Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Dărâmarea Ierusalimului și venirea Fiului omului

131Și pe când pleca

13.1
Mat. 24.1Lc. 21.2
el din Templu, unul din ucenicii săi îi zice: Învățătorule, vezi ce fel de pietre și ce fel de zidiri! 2Și Isus i‐a zis: Vezi aceste zidiri mari? Nu
13.2
Lc. 19.44
va fi lăsată aici piatră peste piatră care să nu fie desfăcută. 3Și pe când ședea pe muntele Măslinilor în fața Templului, Petru și Iacov și Ioan și Andrei îl întrebau la o parte: 4Spune‐ne
13.4
Mat. 24.3Lc. 21.7
când vor fi acestea și care va fi semnul când au să se împlinească toate acestea? 5Iar Isus a început să le zică: Luați seama
13.5
Ier. 29.8Ef. 5.61 Tes. 2.3
să nu vă amăgească cineva. 6Mulți vor veni în numele meu zicând: Eu sunt! și vor amăgi pe mulți. 7Iar când veți auzi despre războaie și zvonuri de războaie, nu vă înspăimântați; căci aceste lucruri trebuie să fie; dar nu este încă sfârșitul. 8Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție; vor fi cutremure de pământ pe alocuri; va fi foamete; acestea
13.8
Mat. 24.8
vor fi începutul durerilor. 9Dar voi luați seama
13.9
Mat. 10.17,18
24.9Ap. 2.10
la voi înșivă: căci vă vor da în sinedrii și veți fi bătuți în sinagogi și veți sta înaintea stăpânitorilor și împăraților pentru mine, spre mărturie pentru ei. 10Și trebuie propovăduită întâi
13.10
Mat. 24.14
Evanghelia la toate Neamurile. 11Și când
13.11
Mat. 10.19Lc. 12.11
21.14
vă duc la judecată cei ce vă dau, nu vă îngrijorați mai dinainte ce să vorbiți, ci vorbiți ce vă va fi dat în acel ceas, căci nu voi sunteți cei ce vorbiți, ci
13.11
Fapte. 2.4
4.8,31
Duhul Sfânt. 12Și frate va
13.12
Mica 7.6Mat. 10.21
24.10Lc. 21.16
da pe frate la moarte și tată pe copilul său; și copiii se vor scula asupra părinților și‐i vor omorî. 13Și veți
13.13
Mat. 24.9Lc. 21.17
fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel ce
13.13
Dan. 12.12Mat. 10.22
24.13Ap. 2.10
rabdă până la sfârșit, acela va fi mântuit.

Îndemn la veghere

14Dar când

13.14
Mat. 24.15
veți vedea urâciunea pustiirii stând
13.14
Dan. 9.27
unde nu trebuie (cine citește să înțeleagă), atunci cei ce
13.14
Lc. 21.21
sunt în Iudeea să fugă la munți. 15Iar cel ce este pe casă să nu se pogoare, nici să nu intre ca să ia ceva din casa lui. 16Și cel ce este la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să‐și ia veșmântul. 17Dar vai
13.17
Lc. 21.23
23.29
de cele ce au în pântece și de cele ce dau țâță în zilele acelea! 18Și rugați‐vă ca să nu fie iarna. 19Căci
13.19
Dan. 9.26
12.1Ioel 2.2Mat. 24.21
zilele acelea vor fi necaz, așa cum n‐a fost asemenea de la începutul zidirii pe care a zidit‐o Dumnezeu, până acum, și nici nu va mai fi. 20Și dacă n‐ar fi scurtat Domnul zilele, n‐ar scăpa nici o carne, dar pentru cei aleși, pe care i‐a ales, a scurtat zilele. 21Și atunci
13.21
Mat. 24.23Lc. 17.23
21.8
dacă vă zice cineva: Iată, aici este Hristosul! Iată colo! nu credeți. 22Căci se vor ridica hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor face semne și minuni ca să ducă în rătăcire, dacă este cu putință, pe cei aleși. 23Dar voi luați seama
13.23
2 Pet. 3.17
; iată, v‐am spus toate dinainte. 24Ci în
13.24
Dan. 7.10Țef. 1.15Mat. 24.29Lc. 21.25
zilele acelea, după necazul acela, soarele va fi întunecaț și luna nu‐și va da lucirea. 25Și stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi zguduite. 26Și atunci
13.26
Dan. 7.13,14Mat. 16.27
24.30Fapte. 1.111 Tes. 4.162 Tes. 1.7,10Ap. 1.7
vor vedea pe Fiul omului venind în nori cu putere multă și slavă. 27Și atunci va trimite pe îngeri și va aduna pe aleșii săi din cele patru vânturi, de la cea mai îndepărtată margine a pământului până la cea mai îndepărtată margine a cerului. 28Iar de la smochin învățați
13.28
Mat. 24.32Lc. 21.29
pilda lui. Când ramura lui este fragedă și dă frunze, cunoașteți că vara este aproape. 29Astfel și voi, când veti vedea făcându‐se acestea, cunoașteți că el este aproape, la uși. 30Adevărat vă spun că nu va trece neamul aceșta, până când vor fi toate acestea. 31Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele
13.31
Is. 40.8
mele nu vor trece. 32Iar despre ziua aceea sau ceasul acela, nimeni nu știe, nici îngerii în cer, nici Fiul, afară de Tatăl. 33Luați seama
13.33
Mat. 24.42
25.13Lc. 12.40
21.34Rom. 13.111 Tes. 5.6
, privegheați și rugați‐vă; căci nu știți când este vremea nimerită. 34Este
13.34
Mat. 24.45
25.14
ca un om care se duce din țară, își lasă casa și dă robilor săi putere, fiecăruia lucrul lui; și a poruncit portarului să vegheze. 35Deci vegheați
13.35
Mat. 24.42,44
, căci nu știți când vine domnul casei, sau seara sau la miezul nopții sau la cântatul cocoșului sau dimineața; 36ca nu cumva venind pe neașteptate, să vă afle dormind. 37Iar ce zic vouă, zic tuturor: Vegheați.