Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Lepra Mariei

121Și Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise pentru femeia Cușită pe care o luase; căci

12.1
Ex. 2.21
își luase o femeie Cușită. 2Și au zis: Oare cu adevărat numai prin Moise a vorbit Domnul? Oare
12.2
Ex. 15.20Mica 6.4
n‐a vorbit El și prin noi? Și Domnul a auzit
12.2
Gen. 29.332 Reg. 19.4Is. 37.4Ezec. 35.12,13
. 3Și bărbatul Moise era foarte blând, mai mult decât toți oamenii care erau pe fața pământului. 4Și
12.4
Ps. 76.9
Domnul a vorbit fără veste lui Moise și lui Aaron și Mariei: Ieșiți afară câteși trei la cortul întâlnirii. Și au ieșit afară câteși trei. 5Și
12.5
Cap. 11.25;
16.19
Domnul s‐a pogorât în stâlpul de nor și a stătut la intrarea cortului și a chemat pe Aaron și pe Maria. Și au ieșit amândoi. 6Și a zis: Ascultați acum cuvintele mele! Dacă va fi un proroc între voi, eu, Domnul, mă voi arăta lui într‐o vedenie
12.6
Gen. 15.1
46.2Iov 33.15Ezec. 1.1Dan. 8.2
10.8,16,17Lc. 1.11,22Fapte. 10.11,17
22.17,18
, voi vorbi cu el într‐un
12.6
Gen. 31.10,111 Reg. 3.5Mat. 1.20
vis. 7Nu
12.7
Ps. 105.26
așa cu robul meu Moise; el
12.7
Evr. 3.2,5
este credincios în toată
12.7
1 Tim. 3.15
casa mea. 8Eu vorbesc cu el, gură
12.8
Ex. 33.11Deut. 34.10
către gură, pe față
12.8
1 Cor. 13.12
și nu în vorbiri întunecoase, și el vede asemănarea
12.8
Ex. 33.19
Domnului. Cum
12.8
2 Pet. 2.10Iuda 8
dar nu v‐ați temut să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? 9Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lor și a plecat. 10Și norul s‐a îndepărtat de pe cort. Și iată Maria
12.10
Deut. 24.9
era leproasă
12.10
2 Reg. 5.27
15.52 Cron. 26.19,20
ca zăpada. Și Aaron s‐a întors spre Maria și iată era leproasă. 11Și Aaron a zis lui Moise: O, te rog, domnul meu, nu pune pe noi păcatul
12.11
2 Sam. 19.19
24.10Prov. 30.32
acesta, prin care am lucrat nebunește și prin care am păcătuit. 12Te rog, să nu fie ea ca o lepădătură
12.12
Ps. 88.4
, a cărei carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei sale. 13Și Moise a strigat către Domnul zicând: Dumnezeule, rogu‐te, vindecă‐o! 14Și Domnul a zis lui Moise: Dacă
12.14
Evr. 12.9
tatăl ei ar fi scuipaț‐o în față, nu s‐ar fi rușinat ea șapte zile? Să fie închisă
12.14
Lev. 13.46
șapte zile afară din tabără, și după aceea să fie primită iarăși. 15Și
12.15
Deut. 24.92 Cron. 26.20,21
Maria a fost închisă afară din tabără șapte zile; și poporul n‐a plecat până ce Maria a fost primită iarăși. 16Și după aceea poporul a plecat de la Hațerot
12.16
Cap. 11.35;
33.18
și a tăbărât în pustia Paran.