Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Pustiirea lui Iuda și Israel

11Cuvântul Domnului care a fost către Mica

1.1
Ier. 26.18
, Moraștitul, în zilele lui Iotam, ale lui Ahaz și ale lui Ezechia, împărați ai lui Iuda, pe care l‐a văzut despre Samaria
1.1
Amos 1.1
și Ierusalim. 2Ascultați, popoarelor, toate! Auzi, pământule
1.2
Deut. 32.2Is. 1.2,4
, și plinătatea lui! Și Domnul Dumnezeu
1.2
Ps. 50.7Mal. 3.5
să fie martor împotriva voastră, Domnul din templul său cel sfânt
1.2
Ps. 11.4Iona 2.7Hab. 2.20
. 3Căci, iată, Domnul
1.3
Is. 26.21
iese din locul
1.3
Ps. 115.3
său și se va coborî și va călca peste înălțimile
1.3
Deut. 32.13
33.29Amos 4.13
pământului. 4Și munții
1.4
Jud. 5.5Ps. 97.5Is. 64.1,2,3Amos 9.5Hab. 3.6,10
se vor topi sub el și văile vor crăpa ca ceara înaintea focului, ca apele ce curg prin râpă. 5Toate acestea pentru fărădelegea lui Iacov și pentru păcatele casei lui Israel. Ce este fărădelegea lui Iacov? Oare nu este Samaria? Și ce sunt înălțimile lui Iuda? Oare nu sunt ele Ierusalimul?… 6De aceea voi face Samaria ca o grămadă pe câmp, și ca sădirile de vie și‐i voi rostogoli pietrele
1.6
2 Reg. 19.25
în vale și‐i voi descoperi temeliile
1.6
Ezec. 13.14
. 7Și toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate și toate plățile
1.7
Osea 2.5,12
ei vor fi arse cu foc și toți idolii ei îi voi pustii. Căci din plata de curvă i‐a adunat și în plată de curvă se vor întoarce. 8Pentru aceasta voi plânge
1.8
Is. 21.3
22.4Ier. 4.19
și voi urla; voi umbla
1.8
Is. 20.2,3,4
dezbrăcat și gol; voi face o plângere
1.8
Iov 30.29Ps. 102.6
ca șacalii și o jelire ca struții. 9Căci rănile sale sunt fără vindecare; căci a venit
1.9
2 Reg. 18.13Is. 8.7,8
până la Iuda, ajunge până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. 10Nu spuneți
1.10
2 Sam. 1.20
în Gat, nu plângeți; la Bet‐Leafra m‐am rostogolit în țărână
1.10
Ier. 6.26
. 11Treci, locuitoare din Șafir, în goliciune și rușine
1.11
Is. 20.4
47.2,3Ier. 13.22Naum 3.5
. Locuitoarea din Țaanan n‐a ieșit. Bocirea Bet‐Haețelului va lua de la voi adăpostul său. 12Căci locuitoarea din Marot așteaptă cu îngrijorare pentru bine, fiindcă un rău s‐a coborât
1.12
Amos 3.6
de la Domnul în poarta Ierusalimului. 13Înhamă‐ți caii cei iuți la car, locuitoare din Lachis
1.13
2 Reg. 18.14,17
. Ea era începutul păcatului fiicei Sionului. Căci fărădelegile lui Israel s‐au aflat în tine. 14De aceea vei da un dar de despărțire
1.14
2 Sam. 8.22 Reg. 18.14,15,16
Moreșet‐Gatului; casele din Aczib
1.14
Ios. 15.44
vor fi o înșelăciune pentru împărații lui Israel. 15Îți voi aduce încă, locuitoare din
1.15
Ios. 15.44
Mareșa, pe cel ce te va stăpâni; slava lui Israel va veni până la Adulam
1.15
2 Cron. 11.7
. 16Fă‐te pleșuv și tunde‐te
1.16
Iov 1.20Is. 15.2
22.12Ier. 7.29
16.6
47.5
48.37
pentru copiii
1.16
Plâng. 4.5
desfătării tale. Lățește‐ți pleșuvirea ca vulturul, căci ei s‐au dus în robie de la tine.