Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Despre judecățile aspre. Bârna și paiul. Lucrurile sfinte

71Nu

7.1
Lc. 6.37Rom. 2.1
14.3,4,10,131 Cor. 4.3,5Iac. 4.11,12
judecați ca să nu fiți judecați. 2Căci
7.2
Mc. 4.24Lc. 6.38
cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. 3Și
7.3
Lc. 6.41,42
de ce vezi paiul care este în ochiul fratelui tău și nu zărești bârna din ochiul tău? 4Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă‐mă să scot paiul din ochiul tău! și iată bârna este în ochiul tău. 5Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea lămurit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. 6Nu
7.6
Prov. 9.7,8
23.9Fapte. 13.45,46
dați ce este sfânt câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă sfâșie și pe voi.

Stăruința în rugăciune

7Cereți

7.7
Cap. 21.22.
și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. 8Căci oricine
7.8
Prov. 8.17Ier. 29.12,13
cere capătă și cine caută află și celui ce bate se va deschide. 9Sau cine
7.9
Lc. 11.11,12,13
este omul dintre voi care, dacă‐i va cere fiul său o pâine, să‐i dea o piatră? 10Sau dacă va cere un pește, să‐i dea un șarpe? 11Deci dacă voi, răi
7.11
Gen. 6.5
8.21
fiind, știți să dați daruri bune la copiii voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care‐i cer. 12Toate, deci
7.12
Lc. 6.31
, câte ați voi să vă facă oamenii, așa faceți‐le și voi lor, căci aceasta
7.12
Lev. 19.18Rom. 13.8‐10Gal. 5.141 Tim. 1.5
este legea și prorocii.

Poarta cea strâmtă

13Intrați

7.13
Lc. 13.24
pe poarta cea strâmtă, pentru că largă este poarta și lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei ce intră pe ea. 14Pentru că strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află.

Prorocii mincinoși

15Feriți‐vă

7.15
Deut. 13.3Ier. 23.16Mc. 13.22Rom. 16.17,18Ef. 5.6Col. 2.82 Pet. 2.1‐31 In. 4.1
de proroci mincinoși
7.15
Mica 3.52 Tim. 3.5
, care vin la voi în îmbrăcăminte de oi, iar pe dinăuntru sunt
7.15
Fapte. 20.29,30
lupi răpitori. 16După
7.16
Vers. 20. Cap. 12.33.
roadele lor îi veți cunoaște; oare se culeg
7.16
Lc. 6.43,44
struguri din spini sau smochine din mărăcini? 17Tot așa, orice
7.17
Ier. 11.19
pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. 18Un pom bun nu poate aduce roade rele, niciun pom rău aduce roade bune. 19Orice
7.19
Cap. 3.10.
pom care nu face rod bun se taie și se aruncă în foc. 20De aceea după roadele lor îi veți cunoaște.

Casa zidită pe stâncă

21Nu oricine care îmi zice: Doamne

7.21
Osea 8.2Lc. 6.46
13.25Fapte. 19.13Rom. 2.13Iac. 1.22
, Doamne! va intra în Împărăția Cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. 22Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n‐am
7.22
Num. 24.4In. 11.511 Cor. 13.2
prorocit noi în numele tău și n‐am scos noi afară draci în numele tău și n‐am făcut noi multe puteri în numele tău? 23Și atunci
7.23
Cap. 25.12.
le voi mărturisi: Niciodată nu v‐am cunoscut; depărtați‐vă
7.23
Ps. 5.5
6.8
de la mine, cei ce lucrați fărădelegea. 24Deci, oricine
7.24
Lc. 6.47
care aude aceste cuvinte ale mele și le face va fi asemănat cu un bărbat cu minte care și‐a clădit casa pe stâncă. 25Și s‐a pogorât ploaia și au venit râurile și au suflat vânturile și au bătut în casa aceea și n‐a căzut: căci era întemeiată pe stâncă. 26Și oricine care aude aceste cuvinte ale mele și nu le face va fi asemănat cu un bărbat fără minte care și‐a clădit casa pe nisip. 27Și s‐a pogorât ploaia și au venit râurile și au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și a căzut: și căderea ei a fost mare. 28Și a fost așa: Când a sfârșit Isus cuvintele acestea, gloatele au rămas uimite
7.28
Cap. 13.54.
de învățătura lui. 29Căci
7.29
In. 7.46
îi învăța ca având putere, iar nu ca înșiși cărturarii lor.

8

Vindecarea unui lepros

81Și după ce s‐a pogorât de pe munte, l‐au urmat gloate multe. 2Și

8.2
Mc. 1.40
iată, un lepros s‐a apropiat de el și i s‐a închinat zicând: Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. 3Și Isus a întins mâna și l‐a atins, zicând: Voiesc, fii curățit. Și îndată lepra lui a fost curățită. 4Și Isus îi zice: Vezi
8.4
Cap. 9.30.
să nu spui la nimeni, ci mergi, arată‐te preotului și adu darul pe care l‐a rânduit
8.4
Lev. 14.3,4,10Lc. 4.14
Moise, spre mărturie lor.

Vindecarea robului unui sutaș

5Și când

8.5
Lc. 7.1
a intrat în Capernaum, s‐a apropiat de el un sutaș, rugându‐l 6și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă slăbănog, chinuindu‐se cumplit. 7Și îi zice: Voi veni și‐l voi însănătoși. 8Și sutașul a răspuns și a zis: Doamne, nu
8.8
Lc. 15.19
sunt vrednic ca să intri sub acoperișul meu, ci zi
8.8
Ps. 107.20
numai cu un cuvânt și sluga mea se va tămădui. 9Căci și eu sunt un om sub stăpânire, având sub mine însumi ostași, și zic acestuia: Du‐te. Și se duce. Și altuia: Vino. Și vine. Și robului meu: Fă aceasta. Și face. 10Și când a auzit Isus, s‐a mirat și a zis celor ce‐l urmau: Adevărat vă spun: n‐am găsit nici în Israel atâta credință. 11Dar vă spun că mulți
8.11
Gen. 12.3Is. 2.2,3
11.10Mal. 1.11Lc. 13.29Fapte. 10.15
11.18
14.27Rom. 15.9Ef. 3.6
vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam și Isaac și Iacov în Împărăția Cerurilor, 12iar
8.12
Cap. 21.43.
fiii împărăției vor
8.12
Cap. 13.42, 50;
fi aruncați în întunericul de afară: acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. 13Și Isus a zis sutașului: Du‐te, fie‐ți cum ai crezut. Și sluga s‐a tămăduit în ceasul acela.

Vindecarea soacrei lui Petru și a mai multor bolnavi

14Și când a venit Isus

8.14
Mc. 1.29‐31Lc. 4.38,39
în casa lui Petru, a văzut pe soacra
8.14
1 Cor. 9.5
acestuia zăcând acolo și prinsă de friguri. 15Și i‐a atins mâna și au lăsat‐o frigurile. Și ea s‐a sculat și‐i slujea. 16Și când s‐a făcut seară
8.16
Mc. 1.32Lc. 4.40,41
, i‐au adus mulți îndrăciți și a scos afară duhurile prin cuvânt și a tămăduit pe toți care erau bolnavi, 17ca să împlinească ce s‐a zis prin Isaia prorocul, care zice: El
8.17
Is. 53.41 Pet. 2.24
însușii a luat slăbiciunile noastre și a purtat bolile noastre.

Cum să urmăm pe Isus

18Și când a văzut Isus gloate multe împrejurul său a poruncit să treacă dincolo. 19Și

8.19
Lc. 9.57,58
unul, un cărturar, s‐a apropiat și i‐a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. 20Și Isus îi zice: Vulpile au vizuini și păsările cerului au locuințe, dar Fiul omului n‐are unde să‐și plece capul. 21Și un
8.21
Lc. 9.59,60
altul dintre ucenici i‐a zis: Doamne, dă‐mi
8.21
1 Reg. 19.20
voie mai întâi să mă duc și să îngrop pe tatăl meu. 22Dar Isus îi zice: Urmează‐mă și lasă morții să‐și îngroape pe morții lor.

Potolirea furtunii

23Și când a intrat în corabie, ucenicii lui l‐au urmat. 24Și

8.24
Mc. 4.37Lc. 8.23
iată s‐a făcut o furtună cumplită pe mare, încât corabia se acoperea de valuri: iar el dormea. 25Și s‐au apropiat de el și l‐au deșteptat, zicând: Doamne, scapă‐ne; pierim! 26Și el le zice: De ce sunteți fricoși, puțin credincioșilor? Atunci s‐a sculat
8.26
Ps. 65.7
89.9
107.29
, a certat vânturile și marea și s‐a făcut o liniște mare. 27Și oamenii s‐au mirat zicând: Ce fel de om este acesta, că și vânturile și marea îl ascultă?

Doi îndrăciți sunt tămăduiți

28Și când

8.28
Mc. 5.1Lc. 8.26
a venit el dincolo, în ținutul Gadarenilor, l‐au întâmpinat doi îndrăciți, ieșind din morminte, foarte înfuriați, încât nimeni nu putea trece pe calea aceea. 29Și iată, au strigat zicând: Ce avem noi cu tine, Isuse, Fiu al lui Dumnezeu? Ai venit aici ca să ne chinuiești mai înainte de vreme? 30Și departe de ei era o turmă de porci mulți, păscând. 31Și dracii îl rugau zicând: Dacă ne scoți afară, trimite‐ne în turma de porci. 32Și el le‐a zis: Mergeți. Iar ei au ieșit și s‐au dus în turma de porci. Și iată, toată turma s‐a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. 33Iar cei ce îi pășteau au fugit și s‐au dus în cetate și au spus toate și cele întâmplate cu îndrăciții. 34Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus. Și când l‐au văzut, l‐au
8.34
Deut. 5.251 Reg. 17.18Lc. 5.8Fapte. 16.39
rugat să treacă din hotarele lor.

9

Vindecarea unui slăbănog

91Și intrând în corabie, a trecut dincoace și

9.1
Cap. 4.13.
a venit în cetatea sa. 2Și
9.2
Mc. 2.3Lc. 5.18
iată i‐au adus pe un slăbănog zăcând pe pat. Și Isus, văzând
9.2
Cap. 8.10.
credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, iertate‐ți sunt păcatele. 3Și iată, unii dintre cărturari au zis în ei înșiși: Omul acesta hulește. 4Dar Isus, știind
9.4
Ps. 139.2Mc. 12.15Lc. 5.22
6.8
9.47
11.17
gândurile lor, a zis: Pentru ce cugetați rele în inimile voastre? 5Căci ce este mai lesne, a zice: Iertate‐ți sunt păcatele! sau a zice: Scoală‐te și umblă? 6Dar ca să știți că are putere Fiul omului pe pământ să ierte păcatele, (atunci zice slăbănogului): Scoală‐te, ridică‐ți patul și mergi la casa ta. 7Și s‐a sculat și s‐a dus la casa lui. 8Iar gloatele când au văzut, s‐au temut și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.

Chemarea lui Matei

9Și pe când trecea

9.9
Mc. 2.14Lc. 5.27
Isus de acolo, a văzut pe un om șezând la vamă, numit Matei. Și‐i zice: Urmează‐mă. Și el s‐a sculat și l‐a urmat. 10Și a fost așa
9.10
Mc. 2.15Lc. 5.29
; când ședea el la masă în casă, iată, mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă cu Isus și cu ucenicii lui. 11Și când au văzut
9.11
Cap. 11.19.
fariseii, ziceau ucenicilor lui: Pentru ce mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii
9.11
Gal. 2.15
și păcătoșii? 12Iar când a auzit Isus, a zis: Cei ce sunt sănătoși n‐au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. 13Duceți‐vă, dar, și învățați ce însemnează: Milă
9.13
Osea 6.6Mica 6.6‐8
voiesc, iar nu jertfă. Căci n‐am venit să chem pe drepți, ci
9.13
1 Tim. 1.15
pe păcătoși.

Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post

14Atunci vin la el ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce

9.14
Mc. 2.18Lc. 5.3318.12
noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc? 15Și Isus le‐a zis: Nu cumva pot fiii odăii de nuntă
9.15
In. 3.29
să se întristeze câtă vreme este mirele cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci
9.15
Fapte. 13.2,3
14.231 Cor. 7.5
vor posti. 16Dar nimeni nu pune o bucată de postav nou la un veșmânt vechi, căci umplutura lui rupe din veșmânt și se face mai rea ruptură. 17Nici nu pun vin nou în burdufuri vechi; altfel burdufurile se sparg și vinul se varsă și burdufurile se nimicesc; ci pun vin nou în burdufuri noi și amândouă se păstrează împreună.

Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei

18Pe când

9.18
Mc. 5.22Lc. 8.41
le vorbea acestea, iată unul, un mai mare, a venit la el și i s‐a închinat zicând: Fiica mea a murit acum; ci vino și pune‐ți mâna peste ea și va trăi. 19Și Isus s‐a sculat și l‐a urmat, precum și ucenicii lui. 20Și
9.20
Mc. 5.25Lc. 8.43
iată, o femeie cu o scurgere de sânge de doisprezece ani s‐a apropiat de el pe dinapoi și i‐a atins ciucurele veșmântului. 21Căci zicea în sine: Numai de‐i voi atinge veșmântul, voi fi tămăduită. 22Dar Isus întorcându‐se și văzând‐o a zis: Îndrăznește, fiică, credința
9.22
Lc. 7.50
8.48
17.19
18.42
ta te‐a tămăduit. Și femeia a fost tămăduită din ceasul acela. 23Și când
9.23
Mc. 5.38Lc. 8.51
a venit Isus la casa mai marelui
9.23
2 Cron. 35.25
și a văzut pe cântătorii din fluier și gloata făcând zarvă, 24a zis: Depărtați‐vă
9.24
Fapte. 20.10
: căci fata n‐a murit, ci doarme. Și își râdeau de el. 25Și când a fost dată afară gloata, el a intrat, i‐a apucat mâna și copila s‐a sculat. 26Și a ieșit vestea aceasta peste tot ținutul acela.

Vindecarea a doi orbi

27Și pe când trecea Isus de acolo, l‐au urmat doi orbi strigând și zicând: Ai milă de noi, Fiu

9.27
Cap. 15.22;
al lui David. 28Și când a intrat el în casă, orbii s‐au apropiat de el. Și Isus le zice: Credeți că pot face aceasta? Ei îi zic: Da, Doamne. 29Atunci le‐a atins ochii, zicând: Fie‐vă după credința voastră. 30Și li s‐au deschis ochii. Și Isus le‐a poruncit aspru zicând: Vedeți
9.30
Cap. 8.4;
, nimeni să nu știe. 31Dar
9.31
Mc. 7.36
când au ieșit, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela.

Vindecarea unui mut îndrăcit

32Și pe

9.32
Cap. 12.22.
când plecau ei afară, iată i‐au adus un om mut îndrăcit. 33Și după ce a fost scos dracul afară, mutul a vorbit. Și gloatele s‐au minunat, zicând: Niciodată nu s‐a arătat așa ceva în Israel. 34Dar fariseii ziceau: El scoate
9.34
Cap. 12.24.
afară pe draci prin mai marele dracilor.

Lui Isus îi este milă de gloate

35Și Isus străbătea

9.35
Mc. 6.6Lc. 13.22
toate cetățile și satele, învățându‐i
9.35
Cap. 4.23.
în sinagogile lor și propovăduind evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice slăbiciune. 36Iar când
9.36
Mc. 6.34
a văzut gloatele, i s‐a făcut milă de ele, pentru că erau leșinate și risipite ca
9.36
Num. 27.171 Reg. 22.17Ezec. 34.5Zah. 10.2
niște oi neavând păstor. 37Atunci zice ucenicilor săi: Secerișul
9.37
Lc. 10.2In. 4.35
în adevăr este mult, dar lucrătorii sunt puțini. 38Rugați‐vă
9.38
2 Tes. 3.1
, deci, Domnului secerișului ca să scoată lucrători la secerișul său.