Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Vai de apăsători!

21Vai de cei ce cugetă

2.1
Osea 7.6
nelegiuire și pregătesc răul în paturile lor! Când lucește dimineața o făptuiesc
2.1
Ps. 36.4
, pentru că
2.1
Gen. 31.29
este în puterea mâinii lor. 2Și poftesc
2.2
Is. 5.8
țarine și le apucă; și case și le iau: și asupresc pe om și casa sa, pe om și moștenirea sa. 3De aceea așa zice Domnul: Iată împotriva familiei
2.3
Ier. 8.3
acesteia născocesc un rău, din care nu vă veți scoate grumazii și nu veți merge cu capul sus; căci este o vreme
2.3
Amos 5.13Ef. 5.16
rea. 4În ziua aceea vor ridica împotriva voastră un proverb
2.4
Hab. 2.6
și vor plânge
2.4
2 Sam. 1.17
cu plângere bocitoare, zicând: Suntem jefuiți de tot; el schimbă
2.4
Cap. 1.15.
partea de moștenire a poporului meu. Cum mi‐o ia! El împarte țarinile noastre celor răzvrătitori! 5De aceea nu va fi cine să arunce
2.5
Deut. 32.8,9
funia prin sorț pentru tine în obștea Domnului. 6Nu
2.6
Is. 30.10Amos 2.12
7.16
prorociți! Așa prorocesc ei. Dacă nu vor proroci acestora, ocara nu se va depărta. 7Se va zice: O, casă a lui Iacov, oare s‐a scurtat Duhul Domnului? Oare acestea sunt faptele sale? Oare cuvintele mele nu fac bine celui ce umblă drept? 8Dar de curând poporul meu s‐a răsculat ca un vrăjmaș; voi răpiți mantaua de pe veșmânt de la cei ce trec la adăpost ca fugari din război. 9Voi alungați femeile poporului meu din casele cele plăcute ale lor; voi smulgeți de la copiii lor slava mea pentru totdeauna. 10Sculați‐vă și plecați! căci aici nu este locul vostru de odihnă
2.10
Deut. 12.9
, din pricina necurăției
2.10
Lev. 18.25,28Ier. 3.2
care nimicește cu o nimicire grea. 11Dacă un om umblând în duh
2.11
Ezec. 13.3
de neadevăr, minte zicând: Îți voi proroci de vin și de băutură tare! el va fi prorocul poporului acestuia. 12Te voi aduna
2.12
Cap. 4.6, 7.
negreșit, Iacove, pe tine și pe toți ai tăi; voi strânge rămășița lui Israel; îi voi pune la un loc ca pe oile din Boțra
2.12
Ier. 31.10
, ca o turmă în mijlocul pășunii lor. Vor face mare zarvă
2.12
Ezec. 36.37
din pricina mulțimii oamenilor. 13Cel ce sfărâmă s‐a suit înaintea lor: au sfărâmat și au trecut la poartă și au ieșit pe acolo. Și împăratul lor
2.13
Osea 3.5
a trecut înaintea lor și Domnul
2.13
Is. 52.12
în capul lor.

3

Păcatele mai marilor și dregătorilor

31Și am zis: Ascultați, vă rog, capi ai lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel! Oare nu

3.1
Ier. 5.4,5
este pentru voi să cunoașteți judecata? 2Cei ce urâți binele și iubiți răul, cei ce smulgeți pielea lor de pe ei și carnea lor de pe oasele lor; 3și care mâncați
3.3
Ps. 14.4
și carnea poporului meu și le jupuiți pielea de pe ei și le sfărâmați oasele și le faceți bucăți ca pentru oală și ca și carnea în căldare
3.3
Ezec. 11.3,7
. 4Atunci vor striga
3.4
Ps. 18.41Prov. 1.28Is. 1.15Ezec. 8.18Zah. 7.13
către Domnul, dar nu le va răspunde; ba chiar își va ascunde fața de ei în vremea aceea, după cum au făcut rău în faptele lor. 5Așa zice Domnul despre prorocii
3.5
Is. 56.10,11Ezec. 13.10
22.25
care rătăcesc poporul meu, care mușcă
3.5
Cap. 2.11.
cu dinții lor și strigă: Pace! și cine nu pune în gurile
3.5
Ezec. 13.18,19
lor, pregătesc războiul împotriva lui. 6De aceea vă va fi noapte
3.6
Is. 8.20,22Ezec. 13.23Zah. 13.4
și nu veți avea vedenie; și vă va fi întuneric și nu veți proroci; și soarele va apune
3.6
Amos 8.9
asupra prorocilor și ziua va fi neagră peste ei. 7Și văzătorii se vor rușina și ghicitorii vor roși și toți își vor acoperi buzele, căci nu
3.7
Ps. 74.8Amos 8.11
este răspuns de la Dumnezeu. 8Dar cu adevărat eu prin Duhul Domnului sunt plin de putere și de judecată și de tărie, ca să spun lui Iacov fărădelegea
3.8
Is. 58.1
sa și lui Israel păcatul său. 9Ascultați aceasta, vă rog, capi ai casei lui Iacov, și mai mari ai casei lui Israel, care urâți judecata și suciți toată dreptatea. 10Ei zidesc Sionul
3.10
Ier. 22.13
cu sânge
3.10
Ezec. 22.27Hab. 2.12Țef. 3.3
și Ierusalimul cu nelegiuire. 11Capii
3.11
Is. 1.23Ezec. 22.12Osea 4.18
săi judecă pentru răsplată și preoții
3.11
Ier. 6.13
săi învață pentru plată și prorocii săi ghicesc pentru argint; totuși se reazemă
3.11
Is. 48.2Ier. 7.4Rom. 2.17
pe Domnul, zicând: Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nici un rău nu va veni asupra noastră. 12De aceea pentru vina voastră Sionul va fi arat
3.12
Ier. 26.18
ca un câmp și Ierusalimul
3.12
Ps. 79.1
va ajunge grămezi și muntele
3.12
Cap. 4.2.
casei ca înălțimile unei păduri.

4

Zilele de apoi

41Și va fi așa: La sfârșitul zilelor

4.1
Is. 2.2Ezec. 17.22,23
de apoi, muntele casei Domnului va fi întemeiat pe vârful munților și se va înălța peste dealuri și popoarele vor curge spre el. 2Și multe neamuri se vor duce și vor zice: Veniți să ne suim la muntele Domnului și la casa Dumnezeului lui Iacov. Și el ne va învăța căile lui și vom umbla pe cărările lui: căci din Sion va ieși legea și cuvântul Domnului din Ierusalim. 3Și el va judeca între multe neamuri și va mustra neamuri puternice până departe. Și își vor făuri săbiile în fiare de plug
4.3
Is. 2.4Ioel 3.10
și sulițele în cosoare; un neam nu va ridica sabia împotriva altui neam, nici nu vor mai învăța
4.3
Ps. 72.7
războiul. 4Și vor ședea fiecare
4.4
1 Reg. 4.25Zah. 3.10
sub via sa și sub smochinul său și nu va fi cine să‐i înspăimânte; căci gura Domnului oștirilor a vorbit. 5Căci toate popoarele vor umbla fiecare în numele dumnezeului său
4.5
Ier. 2.11
, dar noi vom umbla
4.5
Zah. 10.12
în numele Domnului Dumnezeului nostru în veci și pe veci. 6În ziua aceea, zice Domnul, voi strânge pe cea care șchiopătează
4.6
Ezec. 34.16Țef. 3.19
și voi aduna pe cea
4.6
Ps. 147.2Ezec. 34.13
37.21
alungată și pe cea pe care am întristat‐o. 7Și voi face pe cea șchioapă o rămășiță
4.7
Cap. 2.12;
și pe cea alungată un neam tare. Și Domnul va domni
4.7
Is. 9.6
24.23Dan. 7.14,27Lc. 1.33Ap. 11.15
peste ei în muntele Sion de acum și până în veac. 8Și tu, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, va veni până la tine; da, domnia dintâi va veni, împărăția la fiica Ierusalimului. 9De ce strigi tare acuma? Oare nu este împărat
4.9
Ier. 8.19
în tine? S‐a pierdut oare sfătuitorul tău de te‐au cuprins
4.9
Is. 13.8
21.3Ier. 30.6
50.43
dureri ca pe o femeie în facere? 10Fii în durere și chinuiește‐te să naști, fiică a Sionului, ca o femeie în facere! Căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și vei merge până la Babilon. Acolo vei fi izbăvită, acolo Domnul te va răscumpăra din mâna vrăjmașilor tăi. 11Și acum
4.11
Plâng. 2.16
multe neamuri s‐au adunat împotriva ta, care zic: Să fie pângărită și ochiul nostru să‐și vadă
4.11
Obad. 12
dorința asupra Sionului. 12Dar ei nu cunosc gândurile
4.12
Is. 55.8Rom. 11.33
Domnului, nici nu înțeleg sfatul său; căci el i‐a adunat ca
4.12
Is. 21.10
pe snopi în arie. 13Scoală‐te
4.13
Is. 41.15,16Ier. 51.33
și treieră, fiică a Sionului! Căci voi face cornul tău fier și voi face copitele tale aramă; și vei sfărâma
4.13
Dan. 2.44
multe popoare și
4.13
Is. 18.7
23.18
60.6,9
voi sfinți câștigul lor pentru Domnul
4.13
Zah. 4.14
6.5
și averea lor pentru Domnul întregului pământ.