Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Vai de apăsători!

21Vai de cei ce cugetă

2.1
Osea 7.6
nelegiuire și pregătesc răul în paturile lor! Când lucește dimineața o făptuiesc
2.1
Ps. 36.4
, pentru că
2.1
Gen. 31.29
este în puterea mâinii lor. 2Și poftesc
2.2
Is. 5.8
țarine și le apucă; și case și le iau: și asupresc pe om și casa sa, pe om și moștenirea sa. 3De aceea așa zice Domnul: Iată împotriva familiei
2.3
Ier. 8.3
acesteia născocesc un rău, din care nu vă veți scoate grumazii și nu veți merge cu capul sus; căci este o vreme
2.3
Amos 5.13Ef. 5.16
rea. 4În ziua aceea vor ridica împotriva voastră un proverb
2.4
Hab. 2.6
și vor plânge
2.4
2 Sam. 1.17
cu plângere bocitoare, zicând: Suntem jefuiți de tot; el schimbă
2.4
Cap. 1.15.

partea de moștenire a poporului meu. Cum mi‐o ia! El împarte țarinile noastre celor răzvrătitori! 5De aceea nu va fi cine să arunce
2.5
Deut. 32.8,9
funia prin sorț pentru tine în obștea Domnului. 6Nu
2.6
Is. 30.10Amos 2.12
7.16
prorociți! Așa prorocesc ei. Dacă nu vor proroci acestora, ocara nu se va depărta. 7Se va zice: O, casă a lui Iacov, oare s‐a scurtat Duhul Domnului? Oare acestea sunt faptele sale? Oare cuvintele mele nu fac bine celui ce umblă drept? 8Dar de curând poporul meu s‐a răsculat ca un vrăjmaș; voi răpiți mantaua de pe veșmânt de la cei ce trec la adăpost ca fugari din război. 9Voi alungați femeile poporului meu din casele cele plăcute ale lor; voi smulgeți de la copiii lor slava mea pentru totdeauna. 10Sculați‐vă și plecați! căci aici nu este locul vostru de odihnă
2.10
Deut. 12.9
, din pricina necurăției
2.10
Lev. 18.25,28Ier. 3.2
care nimicește cu o nimicire grea. 11Dacă un om umblând în duh
2.11
Ezec. 13.3
de neadevăr, minte zicând: Îți voi proroci de vin și de băutură tare! el va fi prorocul poporului acestuia. 12Te voi aduna
2.12
Cap. 4.6, 7.

negreșit, Iacove, pe tine și pe toți ai tăi; voi strânge rămășița lui Israel; îi voi pune la un loc ca pe oile din Boțra
2.12
Ier. 31.10
, ca o turmă în mijlocul pășunii lor. Vor face mare zarvă
2.12
Ezec. 36.37
din pricina mulțimii oamenilor. 13Cel ce sfărâmă s‐a suit înaintea lor: au sfărâmat și au trecut la poartă și au ieșit pe acolo. Și împăratul lor
2.13
Osea 3.5
a trecut înaintea lor și Domnul
2.13
Is. 52.12
în capul lor.