Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Ispitirea lui Isus Hristos

41Iar Isus,

4.1
Mat. 4.1Mc. 1.12
plin de Duhul Sfânt, s‐a întors de la Iordan și a fost dus
4.1
Cap. 2.27. Vers. 14.

de Duhul în pustie, 2fiind ispitit de diavolul patruzeci de zile. Și n‐a mâncat nimic
4.2
Ex. 34.281 Reg. 19.8
în acele zile; și când s‐au împlinit ele, a flămânzit. 3Și diavolul i‐a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi pietrei acesteia să se facă pâine. 4Și Isus i‐a răspuns: Este scris:
4.4
Deut. 8.3
Nu numai cu pâine va trăi omul,, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. 5Și l‐a dus în sus și i‐a arătat într‐o clipeală de vreme toate împărățiile pământului locuit. 6Și diavolul i‐a zis: Ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și slava lor: pentru că mie mi‐a fost dată
4.6
In. 12.31
14.30Ap. 13.2,7
și o dau cui voiesc. 7Deci dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. 8Și Isus a răspuns și i‐a zis: Este scris:
4.8
Deut. 6.13
10.20
Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să‐i slujești. 9Și
4.9
Mat. 4.5
l‐a dus la Ierusalim și l‐a pus pe aripa Templului și i‐a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‐te jos de aici. 10Căci este scris:
4.10
Ps. 91.11
Va porunci îngerilor săi pentru tine ca să te păzească. 11Și: Te vor ridica pe mâinile lor ca nu cumva să‐ți izbești piciorul de o piatră. 12Și Isus a răspuns și i‐a zis: Este
4.12
Deut. 6.16
zis: Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. 13Și după ce a sfârșit orice ispită, diavolul s‐a depărtat de la el
4.13
In. 14.30Evr. 4.15
până la o vreme nimerită.

Isus în Galileea

14Și Isus

4.14
Mat. 4.12In. 4.43
s‐a întors în
4.14
Vers. 1.

puterea Duhului în Galileea
4.14
Fapte. 10.37
și a ieșit vestea despre el în tot ținutul de primprejur. 15Și el îi învăța în sinagogile lor, fiind slăvit de toți.

Isus propovăduiește la Nazaret

16Și a venit la Nazaret

4.16
Mat. 2.23
13.54Mc. 6.1
unde fusese crescut; și,
4.16
Fapte. 13.14
17.2
după obiceiul său, a intrat în sinagogă în ziua Sabatului și s‐a sculat să citească. 17Și i s‐a dat cartea prorocului Isaia și a deschis cartea și a găsit locul unde era scris: 18Duhul
4.18
Is. 61.1
Domnului este peste mine, pentru că m‐a uns ca să propovăduiesc Evanghelia săracilor, m‐a trimis să vestesc iertare celor în robie, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor zdrobiți, 19să vestesc anul plăcut al Domnului. 20Și a închis cartea, și a dat‐o îndărăt slujitorului și a șezut jos: și ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți la el. 21Și a început să le zică: Astăzi scriptura aceasta s‐a împlinit în urechile voastre. 22Și toți mărturiseau pentru el și se
4.22
Ps. 45.2Mat. 13.54Mc. 6.2
mirau de cuvintele de har care ieșeau din gura lui. Și ziceau: Oare
4.22
In. 6.42
nu este acesta fiul lui Iosif? 23Și el a zis: Negreșit, îmi veți spune pilda aceasta: Doctore, vindecă‐te pe tine însuți: fă și aici în patria
4.23
Mat. 4.13
11.23
ta ce am auzit că s‐a făcut în Capernaum
4.23
Mat. 13.54Mc. 6.1
. 24Și a zis: Adevărat vă spun că niciun proroc
4.24
Mat. 13.57Mc. 6.4In. 4.44
nu este primit în patria sa. 25Dar cu adevărat vă spun că multe
4.25
1 Reg. 17.9
18.1Iac. 5.17
văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când a fost închis cerul trei ani și șase luni, încât s‐a făcut o foamete mare peste toată țara, 26și la niciuna din ele n‐a fost trimis Ilie decât la o femeie văduvă din Sarepta în țara Sidonului. 27Și
4.27
2 Reg. 5.14
mulți leproși erau în Israel pe vremea lui Elisei prorocul, și niciunul din ei n‐a fost curățit decât Naaman Sirianul. 28Și toți s‐au umplut de furie în sinagogă când au auzit aceste lucruri. 29Și s‐au sculat și l‐au scos afară din cetate, și l‐au dus până la sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să‐l răpeadă în jos. 30Iar el a trecut
4.30
In. 8.59
10.39
prin mijlocul lor și s‐a dus.

Vindecarea unui îndrăcit în Capernaum

31Și s‐a

4.31
Mat. 4.13Mc. 1.21
pogorât la Capernaum, cetate a Galileei. Și‐i învăța în ziua Sabatului. 32Și erau uimiți de învățătura lui căci
4.32
Mat. 7.28,29Tit 2.15
cuvântul lui era cu putere. 33Și în
4.33
Mc. 1.23
sinagogă era un om care avea un duh de drac necurat. Și a strigat cu glas mare: 34Ah, ce avem noi cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te
4.34
Vers. 41.

știu cine ești: Sfântul
4.34
Ps. 16.10Dan. 9.24
lui Dumnezeu. 35Și Isus l‐a certat zicând: Tacă‐ți gura și ieși afară din el. Și după ce dracul l‐a aruncat în mijlocul tuturor, a ieșit afară din el, nevătămându‐l cu nimic. 36Și a fost frică peste toți și vorbeau unii cu alții între ei zicând: Ce este cuvântul acesta? Pentru că poruncește duhurilor necurate cu stăpânire și putere și ies afară. 37Și ieșea vestea despre el în orice loc din împrejurime.

Vindecarea soacrei lui Simon

38Și

4.38
Mat. 8.14Mc. 1.29
s‐a sculat din sinagogă și a venit în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l‐au rugat pentru ea. 39Și stând plecat asupra ei, a certat frigurile și ele au lăsat‐o, iar ea s‐a sculat degrabă și le slujea.

Vindecarea mai multor bolnavi

40Și când

4.40
Mat. 8.16Mc. 1.32
apunea soarele, toți câți aveau bolnavi de felurite boli i‐au adus la el, iar el a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i‐a tămăduit. 41Și din
4.41
Mc. 1.34
3.11
mulți ieșeau și draci strigând și zicând: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și‐i
4.41
Mc. 1.25,34
certa și nu‐i lăsa să vorbească pentru că știau că el era Hristosul. 42Și când
4.42
Mc. 1.35
s‐a făcut ziuă a ieșit și s‐a dus într‐un loc pustiu. Și gloatele îl căutau și au venit până la el. Și‐l țineau ca să nu plece de la ele. 43Iar el le‐a zis: Trebuie să vestesc și în alte cetăți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. 44Și
4.44
Mc. 1.39
propovăduia în sinagogile Galileei.