Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Înnoirea legământului

101Și cei ce au pecetluit au fost: Neemia,

10.1
Cap. 8.9.

Tirșata, fiul lui Hacalia
10.1
Cap. 1.1.

, și Zedechia; 2Seraia
10.2
Cap. 12.1‐21.

, Azaria, Ieremia. 3Pașhur, Amaria, Malchia; 4Hatuș, Șebania, Maluc; 5Harim, Meremot, Obadia; 6Daniel, Ghineton, Baruc; 7Meșulam, Abia, Miiamin; 8Maazia, Bilgai, Șemaia: aceștia au fost preoții. 9Și leviții: Iosua, fiul lui Azania, Binui din fiii lui Henadad, Cadmiel; 10și frații lor: Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan; 11Mica, Rehob, Hașabia; 12Zacur, Șerebia, Șebania; 13Hodia, Bani și Beninu. 14Capii poporului: Pareoș
10.14
Ezra 2.3
, Pahat‐Moab, Elam, Zatu, Bani; 15Buni, Azgad, Bebai; 16Adonia, Bigvai, Adin; 17Ater, Ezechia, Azur; 18Hodia, Hașum, Bețai; 19Harif, Anatot, Nebai; 20Magpiaș, Meșulam, Hezir; 21Meșezabeel, Țadoc, Iadua; 22Pelatia, Hanan, Anaia; 23Hosea, Hanania, Hașub; 24Haloheș, Pilha, Șobec; 25Rehum, Hașabna, Maaseia; 26Ahia, Hanan, Anan; 27Maluc, Harim și Baana. 28Și celălalt
10.28
Ezra 2.36‐43
popor, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, netinimii și toți
10.28
Ezra 9.1
care s‐au despărțit de popoarele țărilor la legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii lor și fetele lor, oricine avea cunoștință și pricepere, 29s‐au lipit de frații lor, cei măreți, și au intrat în blestem și în jurământ
10.29
Deut. 29.12,14Ps. 119.106
că vor umbla
10.29
2 Reg. 23.32 Cron. 34.31
în legea lui Dumnezeu, care a fost dată prin mâna lui Moise, robul lui Dumnezeu, și că vor păzi și vor face toate poruncile Domnului Dumnezeului nostru și judecățile lui și așezămintele lui; 30și că nu vom da fetele
10.30
Ex. 34.16Deut. 7.3Ezra 9.12,14
noastre popoarelor țării și nu vom lua fetele lor pentru fiii noștri: 31și că dacă popoarele
10.31
Ex. 20.10Lev. 23.3Deut. 5.12
țării vor aduce mărfuri și orice fel de grâu ca să vândă în ziua sabatului, nu vom cumpăra de la ei în sabat și în vreo zi sfântă; și vom lăsa pământul nearat în anul al șaptelea
10.31
Ex. 23.10,11Lev. 25.4
și vom lăsa orice
10.31
Deut. 15.1,2
datorie, pentru care și‐au dat mâna.

Hotărâri pentru întreținerea slujbei

32Și ne‐am îndatorat, dând mâna fiecare, să ne însărcinăm în fiecare an cu o treime de siclu pentru slujba casei Dumnezeului nostru; 33pentru pâinile

10.33
Lev. 24.52 Cron. 2.4
punerii înainte și pentru darul
10.33
Num. 28
29
de mâncare necurmat și pentru arderea de tot necurmată a sabatelor, a lunilor noi, a sărbătorilor și pentru cele sfinte și pentru jertfele pentru păcat spre a face ispășire pentru Israel și pentru orice lucru al casei Dumnezeului nostru. 34Și am aruncat sorți între preoți, leviți și popor, pentru darul lemnelor de adus în casa Dumnezeului nostru după casele noastre părintești, la vremuri hotărâte, din an
10.34
Cap. 13.31.
Is. 40.16
în an, ca să ardă pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, după cum este
10.34
Lev. 6.12
scris în lege; 35și să aducem din an
10.35
Ex. 23.19
34.26Lev. 19.23Num. 18.12Deut. 26.2
în an în casa Domnului pârga pământului nostru și pârga tuturor roadelor din toți pomii 36și pe întâii născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, după cum este scris în lege
10.36
Ex. 13.2,12,13Lev. 27.26,27Num. 18.15,16
, și să aducem întâii născuți ai boilor noștri și ai turmelor noastre la casa Dumnezeului nostru, preoților care slujesc în casa Dumnezeului nostru, 37și să
10.37
Lev. 23.17Num. 15.19
18.12Deut. 18.4
26.2
aducem pârga frământăturii noastre și darurile noastre ridicate și rodul oricărui fel de pomi, must și untdelemn, preoților, la cămările casei Dumnezeului nostru; și zeciuielile ogorului nostru leviților, ca leviții să ia zeciuielile
10.37
Lev. 27.30Num. 18.21
din toate cetățile arăturii noastre. 38Și preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviții, când leviții vor
10.38
Num. 18.26
lua zeciuielile: și leviții vor aduce zeciuiala zeciuielilor în casa Dumnezeului nostru, în cămări
10.38
1 Cron. 9.262 Cron. 31.11
în casa vistieriei. 39Căci copiii lui Israel și copiii lui Levi vor aduce
10.39
Deut. 12.6,112 Cron. 31.12
darurile ridicate din grâu, din must și din untdelemn, în cămările unde sunt uneltele locașului sfințit și preoții care slujesc și ușierii și cântăreții: și nu vom părăsi
10.39
Cap. 13.10, 11.

casa Dumnezeului nostru.