Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Dreptatea și îndurarea Domnului

11Sarcina

1.1
Țef. 2.13
Ninivei. Cartea vedeniei lui Naum, Elcoșitul. 2Domnul este un Dumnezeu gelos
1.2
Ex. 20.5
34.14Deut. 4.24Ios. 24.19
și răzbunător
1.2
Deut. 32.35Ps. 94.1Is. 59.18
. Domnul răzbună și este plin de furie; Domnul se răzbună asupra potrivnicilor săi, și păstrează mânie pentru vrăjmașii săi. 3Domnul este încet la mânie
1.3
Ex. 34.6‐7Neem. 9.17Ps. 103.8Iona 4.2
și mare
1.3
Iov 9.4
în putere și nu socotește nevinovat pe cel rău. Domnul, calea
1.3
Ps. 118.797.2
lui este în vârtej și furtună și norii sunt pulberea picioarelor lui. 4El mustră
1.4
Ps. 106.9Is. 50.2Mat. 8.26
marea și o usucă și seacă toate râurile. Basanul
1.4
Is. 33.9
tânjește și Carmelul și floarea Libanului tânjește. 5Munții se clatină
1.5
Ps. 68.8
înaintea lui și dealurile
1.5
Jud. 5.5Ps. 97.5Mica 1.4
se topesc și pământul
1.5
2 Pet. 3.10
este ridicat în sus înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. 6Cine va sta înaintea mâniei
1.6
Mal. 3.2
sale și cine va rămâne înaintea aprinderii mâniei sale? Furia sa se va vărsa
1.6
Ap. 16.1
ca focul și stâncile crapă înaintea lui. 7Domnul este bun
1.7
1 Cron. 16.34Ps. 100.5Ier. 33.11Plâng. 3.25
, o întăritură în zi de strâmtorare, și cunoaște
1.7
Ps. 1.62 Tim. 2.19
pe cei ce își pun încrederea în el. 8Dar
1.8
Dan. 9.26
11.10,22,40
cu un potop năpăditor va pune de tot capăt locului său și întunericul va urmări pe vrăjmașii săi. 9Ce plănuiți
1.9
Ps. 2.1
împotriva Domnului? El îi
1.9
1 Sam. 3.12
va pune capăt de tot; strâmtorarea nu se va ridica a doua oară. 10Căci deși vor fi împleteciți ca spinii
1.10
2 Sam. 23.6,7
și vor fi beți
1.10
Cap. 3.11.

de beție, vor fi mistuiți
1.10
Mal. 4.1
ca miriștea uscată cu totul. 11Din tine a ieșit cel ce plănuiește
1.11
2 Reg. 19.22,23
rău împotriva Domnului, un sfetnic al lui Belial. 12Așa zice Domnul: Deși ar fi ei în plină tărie și tot așa în număr, totuși vor fi doborâți
1.12
2 Reg. 19.35,37
și el va trece
1.12
Is. 8.8Dan. 11.10
. Și deși te‐am necăjit, nu te voi mai necăji. 13Și acum voi sfărâma
1.13
Ier. 2.20
30.8
jugul său de pe tine, și‐ți voi rupe legăturile. 14Și Domnul a dat poruncă despre tine, nu se va mai semăna sămânță din numele tău: voi stârpi din casa dumnezeilor tăi chipul cioplit și chipul turnat. Îți voi pregăti
1.14
2 Reg. 19.37
mormântul, căci ești urât. 15Iată
1.15
Is. 52.7Rom. 10.15
, pe munți picioarele celui ce aduce veste bună, care vestește pacea! Fă‐ți, Iudo, sărbătorile, împlinește juruințele: căci prin tine nu va mai trece Belial
1.15
Vers. 11, 12.

, este
1.15
Vers. 14.

stârpit cu totul.