Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Despre milostenie și rugăciune

61Luați aminte să nu faceți dreptatea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altfel n‐aveți răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 2Deci când faci

6.2
Rom. 12.8
milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun: își iau răsplata. 3Dar tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, 4ca milostenia ta să fie în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti
6.4
Lc. 14.14
. 5Și când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii; căci ei iubesc să se roage stând în sinagogi și în colțurile ulițelor ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun, își iau răsplata. 6Dar tu, când te rogi, intră
6.6
2 Reg. 4.33
în cămara ta și, închizând ușa ta, roagă‐te Tatălui tău care este în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti.

Tatăl nostru. Iertarea greșelilor

7Și când vă rugați, nu spuneți

6.7
Ecl. 5.2
întruna aceleași vorbe, ca cei dintre Neamuri; căci
6.7
1 Reg. 18.26,29
li se pare că în vorbirea lor multă vor fi ascultați. 8Deci nu vă asemănați lor, căci știe Tatăl vostru de ce aveți trebuință, mai înainte de a‐i cere voi. 9Deci voi așa rugați‐vă: Tatăl
6.9
Lc. 11.2
nostru care ești în ceruri, sfințească‐se numele tău; 10vie împărăția ta, facă‐se
6.10
Cap. 26.39, 42.
Fapte. 21.14
voia ta precum
6.10
Ps. 103.20,21
în cer, așa și pe pământ; 11pâinea noastră
6.11
Iov 28.19Prov. 30.8
cea de toate zilele dă‐ne‐o nouă astăzi; 12și ne
6.12
Cap. 18.21, etc.

iartă nouă datoriile noastre cum și noi am iertat datornicilor noștri; 13și
6.13
Cap. 26.41.
Lc. 22.40,461 Cor. 10.132 Pet. 2.9Ap. 3.10
nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește
6.13
In. 17.15
de cel rău. Căci
6.13
1 Cron. 29.11
a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. 14Căci dacă
6.14
Mc. 11.25,26Ef. 4.32Col. 3.13
iertați oamenilor greșelile lor, vă va ierta și vouă Tatăl vostru cel ceresc. 15Dar dacă nu
6.15
Cap. 18.35.
Iac. 2.13
iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.

Despre post

16Iar când postiți

6.16
Is. 58.5
, nu fiți ca fățarnicii, posomorâți; căci își schimonosesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun, își iau răsplata. 17Dar tu, când postești, unge‐ți
6.17
Rut 3.3Dan. 10.3
capul și spală‐ți fața, 18ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns: și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Comorile și îngrijorările

19Nu vă adunați

6.19
Prov. 23.41 Tim. 6.17Evr. 13.5Iac. 5.1
comori pe pământ, unde molia și rugina strică și unde hoții sparg și fură. 20Ci
6.20
Cap. 19.21.
Lc. 12.33‐34
18.221 Tim. 6.191 Pet. 1.4
adunați‐vă comori în cer, unde nici molia nici rugina nu strică și unde hoții nu sparg, nici nu fură. 21Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. 22Candela
6.22
Lc. 11.34,36
trupului este ochiul. Dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău va fi plin de lumină. 23Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare este întunericul! 24Nimeni
6.24
Lc. 16.13
nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau se va ține de unul și va disprețui pe celălalt. Nu
6.24
Gal. 1.101 Tim. 6.17Iac. 4.41 In. 2.15
puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. 25De aceea vă spun: Nu
6.25
Ps. 55.22Lc. 12.22,23Fil. 4.61 Pet. 5.7
vă îngrijorați pentru sufletul vostru, ce să mâncați sau ce să beți, nici pentru trupul vostru, cu ce să vă îmbrăcați. Oare sufletul nu este mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? 26Uitați‐vă
6.26
Iov 38.41Ps. 147.9Lc. 12.24
bine la păsările cerului că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în grânare și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește; oare nu sunteți voi de mai mare preț decât ele? 27Și cine dintre voi, îngrijorându‐se, poate adăuga un singur cot la înălțimea sa? 28Și ce vă îngrijorați pentru îmbrăcăminte? Uitați‐vă cu băgare de seamă la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc nici nu torc. 29Totuși, vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, nu se îmbrăca așa ca unul din aceștia. 30Dar dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba câmpului, care este astăzi și mâine se aruncă în cuptor, oare nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? 31Deci nu vă îngrijorați zicând: Ce să mâncăm, sau ce să bem sau cu ce să ne îmbrăcăm? 32Căci toate acestea Neamurile le caută; căci știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți trebuință de toate acestea. 33Căutați
6.33
1 Reg. 3.13Ps. 37.25Mc. 10.30Lc. 12.31
, dar, mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea vi se vor adăuga. 34Deci nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de sine; ajunge zilei răutatea ei.