Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Păcatele mai marilor și dregătorilor

31Și am zis: Ascultați, vă rog, capi ai lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel! Oare nu

3.1
Ier. 5.4,5
este pentru voi să cunoașteți judecata? 2Cei ce urâți binele și iubiți răul, cei ce smulgeți pielea lor de pe ei și carnea lor de pe oasele lor; 3și care mâncați
3.3
Ps. 14.4
și carnea poporului meu și le jupuiți pielea de pe ei și le sfărâmați oasele și le faceți bucăți ca pentru oală și ca și carnea în căldare
3.3
Ezec. 11.3,7
. 4Atunci vor striga
3.4
Ps. 18.41Prov. 1.28Is. 1.15Ezec. 8.18Zah. 7.13
către Domnul, dar nu le va răspunde; ba chiar își va ascunde fața de ei în vremea aceea, după cum au făcut rău în faptele lor. 5Așa zice Domnul despre prorocii
3.5
Is. 56.10,11Ezec. 13.10
22.25
care rătăcesc poporul meu, care mușcă
3.5
Cap. 2.11.
Mat. 7.15
cu dinții lor și strigă: Pace! și cine nu pune în gurile
3.5
Ezec. 13.18,19
lor, pregătesc războiul împotriva lui. 6De aceea vă va fi noapte
3.6
Is. 8.20,22Ezec. 13.23Zah. 13.4
și nu veți avea vedenie; și vă va fi întuneric și nu veți proroci; și soarele va apune
3.6
Amos 8.9
asupra prorocilor și ziua va fi neagră peste ei. 7Și văzătorii se vor rușina și ghicitorii vor roși și toți își vor acoperi buzele, căci nu
3.7
Ps. 74.8Amos 8.11
este răspuns de la Dumnezeu. 8Dar cu adevărat eu prin Duhul Domnului sunt plin de putere și de judecată și de tărie, ca să spun lui Iacov fărădelegea
3.8
Is. 58.1
sa și lui Israel păcatul său. 9Ascultați aceasta, vă rog, capi ai casei lui Iacov, și mai mari ai casei lui Israel, care urâți judecata și suciți toată dreptatea. 10Ei zidesc Sionul
3.10
Ier. 22.13
cu sânge
3.10
Ezec. 22.27Hab. 2.12Țef. 3.3
și Ierusalimul cu nelegiuire. 11Capii
3.11
Is. 1.23Ezec. 22.12Osea 4.18
săi judecă pentru răsplată și preoții
3.11
Ier. 6.13
săi învață pentru plată și prorocii săi ghicesc pentru argint; totuși se reazemă
3.11
Is. 48.2Ier. 7.4Rom. 2.17
pe Domnul, zicând: Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nici un rău nu va veni asupra noastră. 12De aceea pentru vina voastră Sionul va fi arat
3.12
Ier. 26.18
ca un câmp și Ierusalimul
3.12
Ps. 79.1
va ajunge grămezi și muntele
3.12
Cap. 4.2.

casei ca înălțimile unei păduri.