Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Păcatele mai marilor și dregătorilor

31Și am zis: Ascultați, vă rog, capi ai lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel! Oare nu

3.1
Ier. 5.4,5
este pentru voi să cunoașteți judecata? 2Cei ce urâți binele și iubiți răul, cei ce smulgeți pielea lor de pe ei și carnea lor de pe oasele lor; 3și care mâncați
3.3
Ps. 14.4
și carnea poporului meu și le jupuiți pielea de pe ei și le sfărâmați oasele și le faceți bucăți ca pentru oală și ca și carnea în căldare
3.3
Ezec. 11.3,7
. 4Atunci vor striga
3.4
Ps. 18.41Prov. 1.28Is. 1.15Ezec. 8.18Zah. 7.13
către Domnul, dar nu le va răspunde; ba chiar își va ascunde fața de ei în vremea aceea, după cum au făcut rău în faptele lor. 5Așa zice Domnul despre prorocii
3.5
Is. 56.10,11Ezec. 13.10
22.25
care rătăcesc poporul meu, care mușcă
3.5
Cap. 2.11.
cu dinții lor și strigă: Pace! și cine nu pune în gurile
3.5
Ezec. 13.18,19
lor, pregătesc războiul împotriva lui. 6De aceea vă va fi noapte
3.6
Is. 8.20,22Ezec. 13.23Zah. 13.4
și nu veți avea vedenie; și vă va fi întuneric și nu veți proroci; și soarele va apune
3.6
Amos 8.9
asupra prorocilor și ziua va fi neagră peste ei. 7Și văzătorii se vor rușina și ghicitorii vor roși și toți își vor acoperi buzele, căci nu
3.7
Ps. 74.8Amos 8.11
este răspuns de la Dumnezeu. 8Dar cu adevărat eu prin Duhul Domnului sunt plin de putere și de judecată și de tărie, ca să spun lui Iacov fărădelegea
3.8
Is. 58.1
sa și lui Israel păcatul său. 9Ascultați aceasta, vă rog, capi ai casei lui Iacov, și mai mari ai casei lui Israel, care urâți judecata și suciți toată dreptatea. 10Ei zidesc Sionul
3.10
Ier. 22.13
cu sânge
3.10
Ezec. 22.27Hab. 2.12Țef. 3.3
și Ierusalimul cu nelegiuire. 11Capii
3.11
Is. 1.23Ezec. 22.12Osea 4.18
săi judecă pentru răsplată și preoții
3.11
Ier. 6.13
săi învață pentru plată și prorocii săi ghicesc pentru argint; totuși se reazemă
3.11
Is. 48.2Ier. 7.4Rom. 2.17
pe Domnul, zicând: Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nici un rău nu va veni asupra noastră. 12De aceea pentru vina voastră Sionul va fi arat
3.12
Ier. 26.18
ca un câmp și Ierusalimul
3.12
Ps. 79.1
va ajunge grămezi și muntele
3.12
Cap. 4.2.
casei ca înălțimile unei păduri.

4

Zilele de apoi

41Și va fi așa: La sfârșitul zilelor

4.1
Is. 2.2Ezec. 17.22,23
de apoi, muntele casei Domnului va fi întemeiat pe vârful munților și se va înălța peste dealuri și popoarele vor curge spre el. 2Și multe neamuri se vor duce și vor zice: Veniți să ne suim la muntele Domnului și la casa Dumnezeului lui Iacov. Și el ne va învăța căile lui și vom umbla pe cărările lui: căci din Sion va ieși legea și cuvântul Domnului din Ierusalim. 3Și el va judeca între multe neamuri și va mustra neamuri puternice până departe. Și își vor făuri săbiile în fiare de plug
4.3
Is. 2.4Ioel 3.10
și sulițele în cosoare; un neam nu va ridica sabia împotriva altui neam, nici nu vor mai învăța
4.3
Ps. 72.7
războiul. 4Și vor ședea fiecare
4.4
1 Reg. 4.25Zah. 3.10
sub via sa și sub smochinul său și nu va fi cine să‐i înspăimânte; căci gura Domnului oștirilor a vorbit. 5Căci toate popoarele vor umbla fiecare în numele dumnezeului său
4.5
Ier. 2.11
, dar noi vom umbla
4.5
Zah. 10.12
în numele Domnului Dumnezeului nostru în veci și pe veci. 6În ziua aceea, zice Domnul, voi strânge pe cea care șchiopătează
4.6
Ezec. 34.16Țef. 3.19
și voi aduna pe cea
4.6
Ps. 147.2Ezec. 34.13
37.21
alungată și pe cea pe care am întristat‐o. 7Și voi face pe cea șchioapă o rămășiță
4.7
Cap. 2.12;
și pe cea alungată un neam tare. Și Domnul va domni
4.7
Is. 9.6
24.23Dan. 7.14,27Lc. 1.33Ap. 11.15
peste ei în muntele Sion de acum și până în veac. 8Și tu, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, va veni până la tine; da, domnia dintâi va veni, împărăția la fiica Ierusalimului. 9De ce strigi tare acuma? Oare nu este împărat
4.9
Ier. 8.19
în tine? S‐a pierdut oare sfătuitorul tău de te‐au cuprins
4.9
Is. 13.8
21.3Ier. 30.6
50.43
dureri ca pe o femeie în facere? 10Fii în durere și chinuiește‐te să naști, fiică a Sionului, ca o femeie în facere! Căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și vei merge până la Babilon. Acolo vei fi izbăvită, acolo Domnul te va răscumpăra din mâna vrăjmașilor tăi. 11Și acum
4.11
Plâng. 2.16
multe neamuri s‐au adunat împotriva ta, care zic: Să fie pângărită și ochiul nostru să‐și vadă
4.11
Obad. 12
dorința asupra Sionului. 12Dar ei nu cunosc gândurile
4.12
Is. 55.8Rom. 11.33
Domnului, nici nu înțeleg sfatul său; căci el i‐a adunat ca
4.12
Is. 21.10
pe snopi în arie. 13Scoală‐te
4.13
Is. 41.15,16Ier. 51.33
și treieră, fiică a Sionului! Căci voi face cornul tău fier și voi face copitele tale aramă; și vei sfărâma
4.13
Dan. 2.44
multe popoare și
4.13
Is. 18.7
23.18
60.6,9
voi sfinți câștigul lor pentru Domnul
4.13
Zah. 4.14
6.5
și averea lor pentru Domnul întregului pământ.

5

Izbăvitorul din Betleem

51Acum strânge‐te în cete, fiică a cetelor! El a pus împresurare împotriva noastră; ei vor lovi

5.1
Plâng. 3.30Mat. 5.39
27.30
pe judecătorul lui Israel cu o vargă peste falcă. 2(Și tu, Betleeme
5.2
Mat. 2.6In. 7.42
. Efrata, ești mic între
5.2
1 Sam. 23.23
miile
5.2
Ex. 18.25
lui Iuda, dar din tine îmi va ieși cel ce va fi domn
5.2
Gen. 49.10Is. 9.6
în Israel. Ieșirile căruia
5.2
Ps. 90.2Prov. 8.22,23In. 1.1
sunt din vechime, din zilele veșniciei.) 3Pentru aceasta îi va lăsa până la vremea când cea care este în dureri va naște
5.3
Cap. 4.10.
, și rămășița
5.3
Cap. 4.7.
fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. 4Și va sta și va paște
5.4
Is. 40.11
49.10Ezec. 34.23
turma sa în puterea Domnului, în măreția numelui Domnului Dumnezeului său: și vor rămâne; căci acum el va fi mare
5.4
Ps. 72.8Is. 52.13Zah. 9.10Lc. 1.32
până la marginile pământului. 5Și el va fi pacea
5.5
Ps. 72.7Is. 9.6Zah. 9.10Lc. 2.14Ef. 2.14
noastră; când va veni asirianul în țara noastră și va călca în palatele noastre, atunci vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt bărbați unși. 6Și ei vor pustii țara Asiriei cu sabia și țara
5.6
Gen. 10.8,10,11
lui Nimrod în intrările lui; și ne va scăpa
5.6
Lc. 1.71
de Asirian, când va veni în țara noastră și când va călca în hotarele noastre. 7Și rămășița
5.7
Vers. 3.
lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca roua
5.7
Deut. 32.2Ps. 72.6
110.3
de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, ce nu întârzie pentru om și nu așteaptă pentru fiii oamenilor. 8Și rămășița lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi: care, când trece, calcă și sfâșie, și nu este cine să izbăvească. 9Mâna ta se va înălța asupra apăsătorilor tăi și toți vrăjmașii tăi vor fi stârpiți. 10Și va fi așa: în
5.10
Zah. 9.10
ziua aceea, zice Domnul, voi stârpi caii tăi din mijlocul tău și voi pierde carele tale. 11Și voi nimici toate cetățile țării tale și‐ți voi surpa toate cetățuile. 12Și voi stârpi fermecătoriile din mâna ta și nu vei mai avea prezicători
5.12
Is. 2.6
de vreme. 13Și‐ți voi stârpi
5.13
Zah. 13.2
chipurile cioplite și stâlpii din mijlocul tău. Și nu te vei mai închina
5.13
Is. 2.8
înaintea făpturii mâinilor tale. 14Și voi smulge Astarteele tale din mijlocul tău, și‐ți voi nimici cetățile. 15Și voi face răzbunare
5.15
Ps. 149.72 Tes. 1.8
cu mânie și cu urgie asupra popoarelor care n‐au ascultat.