Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Învierea lui Isus

281Iar târziu în ziua Sabatului

28.1
Mc. 16.1Lc. 24.1In. 20.1
, când se lumina de ziua întâi a săptămânii, Maria Magdalena și
28.1
Cap. 27.56.

cealaltă Marie au venit să privească mormântul. 2Și iată, s‐a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger
28.2
Mc. 16.5Lc. 24.4In. 20.12
al Domnului s‐a pogorât din cer și a venit și a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. 3Înfățișarea
28.3
Dan. 10.6
lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. 4Și de teama lui păzitorii s‐au cutremurat și au fost ca morți. 5Și îngerul a răspuns și a zis femeilor: Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. 6Nu este aici, căci s‐a sculat, după cum
28.6
Cap. 12.40;
16.21
17.23
20.19
a zis; veniți, vedeți locul unde era pus Domnul. 7Și duceți‐vă repede și spuneți ucenicilor lui: S‐a sculat dintre cei morți și iată merge
28.7
Cap. 26.32.
Mc. 16.7
înainte de voi în Galileea: acolo îl veți vedea. Iată v‐am spus.

Isus se arată femeilor

8Și au plecat repede de la mormânt cu teamă și cu bucurie mare și au alergat să vestească ucenicilor lui. 9Și iată Isus

28.9
Mc. 16.9In. 20.14
le‐a întâmpinat zicând: Bucurați‐vă. Iar ele s‐au apropiat și i‐au apucat picioarele și i s‐au închinat. 10Atunci Isus le zice: Nu vă temeți; duceți‐vă, vestiți fraților
28.10
In. 20.17Rom. 8.29Evr. 2.11
mei ca să plece în Galileea și acolo mă vor vedea.

Ademenirea străjerilor

11Și pe când se duceau ele, iată unii din pază au venit în cetate și au vestit mai marilor preoților toate cele întâmplate. 12Și după ce s‐au adunat împreună cu bătrânii și s‐au sfătuit, au dat arginți destui ostașilor, 13zicând: Spuneți: Ucenicii lui au venit noaptea și l‐au furat, pe când dormeam noi. 14Și dacă se va auzi aceasta la dregător, îl vom îndupleca și vă vom face fără grijă. 15Și ei au luat arginții și au făcut cum au fost învățați. Și s‐a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de azi.

Arătarea lui Isus în Galileea

16Iar cei unsprezece ucenici s‐au dus în Galileea, în muntele unde

28.16
Cap. 26.32. Vers. 7.

le rânduise Isus. 17Și când l‐au văzut, i s‐au închinat, iar unii s‐au îndoit. 18Și Isus s‐a apropiat și le‐a vorbit zicând: Orice putere mi s‐a dat
28.18
Dan. 7.13,14Lc. 1.32
10.22In. 3.35
5.22
13.3
17.2Fapte. 2.36Rom. 14.91 Cor. 15.27Ef. 1.10,21Fil. 2.9,10Evr. 1.2
2.81 Pet. 3.22Ap. 17.14
în cer și pe pământ. 19Mergeți
28.19
Mc. 16.15
deci și faceți ucenici
28.19
Is. 52.10Lc. 24.47Fapte. 2.38,39Rom. 10.18Col. 1.23
din toate neamurile, botezându‐i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 20Învățându‐i
28.20
Fapte. 2.42
să păzească toate câte v‐am poruncit. Și iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.