Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Nerecunoștința Iui Israel

11Sarcina Cuvântului Domnului către Israel prin Maleahi. 2Eu v‐am

1.2
Deut. 7.8
10.15
iubit, zice Domnul; totuși voi ziceți: În ce ne‐ai iubit? Oare nu era Esau fratele lui Iacov? zice Domnul: totuși eu am iubit pe Iacov
1.2
Rom. 9.13
, 3dar am urât pe Esau, și am făcut munții
1.3
Ier. 49.18Ezec. 35.3,4,7,9,14,15Obad. 10
săi o pustie și moștenirea sa am dat‐o șacalilor pustiei. 4Când va zice Edomul: Suntem sfărâmați, dar vom zidi iarăși locurile dărâmate! așa zice Domnul oștirilor: ei vor zidi dar eu voi surpa. Și oamenii‐i vor numi: Ținutul nelegiuirii! și: Poporul împotriva căruia Domnul s‐a mâniat în veac. 5Și ochii voștri vor vedea și veți zice: Mare
1.5
Ps. 35.27
este Domnul dincolo de hotarul lui Israel! 6Fiul cinstește
1.6
Ex. 20.12
pe tatăl său și slujitorul pe domnul său. Dar dacă eu sunt tată
1.6
Lc. 6.46
, unde este cinstea mea? Și dacă sunt domn, unde este frica de mine? zice Domnul oștirilor, către voi, preoților, care disprețuiți numele meu. Și ziceți
1.6
Cap. 2.14, 17;
3.7
: În ce am disprețuit numele tău? 7Voi apropiați pâine
1.7
Deut. 15.21
spurcată pe altarul meu și ziceți: Prin ce te‐am spurcat? Prin aceea că ziceți: Masa Domnului este de
1.7
Ezec. 41.22
disprețuit! 8Și când aduceți
1.8
Lev. 22.22Deut. 15.21
pe cea oarbă ca jertfă, oare nu este rău? Și când aduceți pe cea oloagă și bolnavă, oare nu este rău? Ia du‐o dregătorului tău: va avea el plăcere oare de tine? sau te va primi
1.8
Iov 42.8
el? zice Domnul oștirilor. 9Și acum, vă rog, rugați pe Dumnezeu, ca să se îndure de noi: aceasta s‐a făcut
1.9
Osea 13.9
din mâna voastră. Va primi el pe vreunul din voi? zice Domnul oștirilor. 10Cine este între voi care să închidă ușile? Atunci n‐ați aprinde
1.10
1 Cor. 9.13
focul în zadar pe altarul meu! N‐am plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și nici nu voi primi un dar de mâncare
1.10
Is. 1.11Ier. 6.20Amos 5.21
din mâna voastră. 11Căci de la răsăritul
1.11
Ps. 113.3Is. 59.19
soarelui și până la apusul său numele meu va fi mare
1.11
Is. 60.3,5
între neamuri, și în orice loc
1.11
In. 4.21,231 Tim. 2.8
se va aduce tămâie
1.11
Ap. 8.3
numelui meu și un dar de mâncare curat. Căci numele meu va fi mare
1.11
Is. 66.19,20
între neamuri, zice Domnul oștirilor. 12Dar voi îl pângăriți, zicând: Masa Domnului
1.12
Vers. 7.

este spurcată, și rodul său, mâncarea sa, de disprețuit! 13Și mai ziceți: Iată, ce trudă! și ați suflat deasupra, zice Domnul oștirilor, și ați adus ce era luat cu sila, și cea oloagă și cea bolnavă; așa aduceți darul! Și eu
1.13
Lev. 22.20
să le primesc din mâna voastră? zice Domnul. 14Dar blestemat
1.14
Vers. 8.

fie înșelătorul care are o parte bărbătească în turma sa și juruiește și jertfește Domnului ce este stricat! Căci eu sunt
1.14
Ps. 47.21 Tim. 6.15
un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat între neamuri.