Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Iscoadele

131Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Trimite

13.2
Cap. 32.8.
Deut. 1.22
bărbați ca să iscodească țara Canaan pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiteți un bărbat din fiecare seminție a părinților lor, fiecare mai mare între ei. 3Și Moise i‐a trimis din pustia
13.3
Cap. 12.16;
32.8Deut. 1.19
9.23
Paran după porunca Domnului. Toți din ei erau bărbați capi ai copiilor lui Israel. 4Și acestea sunt numele lor: din seminția lui Ruben: Șamua, fiul lui Zacur. 5Din seminția lui Simeon: Șafat, fiul lui Hori. 6Din
13.6
Cap. 34.19.
1 Cron. 4.15
seminția lui Iuda: Caleb
13.6
Vers. 30. Cap. 14.6, 30.
Ios. 14.6,7,13,14Jud. 1.12
, fiul lui Iefune. 7Din seminția lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif. 8Din seminția lui Efraim: Hosea
13.8
Vers. 16.

, fiul lui Nun. 9Din seminția lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu. 10Din seminția lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi. 11Din seminția lui Iosif, din seminția lui Manase: Gadi, fiul lui Susi. 12Din seminția lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali. 13Din seminția lui Așer: Setur, fiul lui Micael. 14Din seminția lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi. 15Din seminția lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi. 16Acestea sunt numele bărbaților pe care i‐a trimis Moise să iscodească țara. Și Moise a numit pe Hosea, fiul lui Nun, Iosua. 17Și Moise i‐a trimis să iscodească țara Canaan și le‐a zis: Suiți‐vă
13.17
Vers. 21.

pe calea aceasta spre miazăzi, și
13.17
Gen. 14.10Jud. 1.9,19
suiți‐vă pe ținutul muntos. 18Și vedeți țara cum este și poporul care locuiește în ea, dacă sunt tari sau slabi, dacă sunt puțini sau mulți; 19și ce fel este țara în care locuiesc ei, dacă este bună sau rea; și ce fel sunt cetățile în care locuiesc ei, dacă sunt în tabere sau în cetăți cu zid; 20și cum este țara, dacă este grasă
13.20
Neem. 9.25,35Ezec. 34.14
sau slabă, dacă sunt copaci în ea sau nu. Și
13.20
Deut. 31.6,7,23
fiți cu inimă și aduceți din roadele țării. Și zilele acelea erau zilele celor dintâi struguri. 21Și s‐au suit și au iscodit țara din pustia
13.21
Cap. 34.3.
Ios. 15.1
Tin până la Rehob
13.21
Ios. 19.28
, până la intrarea Hamatului. 22Și s‐au suit spre miazăzi și au venit până la Hebron. Și acolo erau Ahiman
13.22
Ios. 11.21,22
15.13,14Jud. 1.10
, Șeșai și Talmai, copiii
13.22
Vers. 33.

lui Anac. Și Hebronul
13.22
Ios. 21.11
fusese zidit cu șapte ani înainte de Țoan
13.22
Ps. 78.12Is. 19.11
30.4
din Egipt. 23Și
13.23
Deut. 1.24,25
au venit până la valea Eșcol, și de acolo au tăiat o mlădiță cu o ciorchină de strugure; și au adus‐o pe o prăjină între doi, și din rodii și din smochine. 24Locul acela s‐a numit valea Eșcol, pentru ciorchina pe care au tăiat‐o de acolo copiii lui Israel. 25Și s‐au întors de la iscodirea țării după trecere de patruzeci de zile. 26Și s‐au dus și au venit la Moise și la Aaron și la toată adunarea copiilor lui Israel, în pustia
13.26
Vers. 3.

Paran la Cades
13.26
Cap. 20.1, 16;
32.8
33.36Deut. 1.19Ios. 14.6
; și le‐au adus vorbă lor și la toată adunarea și le‐au arătat roada țării. 27Și i‐au istorisit și i‐au zis: Am mers în țara la care ne‐ai trimis, și cu adevărat curge lapte
13.27
Ex. 3.8
33.3
și miere, și acesta
13.27
Deut. 1.25
este rodul ei. 28Numai poporul
13.28
Deut. 1.28
9.1,2
care locuiește în țară este foarte tare și cetățile sunt întărite, foarte mari; și am văzut acolo și pe copiii
13.28
Vers. 33.

lui Anac. 29Amalec
13.29
Ex. 17.8Jud. 6.31 Sam. 14.48
15.3
locuiește în țara de miazăzi și hetitul și iebusitul și amoritul locuiesc în ținutul muntos; și cananitul locuiește lângă mare și pe malul Iordanului. 30Și
13.30
Cap. 14.6, 24.
Ios. 14.7
Caleb a liniștit poporul înaintea lui Moise și a zis: Să mergem să ne suim îndată și s‐o stăpânim, căci suntem în stare s‐o facem. 31Și
13.31
Cap. 32.9.
Deut. 1.28Ios. 14.8
bărbații care s‐au suit cu el ziceau: Nu vom putea merge împotriva poporului, căci sunt mai tari decât noi. 32Și
13.32
Cap. 14.36, 37.

au adus vorbă rea, copiilor lui Israel, despre țara pe care o iscodiseră, zicând: Țara, pe care am străbătut‐o ca s‐o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei și tot poporul
13.32
Amos 2.9
, pe care l‐am văzut în ea, sunt oameni mari de statură. 33Și acolo am văzut pe uriași, pe fiii
13.33
Deut. 1.28
2.10
9.2
lui Anac, din uriași; și noi eram în ochii noștri ca niște lăcuste
13.33
Is. 40.22
și tot așa eram și în
13.33
1 Sam. 17.42
ochii lor.