Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

91Și le‐a zis: Adevărat

9.1
Mat. 16.28Lc. 9.27
vă spun că sunt unii aici din cei de față care nu vor gusta moarte până nu vor vedea Împărăția
9.1
Mat. 24.30
25.31Lc. 22.18
lui Dumnezeu venită în putere.

Schimbarea la față

2Și după

9.2
Mat. 17.1Lc. 9.28
șase zile, Isus ia cu sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și‐i duce într‐un munte înalt singuri la o parte. Și s‐a schimbat la față înaintea lor, 3și veșmintele lui s‐au făcut strălucitoare, foarte albe
9.3
Dan. 7.9Mat. 28.3
, cum nu poate înălbi un înălbitor pe pământ astfel. 4Și Ilie li s‐a arătat împreună cu Moise și vorbeau împreună cu Isus. 5Și Petru răspunde și zice lui Isus: Rabi, este bine ca să fim aici și să facem trei colibe, ție una și lui Moise una și lui Ilie una. 6Căci nu știa ce să răspundă, căci erau plini de spaimă. 7Și s‐a făcut un nor umbrindu‐i și a fost un glas din nor: Acesta este Fiul meu cel iubit; ascultați de el. 8Și deodată când au privit împrejur, n‐au văzut pe nimeni decât numai pe Isus singur cu ei. 9Și pe
9.9
Mat. 17.9
când se pogorau din munte, le‐a poruncit să nu istorisească la nimeni cele ce au văzut decât când va fi înviat Fiul omului dintre cei morți. 10Și ei au ținut cuvântul în sine cercetând împreună între ei ce este a învia dintre cei morți. 11Și‐l întrebau zicând: Cărturarii zic că
9.11
Mat. 4.5Mat. 17.10
trebuie să vină întâi Ilie. 12Iar el le‐a zis: Ilie da, vine întâi și întocmește iarăși toate. Și cum
9.12
Ps. 22.6Is. 53.2Dan. 9.26
este scris despre Fiul omului că trebuie să sufere multe și să
9.12
Lc. 23.11Fil. 2.7
fie socotit drept nimic? 13Dar eu vă zic că Ilie
9.13
Mat. 11.14
17.12Lc. 1.17
a și venit și au făcut cu el tot ce au voit, după cum este scris despre el.

Vindecarea unui îndrăcit

14Și când

9.14
Mat. 17.14Lc. 9.37
au venit la ucenici, au văzut gloată multă împrejurul lor și niște cărturari pricindu‐se împreună cu el. 15Și îndată toată gloata, când l‐a văzut, a rămas uimită și alergând spre el, îi urau de bine. 16Și i‐a întrebat: Ce vă priciți cu ei? 17Și unul din gloată i‐a răspuns
9.17
Mat. 17.14Lc. 9.38
: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut. 18Și oriunde îl apucă îl rupe și face spumă și scrâșnește din dinți și se usucă. Și am zis ucenicilor tăi să‐l scoată afară, dar n‐au fost în stare. 19Iar el le răspunde și zice: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi îngădui? Aduceți‐l la mine. 20Și l‐au adus la el. Și când l‐a văzut
9.20
Cap. 1.26.
Lc. 9.42
, duhul îndată l‐a scuturat tare și copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă. 21Și Isus a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i‐a venit aceasta? Iar el a zis: Din copilărie. 22Și de multe ori l‐a aruncat chiar în foc și în apă, ca să‐l piardă; dar dacă poți ceva, ajută‐ne, fie‐ți milă de noi. 23Și Isus i‐a zis: Dacă
9.23
Mat. 17.20Lc. 17.6In. 11.40
poți! Toate sunt cu putință celui ce crede. 24Îndată tatăl copilului a strigat și a zis: Cred, ajută necredinței mele. 25Iar când a văzut Isus că aleargă gloata, a certat duhul necurat zicându‐i: Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din el și să nu mai intri în el. 26Și strigând și zguduindu‐l mult, a ieșit afară. Și copilul a fost ca mort, încât mulți ziceau: A murit. 27Dar Isus i‐a apucat mâna și l‐a ridicat și s‐a sculat. 28Și când
9.28
Mat. 17.19
a intrat în casă, ucenicii lui l‐au întrebat la o parte: Pentru ce noi n‐am putut să‐l scoatem afară? 29Și le‐a zis: Acest soi prin nimic nu poate ieși afară decât prin rugăciune și post.

Isus vestește moartea și învierea Sa

30Și au ieșit de acolo și treceau prin Galileea și nu voia să știe cineva. 31Căci

9.31
Mat. 17.22Lc. 9.44
învăța pe ucenicii săi și le zicea că Fiul omului se dă în mâinile oamenilor și‐l vor omorî și când va fi omorât, după trei zile va învia. 32Dar ei nu înțelegeau graiul și se temeau să‐l întrebe.

Cine este cel mai mare?

33Și

9.33
Mat. 18.1Lc. 9.46
22.24
au venit la Capernaum. Și când era în casă, i‐a întrebat: Ce vă chibzuiați pe cale? 34Dar ei tăceau; căci pe cale se chibzuiseră între ei cine să fie mai mare. 35Și a șezut jos și a chemat pe cei doisprezece și le zice: Dacă voiește vreunul
9.35
Mat. 20.26,27
să fie întâi, va fi cel din urmă din toți și slujitor al tuturor. 36Și a luat
9.36
Mat. 18.2
un copilaș și l‐a pus în mijlocul lor și după ce l‐a îmbrățișat, le‐a zis: 37Oricine va primi pe unul din astfel de copilași în numele meu, mă primește pe mine; și oricine
9.37
Mat. 10.40Lc. 9.48
mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m‐a trimis pe mine.

Pricinile de păcătuire

38Ioan

9.38
Num. 11.28Lc. 9.49
i‐a zis: Învățătorule, noi am văzut pe unul care scoate afară draci în numele tău, și l‐am oprit, pentru că nu ne urma. 39Iar Isus i‐a zis: Nu‐l opriți; căci
9.39
1 Cor. 12.3
nu este nimeni care va face o putere în numele meu și va putea numaidecât să vorbească rău de mine. 40Căci cine
9.40
Mat. 12.30
nu este împotriva noastră, este pentru noi; 41căci
9.41
Mat. 10.42
oricine vă va da să beți un pahar de apă în numele meu pentru că sunteți ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu‐și va pierde răsplata. 42Și
9.42
Mat. 18.6Lc. 17.1
cine va face să se poticnească pe unul din acești micuți care cred în mine, mai bine este pentru el dacă se pune împrejurul gâtului lui o piatră de moară învârtită de un măgar și este aruncat în mare. 43Și dacă
9.43
Deut. 13.6Mat. 5.29
18.8
mâna ta te va face să te poticnești, tai‐o: este bine pentru tine să intri în viață ciung decât având cele două mâini să te duci în gheenă, în focul nestins, 44acolo unde
9.44
Is. 66.24
viermele lor nu moare și focul nu se stinge. 45Și dacă piciorul tău te face să te poticnești, taie‐l: este bine pentru tine să intri în viață șchiop decât având cele două picioare să fii aruncat în gheenă, în focul nestins, 46acolo unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. 47Și dacă ochil tău te face să te poticnești, dă‐l afară; este mai bine pentru tine să intri cu un ochi în Împărăția lui Dumnezeu, decât având doi ochi să fii aruncat în gheena focului, 48acolo unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. 49Căci fiecare va fi sărat cu foc, și orice
9.49
Lev. 2.13Ezec. 43.24
jertfă va fi sărată cu sare. 50Sarea este bună
9.50
Mat. 5.13Lc. 14.34
; dar dacă sarea se face nesărătoare, cu ce o veți drege? Aveți
9.50
Ef. 4.29Col. 4.6
sare în voi înșivă și aveți
9.50
Rom. 12.18
14.192 Cor. 13.11Evr. 12.14
pace unii cu alții.