Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Nerecunoștința poporului

61Ascultați, vă rog, ce zice Domnul: Scoală‐te, apără‐te înaintea munților, și dealurile să‐ți audă glasul!… 2Ascultați

6.2
Deut. 32.1Ps. 50.1,4Is. 1.2
, munților, pricina
6.2
Osea 12.2
Domnului și voi temeliile tari ale pământului! Căci
6.2
Is. 1.18
5.3,4
43.26Osea 4.1
Domnul are o pricină cu poporul său, și voiește să se judece cu Israel. 3Poporul meu, ce
6.3
Ier. 2.5,31
ți‐am făcut? Și cu ce te‐am ostenit? Răspunde‐mi! 4Căci te‐am
6.4
Ex. 12.51
14.30
20.2Deut. 4.20Amos 2.10
scos din țara Egiptului, și te‐am răscumpărat din casa de robie și am trimis înaintea ta pe Moise, pe Aaron și pe Maria. 5Poporul meu, adu‐ți aminte ce a plănuit Balac
6.5
Num. 22.5
23.7
24.10,11Deut. 23.4,5Ios. 24.9,10Ap. 2.14
, împăratul Moabului, și ce i‐a răspuns Balaam, fiul lui Beor, de la Sitim
6.5
Num. 25.1
33.49Ios. 4.19
5.10
până la Ghilgal, ca să recunoașteți dreptățile
6.5
Jud. 5.11
Domnului. 6Cu ce mă voi apropia de Domnul, și mă voi pleca înaintea înaltului Dumnezeu? Oare mă voi apropia de el cu arderi de tot, cu viței de un an? 7Va avea plăcere
6.7
Ps. 50.9
51.16Is. 1.11
Domnul de miile de berbeci, sau de zecile de mii de râuri
6.7
Iov 29.6
de untdelemn? Îi voi da eu pe întâiul născut
6.7
2 Reg. 16.3
21.6
23.10Ier. 7.31
19.5Ezec. 23.37
al meu pentru fărădelegea mea, rodul pântecelui meu pentru păcatul sufletului meu? 8El ți‐a arătat
6.8
Deut. 10.121 Sam. 15.22Osea 6.6
12.6
, omule, ce este bine. Și ce cere Domnul de la tine, decât numai să faci ce este drept
6.8
Gen. 18.19Is. 1.17
, să iubești îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 9Glasul Domnului strigă către cetate și cel înțelept privește numele tău. Ascultați nuiaua și pe cel ce a hotărât‐o. 10Oare mai sunt vistierii de răutate în casa celui rău, și o efă mică blestemată
6.10
Deut. 25.13‐16Prov. 11.1
20.10,23
? 11Oare voi fi curat cu o cumpănă
6.11
Osea 12.7
nedreaptă și cu sacul cu greutăți înșelătoare? 12Pentru că bogații săi sunt plini de asuprire și locuitorii săi spun minciuni și limba lor
6.12
Ier. 9.3,5,6,8
este înșelătoare în gura lor. 13De aceea și eu te voi lovi
6.13
Lev. 26.16Ps. 107.17,18
până la rană, te voi pustii pentru păcatele tale. 14Vei mânca
6.14
Lev. 26.26Osea 4.10
și nu te vei sătura și smerirea ta va fi în mijlocul tău. Vei scoate și nu vei scăpa; și ce vei scăpa, voi da sabiei. 15Vei semăna
6.15
Deut. 28.38,39,40Amos 5.11Țef. 1.13Hag. 1.6
, dar nu vei secera; vei călca măsline, dar nu te vei unge cu untdelemn, și cules de vie, dar nu vei bea vin. 16Căci așezămintele lui Omri
6.16
1 Reg. 16.25,26
sunt păzite
6.16
Osea 5.11
și toate lucrările casei lui Ahab
6.16
1 Reg. 16.3021.25,262 Reg. 21.3
și umblați în sfaturile lor; ca să te fac o pustie
6.16
1 Reg. 9.8Ier. 19.8
și pe locuitorii ei o fluierare și veți purta ocara
6.16
Is. 25.8Ier. 51.51Plâng. 5.1
poporului meu.