Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Aluatul fariseilor

161Și fariseii

16.1
Cap. 12.38.
Mc. 8.11Lc. 11.161 Cor. 1.22
și saducheii s‐au apropiat și ispitindu‐l au cerut de la el să le arate un semn din cer. 2Dar el a răspuns și le‐a zis: Când se face seară, ziceți: Va fi senin, pentru că cerul este roșu. 3Și dimineața: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu posomorât. Fața cerului știți s‐o deosebiți, dar semnele vremurilor nu puteți deosebi? 4Un neam
16.4
Cap. 12.39.

rău și preacurvar cere un semn și nu i se va da semn afară de semnul lui Iona. Și i‐a lăsat și a plecat. 5Și ucenicii au venit
16.5
Mc. 8.14
în cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. 6Iar Isus le‐a zis: Vedeți și fieriți‐vă
16.6
Lc. 12.1
de aluatul fariseilor și al saducheilor. 7Și ei se gândeau în ei înșiși zicând: N‐am luat pâini. 8Și Isus cunoscând a zis: Ce vă gândiți în voi înșivă, puțin credincioșilor, că n‐aveți pâini? 9Nu
16.9
Cap. 14.17.
In. 6.9
pricepeți încă, nici nu vă aduceți aminte de cele cinci pâini ale celor cinci mii și câte coșuri ați luat? 10Nici
16.10
Cap. 15.34.

de cele șapte pâini ale celor patru mii și câte coșnițe ați luat? 11Cum nu pricepeți că nu despre pâini v‐am zis? Ci fieriți‐vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. 12Atunci au înțeles că nu le‐a zis să se ferească de aluatul pâinilor, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.

Isus în ținutul Cezareei lui Filip

13Și când a venit Isus în părțile Cezareei lui Filip, a întrebat pe ucenicii săi, zicând: Cine

16.13
Mc. 8.27Lc. 9.18
zic oamenii că este Fiul omului? 14Iar ei
16.14
Cap. 14.2.
Lc. 9.7‐9
au zis: Unii zic: Ioan Botezătorul; alții: Ilie. Iar alții: Ieremia sau unul dintre proroci. 15El le zice: Dar voi, cine ziceți că sunt eu? 16Și Simon Petru a răspuns și a zis: Tu
16.16
Cap. 14.33.
Mc. 8.29Lc. 9.20In. 6.69
11.27Fapte. 8.37
9.20Evr. 1.2,51 In. 4.15
5.5
ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. 17Și Isus a răspuns și i‐a zis: Fericit ești Simone, fiul lui Iona, căci
16.17
Ef. 2.8
carnea și sângele nu ți‐au descoperit‐o, ci Tatăl
16.17
1 Cor. 2.10Gal. 1.16
meu cel din ceruri. 18Și eu de asemenea îți zic că tu
16.18
In. 1.42
ești Petru și pe
16.18
Ef. 2.20Ap. 21.14
această stâncă voi zidi biserica mea și
16.18
Iov 38.17Ps. 9.13
107.18Is. 38.10
porțile Hadesului nu o vor birui. 19Îți
16.19
Cap. 18.18.
In. 20.23
voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. 20Atunci
16.20
Cap. 17.9.
Mc. 8.30Lc. 9.21
a poruncit ucenicilor să nu spună nimărui că el este Hristosul.

Isus vestește patimile și moartea sa

21De atunci Isus a început să arate

16.21
Cap. 20.17.
Mc. 8.31
9.31
10.33Lc. 9.22
18.31
24.6,7
ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe de la bătrâni și de la mai marii preoților și de la cărturari și să fie omorât și a treia zi să învieze. 22Și Petru l‐a luat deoparte și a început să‐l certe, zicând: Dumnezeu să‐ți fie milostiv, Doamne; nicidecum nu va fi pentru tine aceasta. 23Dar el s‐a întors și a zis lui Petru: Mergi înapoia mea, Satano
16.23
2 Sam. 19.22
; tu
16.23
Rom. 8.7
îmi ești o piatră de poticnire, pentru că nu gândești cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. 24Atunci
16.24
Cap. 10.38.
Mc. 8.3414.27Fapte. 14.221 Tes. 3.32 Tim. 3.12
Isus a zis ucenicilor săi: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să‐și ia crucea și să mă urmeze. 25Căci cine
16.25
Lc. 17.33In. 12.25
va voi să‐și mântuiască viața, o va pierde; dar cine își va pierde viața pentru mine, o va afla. 26Căci ce va folosi omul dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său și‐l va pierde? Sau ce
16.26
Ps. 49.7,8
va da omul în schimb pentru sufletul său? 27Căci Fiul
16.27
Cap. 26.64.
Mc. 8.38Lc. 9.26
omului are să vină în slava Tatălui său cu
16.27
Dan. 7.10Zah. 14.5Jud. 14
îngerii săi și
16.27
Iov 34.11Ps. 62.12Prov. 24.12Ier. 17.10
32.19Rom. 2.61 Cor. 3.82 Cor. 5.101 Pet. 1.17Ap. 2.23
22.12
atunci va răsplăti fiecăruia după fapta sa. 28Adevărat vă spun că
16.28
Mc. 9.1Lc. 9.27
sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta nicidecum moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția lui.