Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Învierea lui Isus

161Și după ce a trecut

16.1
Mat. 28.1Lc. 24.1In. 20.1
Sabatul, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov, și Salome, au
16.1
Lc. 23.56
cumpărat miresme ca să vină și să‐l ungă. 2Și foarte de dimineață în
16.2
Lc. 24.1In. 20.1
ziua întâi a săptămânii ele vin la mormânt când răsărise soarele. 3Și ziceau între ele: Cine ne va prăvăli piatra din ușa mormântului? 4Și uitându‐se în sus, zăresc că piatra este prăvălită, căci era foarte mare. 5Și intrând în mormânt, au văzut pe un tânăr stând la dreapta, învelit în veșmânt alb, și s‐au înspăimântat
16.5
Lc. 24.3In. 20.11,12
. 6Și
16.6
Mat. 28.5,6,7
el le zice: Nu vă înspăimântați; căutați pe Isus Nazarineanul cel răstignit; s‐a sculat, nu este aici. Iată locul unde l‐au pus! 7Dar duceți‐vă, spuneți ucenicilor săi și lui Petru că merge înainte de voi în Galileea; acolo îl veți vedea, după cum
16.7
Mat. 26.32
v‐a zis. 8Și au ieșit și au fugit de la mormânt; căci le‐a cuprins tremur și uimire și
16.8
Mat. 28.8Lc. 24.9
n‐au spus nimănui nimic, căci se temeau.

Arătările lui Isus după Înviere

9Iar după ce a înviat de dimineață în ziua întâi a săptămânii, s‐a

16.9
In. 20.14
arătat mai întâi Mariei Magdalenei din
16.9
Lc. 8.2
care scosese șapte draci. 10Ea
16.10
Lc. 24.10In. 20.18
s‐a dus și a vestit celor ce fuseseră cu el, care se tânguiau și plângeau. 11Și ei
16.11
Lc. 24.11
, când au auzit că trăiește și a fost văzut de ea, n‐au crezut. 12Și după acestea s‐a arătat în altă înfățișare la
16.12
Lc. 24.13
doi dintre ei care umblau, ducându‐se la câmp. 13Și ei s‐au dus și au vestit la ceilalți, dar nici pe ei nu i‐au crezut. 14Iar după aceea
16.14
Lc. 24.36In. 20.191 Cor. 15.5
s‐a arătat celor unsprezece, pe când ședeau la masă și i‐a mustrat pentru necredința lor și învârtoșarea de inimă, pentru că n‐au crezut pe cei ce l‐au văzut după ce se sculase.

Trimiterea celor unsprezece

15Și

16.15
Mat. 28.19In. 15.16
le‐a zis: Mergeți în toată lumea și
16.15
Col. 1.23
propovăduiți Evanghelia la toată făptura. 16Cine
16.16
In. 3.18,36Fapte. 2.38
16.30‐32Rom. 10.91 Pet. 3.21
va crede și va fi botezat va fi mântuit; iar
16.16
In. 12.48
cine nu va crede va fi osândit. 17Și aceste semne vor urma pe cei ce vor crede: în
16.17
Lc. 10.17Fapte. 5.16
8.7
16.18
19.12
numele meu vor scoate afară draci, vor vorbi în
16.17
Fapte. 2.4
10.46
19.61 Cor. 12.10,28
limbi noi, 18vor ridica șerpi
16.18
Lc. 10.19Fapte. 28.5
în mâinile lor și dacă vor bea ceva de moarte nu‐i va vătăma deloc. Vor
16.18
Fapte. 5.15,16
9.17
28.8Iac. 5.14,15
pune mâinile pe bolnavi și se vor face bine. 19Domnul Isus, deci, după
16.19
Fapte. 1.2,3
ce a vorbit cu ei, a
16.19
Lc. 24.51
fost luat în cer, și a
16.19
Ps. 110.1Fapte. 7.55
șezut la dreapta lui Dumnezeu. 20Iar ei au ieșit și au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând cu ei și
16.20
Fapte. 5.12
14.31 Cor. 2.4,5Evr. 2.1
întărind cuvântul prin semnele care urmau. Amin.