Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Trimișii lui Ioan Botezătorul

111Și a fost așa: când a sfârșit Isus de dat învățături celor doisprezece ucenici ai săi, a trecut de acolo ca să‐i învețe și să propovăduiască în cetățile lor. 2Iar Ioan

11.2
Lc. 7.18,19
, când a auzit în
11.2
Cap. 14.3.

temniță faptele lui Hristos, a trimis prin ucenicii săi 3și i‐a zis: Tu ești cel ce
11.3
Gen. 40.10Num. 24.17Dan. 9.24In. 6.11
vine sau să așteptăm pe altul? 4Și Isus a răspuns și le‐a zis: Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți: 5orbii
11.5
Is. 29.18
35.4‐6
42.7In. 2.23
3.2
5.36
10.25,38
14.11
își capătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud, morții se scoală și săracilor
11.5
Ps. 22.26Is. 61.1Lc. 4.18Iac. 2.5
li se vestește Evanghelia; 6și fericit este cine nu va găsi
11.6
Is. 8.14,1524.10Rom. 9.32,331 Cor. 1.23
2.14Gal. 5.111 Pet. 2.8
un prilej de poticnire în mine.

Mărturia lui Isus despre Ioan

7Iar pe când

11.7
Lc. 7.24
plecau ei, a început Isus să vorbească gloatelor despre Ioan: Ce ați ieșit în pustie să priviți? O trestie
11.7
Ef. 4.14
clătinându‐se de vânt? 8Dar ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în veșminte moi? Iată, cei ce poartă cele moi sunt în casele împăraților. 9Dar pentru ce ați ieșit? Să vedeți un proroc? Da, vă spun, și
11.9
Cap. 14.5;
21.26Lc. 1.76
7.26
mai mult decât un proroc. 10Acesta este cel despre care s‐a scris: Iată
11.10
Mal. 3.1Mc. 1.2Lc. 1.76
7.27
, eu trimit înaintea feței tale pe solul meu, care va pregăti calea ta înaintea ta. 11Adevărat vă spun, între cei născuți de femei nu s‐a sculat unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Dar cine este mai mic în Împărăția Cerurilor este mai mare decât el. 12Și din
11.12
Lc. 16.16
zilele lui Ioan Botezătorul până acum Împărăția Cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală, o apucă. 13Căci toți
11.13
Mal. 4.6
prorocii și legea au prorocit până la Ioan. 14Și dacă voiți să primiți, el este Ilie
11.14
Mal. 4.5Lc. 1.17
care are să vină. 15Cine
11.15
Cap. 13.9.
Lc. 8.8Ap. 2.7,11,17,29
3.6,13,22
are urechi, să audă. 16Dar cu
11.16
Lc. 7.31
cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea unor copii care stau în târguri și strigă către ceilalți 17și zic: V‐am cântat din fluier și n‐ați jucat: v‐am cântat de jale și nu v‐ați bătut în piept. 18Căci Ioan a venit nici mâncând nici bând și ei zic: Are drac. 19Fiul omului a venit mâncând și bând și ei zic: Iată un om mâncăcios și băutor de vin, prieten
11.19
Cap. 9.10.

al vameșilor și al păcătoșilor. Și
11.19
Lc. 7.35
înțelepciunea este îndreptățită din faptele ei.

Mustrarea cetăților nepocăite

20Atunci

11.20
Lc. 10.13
a început să mustre cetățile în care se făcuseră cele mai multe puteri ale lui, pentru că nu s‐au pocăit. 21Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Pentru că dacă s‐ar fi făcut în Tir și Sidon puterile care au fost făcute în voi, de mult s‐ar fi pocăit în
11.21
In. 3.7,8
sac și cenușă. 22Dar vă spun, va
11.22
Cap. 10.15. Vers. 24.

fi mai ușor Tirului și Sidonului în ziua judecății decât vouă. 23Și tu, Capernaume, vei fi înălțat
11.23
Is. 14.13Plâng. 2.1
până la cer? Până la Hades vei fi pogorât. Pentru că dacă s‐ar fi făcut în Sodoma puterile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas până astăzi. 24Dar vă spun că va fi mai ușor
11.24
Cap. 10.15.

pământului Sodomei în ziua judecății decât ție.

Lucrurile descoperite pruncilor. Jugul lui Hristos

25În

11.25
Lc. 10.21
vremea aceea Isus a răspuns și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, că ai
11.25
Ps. 8.21 Cor. 1.19,27
2.82 Cor. 3.14
ascuns acestea de înțelepți și pricepuți și
11.25
Cap. 16.17.

le‐ai descoperit pruncilor. 26Da, Tată, pentru că așa a fost bună‐plăcere înaintea ta. 27Toate
11.27
Cap. 28.18.
Lc. 10.22In. 3.35
13.3
17.21 Cor. 15.27
mi‐au fost date de Tatăl meu și
11.27
In. 1.18
6.46
10.15
nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu‐l cunoaște deplin cineva decât Fiul și acela căruia va voi Fiul să i‐l descopere. 28Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. 29Luați jugul meu asupra voastră și
11.29
In. 13.15Fil. 2.51 Pet. 2.211 In. 2.6
învățați de la mine, pentru că sunt blând și smerit
11.29
Zah. 9.9Fil. 2.7,8
cu inima și
11.29
Ier. 6.16
veți afla odihnă pentru sufletele voastre. 30Căci
11.30
1 In. 5.3
jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.