Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Numărătoarea preoților și leviților

121Și aceștia sunt preoții

12.1
Ezra 2.1,2
și leviții care s‐au suit cu Zorobabel fiul lui Șealtiel și Iosua: Seraia
12.1
Cap. 10.2–8.

, Ieremia, Ezra: 2Amaria, Maluc, Hatuș; 3Șecania, Rehum, Meremot; 4Ido, Ghinetoi, Abia
12.4
Lc. 1.5
, 5Miiamin, Maadia, Bilga; 6Șemaia și Ioiarib, Iedaia; 7Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceștia erau capii preoților și ai fraților lor în zilele lui Iosua
12.7
Ezra 3.2Hag. 1.1Zah. 3.1
. 8Și leviții: Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda și Matania
12.8
Cap. 11.17.

, care era asupra cântărilor, el și frații lui. 9Și Bacbuchia și Uni, frații lor, erau în față cu ei după slujbele lor. 10Și Iosua a născut pe Ioiachim și Ioiachim a născut pe Eliașib și Eliașib a născut pe Ioiada, 11și Ioiada a născut pe Ionatan și Ionatan a născut pe Iadua. 12Și în zilele lui Ioiachim erau preoți, capi părintești: al lui Seraia, Meraia; al lui Ieremia, Hanania; 13al lui Ezra, Meșulam; al lui Amaria, Iohanan; 14al lui Meluchi, Ionatan; al lui Șebania, Iosif; 15al lui Harim, Adna; al lui Meraiot, Helcai; 16al lui Ido, Zaharia; al lui Ghineton, Meșulam; 17al lui Abia, Zicri; al lui Miniamin, al lui Moadia, Piltai; 18al lui Bilga, Șamua; al lui Șemaia, Ionatan; 19și al lui Ioiarib, Matnai; al lui Iedaia, Uzi; 20al lui Salai, Calai; al lui Amoc, Eber; 21al lui Hilchia, Hașabia; al lui Iedaia, Netaneel. 22Leviții în zilele lui Eliașib, Ioiada, Iohanan și Iadua, au fost scriși capi părintești: și preoții, sub domnia lui Dariu, Persanul. 23Fiii lui Levi, capi părintești, au fost scriși în
12.23
1 Cron. 9.14
Cartea Cronicilor până în zilele lui Iohanan, fiul lui Eliașib. 24Și capii leviților: Hașabia, Șerebia și Iosua fiul lui Cadmiel, și frații lor în față
12.24
Ezra 3.11
cu ei, ca să laude și să aducă mulțumire după porunca
12.24
1 Cron. 23.5
25.2,6
lui David, omul lui Dumnezeu, rând pe rând. 25Matania, Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon și Acub au fost ușieri, făcând de pază la casele de merinde ale porților. 26Ei au fost în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioțadac și în zilele lui Neemia dregătorul
12.26
Cap. 8.9.

și ale preotului Ezra, cărturarul
12.26
Ezra 7.6,11
.

Sfințirea zidurilor cetății

27Și la sfințirea

12.27
Deut. 20.5Ps. 30
zidului Ierusalimului au căutat pe leviți din toate locurile lor, ca să‐i aducă la Ierusalim să facă sfințirea cu bucurie, cu mulțumiri
12.27
1 Cron. 25.62 Cron. 5.13
7.6
și cântări cu chimvale, psalteri și harfe. 28Și fiii cântăreților s‐au adunat și din ținutul din jurul Ierusalimului și din satele netofatiților, 29chiar și din casa Ghilgalului și din câmpiile Ghebei și Azmavet; căci cântăreții își zidiseră sate în jurul Ierusalimului. 30Și preoții și leviții s‐au curățit și au curățit pe popor și porțile și zidul. 31Și am suit pe mai marii lui Iuda pe zid și am rânduit două mari cete care mulțumeau și mergeau: una mergea la
12.31
Vers. 38.

dreapta, pe zidul dinspre
12.31
Cap. 2.13;
3.13
poarta gunoiului: 32și în urma lor mergea Hosea și jumătate din mai marii lui Iuda, 33și Azaria, Ezra și Meșulam, 34Iuda și Beniamin și Șemaia și Ieremia, 35și unii din fiii preoților cu trâmbițe
12.35
Num. 10.2,8
: Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf; 36și frații săi: Șemaia și Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel și Iuda, Hanani, cu instrumentele
12.36
1 Cron. 23.5
de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu; și Ezra, cărturarul, era înaintea lor. 37Și la poarta
12.37
Cap. 2.14;
3.15
fântânii și drept în fața lor s‐au suit pe treptele
12.37
Cap. 3.15.

cetății lui David, pe ridicătura zidului deasupra casei lui David, până la poarta
12.37
Cap. 3.26;
8.1,3,16
apelor dinspre răsărit. 38Și cealaltă ceată
12.38
Vers. 31.

a cântăreților mergea pe cealaltă parte și eu și jumătate din popor în urma lor pe zidul de dincolo de turnul
12.38
Cap. 3.11.

cuptoarelor până la zidul
12.38
Cap. 3.8.

cel lat; 39și pe deasupra
12.39
2 Reg. 14.13
porții lui Efraim și pe deasupra porții
12.39
Cap. 3.6.

celei vechi și pe deasupra porții
12.39
Cap. 3.3.

peștilor și a turnului
12.39
Cap. 3.1.

lui Hananeel și a turnului Mea, până la poarta oilor
12.39
Cap. 3.32.

: și au stat la poarta
12.39
Ier. 32.2
închisorii. 40Și amândouă cetele celor ce mulțumeau au stat în casa lui Dumnezeu, și eu și jumătate din dregători cu mine; 41și preoții: Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania cu trâmbițe; 42și Maaseia și Șemaia, și Eleazar și Uzi și Iohanan și Malchia și Elam și Ezer. Și cântăreții și‐au înălțat glasul cu Izrahia priveghetorul lor. 43Și au adus jertfe mari
12.43
2 Cron. 31.11,12
în ziua aceea și s‐au bucurat, căci Dumnezeu îi făcuse să se bucure cu bucurie mare. Și chiar femeile și copiii s‐au bucurat. Și bucuria Ierusalimului se auzea până departe.

Așezarea dregătorilor Templului.

44Și în ziua aceea au fost rânduiți oameni asupra cămărilor vistieriilor pentru darurile ridicate, pentru pârgă și pentru zeciueli, ca să adune în ele din țarinile cetăților părțile hotărâte de lege pentru preoții și de leviți, căci Iuda se bucura de preoții și de leviții care stăteau acolo. 45Și păzeau cele de păzit ale Dumnezeului lor și cele de păzit ale curățirii, ca și cântăreții și ușierii după

12.45
1 Cron. 25
26
porunca lui David și a lui Solomon fiului său. 46Căci odinioară în zilele lui David și ale lui
12.46
1 Cron. 25.12 Cron. 29.30
Asaf, era un cap peste cântăreți și peste cântările de laudă și mulțumirile pentru Dumnezeu. 47Și în zilele lui Zorobabel și în zilele lui Neemia tot Israelul a dat părțile cântăreților și ușierilor pe fiecare zi și sfințiau
12.47
Num. 18.21,24
pentru Levi ți și leviții
12.47
Num. 18.26
sfințiau pentru fiii lui Aaron.