Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Dregerea zidurilor Ierusalimului

31Și Eliașib

3.1
Cap. 12.10.

, marele preot, și frații săi, preoții, s‐au sculat și au zidit
3.1
In. 5.2
poarta oilor. Au sfințit‐o și i‐au pus ușile și au sfințit până la turnul Mea
3.1
Cap. 12.39.

, până la turnul
3.1
Ier. 31.38Zah. 14.10
lui Hananeel. 2Și lângă el au zidit bărbații
3.2
Ezra 2.34
din Ierihon; și lângă el a zidit Zacur, fiul lui Imri. 3Și poarta
3.3
2 Cron. 33.14Țef. 1.10
peștilor au zidit‐o fiii lui Senaa, i‐au pus grinzile și i‐au pus ușile
3.3
Cap. 6.1;
7.1
și încuietorile și zăvoarele. 4Și lângă ei a dres Meromot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț; și lângă ei a dres Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabeel; și lângă ei a dres Țadoc, fiul lui Baana. 5Și lângă ei au dres tecoiții; dar cei măreți ai lor nu și‐au pus grumazul
3.5
Jud. 5.23
la lucrul Domnului lor. 6Și poarta
3.6
Cap. 12.39.

cea veche au dres‐o Ioiada, fiul lui Paseah și Meșulam, fiul lui Besodia; ei i‐au pus grinzile și i‐au pus ușile și încuietorile și zăvoarele. 7Și lângă ei au dres Melatia, gabaonitul, și Iadon, meronotitul, bărbații din Gabaon și Mițpa, până la scaunul
3.7
Cap. 2.8.

dregătorului de dincolo de râu. 8Lângă el a dres Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari; și lângă el a dres Hanania, fiul făcătorilor de mir; și au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat
3.8
Cap. 12.38.

. 9Și lângă ei a dres Refaia, fiul lui Hur, mai marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului. 10Și lângă ei a dres Iedaia, fiul lui Harumaf, pe dinaintea casei sale; și lângă el a dres Hatuș, fiul lui Hașabnia. 11Malchia fiul lui Harim și Hașub, fiul lui Pahat‐Moab, au dres cealaltă bucată și turnul
3.11
Cap. 12.38.

cuptoarelor. 12Și lângă el a dres Șalum fiul lui Haloheș, mai marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului, el și fiicele sale. 13Poarta
3.13
Cap. 2.13.

văii au dres‐o Hanun și locuitorii din Zanoah; ei au zidit‐o și i‐au pus ușile și i‐au făcut o mie de coți de zid până la poarta
3.13
Cap. 12.13.

gunoiului. 14Și poarta gunoiului a dres‐o Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ținutul Bet‐Hacheremului; el a zidit‐o și i‐a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. 15Și poarta
3.15
Cap. 2.14.

fântânii a dres‐o Șalun, fiul lui Col‐Hoze, mai marele peste ținutul Mițpa; el a zidit‐o și a acoperit‐o și i‐a pus ușile, încuietorile și zăvoarele; a făcutși zidul iazului Siloe
3.15
In. 9.7
lângă grădina împăratului și până la treptele de pogorâre din cetatea lui David. 16După el a dres Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumătate din ținutul Bet‐Țur, până în fața mormintelor lui David și până la iazul
3.16
2 Reg. 20.20Is. 22.11
care a fost făcut și până la casa celor tari. 17După el au dres leviții: Rehum, fiul lui Bani. Lângă el a dres Hașabia, mai marele peste ținutul Cheila, pentru ținutul său. 18După el au dres frații lor: Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila. 19Și lângă el Ezer, fiul lui Iosua, mai marele peste Mițpa, a dres o a doua bucată în dreptul suișului, la casa armelor din unghi
3.19
2 Cron. 26.9
. 20După el Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu râvnă cealaltă bucată, din unghi până la intrarea casei lui Eliașib, marele preot. 21După el a dres Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, o altă bucată, de la poarta casei lui Eliașib, până la sfârșitul casei lui Eliașib. 22Și după el au dres preoții, bărbații Câmpiei. 23După ei au dres Beniamin și Hașub în fața caselor lor. După ei a dres Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, lângă casa sa. 24După el Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă bucată, de la casa lui Azaria, până la cotitură și până la unghi
3.24
Vers. 19.

. 25Palal, fiul lui Uzai, a dres înaintea cotiturii și a turnului înalt care iese din casa împăratului, care era lângă curtea
3.25
Ier. 32.2
33.1
37.21
închisorii; după el a dres Pedaia, fiul lui Pareoș. 26(Și netinimii
3.26
Ezra 2.43
locuiau în Ofel
3.26
2 Cron. 27.3
, până dinaintea porții
3.26
Cap. 8.1, 3;
12.37
apelor spre răsărit și până la turnul care iese afară.) 27După el tecoiții au dres o altă bucată, în dreptul turnului celui mare ce iese în afară, până la zidul lui Ofel. 28Preoții au dres deasupra porții
3.28
2 Reg. 11.162 Cron. 23.15Ier. 31.40
cailor, fiecare dinaintea casei sale. 29După ei Țadoc, fiul lui Imer, a dres pe dinaintea casei sale. Și după el a dres Șemaia, fiul lui Șecania, păzitorul porții de răsărit. 30După el Hanania, fiul lui Șelemia și Hanun, al șaselea fiu al lui Țalaf, au dres o altă bucată; după el Meșulam, fiul lui Berechia, a dres pe dinaintea cămării sale. 31După el Malchia, fiul argintarului, a dres până la locul netinimilor și al negustorilor, pe dinaintea porții Mifcad și până la suișul unghiului. 32Și între suișul unghiului și poarta oilor au dres argintarii și negustorii.