Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Dreptatea și îndurarea Domnului

11Sarcina

1.1
Țef. 2.13
Ninivei. Cartea vedeniei lui Naum, Elcoșitul. 2Domnul este un Dumnezeu gelos
1.2
Ex. 20.5
34.14Deut. 4.24Ios. 24.19
și răzbunător
1.2
Deut. 32.35Ps. 94.1Is. 59.18
. Domnul răzbună și este plin de furie; Domnul se răzbună asupra potrivnicilor săi, și păstrează mânie pentru vrăjmașii săi. 3Domnul este încet la mânie
1.3
Ex. 34.6‐7Neem. 9.17Ps. 103.8Iona 4.2
și mare
1.3
Iov 9.4
în putere și nu socotește nevinovat pe cel rău. Domnul, calea
1.3
Ps. 118.797.2
lui este în vârtej și furtună și norii sunt pulberea picioarelor lui. 4El mustră
1.4
Ps. 106.9Is. 50.2Mat. 8.26
marea și o usucă și seacă toate râurile. Basanul
1.4
Is. 33.9
tânjește și Carmelul și floarea Libanului tânjește. 5Munții se clatină
1.5
Ps. 68.8
înaintea lui și dealurile
1.5
Jud. 5.5Ps. 97.5Mica 1.4
se topesc și pământul
1.5
2 Pet. 3.10
este ridicat în sus înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. 6Cine va sta înaintea mâniei
1.6
Mal. 3.2
sale și cine va rămâne înaintea aprinderii mâniei sale? Furia sa se va vărsa
1.6
Ap. 16.1
ca focul și stâncile crapă înaintea lui. 7Domnul este bun
1.7
1 Cron. 16.34Ps. 100.5Ier. 33.11Plâng. 3.25
, o întăritură în zi de strâmtorare, și cunoaște
1.7
Ps. 1.62 Tim. 2.19
pe cei ce își pun încrederea în el. 8Dar
1.8
Dan. 9.26
11.10,22,40
cu un potop năpăditor va pune de tot capăt locului său și întunericul va urmări pe vrăjmașii săi. 9Ce plănuiți
1.9
Ps. 2.1
împotriva Domnului? El îi
1.9
1 Sam. 3.12
va pune capăt de tot; strâmtorarea nu se va ridica a doua oară. 10Căci deși vor fi împleteciți ca spinii
1.10
2 Sam. 23.6,7
și vor fi beți
1.10
Cap. 3.11.
de beție, vor fi mistuiți
1.10
Mal. 4.1
ca miriștea uscată cu totul. 11Din tine a ieșit cel ce plănuiește
1.11
2 Reg. 19.22,23
rău împotriva Domnului, un sfetnic al lui Belial. 12Așa zice Domnul: Deși ar fi ei în plină tărie și tot așa în număr, totuși vor fi doborâți
1.12
2 Reg. 19.35,37
și el va trece
1.12
Is. 8.8Dan. 11.10
. Și deși te‐am necăjit, nu te voi mai necăji. 13Și acum voi sfărâma
1.13
Ier. 2.20
30.8
jugul său de pe tine, și‐ți voi rupe legăturile. 14Și Domnul a dat poruncă despre tine, nu se va mai semăna sămânță din numele tău: voi stârpi din casa dumnezeilor tăi chipul cioplit și chipul turnat. Îți voi pregăti
1.14
2 Reg. 19.37
mormântul, căci ești urât. 15Iată
1.15
Is. 52.7Rom. 10.15
, pe munți picioarele celui ce aduce veste bună, care vestește pacea! Fă‐ți, Iudo, sărbătorile, împlinește juruințele: căci prin tine nu va mai trece Belial
1.15
Vers. 11, 12.
, este
1.15
Vers. 14.
stârpit cu totul.

2

Prorocire despre dărâmarea Ninivei

21Cel ce sfărâmă

2.1
Ier. 50.23
s‐a suit împotriva ta. Păzește‐ți
2.1
Ier. 51.11,12
cetățuia, ia seama la drum, încinge‐ți coapsele, întărește‐ți puterea cu tărie. 2Căci
2.2
Is. 10.12Ier. 25.29
Domnul a adus iarăși slava lui Iacov, ca și slava lui Israel, căci i‐au pustiit
2.2
Ps. 80.12Osea 10.1
pustiitorii și le‐au stricat vițele. 3Scutul vitejilor săi
2.3
Is. 63.2,3
este făcut roșu, bărbații de război sunt în stacojiu, de focul oțelului fulgeră carele în ziua gătirii sale și sulițele se învârtesc. 4Carele duruiesc în uliți, se lovesc unul de altul în piețe, înfățișarea lor este ca făcliile, aleargă ca fulgerele. 5El se gândește la cei măreți ai săi; se poticnesc în mersul lor, se grăbesc spre zid și adăpostul se gătește. 6Porțile râurilor sunt deschise și palatul se prăbușește!… 7Și Uzab este descoperită, este dusă și slujnicile ei bocesc cu glas de
2.7
Is. 38.14
59.11
turturele, și se bat în piepturi. 8Dar din vremuri vechi Ninive era un lac de apă, totuși ei fug!… Stați! stați! strigă ei. Dar nimeni nu se uită îndărăt. 9Prădați argintul! Prădați aurul! Comorile sunt fără fund, slava de tot felul de lucruri plăcute. 10Ea este deșartă și pustiită, stoarsă cu totul! și i se topește inima
2.10
Is. 13.7,8
și‐i tremură genunchii
2.10
Dan. 5.6
și o durere ascuțită este în toate
2.10
Ier. 30.6
coapsele și toate fețele lor
2.10
Ioel 2.6
au îngălbenit. 11Unde este culcușul
2.11
Iov 4.10,11Ezec. 19.2‐7
leilor și locul unde pășteau puii de lei, unde se plimba leul, leoaica, puiul de leu și nu era cine să‐i înspăimânte? 12Leul sfâșia îndeajuns pentru puii săi și sugruma pentru leoaicele sale și umplea cu pradă vizuinile sale și cu fiare sfâșiate culcușurile sale. 13Iată
2.13
Ezec. 29.3
38.3
39.1
, eu sunt împotriva ta, zice Domnul oștirilor, și voi arde carele sale în fum și pe puii tăi de leu îi va mistui sabia și voi stârpi prada ta de pe pământ și nu se va mai auzi glasul solilor
2.13
2 Reg. 18.17,19
19.9,23
tăi.