Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Zilele de apoi

41Și va fi așa: La sfârșitul zilelor

4.1
Is. 2.2Ezec. 17.22,23
de apoi, muntele casei Domnului va fi întemeiat pe vârful munților și se va înălța peste dealuri și popoarele vor curge spre el. 2Și multe neamuri se vor duce și vor zice: Veniți să ne suim la muntele Domnului și la casa Dumnezeului lui Iacov. Și el ne va învăța căile lui și vom umbla pe cărările lui: căci din Sion va ieși legea și cuvântul Domnului din Ierusalim. 3Și el va judeca între multe neamuri și va mustra neamuri puternice până departe. Și își vor făuri săbiile în fiare de plug
4.3
Is. 2.4Ioel 3.10
și sulițele în cosoare; un neam nu va ridica sabia împotriva altui neam, nici nu vor mai învăța
4.3
Ps. 72.7
războiul. 4Și vor ședea fiecare
4.4
1 Reg. 4.25Zah. 3.10
sub via sa și sub smochinul său și nu va fi cine să‐i înspăimânte; căci gura Domnului oștirilor a vorbit. 5Căci toate popoarele vor umbla fiecare în numele dumnezeului său
4.5
Ier. 2.11
, dar noi vom umbla
4.5
Zah. 10.12
în numele Domnului Dumnezeului nostru în veci și pe veci. 6În ziua aceea, zice Domnul, voi strânge pe cea care șchiopătează
4.6
Ezec. 34.16Țef. 3.19
și voi aduna pe cea
4.6
Ps. 147.2Ezec. 34.13
37.21
alungată și pe cea pe care am întristat‐o. 7Și voi face pe cea șchioapă o rămășiță
4.7
Cap. 2.12;
5.3,7,8
7.18
și pe cea alungată un neam tare. Și Domnul va domni
4.7
Is. 9.6
24.23Dan. 7.14,27Lc. 1.33Ap. 11.15
peste ei în muntele Sion de acum și până în veac. 8Și tu, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, va veni până la tine; da, domnia dintâi va veni, împărăția la fiica Ierusalimului. 9De ce strigi tare acuma? Oare nu este împărat
4.9
Ier. 8.19
în tine? S‐a pierdut oare sfătuitorul tău de te‐au cuprins
4.9
Is. 13.8
21.3Ier. 30.6
50.43
dureri ca pe o femeie în facere? 10Fii în durere și chinuiește‐te să naști, fiică a Sionului, ca o femeie în facere! Căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și vei merge până la Babilon. Acolo vei fi izbăvită, acolo Domnul te va răscumpăra din mâna vrăjmașilor tăi. 11Și acum
4.11
Plâng. 2.16
multe neamuri s‐au adunat împotriva ta, care zic: Să fie pângărită și ochiul nostru să‐și vadă
4.11
Obad. 12
dorința asupra Sionului. 12Dar ei nu cunosc gândurile
4.12
Is. 55.8Rom. 11.33
Domnului, nici nu înțeleg sfatul său; căci el i‐a adunat ca
4.12
Is. 21.10
pe snopi în arie. 13Scoală‐te
4.13
Is. 41.15,16Ier. 51.33
și treieră, fiică a Sionului! Căci voi face cornul tău fier și voi face copitele tale aramă; și vei sfărâma
4.13
Dan. 2.44
multe popoare și
4.13
Is. 18.7
23.18
60.6,9
voi sfinți câștigul lor pentru Domnul
4.13
Zah. 4.14
6.5
și averea lor pentru Domnul întregului pământ.