Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Izbăvitorul din Betleem

51Acum strânge‐te în cete, fiică a cetelor! El a pus împresurare împotriva noastră; ei vor lovi

5.1
Plâng. 3.30Mat. 5.39
27.30
pe judecătorul lui Israel cu o vargă peste falcă. 2(Și tu, Betleeme
5.2
Mat. 2.6In. 7.42
. Efrata, ești mic între
5.2
1 Sam. 23.23
miile
5.2
Ex. 18.25
lui Iuda, dar din tine îmi va ieși cel ce va fi domn
5.2
Gen. 49.10Is. 9.6
în Israel. Ieșirile căruia
5.2
Ps. 90.2Prov. 8.22,23In. 1.1
sunt din vechime, din zilele veșniciei.) 3Pentru aceasta îi va lăsa până la vremea când cea care este în dureri va naște
5.3
Cap. 4.10.
, și rămășița
5.3
Cap. 4.7.
fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. 4Și va sta și va paște
5.4
Is. 40.11
49.10Ezec. 34.23
turma sa în puterea Domnului, în măreția numelui Domnului Dumnezeului său: și vor rămâne; căci acum el va fi mare
5.4
Ps. 72.8Is. 52.13Zah. 9.10Lc. 1.32
până la marginile pământului. 5Și el va fi pacea
5.5
Ps. 72.7Is. 9.6Zah. 9.10Lc. 2.14Ef. 2.14
noastră; când va veni asirianul în țara noastră și va călca în palatele noastre, atunci vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt bărbați unși. 6Și ei vor pustii țara Asiriei cu sabia și țara
5.6
Gen. 10.8,10,11
lui Nimrod în intrările lui; și ne va scăpa
5.6
Lc. 1.71
de Asirian, când va veni în țara noastră și când va călca în hotarele noastre. 7Și rămășița
5.7
Vers. 3.
lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca roua
5.7
Deut. 32.2Ps. 72.6
110.3
de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, ce nu întârzie pentru om și nu așteaptă pentru fiii oamenilor. 8Și rămășița lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi: care, când trece, calcă și sfâșie, și nu este cine să izbăvească. 9Mâna ta se va înălța asupra apăsătorilor tăi și toți vrăjmașii tăi vor fi stârpiți. 10Și va fi așa: în
5.10
Zah. 9.10
ziua aceea, zice Domnul, voi stârpi caii tăi din mijlocul tău și voi pierde carele tale. 11Și voi nimici toate cetățile țării tale și‐ți voi surpa toate cetățuile. 12Și voi stârpi fermecătoriile din mâna ta și nu vei mai avea prezicători
5.12
Is. 2.6
de vreme. 13Și‐ți voi stârpi
5.13
Zah. 13.2
chipurile cioplite și stâlpii din mijlocul tău. Și nu te vei mai închina
5.13
Is. 2.8
înaintea făpturii mâinilor tale. 14Și voi smulge Astarteele tale din mijlocul tău, și‐ți voi nimici cetățile. 15Și voi face răzbunare
5.15
Ps. 149.72 Tes. 1.8
cu mânie și cu urgie asupra popoarelor care n‐au ascultat.

6

Nerecunoștința poporului

61Ascultați, vă rog, ce zice Domnul: Scoală‐te, apără‐te înaintea munților, și dealurile să‐ți audă glasul!… 2Ascultați

6.2
Deut. 32.1Ps. 50.1,4Is. 1.2
, munților, pricina
6.2
Osea 12.2
Domnului și voi temeliile tari ale pământului! Căci
6.2
Is. 1.18
5.3,4
43.26Osea 4.1
Domnul are o pricină cu poporul său, și voiește să se judece cu Israel. 3Poporul meu, ce
6.3
Ier. 2.5,31
ți‐am făcut? Și cu ce te‐am ostenit? Răspunde‐mi! 4Căci te‐am
6.4
Ex. 12.51
14.30
20.2Deut. 4.20Amos 2.10
scos din țara Egiptului, și te‐am răscumpărat din casa de robie și am trimis înaintea ta pe Moise, pe Aaron și pe Maria. 5Poporul meu, adu‐ți aminte ce a plănuit Balac
6.5
Num. 22.5
23.7
24.10,11Deut. 23.4,5Ios. 24.9,10Ap. 2.14
, împăratul Moabului, și ce i‐a răspuns Balaam, fiul lui Beor, de la Sitim
6.5
Num. 25.1
33.49Ios. 4.19
5.10
până la Ghilgal, ca să recunoașteți dreptățile
6.5
Jud. 5.11
Domnului. 6Cu ce mă voi apropia de Domnul, și mă voi pleca înaintea înaltului Dumnezeu? Oare mă voi apropia de el cu arderi de tot, cu viței de un an? 7Va avea plăcere
6.7
Ps. 50.9
51.16Is. 1.11
Domnul de miile de berbeci, sau de zecile de mii de râuri
6.7
Iov 29.6
de untdelemn? Îi voi da eu pe întâiul născut
6.7
2 Reg. 16.3
21.6
23.10Ier. 7.31
19.5Ezec. 23.37
al meu pentru fărădelegea mea, rodul pântecelui meu pentru păcatul sufletului meu? 8El ți‐a arătat
6.8
Deut. 10.121 Sam. 15.22Osea 6.6
12.6
, omule, ce este bine. Și ce cere Domnul de la tine, decât numai să faci ce este drept
6.8
Gen. 18.19Is. 1.17
, să iubești îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 9Glasul Domnului strigă către cetate și cel înțelept privește numele tău. Ascultați nuiaua și pe cel ce a hotărât‐o. 10Oare mai sunt vistierii de răutate în casa celui rău, și o efă mică blestemată
6.10
Deut. 25.13‐16Prov. 11.1
20.10,23
? 11Oare voi fi curat cu o cumpănă
6.11
Osea 12.7
nedreaptă și cu sacul cu greutăți înșelătoare? 12Pentru că bogații săi sunt plini de asuprire și locuitorii săi spun minciuni și limba lor
6.12
Ier. 9.3,5,6,8
este înșelătoare în gura lor. 13De aceea și eu te voi lovi
6.13
Lev. 26.16Ps. 107.17,18
până la rană, te voi pustii pentru păcatele tale. 14Vei mânca
6.14
Lev. 26.26Osea 4.10
și nu te vei sătura și smerirea ta va fi în mijlocul tău. Vei scoate și nu vei scăpa; și ce vei scăpa, voi da sabiei. 15Vei semăna
6.15
Deut. 28.38,39,40Amos 5.11Țef. 1.13Hag. 1.6
, dar nu vei secera; vei călca măsline, dar nu te vei unge cu untdelemn, și cules de vie, dar nu vei bea vin. 16Căci așezămintele lui Omri
6.16
1 Reg. 16.25,26
sunt păzite
6.16
Osea 5.11
și toate lucrările casei lui Ahab
6.16
1 Reg. 16.3021.25,262 Reg. 21.3
și umblați în sfaturile lor; ca să te fac o pustie
6.16
1 Reg. 9.8Ier. 19.8
și pe locuitorii ei o fluierare și veți purta ocara
6.16
Is. 25.8Ier. 51.51Plâng. 5.1
poporului meu.

7

Se află puțini evlavioși

71Vai de mine! Căci sunt ca după adunatul roadelor de vară, ca bobițele

7.1
Is. 17.6
24.13
după culesul strugurilor. Nu este ciorchine de mâncare; sufletul meu dorește smochină
7.1
Is. 28.4Osea 9.10
trufanda. 2Cel cuvios
7.2
Ps. 12.1
14.1,3Is. 57.1
este pierdut din țară și nu este niciun neprihănit între oameni. Toți pândesc sânge; fiecare
7.2
Hab. 1.15
vânează pe fratele său cu o cursă. 3Amândouă mâinile sunt pentru rău, ca să‐l facă bine. Mai marele
7.3
Osea 4.18
cere și judecătorul
7.3
Is. 1.23
judecă pentru o răsplată, și cel mare vorbește pofta cea rea a sufletului său: și astfel o împletesc împreună. 4Cel mai bun dintre ei este
7.4
2 Sam. 23.6,7Ezec. 2.6Is. 55.13
ca spinul; cel mai fără prihană este mai rău decât gardul de spini: ziua străjerilor tăi, adică cercetarea ta, a venit; acum va fi tulburarea lor. 5Nu vă încredeți
7.5
Ier. 9.4
în prieteni, nu puneți încredere într‐un prieten de aproape; păzește‐ți ușile gurii de cea care doarme în sânul tău. 6Căci fiul
7.6
Ezec. 22.7Mat. 10.21,35,36Lc. 12.53
21.162 Tim. 3.2,3
necinstește pe tatăl, fiica se scoală împotriva mamei sale, nora împotriva soacrei sale; vrăjmașii omului sunt oamenii casei sale. 7Dar eu voi privi
7.7
Is. 8.17
spre Domnul, voi aștepta pe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va auzi. 8Nu te bucura
7.8
Prov. 24.17Plâng. 4.21
împotriva mea, vrăjmașa mea. Dacă cad
7.8
Ps. 37.24Prov. 24.16
, mă voi scula; dacă șed în întuneric, Domnul
7.8
Ps. 27.1
va fi lumina mea. 9Voi suferi
7.9
Plâng. 3.39
mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva lui, până ce‐mi va apăra pricina și va face judecată pentru mine; el mă va scoate la lumină
7.9
Ps. 37.6
, și voi vedea dreptatea lui. 10Și vrăjmașa mea va vedea aceasta și o va acoperi rușinea
7.10
Ps. 35.26
, pe ea care mi‐a zis: Unde
7.10
Ps. 42.3,10
79.10
115.2Ioel 2.17
este Domnul Dumnezeul tău? Ochii mei
7.10
Cap. 4.11.
o vor vedea; acum ea va fi călcată ca noroiul
7.10
2 Sam. 22.43Zah. 10.5
din uliți. 11În ziua
7.11
Amos 9.11
când zidurile tale vor fi zidite, în acea zi
7.11
Is. 11.16
19.2327.13Osea 11.11
hotărârea va fi îndepărtată. 12În ziua aceea vor veni la tine de la Asiria și cetățile Egiptului și de la Mazor până la Râu și de la mare până la mare, și de la munte până la munte. 13Totuși țara va fi pustiită, din vina locuitorilor ei, pentru rodul faptelor lor
7.13
Ier. 21.14
. 14Paște cu toiagul tău poporul tău, turma moștenirii tale, care locuiește singuratică în pădure
7.14
Is. 37.24
în mijlocul Carmelului: să pască în Basan și Galaad ca în zilele din vechime. 15Ca în zilele
7.15
Ps. 68.22
78.12
ieșirii tale din țara Egiptului, îi voi arăta lucruri minunate. 16Neamurile vor vedea
7.16
Is. 26.11
și se vor rușina cu toată puterea lor. Vor pune mâna
7.16
Iov 21.5
29.9
la gură și urechile lor vor fi surzi. 17Vor linge țărâna
7.17
Ps. 72.9Is. 49.23
ca șarpele; ca târâtoarele pământului vor ieși tremurând
7.17
Ps. 18.45
din locurile lor închise. Se vor întoarce
7.17
Ier. 33.9
cu frică la Domnul Dumnezeul nostru și se vor teme de tine. 18Cine
7.18
Ex. 15.11
este Dumnezeu asemenea ție, care să ierte
7.18
Ex. 34.6,7Ier. 50.20
nelegiuirea și să treacă
7.18
Cap. 4.7;
cu vederea fărădelegea rămășiței moștenirii sale? El nu‐și ține
7.18
Ps. 103.9Is. 57.16Ier. 3.5
mânia în veac, căci îi place îndurare. 19El va avea iarăși milă de noi, va călca in picioare nelegiuirile noastre: și vei arunca toate păcatele lor în adâncurile mării. 20Vei împlini
7.20
Lc. 1.72,73
lui Iacov adevărul, și lui Avraam îndurarea, pe care ai jurat‐o
7.20
Ps. 105.9,10
părinților noștri din zilele din vechime.