Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Înainte mergătorul lui Mesia

31Iată

3.1
Mat. 11.10Mc. 1.2Lc. 1.76
7.27
trimit pe solul meu și el va pregăti
3.1
Is. 40.3
calea înaintea mea: și Domnul pe care‐l căutați va veni deodată la templul său și Îngerul
3.1
Is. 63.9
legământului de care aveți plăcere, iată, vine,
3.1
Hag. 2.7
zice Domnul oștirilor. 2Dar cine va suferi ziua venirii
3.2
Cap. 4.1.

lui și cine
3.2
Ap. 6.17
va sta când se va arăta? Căci el
3.2
Is. 4.4Mat. 3.10,11,12
este ca focul topitorului și ca leșia albitorilor: 3și el va ședea
3.3
Is. 1.25Zah. 13.9
ca acela care topește și curățește argintul și va curăți pe fiii lui Levi și‐i va lămuri ca aurul și argintul și vor
3.3
1 Pet. 2.5
aduce Domnului daruri în dreptate. 4Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi
3.4
Cap. 1.11.

plăcut Domnului, ca în zilele din vechime și ca în anii de mai înainte. 5Și mă voi apropia de voi în judecată; și voi fi un martor iute împotriva fermecătorilor și împotriva preacurvarilor și împotriva celor ce jură mincinos
3.5
Zah. 5.4Iac. 5.4,12
, și împotriva celor ce apasă pe simbriaș în plata lui, pe văduvă și orfan, și care sucesc dreptul străinului de loc și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. 6Căci eu, Domnul, nu mă
3.6
Num. 23.19Rom. 11.29Iac. 1.17
schimb; de aceea
3.6
Plâng. 3.22
voi, copii ai lui Iacov, nu sunteți nimiciți. 7Din zilele părinților voștri voi
3.7
Fapte. 7.51
v‐ați abătut de la așezămintele mele și nu le‐ați păzit. Întoarceți‐vă
3.7
Zah. 1.3
la mine și eu mă voi întoarce la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi ziceți
3.7
Cap. 1.6.

: În ce să ne întoarcem? 8Oare va înșela omul pe Dumnezeu? Totuși voi mă înșelați și ziceți: În ce te înșelăm? În zeciuieli și în darurile
3.8
Neem. 13.10,12
ridicate. 9Sunteți blestemați cu blestem; căci mă înșelați, voi, neamul acesta întreg! 10Aduceți
3.10
Prov. 3.9,10
toată zeciuiala în casa vistieriei
3.10
1 Cron. 26.202 Cron. 31.11Neem. 10.38
13.13
, ca să fie hrană în casa mea și cercați‐mă prin aceasta, zice Domnul oștirilor, dacă nu vă voi deschide ferestrele
3.10
Gen. 7.112 Reg. 7.2
cerurilor și nu voi vărsa
3.10
2 Cron. 31.10
peste voi binecuvântarea până nu va fi destul loc. 11Și voi mustra pentru voi pe cel ce mânâncă
3.11
Amos 4.9
, pentru ca să nu vă strice rodul pământului, ca să nu vă mai fie neroditoare vița în câmp, zice Domnul oștirilor. 12Și toate neamurile vă vor ferici, căci veți fi o țară
3.12
Dan. 8.9
de desfătări, zice Domnul oștirilor. 13Cuvintele
3.13
Cap. 2.17.

voastre s‐au înăsprit împotriva mea, zice Domnul. Totuși ziceți
3.13
Iov 21.14,15
22.17Ps. 73.13Țef. 1.12
: Ce am vorbit împotriva ta? 14Voi ziceți: În zadar slujește cineva lui Dumnezeu: și ce câștig este că am păzit cele de păzit ale lui și că am umblat în jale înaintea Domnului oștirilor? 15Și acum
3.15
Ps. 73.12
fericim pe cei mândri; și cei ce lucrează răutatea sunt zidiți; da, ei chiar ispitesc pe Dumnezeu
3.15
Ps. 95.9
și scapă. 16Atunci cei ce se temeau
3.16
Ps. 66.16
de Domnul vorbeau unul cu altul: și Domnul asculta
3.16
Evr. 3.13
și auzea; și o carte
3.16
Ps. 56.8Is. 65.6Ap. 20.12
de amintire a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se temeau de Domnul și se gândeau la numele lui. 17Și ei vor
3.17
Ex. 19.5Deut. 7.6Ps. 135.4Tit 2.141 Pet. 2.9
fi ai mei, comoara
3.17
Is. 62.3
mea deosebită, zice Domnul oștirilor, în ziua pe care o fac. Și‐i voi cruța
3.17
Ps. 103.13
, cum cruță bărbatul pe fiul său care‐i slujește. 18Atunci vă veți
3.18
Ps. 58.11
întoarce și veți deosebi între cel drept și cel rău, între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește.