Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Dregerea zidurilor Ierusalimului

31Și Eliașib

3.1
Cap. 12.10.
, marele preot, și frații săi, preoții, s‐au sculat și au zidit
3.1
In. 5.2
poarta oilor. Au sfințit‐o și i‐au pus ușile și au sfințit până la turnul Mea
3.1
Cap. 12.39.
, până la turnul
3.1
Ier. 31.38Zah. 14.10
lui Hananeel. 2Și lângă el au zidit bărbații
3.2
Ezra 2.34
din Ierihon; și lângă el a zidit Zacur, fiul lui Imri. 3Și poarta
3.3
2 Cron. 33.14Țef. 1.10
peștilor au zidit‐o fiii lui Senaa, i‐au pus grinzile și i‐au pus ușile
3.3
Cap. 6.1;
și încuietorile și zăvoarele. 4Și lângă ei a dres Meromot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț; și lângă ei a dres Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabeel; și lângă ei a dres Țadoc, fiul lui Baana. 5Și lângă ei au dres tecoiții; dar cei măreți ai lor nu și‐au pus grumazul
3.5
Jud. 5.23
la lucrul Domnului lor. 6Și poarta
3.6
Cap. 12.39.
cea veche au dres‐o Ioiada, fiul lui Paseah și Meșulam, fiul lui Besodia; ei i‐au pus grinzile și i‐au pus ușile și încuietorile și zăvoarele. 7Și lângă ei au dres Melatia, gabaonitul, și Iadon, meronotitul, bărbații din Gabaon și Mițpa, până la scaunul
3.7
Cap. 2.8.
dregătorului de dincolo de râu. 8Lângă el a dres Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari; și lângă el a dres Hanania, fiul făcătorilor de mir; și au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat
3.8
Cap. 12.38.
. 9Și lângă ei a dres Refaia, fiul lui Hur, mai marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului. 10Și lângă ei a dres Iedaia, fiul lui Harumaf, pe dinaintea casei sale; și lângă el a dres Hatuș, fiul lui Hașabnia. 11Malchia fiul lui Harim și Hașub, fiul lui Pahat‐Moab, au dres cealaltă bucată și turnul
3.11
Cap. 12.38.
cuptoarelor. 12Și lângă el a dres Șalum fiul lui Haloheș, mai marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului, el și fiicele sale. 13Poarta
3.13
Cap. 2.13.
văii au dres‐o Hanun și locuitorii din Zanoah; ei au zidit‐o și i‐au pus ușile și i‐au făcut o mie de coți de zid până la poarta
3.13
Cap. 12.13.
gunoiului. 14Și poarta gunoiului a dres‐o Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ținutul Bet‐Hacheremului; el a zidit‐o și i‐a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. 15Și poarta
3.15
Cap. 2.14.
fântânii a dres‐o Șalun, fiul lui Col‐Hoze, mai marele peste ținutul Mițpa; el a zidit‐o și a acoperit‐o și i‐a pus ușile, încuietorile și zăvoarele; a făcutși zidul iazului Siloe
3.15
In. 9.7
lângă grădina împăratului și până la treptele de pogorâre din cetatea lui David. 16După el a dres Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumătate din ținutul Bet‐Țur, până în fața mormintelor lui David și până la iazul
3.16
2 Reg. 20.20Is. 22.11
care a fost făcut și până la casa celor tari. 17După el au dres leviții: Rehum, fiul lui Bani. Lângă el a dres Hașabia, mai marele peste ținutul Cheila, pentru ținutul său. 18După el au dres frații lor: Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila. 19Și lângă el Ezer, fiul lui Iosua, mai marele peste Mițpa, a dres o a doua bucată în dreptul suișului, la casa armelor din unghi
3.19
2 Cron. 26.9
. 20După el Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu râvnă cealaltă bucată, din unghi până la intrarea casei lui Eliașib, marele preot. 21După el a dres Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, o altă bucată, de la poarta casei lui Eliașib, până la sfârșitul casei lui Eliașib. 22Și după el au dres preoții, bărbații Câmpiei. 23După ei au dres Beniamin și Hașub în fața caselor lor. După ei a dres Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, lângă casa sa. 24După el Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă bucată, de la casa lui Azaria, până la cotitură și până la unghi
3.24
Vers. 19.
. 25Palal, fiul lui Uzai, a dres înaintea cotiturii și a turnului înalt care iese din casa împăratului, care era lângă curtea
3.25
Ier. 32.2
33.1
37.21
închisorii; după el a dres Pedaia, fiul lui Pareoș. 26(Și netinimii
3.26
Ezra 2.43
locuiau în Ofel
3.26
2 Cron. 27.3
, până dinaintea porții
3.26
Cap. 8.1, 3;
apelor spre răsărit și până la turnul care iese afară.) 27După el tecoiții au dres o altă bucată, în dreptul turnului celui mare ce iese în afară, până la zidul lui Ofel. 28Preoții au dres deasupra porții
3.28
2 Reg. 11.162 Cron. 23.15Ier. 31.40
cailor, fiecare dinaintea casei sale. 29După ei Țadoc, fiul lui Imer, a dres pe dinaintea casei sale. Și după el a dres Șemaia, fiul lui Șecania, păzitorul porții de răsărit. 30După el Hanania, fiul lui Șelemia și Hanun, al șaselea fiu al lui Țalaf, au dres o altă bucată; după el Meșulam, fiul lui Berechia, a dres pe dinaintea cămării sale. 31După el Malchia, fiul argintarului, a dres până la locul netinimilor și al negustorilor, pe dinaintea porții Mifcad și până la suișul unghiului. 32Și între suișul unghiului și poarta oilor au dres argintarii și negustorii.

4

Lucrările urmează

41Și a fost așa: când a auzit Sanbalat

4.1
Cap. 2.10, 19.
că zidim zidul, s‐a mâniat și s‐a aprins foarte tare și a râs de iudei. 2Și a vorbit înaintea fraților săi și a oastei Samariei și a zis: Ce fac acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să urmeze? Oare vor aduce jertfe? Oare vor sfârși într‐o zi? Vor face ei să învieze pietrele din grămezi de moloz și încă arse? 3Și Tobia
4.3
Cap. 2.10, 19.
, amonitul, era lângă el și a zis: De altfel ceea ce zidesc ei, un șacal de s‐ar sui, le‐ar dărâma zidul de piatră. 4Auzi
4.4
Ps. 123.3,4
, Dumnezeul nostru! căci suntem disprețuiți: și întoarce‐le
4.4
Ps. 79.12Prov. 3.34
ocara asupra capului lor și dă‐i spre pradă în țara robiei. 5Și nu le acoperi
4.5
Ps. 69.27,28
109.14,15Ier. 18.23
nelegiuirea și păcatul lor să nu se șteargă dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. 6Dar am zidit zidul și tot zidul a fost încheiat până la jumătatea lui, căci poporul avea inimă să lucreze. 7Și a fost așa: când au auzit Sanbalat
4.7
Vers. 1.
și Tobia și arabii și amoniții și asdodiții că zidurile Ierusalimului se dreg și că spărturile încep să se astupe, s‐au mâniat foarte tare. 8Și s‐au
4.8
Ps. 83.3,4,5
jurat toți împreună să vină să se lupte împotriva Ierusalimului și să‐i facă stricăciune. 9Dar ne‐am
4.9
Ps. 50.15
rugat Dumnezeului nostru și am pus strajă împotriva lor zi și noapte de teama lor. 10Și Iuda a zis: Puterea purtătorilor de poveri slăbește și este mult moloz, nu putem să zidim zidul. 11Și potrivnicii noștri au zis: Nu vor ști, nici nu vor vedea, până vom veni în mijlocul lor și‐i vom ucide și vom face să înceteze lucrul. 12Și a fost așa: când au venit iudeii, care locuiau lângă ei, ne‐au spus de zece ori din toate locurile: Întoarceți‐vă la noi. 13Și am pus în locurile cele mai de jos dinapoia zidului, în locurile deschise, pe popor, după familiile lor, cu săbiile lor, sulițele lor și arcurile lor. 14Și m‐am uitat și m‐am sculat și am zis mai marilor și dregătorilor și celuilalt popor: Nu vă temeți
4.14
Num. 14.9Deut. 1.29
de ei; aduceți‐vă aminte de Domnul, care este mare
4.14
Deut. 10.17
și înfricoșat și luptați‐vă
4.14
2 Sam. 10.12
pentru frații voștri, fiii voștri și fetele voastre, nevestele voastre și casele voastre. 15Și a fost așa: când au auzit vrăjmașii noștri că ne era cunoscut și că Dumnezeu zădărnicise
4.15
Iov 5.12
sfatul lor, ne‐am întors cu toții la zid, fiecare la lucrul său. 16Și a fost așa: din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau la lucru și jumătate din ei țineau sulițele și scuturile și arcurile și platoșele și dinapoia lor erau mai marii întregii case a lui Iuda. 17Și cei ce zideau zidul și cei ce purtau poverile și cei ce încărcau, cu o mână lucrau la lucru și cu cealaltă mână țineau arma. 18Și zidarii își aveau fiecare sabia încinsă peste coapsele sale și zideau. Și cel ce sufla din trâmbiță era lângă mine. 19Și am zis mai marilor și dregătorilor și celuilalt popor: Lucrul este mare și lat și noi împrăștiați pe zid, departe unul de altul. 20În ce loc veți auzi sunetul trâmbiței, într‐acolo să vă adunați la noi; Dumnezeul
4.20
Ex. 14.14,25Deut. 1.30
3.22
20.4Ios. 23.10
nostru se va lupta pentru noi. 21Și lucram la lucru: și jumătate din ei țineau sulițele din zorii zilei până la ieșirea stelelor. 22Și în vremea aceea am zis poporului: Fiecare cu tânărul său să mâie noaptea în mijlocul Ierusalimului, ca noaptea să ne fie de pază și ziua la lucru. 23Și nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care mă urmau, nu ne‐am dezbrăcat de hainele noastre; fiecare își avea arma mergând la apă.

5

Plângerile poporului

51Și a fost o strigare

5.1
Is. 5.7
mare în popor și între nevestele lor împotriva iudeilor, frații
5.1
Lev. 25.35,36,37Deut. 15.7
lor. 2Și erau unii care ziceau: Noi, fiii noștri și fetele noastre suntem mulți și cerem grâu, ca să mâncăm și să trăim. 3Și erau unii care ziceau: Noi am pus zălog țarinile noastre și viile noastre și casele noastre ca să luăm grâu la foamete. 4Și erau unii care ziceau: Noi ne‐am împrumutat cu argint pe țarinile noastre și viile noastre pentru birul împăratului. 5Și acum carnea
5.5
Is. 58.7
noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii noștri ca și copiii lor: și iată ducem în robie pe fiii noștri și pe fetele noastre ca să fie slujitori și unele din fetele noastre chiar sunt duse în robie
5.5
Ex. 21.7Lev. 25.39
și nu este în puterea mâinilor noastre să le răscumpărăm, căci țarinile și viile noastre sunt ale altora. 6Și m‐am mâniat foarte mult când am auzit strigarea lor și cuvintele acestea. 7Și m‐am sfătuit în inima mea și am mustrat pe mai mari și pe dregători și le‐am zis: Voi luați camătă
5.7
Ex. 22.25Lev. 25.36Ezec. 22.12
fiecare de la fratele său. Și am chemat împotriva lor o adunare mare. 8Și le‐am zis: Noi, după puterea noastră, am răscumpărat
5.8
Lev. 25.48
pe frații noștri iudei care erau vânduți neamurilor; și voi înșivă să vindeți pe frații voștri? Sau să ne fie ei vânduți? Iar ei au tăcut și n‐au găsit un cuvânt de zis. 9Și am zis: Lucrul pe care‐l faceți nu este bun. Oare nu trebuie să umblați în frica
5.9
Lev. 25.36
Dumnezeului nostru ca
5.9
2 Sam. 12.14Rom. 2.241 Pet. 2.12
să nu fim de ocară neamurilor, vrăjmașii noștri? 10Și eu, frații mei și slujitorii mei, de asemenea i‐am împrumutat cu argint și grâu pe camătă. Să lăsăm, vă rog, camăta aceasta. 11Întoarceți‐le, rogu‐vă, chiar astăzi țarinile, viile, măslinii și casele lor și o sutime din argintul și din grâul, din mustul și din untdelemnul, pe care l‐ați cerut de la ei. 12Și au zis: Vom întoarce și nu vom cere nimic de la ei; vom face cum zici. Și am chemat pe preoți și i‐am pus să jure
5.12
Ezra 10.5Ier. 34.8,9
că vor face după cuvântul acesta. 13Am
5.13
Mat. 10.14Fapte. 13.51
18.6
scuturat și poalele hainei mele și am zis: Așa să scuture Dumnezeu pe orice om din casa sa și din munca sa care nu va împlini cuvântul acesta, așa să fie scuturat și golit. Și toată obștea a zis: Amin! Și au lăudat pe Domnul. Și poporul a
5.13
2 Reg. 23.3
făcut după cuvântul acesta.

Neemia ca dregător

14Și din ziua în care am fost pus dregător al lor, în țara lui Iuda, de la anul al douăzecilea până la anul al treizeci și doilea

5.14
Cap. 13.6.
al împăratului Artaxerxe, doisprezece ani, eu și frații mei n‐am mâncat pâine de
5.14
1 Cor. 9.4,15
dregător. 15Dar dregătorii de mai înainte, care au fost înainte de mine, împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei patruzeci de sicli de argint; chiar și slujitorii lor domneau peste popor. Dar eu
5.15
2 Cor. 11.9
12.13
n‐am făcut astfel, căci mă temeam
5.15
Vers. 9.
de Dumnezeu. 16Și m‐am ținut de lucrul zidului acestuia și n‐am cumpărat țarini: și toți slujitorii mei erau adunați acolo la lucru. 17Și chiar la masa
5.17
2 Sam. 9.71 Reg. 18.19
mea erau o sută cincizeci de bărbați din iudei și din dregători, afară de cei ce veneau la noi de la popoarele care erau în jurul nostru. 18Și ceea ce se pregătea
5.18
1 Reg. 4.22
în fiecare zi era: un bou și șase oi alese; și păsări se pregăteau pentru mine; și o dată la zece zile era o mulțime de tot felul de vin. Și cu toate acestea n‐am cerut
5.18
Vers. 14, 15.
pâinea de dregător, căci era grea robie asupra poporului acestuia. 19Adu‐ți
5.19
Cap. 13.22.
aminte pentru mine, Dumnezeul meu, spre bine, de tot ce am făcut pentru poporul acesta.