Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Focul Domnului

111Și a fost așa: când poporul

11.1
Deut. 9.22
cârtea, a fost rău în urechile Domnului; și Domnul a auzit și mânia
11.1
Ps. 78.21
lui s‐a aprins, și focul
11.1
Lev. 10.22 Reg. 1.12Ps. 106.18
Domnului a ars între ei și a mistuit în marginea taberei. 2Și poporul a strigat către Moise și Moise s‐a rugat
11.2
Iac. 5.16
Domnului și focul s‐a stins. 3Și au pus numele locului aceluia Tabeera, pentru că focul Domnului arsese între ei.

Prepelițe

4Și

11.4
Ex. 12.38
gloata amestecată care era între ei a poftit; și chiar și copiii lui Israel au plâns iarăși și au zis: Cine
11.4
Ps. 78.18
106.141 Cor. 10.6
ne va da carne să mâncăm? 5Ne
11.5
Ex. 10.3
aducem aminte de peștele, pe care‐l mâncam în Egipt degeaba, de castraveți și de pepeni și de praji și de cepe și de usturoi. 6Și acum ni s‐a uscat sufletul
11.6
Cap. 21.5.
; înaintea ochilor noștri nu este nimic decât mana aceasta. 7Și
11.7
Ex. 16.14,31
mana era ca sămânța de coriandru și înfățișarea ei era ca înfățișarea de bedelium
11.7
Gen. 2.12
. 8Poporul se risipea și o strângea; și o măcinau cu râșnița sau o pisau în piuă, și o fierbeau în oale și făceau turte din ea; și gustul
11.8
Ex. 16.31
ei era ca gustul de turte cu untdelemn. 9Și
11.9
Ex. 16.13,14
când cădea roua peste tabără noaptea, cădea și mana deasupra. 10Și Moise a auzit pe popor plângând prin familiile lor, fiecare la intrarea cortului său. Și mânia
11.10
Ps. 78.21
Domnului s‐a aprins foarte tare și a fost rău în ochii lui Moise. 11Și
11.11
Deut. 1.12
Moise a zis Domnului: Pentru ce ai făcut rău robului tău? și pentru ce am aflat eu har înaintea ochilor tăi de ai pus asupra mea sarcina acestui popor întreg? 12Oare eu am zămislit pe tot poporul acesta, eu i‐am născut ca să‐mi zici: Poartă‐i
11.12
Is. 40.11
în sânul tău cum poartă o doică
11.12
Is. 49.231 Tes. 2.7
pe sugaciu, până în țara pe care ai jurat‐o
11.12
Gen. 26.3
50.24Ex. 13.5
părinților lor? 13De
11.13
Mat. 15.33Mc. 8.4
unde să am carne ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine zicând: Dă‐ne carne să mâncăm. 14
11.14
Ex. 18.18
Nu pot să port singur tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. 15Și dacă așa faci cu mine, omoară‐mă
11.15
1 Reg. 19.4Iona 4.3
deci, te rog, dacă am aflat har în ochii tăi și să nu‐mi văd
11.15
Țef. 3.15
nenorocirea! 16Și Domnul a zis lui Moise: Strânge‐mi șaptezeci
11.16
Ex. 24.1,9
de bărbați dintre bătrânii lui Israel, pe care‐i cunoști că sunt bătrânii poporului și ispravnici peste ei
11.16
Deut. 18.18
; și adu‐i la cortul întâlnirii și să stea acolo cu tine. 17Și mă
11.17
Vers. 25.
voi pogorî și voi vorbi acolo cu tine; și voi
11.17
1 Sam. 10.62 Reg. 2.15Neem. 9.20Is. 44.3Ioel 2.28
lua din Duhul care este peste tine și‐l voi pune peste ei; și vor purta sarcina poporului cu tine și n‐o vei purta singur. 18Și zi poporului: Sfințiți‐vă
11.18
Ex. 19.10
pentru mâine și veți mânca și carne. Căci ați plâns
11.18
Ex. 16.7
în urechile Domnului zicând: Cine ne va da carne să mâncăm? Căci
11.18
Vers. 5.
era bine de noi în Egipt! Și Domnul vă va da carne și veți mânca. 19Nu o zi veți mânca nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile; 20ci
11.20
Ps. 78.29
106.15
o lună de zile până vă va ieși pe nări și vi se va face greață; pentru că ați lepădat pe Domnul care este între voi și ați plâns înaintea lui zicând: Pentru ce
11.20
Cap. 21.5.
am ieșit din Egipt? 21Și Moise a zis: Șase sute de mii de bărbați pedeștri este poporul
11.21
Gen. 12.2Ex. 12.37
38.26
în mijlocul căruia sunt eu; și tu ai zis: Le voi da carne să mănânce o lună de zile. 22
11.22
2 Reg. 7.2Mat. 15.33Mc. 8.4In. 6.7,9
Se vor junghia oare cirezi și turme pentru ei ca să‐i îndestuleze? Sau se vor strânge toți peștii din mare pentru ei ca să‐i îndestuleze? 23Și Domnul a zis lui Moise: Oare
11.23
Is. 50.2
59.1
s‐a scurtat mâna Domnului? Vei vedea acum dacă cuvântul meu
11.23
Cap. 23.19.
se va împlini sau nu. 24Și Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului; și a strâns
11.24
Vers. 16.
șaptezeci de bărbați dintre bătrânii poporului și i‐a pus împrejurul cortului. 25Și Domnul
11.25
Vers. 17. Cap. 12.5.
s‐a pogorât în nor și i‐a vorbit și a luat din Duhul care era peste el și l‐a pus peste cei șaptezeci de bătrâni. Și a fost așa: când s‐a odihnit
11.25
2 Reg. 2.15
Duhul peste ei, au prorocit
11.25
1 Sam. 10.5,6,10
19.20,21,23Ioel 2.28Fapte. 2.17,181 Cor. 14.1
, dar n‐au mai făcut așa. 26Și doi bărbați au rămas în tabără; numele unuia era Eldad și numele celuilalt Medad; și Duhul s‐a odihnit peste ei. Și ei erau printre cei scriși, dar nu ieșiseră
11.26
1 Sam. 20.26Ier. 36.5
afară la cort și proroceau în tabără. 27Și un tânăr a alergat și a spus lui Moise și a zis: Eldad și Medad prorocesc în tabără. 28Și Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, unul din tinerii săi aleși, a răspuns și a zis: Domnul meu Moise
11.28
Mc. 9.38Lc. 9.49In. 3.26
, oprește‐i! 29Dar Moise i‐a zis: Ești gelos pentru mine? O, de ar fi
11.29
1 Cor. 14.5
tot poporul Domnului proroci, de și‐ar pune Domnul Duhul său peste ei! 30Și Moise s‐a întors în tabără, el și bătrânii lui Israel. 31Și
11.31
Ex. 16.13Ps. 78.26,27,28
105.40
a ieșit un vânt de la Domnul, și a adus prepelițe de la mare și le‐a aruncat peste tabără, cale cam de o zi încoace și cale cam de o zi încolo, de jur împrejurul taberei, și de doi coți pe deasupra feței pământului. 32Și poporul s‐a sculat toată ziua aceea și toată noaptea și toată ziua următoare și a strâns prepelițe; cel ce a strâns puțin a strâns zece omeri; și și le‐au întins de jur împrejurul taberei. 33Carnea
11.33
Ps. 78.30,31
era încă între dinții lor, până a fi tăiată, când s‐a aprins mânia Domnului împotriva poporului și Domnul a lovit pe popor cu o foarte mare rană. 34Și au pus numele locului aceluia Chibrot‐Hataava, pentru că acolo au înmormântat pe poporul care a poftit. 35De la Chibrot‐Hataava, poporul a plecat
11.35
Cap. 33.17.
la Hațerot și au fost la Hațerot.

12

Lepra Mariei

121Și Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise pentru femeia Cușită pe care o luase; căci

12.1
Ex. 2.21
își luase o femeie Cușită. 2Și au zis: Oare cu adevărat numai prin Moise a vorbit Domnul? Oare
12.2
Ex. 15.20Mica 6.4
n‐a vorbit El și prin noi? Și Domnul a auzit
12.2
Gen. 29.332 Reg. 19.4Is. 37.4Ezec. 35.12,13
. 3Și bărbatul Moise era foarte blând, mai mult decât toți oamenii care erau pe fața pământului. 4Și
12.4
Ps. 76.9
Domnul a vorbit fără veste lui Moise și lui Aaron și Mariei: Ieșiți afară câteși trei la cortul întâlnirii. Și au ieșit afară câteși trei. 5Și
12.5
Cap. 11.25;
Domnul s‐a pogorât în stâlpul de nor și a stătut la intrarea cortului și a chemat pe Aaron și pe Maria. Și au ieșit amândoi. 6Și a zis: Ascultați acum cuvintele mele! Dacă va fi un proroc între voi, eu, Domnul, mă voi arăta lui într‐o vedenie
12.6
Gen. 15.1
46.2Iov 33.15Ezec. 1.1Dan. 8.2
10.8,16,17Lc. 1.11,22Fapte. 10.11,17
22.17,18
, voi vorbi cu el într‐un
12.6
Gen. 31.10,111 Reg. 3.5Mat. 1.20
vis. 7Nu
12.7
Ps. 105.26
așa cu robul meu Moise; el
12.7
Evr. 3.2,5
este credincios în toată
12.7
1 Tim. 3.15
casa mea. 8Eu vorbesc cu el, gură
12.8
Ex. 33.11Deut. 34.10
către gură, pe față
12.8
1 Cor. 13.12
și nu în vorbiri întunecoase, și el vede asemănarea
12.8
Ex. 33.19
Domnului. Cum
12.8
2 Pet. 2.10Iuda 8
dar nu v‐ați temut să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? 9Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lor și a plecat. 10Și norul s‐a îndepărtat de pe cort. Și iată Maria
12.10
Deut. 24.9
era leproasă
12.10
2 Reg. 5.27
15.52 Cron. 26.19,20
ca zăpada. Și Aaron s‐a întors spre Maria și iată era leproasă. 11Și Aaron a zis lui Moise: O, te rog, domnul meu, nu pune pe noi păcatul
12.11
2 Sam. 19.19
24.10Prov. 30.32
acesta, prin care am lucrat nebunește și prin care am păcătuit. 12Te rog, să nu fie ea ca o lepădătură
12.12
Ps. 88.4
, a cărei carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei sale. 13Și Moise a strigat către Domnul zicând: Dumnezeule, rogu‐te, vindecă‐o! 14Și Domnul a zis lui Moise: Dacă
12.14
Evr. 12.9
tatăl ei ar fi scuipaț‐o în față, nu s‐ar fi rușinat ea șapte zile? Să fie închisă
12.14
Lev. 13.46
șapte zile afară din tabără, și după aceea să fie primită iarăși. 15Și
12.15
Deut. 24.92 Cron. 26.20,21
Maria a fost închisă afară din tabără șapte zile; și poporul n‐a plecat până ce Maria a fost primită iarăși. 16Și după aceea poporul a plecat de la Hațerot
12.16
Cap. 11.35;
și a tăbărât în pustia Paran.

13

Iscoadele

131Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Trimite

13.2
Cap. 32.8.
bărbați ca să iscodească țara Canaan pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiteți un bărbat din fiecare seminție a părinților lor, fiecare mai mare între ei. 3Și Moise i‐a trimis din pustia
13.3
Cap. 12.16;
Paran după porunca Domnului. Toți din ei erau bărbați capi ai copiilor lui Israel. 4Și acestea sunt numele lor: din seminția lui Ruben: Șamua, fiul lui Zacur. 5Din seminția lui Simeon: Șafat, fiul lui Hori. 6Din
13.6
Cap. 34.19.
seminția lui Iuda: Caleb
13.6
Vers. 30. Cap. 14.6, 30.
, fiul lui Iefune. 7Din seminția lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif. 8Din seminția lui Efraim: Hosea
13.8
Vers. 16.
, fiul lui Nun. 9Din seminția lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu. 10Din seminția lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi. 11Din seminția lui Iosif, din seminția lui Manase: Gadi, fiul lui Susi. 12Din seminția lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali. 13Din seminția lui Așer: Setur, fiul lui Micael. 14Din seminția lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi. 15Din seminția lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi. 16Acestea sunt numele bărbaților pe care i‐a trimis Moise să iscodească țara. Și Moise a numit pe Hosea, fiul lui Nun, Iosua. 17Și Moise i‐a trimis să iscodească țara Canaan și le‐a zis: Suiți‐vă
13.17
Vers. 21.
pe calea aceasta spre miazăzi, și
13.17
Gen. 14.10Jud. 1.9,19
suiți‐vă pe ținutul muntos. 18Și vedeți țara cum este și poporul care locuiește în ea, dacă sunt tari sau slabi, dacă sunt puțini sau mulți; 19și ce fel este țara în care locuiesc ei, dacă este bună sau rea; și ce fel sunt cetățile în care locuiesc ei, dacă sunt în tabere sau în cetăți cu zid; 20și cum este țara, dacă este grasă
13.20
Neem. 9.25,35Ezec. 34.14
sau slabă, dacă sunt copaci în ea sau nu. Și
13.20
Deut. 31.6,7,23
fiți cu inimă și aduceți din roadele țării. Și zilele acelea erau zilele celor dintâi struguri. 21Și s‐au suit și au iscodit țara din pustia
13.21
Cap. 34.3.
Tin până la Rehob
13.21
Ios. 19.28
, până la intrarea Hamatului. 22Și s‐au suit spre miazăzi și au venit până la Hebron. Și acolo erau Ahiman
13.22
Ios. 11.21,22
15.13,14Jud. 1.10
, Șeșai și Talmai, copiii
13.22
Vers. 33.
lui Anac. Și Hebronul
13.22
Ios. 21.11
fusese zidit cu șapte ani înainte de Țoan
13.22
Ps. 78.12Is. 19.11
30.4
din Egipt. 23Și
13.23
Deut. 1.24,25
au venit până la valea Eșcol, și de acolo au tăiat o mlădiță cu o ciorchină de strugure; și au adus‐o pe o prăjină între doi, și din rodii și din smochine. 24Locul acela s‐a numit valea Eșcol, pentru ciorchina pe care au tăiat‐o de acolo copiii lui Israel. 25Și s‐au întors de la iscodirea țării după trecere de patruzeci de zile. 26Și s‐au dus și au venit la Moise și la Aaron și la toată adunarea copiilor lui Israel, în pustia
13.26
Vers. 3.
Paran la Cades
13.26
Cap. 20.1, 16;
; și le‐au adus vorbă lor și la toată adunarea și le‐au arătat roada țării. 27Și i‐au istorisit și i‐au zis: Am mers în țara la care ne‐ai trimis, și cu adevărat curge lapte
13.27
Ex. 3.8
33.3
și miere, și acesta
13.27
Deut. 1.25
este rodul ei. 28Numai poporul
13.28
Deut. 1.28
9.1,2
care locuiește în țară este foarte tare și cetățile sunt întărite, foarte mari; și am văzut acolo și pe copiii
13.28
Vers. 33.
lui Anac. 29Amalec
13.29
Ex. 17.8Jud. 6.31 Sam. 14.48
15.3
locuiește în țara de miazăzi și hetitul și iebusitul și amoritul locuiesc în ținutul muntos; și cananitul locuiește lângă mare și pe malul Iordanului. 30Și
13.30
Cap. 14.6, 24.
Caleb a liniștit poporul înaintea lui Moise și a zis: Să mergem să ne suim îndată și s‐o stăpânim, căci suntem în stare s‐o facem. 31Și
13.31
Cap. 32.9.
bărbații care s‐au suit cu el ziceau: Nu vom putea merge împotriva poporului, căci sunt mai tari decât noi. 32Și
13.32
Cap. 14.36, 37.
au adus vorbă rea, copiilor lui Israel, despre țara pe care o iscodiseră, zicând: Țara, pe care am străbătut‐o ca s‐o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei și tot poporul
13.32
Amos 2.9
, pe care l‐am văzut în ea, sunt oameni mari de statură. 33Și acolo am văzut pe uriași, pe fiii
13.33
Deut. 1.28
2.10
9.2
lui Anac, din uriași; și noi eram în ochii noștri ca niște lăcuste
13.33
Is. 40.22
și tot așa eram și în
13.33
1 Sam. 17.42
ochii lor.