Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Izbăvitorul din Betleem

51Acum strânge‐te în cete, fiică a cetelor! El a pus împresurare împotriva noastră; ei vor lovi

5.1
Plâng. 3.30Mat. 5.39
27.30
pe judecătorul lui Israel cu o vargă peste falcă. 2(Și tu, Betleeme
5.2
Mat. 2.6In. 7.42
. Efrata, ești mic între
5.2
1 Sam. 23.23
miile
5.2
Ex. 18.25
lui Iuda, dar din tine îmi va ieși cel ce va fi domn
5.2
Gen. 49.10Is. 9.6
în Israel. Ieșirile căruia
5.2
Ps. 90.2Prov. 8.22,23In. 1.1
sunt din vechime, din zilele veșniciei.) 3Pentru aceasta îi va lăsa până la vremea când cea care este în dureri va naște
5.3
Cap. 4.10.

, și rămășița
5.3
Cap. 4.7.

fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. 4Și va sta și va paște
5.4
Is. 40.11
49.10Ezec. 34.23
turma sa în puterea Domnului, în măreția numelui Domnului Dumnezeului său: și vor rămâne; căci acum el va fi mare
5.4
Ps. 72.8Is. 52.13Zah. 9.10Lc. 1.32
până la marginile pământului. 5Și el va fi pacea
5.5
Ps. 72.7Is. 9.6Zah. 9.10Lc. 2.14Ef. 2.14
noastră; când va veni asirianul în țara noastră și va călca în palatele noastre, atunci vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt bărbați unși. 6Și ei vor pustii țara Asiriei cu sabia și țara
5.6
Gen. 10.8,10,11
lui Nimrod în intrările lui; și ne va scăpa
5.6
Lc. 1.71
de Asirian, când va veni în țara noastră și când va călca în hotarele noastre. 7Și rămășița
5.7
Vers. 3.

lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca roua
5.7
Deut. 32.2Ps. 72.6
110.3
de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, ce nu întârzie pentru om și nu așteaptă pentru fiii oamenilor. 8Și rămășița lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi: care, când trece, calcă și sfâșie, și nu este cine să izbăvească. 9Mâna ta se va înălța asupra apăsătorilor tăi și toți vrăjmașii tăi vor fi stârpiți. 10Și va fi așa: în
5.10
Zah. 9.10
ziua aceea, zice Domnul, voi stârpi caii tăi din mijlocul tău și voi pierde carele tale. 11Și voi nimici toate cetățile țării tale și‐ți voi surpa toate cetățuile. 12Și voi stârpi fermecătoriile din mâna ta și nu vei mai avea prezicători
5.12
Is. 2.6
de vreme. 13Și‐ți voi stârpi
5.13
Zah. 13.2
chipurile cioplite și stâlpii din mijlocul tău. Și nu te vei mai închina
5.13
Is. 2.8
înaintea făpturii mâinilor tale. 14Și voi smulge Astarteele tale din mijlocul tău, și‐ți voi nimici cetățile. 15Și voi face răzbunare
5.15
Ps. 149.72 Tes. 1.8
cu mânie și cu urgie asupra popoarelor care n‐au ascultat.