ținut erau niște păstori stând afară în câmp și păzind strajă noaptea la turma lor. 9Și un înger al Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei

2.9
Cap. 1.12.
s‐au temut cu teamă mare. 10Și îngerul le‐a zis: Nu vă temeți căci iată, vă aduc o veste bună de bucurie mare care va fi la
2.10
Gen. 12.3Mat. 28.19Mc. 1.15Col. 1.23
tot poporul. 11Căci vi s‐a născut astăzi
2.11
Is. 9.6
în cetatea lui David un Mântuitor
2.11
Mat. 1.21
care
2.11
Mat. 1.16
16.16Fapte. 2.36
10.36Fil. 2.11
este Hristos Domnul. 12Și acesta vă este semnul: Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într‐o iesle. 13Și
2.13
Gen. 28.12
32.1,2Ps. 103.20,21
148.2Dan. 7.10Evr. 1.14Ap. 5.11
deodată a fost cu îngerul o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: 14Slavă
2.14
Cap. 19.38.
lui Dumnezeu în cele preaînalte și pe pământ pace,
2.14
Is. 57.19Rom. 5.1Ef. 2.17Col. 1.20
în oameni bună plăcere
2.14
In. 3.16Ef. 2.4,72 Tes. 2.131 In. 4.9,10
. 15Și a fost așa: când s‐au dus îngerii de la ei în cer, păstorii au zis unii către alții: Să mergem dar până la Betleem și să vedem vorba aceasta care s‐a întâmplat pe care ne‐a făcut‐o cunoscut Domnul. 16Și au venit grăbindu‐se și au găsit pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat in iesle. 17Și când l‐au văzut, au făcut cunoscut vorba care li se spusese despre copilul acesta. 18Și toți cei ce au auzit se mirau de cele vorbite lor de către păstori. 19Dar Maria
2.19
Gen. 37.11
păstra toate vorbele acestea, cumpănindu‐le în inima ei. 20Și păstorii s‐au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, întocmai cum li se vorbise.

Isus adus în Templu

21Și când

2.21
Gen. 17.12Lev. 12.3
s‐au împlinit opt zile ca să‐l taie împrejur, i‐au și pus numele ISUS,
2.21
Mat. 1.21,25
nume care a fost pus de înger mai înainte de a fi el zămislit în pântece. 22Și când s‐au împlinit zilele
2.22
Lev. 12.2‐4,6
curățirii lor, după legea lui Moise, l‐au adus la Ierusalim ca să‐l înfățișeze Domnului, 23(după cum este scris în legea Domnului: Orice
2.23
Ex. 13.2
22.29
34.19Num. 3.13
8.17
18.15
parte bărbătească ce deschide pântecele se va chema sfânt pentru Domnul), 24și să dea jertfă după
2.24
Lev. 12.2,6,8
ceea ce este spus în legea Domnului: O pereche de turturele sau doi pui de porumbel.

Cântarea lui Simeon

25Și iată, era un om în Ierusalim, numele lui era Simeon. Și omul acesta era drept și evlavios, așteptând

2.25
Is. 40.1Mc. 15.43
mângăierea lui Israel: și Duhul Sfânt era peste el. 26Și i se dăduse știre de Duhul Sfânt să nu vadă
2.26
Ps. 89.48Evr. 11.5
moarte înainte de a vedea pe Hristosul Domnului. 27Și el a venit în
2.27
Mat. 4.1
Duhul la Templu și când au adus părinții pe copilul Isus ca să facă pentru el după datina legii, 28atunci el l‐a primit în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: 29Acum
2.29
Gen. 46.30Fil. 1.23
slobozește în pace pe robul tău, Stăpâne, după vorba ta; 30căci ochii mei au văzut
2.30
Is. 52.10
mântuirea ta, 31pe care ai pregătit‐o în fața tuturor popoarelor: 32o lumină
2.32
Is. 9.2
42.6
49.6
60.1,2,3Mat. 4.16Fapte. 13.47
28.28
pentru descoperirea Neamurilor și slava poporului tău Israel. 33Și tatăl lui și mama lui erau uimiți de cele ce erau vorbite despre el. 34Și Simeon i‐a binecuvântat și a zis către Maria, mama lui: Iată, acest copil este pus pentru căderea
2.34
Is. 8.14Osea 14.9Mat. 21.44Rom. 9.32,331 Cor. 1.23,242 Cor. 2.161 Pet. 2.7,8
și ridicarea multora în Israel și ca un semn
2.34
Fapte. 28.22
împotriva căruia se va vorbi. 35Dar
2.35
Ps. 42.10In. 19.25
și sufletul tău îl va străpunge o sabie ca să fie descoperite gândurile din multe inimi. 36Și era Ana, o prorociță, fiica lui Fanuel, din seminția lui Așer (ea era înaintată în zile multe, și trăise cu bărbat șapte ani de la fecioria ei 37și fusese văduvă până la optzeci și patru de ani), care nu se depărta de la Templu slujind lui Dumnezeu cu posturi și cereri noaptea și ziua.
2.37
Fapte. 26.71 Tim. 5.5
38Și suindu‐se în același ceas mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre el la toți care așteptau
2.38
Mc. 15.43
răscumpărarea în Ierusalim.

Întoarcerea la Nazaret

39Și când au săvârșit toate cele după legea Domnului, s‐au întors în Galileea în cetatea lor Nazaret. 40Și

2.40
Cap. 1.80. Vers. 52.
copilul creștea și se întărea umplându‐se de înțelepciune: și harul lui Dumnezeu era peste el.

Isus în Templu la vârsta de doisprezece ani

41Și părinții lui se duceau în

2.41
Ex. 23.15,17
34.23Deut. 16.1,16
fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paștelui. 42Și când a fost de doisprezece ani, s‐au suit după datina sărbătorii. 43Și după ce au împlinit zilele, pe când se întorceau ei, băiatul Isus a rămas în Ierusalim și părinții lui n‐au știut. 44Dar socotind că este în ceata de călători, au venit cale de o zi și‐l căutau printre rude și cunoscuți. 45Și fiindcă nu l‐au aflat, s‐au întors la Ierusalim căutându‐l. 46Și a fost așa: după trei zile, l‐au găsit în Templu șezând în mijlocul învățătorilor și ascultându‐i și întrebându‐i: 47Și toți care‐l auzeau erau uimiți
2.47
Mat. 7.28Mc. 1.22In. 7.15,46
de priceperea și de răspunsurile lui. 48Și când l‐au văzut, au rămas mirați și mama lui i‐a zis: Copile, pentru ce ne‐ai făcut așa? Iată tatăl tău și eu, necăjiți, te căutam. 49Și el le‐a zis: Cum se face că m‐ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în
2.49
In. 2.16
cele ale Tatălui meu? 50Și ei
2.50
Cap. 9.45;
n‐au priceput vorba pe care le‐a spus‐o. 51Și el s‐a pogorât cu ei și a venit la Nazaret; și le era supus. Și mama lui păstra
2.51
Dan. 7.28
toate vorbele acestea în inima ei. 52Și Isus înainta
2.52
1 Sam. 2.26
în înțelepciune și statură și în har la Dumnezeu și la oameni.

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31Iar în anul al cincisprezecelea al dregătoriei lui Tiberiu Cezar, fiind dregător al Iudeei Ponțiu Pilat, și tetrarh al Galileei Irod, iar Filip, fratele lui, tetrarh al Ituriei și al ținutului Trahonitei și Lisania tetrarh al Abilenei, 2când

3.2
In. 11.49,51
18.13Fapte. 4.6
erau mari preoți Ana și Caiafa, Cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 3Și
3.3
Mat. 3.1Mc. 1.4
el a venit în tot ținutul din împrejurimile Iordanului propovăduind botezul pocăinței pentru
3.3
Cap. 1.77.
iertarea păcatelor, 4cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia prorocul: Glasul
3.4
Is. 40.3Mat. 3.3Mc. 1.3In. 1.23
unuia care strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui. 5Orice vale va fi umplută și orice munte și orice deal va fi scoborât și cele strâmbe se vor face drepte și cele zgronțuroase căi netede 6și orice
3.6
Ps. 98.2Is. 52.10
carne va vedea mântuirea lui Dumnezeu. 7Deci zicea gloatelor care ieșeau ca să fie botezate de el: Pui
3.7
Mat. 3.7
de năpârci, cine v‐a înștiințat să fugiți de urgia viitoare? 8Faceți deci roade vrednice de pocăință, și nu începeți a zice în voi înșivă: Avem tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să scoale copii lui Avraam. 9Și chiar acum securea stă la rădăcina pomilor; deci
3.9
Mat. 7.19
orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. 10Și gloatele îl întrebau zicând: Ce
3.10
Fapte. 2.37
să facem deci? 11Și el a răspuns și le zicea: Cine
3.11
Cap. 11.41.
are două cămăși să împartă celui ce n‐are și cine are de mâncare să facă la fel. 12Și au
3.12
Mat. 21.32
venit și vameși ca să fie botezați și i‐au zis: Învățătorule, ce să facem? 13Și el le‐a zis: Nu
3.13
Cap. 19.8.
stoarceți nimic mai mult peste ce vă este hotărât. 14Și cei ce slujesc în oaste de asemenea îl întrebau zicând: Și noi ce să facem? Și el le‐a zis: Nu asupriți pe nimeni, nu
3.14
Ex. 23.1Lev. 19.11
năpăstuiți pe nimeni și fiți mulțumiți cu lefurile voastre. 15Iar pe când poporul era în așteptare și toți cugetau în inimile lor despre Ioan, nu cumva ar fi el Hristosul, 16Ioan a răspuns zicând tuturor: Eu
3.16
Mat. 3.11
în adevăr vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să‐i dezleg cureaua încălțămintelor: el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc; 17a cărui lopată este în mâna lui, ca să‐și curețe cu totul aria și
3.17
Mica 4.12
să strângă grâul în grânarul lui; iar pleava o va arde în foc nestins.

Închiderea lui Ioan

18Deci multe altele îndemnând, vestea poporului Evanghelia. 19Iar

3.19
Mat. 14.3Mc. 6.17
tetrarhul Irod, fiind mustrat de el pentru Irodiada, nevasta fratelui său, și pentru toate relele pe care le făcuse Irod, 20a adăugat la toate și aceasta, că a închis pe Ioan în închisoare.

Botezul lui Isus

21Și a fost așa: când a fost botezat tot poporul și fiind botezat și Isus

3.21
Mat. 3.13In. 1.32
și rugându‐se, cerul s‐a deschis 22și Duhul Sfânt s‐a pogorât în chip trupesc, ca un porumbel, peste el, și s‐a făcut un glas din cer: Tu ești Fiul meu preaiubit, în tine îmi găsesc plăcerea.

Cartea neamului lui Isus Hristos

23Și Isus însuși, când a început a propovădui era ca

3.23
Num. 4.3,35,39,43,47
de treizeci de ani, fiind, după cum se socotea, fiu
3.23
Mat. 13.55In. 6.42
al lui Iosif, al lui Eli, 24al lui Matat, al lui Levi, al lui Melhi, al lui Ianai, al lui Iosif, 25al lui Matatia, al lui Amos, al lui Naum, al lui Esli, al lui Nagai, 26al lui Maat, al lui Matatia, al lui Semei, al lui Ioseh, al lui Ioda, 27al lui Ioanan, al lui Resa, al lui Zorobabel, al lui Salatiel, al lui Neri, 28al lui Melhi, al lui Adi, al lui Cosam, al lui Elmadam, al lui Er, 29al lui Isus, al lui Eliezer, al lui Iorim, al lui Matat, al lui Levi, 30al lui Simeon, al lui Iuda, al lui Iosif, al lui Ionam, al lui Eliachim, 31al lui Melea, al lui Mena, al lui Matata, al lui Natan,
3.31
Zah. 12.12
al lui
3.31
2 Sam. 5.141 Cron. 3.5
David, 32al
3.32
Rut 4.181 Cron. 2.10
lui Iese, al lui Iobed, al lui Boaz, al lui Salmon, al lui Naason, 33al lui Aminadab, al lui Admin, al lui Arni, al lui Ezrom, al lui Fares, al lui Iuda, 34al lui Iacov, al lui Isaac, al lui Avraam, al
3.34
Gen. 11.24,26
lui Tara, al lui Nahor, 35al lui Seruh, al lui Ragau, al lui Falec, al lui Eber, al lui Sala, 36al
3.36
Gen. 11.12
lui Cainam, al lui Arfaxad, al
3.36
Gen. 5.611.10
lui Sem, al lui Noe, al lui Lameh, 37al lui Matusala, al lui Enoh, al lui Iared, al lui Maleleel, al lui Cainan, 38al lui Enos, al lui Set, al lui Adam, al
3.38
Gen. 5.1,2
lui Dumnezeu.