Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Trimiterea celor doisprezece apostoli

101Și a chemat

10.1
Mc. 3.13,14
6.7Lc. 6.13
9.1
la sine pe cei doisprezece ucenici ai săi și le‐a dat putere peste duhurile necurate ca să le scoată afară și să tămăduiască orice boală și orice slăbiciune. 2Iar numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, zis
10.2
In. 1.42
Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov al lui Zebedei și Ioan, fratele lui, 3Filip și Bartolomeu, Toma și Matei vameșul, Iacov al lui Alfeu și Levi, numit Tadeu. 4Simon
10.4
Lc. 6.15Fapte. 1.13
Cananitul și Iuda Iscarioteanul
10.4
In. 13.26
, care l‐a și dat prins. 5Isus a trimis pe acești doisprezece și le‐a poruncit, zicând
10.5
Cap. 4.15.

: Nu mergeți pe calea Neamurilor și nu intrați în nicio cetate de samariteni
10.5
2 Reg. 17.24In. 4.9,20
; 6ci
10.6
Cap. 15.24.
Fapte. 13.46
mergeți mai degrabă la oile
10.6
Is. 53.6Ier. 50.6,17Ezec. 34.5,6,161 Pet. 2.25
cele pierdute ale casei lui Israel. 7Iar
10.7
Lc. 9.2
când mergeți, propovăduiți, zicând: S‐a apropiat împărăția
10.7
Cap. 3.2;
4.17Lc. 10.9
cerurilor. 8Tămăduiți pe cei neputincioși, sculați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți‐i afară pe draci; în
10.8
Fapte. 8.18,20
dar ați luat, în dar dați. 9Nu
10.9
1 Sam. 9.7Mc. 6.8Lc. 9.3
10.4
22.35
câștigați aur, nici argint, nici aramă
10.9
Mc. 6.8
la cingătorile voastre, 10nici traistă pentru cale, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag; căci
10.10
Lc. 10.71 Cor. 9.71 Tim. 5.18
vrednic este lucrătorul de hrana sa. 11Și în
10.11
Lc. 10.8
orice cetate sau sat veți intra, cercetați cine este vrednic în el și rămâneți acolo până când veți ieși. 12Iar când intrați în casă, urați‐i de bine. 13Și
10.13
Lc. 10.5
dacă este casa vrednică, pacea voastră să vie peste ea
10.13
Ps. 35.13
; iar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14Și
10.14
Mc. 6.11Lc. 9.5
10.10,11
cine nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, când ieșiți din casa sau din cetatea aceea, scuturați
10.14
Neem. 5.13Fapte. 13.51
18.6
praful de pe picioarele voastre. 15Adevărat vă spun, mai
10.15
Cap. 11.22, 24.

ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât cetății aceleia.

Primirea apostolilor de lume

16Iată

10.16
Lc. 10.3
, eu vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor; fiți dar
10.16
Rom. 16.19Ef. 5.15
înțelepți ca șerpii și fără răutate
10.16
1 Cor. 14.20Fil. 2.15
ca porumbeii. 17Dar feriți‐vă de oameni; căci vă
10.17
Cap. 24.9.
Mc. 13.9Lc. 12.11
21.12
vor da în sinedrii și vă
10.17
Fapte. 5.40
vor biciui în sinagogile lor. 18Și veți
10.18
Fapte. 12.1
24.10
25.7,232 Tim. 4.16
fi duși înaintea stăpânitorilor și împăraților pentru mine, spre mărturie lor și Neamurilor. 19Iar
10.19
Mc. 13.11‐13Lc. 12.11
21.14,15
când vă vor da, nu vă îngrijorați cum sau ce să vorbiți, căci vi
10.19
Ex. 4.12Ier. 1.7
se va da în acel ceas ce să vorbiți. 20Căci
10.20
2 Sam. 23.2Fapte. 4.8
6.102 Tim. 4.17
nu voi sunteți cei ce vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este cel ce vorbește în voi. 21Și frate
10.21
Mica 7.6Lc. 21.16
va da pe frate la moarte și tatăl pe copilul său: și copiii se vor scula împotriva părinților și‐i vor omorî. 22Și veți
10.22
Lc. 21.17
fi urâți de toți pentru numele meu; dar
10.22
Dan. 12.12,13Mc. 13.13
cine rabdă până în sfârșit, acela va fi mântuit. 23Și când
10.23
Cap. 2.13;
4.12
12.15Fapte. 8.1
9.25
14.6
vă prigonesc în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă; căci adevărat vă spun, nu veți sfârși cetățile lui Israel până
10.23
Cap. 16.28.

va veni Fiul omului. 24Ucenicul nu
10.24
Lc. 6.40In. 13.16
15.20
este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. 25Destul este ucenicului să fie ca învățătorul său, și robului să fie ca domnul său. Dacă pe
10.25
Cap. 12.24.
Mc. 3.22Lc. 11.15In. 8.48,52
domnul casei l‐au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe casnicii lui. 26Deci nu vă temeți de ei, căci
10.26
Mc. 4.22Lc. 8.17
12.2,8
nimic nu este acoperit care nu va fi descoperit și ascuns care nu va fi cunoscut. 27Ce vă zic eu la întuneric, spuneți la lumină și ce auziți la ureche, propovăduiți de pe case. 28Și nu
10.28
Is. 8.12,13Lc. 12.41 Pet. 3.14
vă temeți de cei ce ucid trupul dar sufletul nu‐l pot ucide: ci temeți‐vă mai degrabă de acela care poate să piardă și sufletul și trupul în gheenă. 29Oare nu se vând două vrăbii pentru un ban? Și niciuna din ele nu va cădea pe pământ fără Tatăl vostru. 30Chiar
10.30
1 Sam. 14.452 Sam. 14.11Lc. 21.18Fapte. 27.34
și perii capului vostru, toți sunt numărați. 31Deci nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. 32Deci
10.32
Lc. 12.8Rom. 10.9,10
oricine care va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și
10.32
Ap. 3.5
eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. 33Dar
10.33
Mc. 8.38Lc. 9.262 Tim. 2.12
oricine mă va tăgădui pe mine înaintea oamenilor, îl voi tăgădui și eu pe el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. 34Nu
10.34
Lc. 12.49,51‐53
socotiți că am venit să arunc pace pe pământ; n‐am venit să arunc pace, ci sabie. 35Căci am venit să învrăjbesc pe om cu
10.35
Mica 7.6
tatăl său și pe fiică cu mamă‐sa și pe noră cu soacra ei. 36Și vrăjmași
10.36
Ps. 41.9
55.13Mica 7.6In. 13.18
ai omului sunt casnicii lui. 37Cine
10.37
Lc. 14.26
iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine; și cine iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. 38Și oricine
10.38
Cap. 16.24.
Mc. 8.34Lc. 9.23
14.27
nu‐și ia crucea sa și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. 39Cine
10.39
Cap. 16.25.
Lc. 17.33In. 12.25
își află viața, o va pierde și cine își pierde viața pentru mine, o va afla.

Primirea ucenicilor

40Cine

10.40
Cap. 18.5.
Lc. 9.48
10.16In. 12.44
13.20Gal. 4.14
vă primește pe voi, pe mine mă primește și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m‐a trimis pe mine. 41Cine
10.41
1 Reg. 17.10
18.42 Reg. 4.8
primește un proroc în nume de proroc, va lua răsplată de proroc și cine primește pe un drept în nume de drept, va lua răsplata unui drept. 42Și
10.42
Cap. 18.5, 6;
25.40Mc. 9.41Evr. 6.10
cine va adăpa pe unul din acești mici numai cu un pahar de apă rece în nume de ucenic, adevărat vă spun, nu‐și va pierde răsplata nicidecum.