Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Pribegirea prin pustie

141Și toată adunarea și‐a ridicat glasul și a strigat și poporul

14.1
Cap. 11.4.

a plâns în noaptea aceea. 2Și
14.2
Ex. 16.2
17.3Ps. 106.25
toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și toată adunarea le‐a zis: O
14.2
Vers. 28, 29.

, de am fi murit în țara Egiptului! Sau de am fi murit în această pustie! 3Și pentru ce ne‐a adus Domnul în țara aceasta, ca să cădem de sabie, ca nevestele noastre și copilașii noștri să fie de pradă? Oare n‐ar fi mai bine pentru noi să ne întoarcem în Egipt? 4Și au zis unul către altul: Să
14.4
Neem. 9.17
punem un cap și
14.4
Deut. 17.16Fapte. 7.39
să ne întoarcem în Egipt. 5Atunci Moise
14.5
Cap. 16.4, 22.

și Aaron au căzut pe fețele lor înaintea întregii adunări a copiilor lui Israel. 6Și
14.6
Vers. 24, 30, 38. Cap. 13.6, 8.

Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, care erau din cei ce iscodiseră țara, și‐au rupt hainele. 7Și au vorbit către toată adunarea copiilor lui Israel zicând: Țara
14.7
Cap. 13.27.
Deut. 1.25
, pe care am străbătut‐o ca s‐o iscodim, este o țară foarte, foarte bună. 8Dacă Domnul
14.8
Deut. 10.152 Sam. 15.25,26
22.201 Reg. 10.9Ps. 22.8
147.10,11Is. 62.4
va avea plăcere de noi, ne va aduce în țara aceasța și ne‐o va da, țară
14.8
Cap. 13.27.

în care curge lapte și miere. 9Numai
14.9
Deut. 9.7,23,24
nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și
14.9
Deut. 7.18
20.3
nu vă temeți de poporul țării, căci ei
14.9
Cap. 24.8.

sunt pâine pentru noi; ocrotirea lor s‐a depărtat de la ei și
14.9
Gen. 48.21Ex. 33.16Deut. 20.1,3,4
31.6,8Ios. 1.5Jud. 1.222 Cron. 13.12
15.2
20.17
32.8Ps. 46.7,11Is. 41.10Amos 5.14Zah. 8.23
Domnul este cu noi; nu vă temeți de ei. 10Și
14.10
Ex. 17.4
toată adunarea a vorbit să‐i ucidă cu pietre. Și
14.10
Ex. 16.10
24.16,17
40.34Lev. 9.2320.6
slava Domnului s‐a arătat tuturor copiilor lui Israel în cortul întâlnirii. 11Și Domnul a zis lui Moise: Până când mă
14.11
Vers. 23.
Deut. 9.7,8,22Ps. 95.8Evr. 3.8,16
va disprețui poporul acesta? Și până când nu
14.11
Deut. 1.32
9.23Ps. 78.22,32,42
106.24In. 12.37Evr. 3.18
vor crede ei în mine, pentru toate semnele pe care le‐am făcut între ei? 12Îi voi lovi cu ciumă și‐i voi stârpi, și
14.12
Ex. 32.10
pe tine te voi face un popor mai mare și mai tare decât ei. 13Și
14.13
Ex. 32.12Ps. 106.23Deut. 9.26,27,28
32.27Ezec. 20.9,14
Moise a zis Domnului: Dar egiptenii vor auzi; căci prin puterea ta ai scos pe poporul acesta din mijlocul lor. 14Și vor spune locuitorilor acestei țări, care
14.14
Ex. 15.14Ios. 2.9,10
5.1
au auzit că tu, Doamne, ești în mijlocul acestui popor, că tu, Doamne, ești văzut ochi către ochi și că norul
14.14
Ex. 13.21
40.38Neem. 9.12Ps. 78.14
105.39
tău stă deasupra lor, și că tu mergi înaintea lor, într‐un stâlp de nor ziua și într‐un stâlp de foc noaptea. 15Și acum dacă vei omorî pe poporul acesta ca pe un singur om, atunci neamurile care au auzit vestea ta vor vorbi, zicând: 16Fiindcă Domnul n‐a putut
14.16
Deut. 9.28Ios. 7.9
să aducă pe poporul acesta în țara pe care le‐o jurase, de aceea i‐a omorât în pustie. 17Și acum, rogu‐te, să se mărească puterea Domnului după cum ai vorbit zicând: 18Domnul este încet
14.18
Ex. 34.6,7Ps. 103.8
145.8Iona 4.2
la mânie și bogat în îndurare, care iartă nelegiuirea și călcarea de lege și care nu socotește pe cel vinovat nevinovat, care cercetează
14.18
Ex. 20.5
34.7
nelegiuirea părinților în copii până în al treilea și al patrulea neam. 19Iartă
14.19
Ex. 34.9
, te rog, nelegiuirea poporului
14.19
Ps. 106.45
acestuia după mărimea îndurării tale și
14.19
Ps. 78.38
după cum ai iertat pe poporul acesta, din Egipt și până acum. 20Și Domnul a zis: Am iertat după
14.20
Ps. 106.23Iac. 5.161 In. 5.14,15,16
cuvântul tău. 21Dar cu adevărat, viu sunt eu, și tot
14.21
Ps. 72.19
pământul se va umplea de slava Domnului. 22Căci
14.22
Deut. 1.35Ps. 95.11
106.26Evr. 3.17,18
toți acei bărbați care au văzut slava mea și semnele mele, pe care le‐am făcut în Egipt și în pustie, și m‐au ispitit de zece
14.22
Gen. 31.7
ori până acum și n‐au ascultat de glasul meu, 23de
14.23
Cap. 32.11.
Ezec. 20.15
vor vedea ei țara pe care am jurat‐o părinților lor! Niciunul din aceia care m‐au disprețuit n‐o vor vedea. 24Dar pe robul meu Caleb
14.24
Deut. 1.36Ios. 14.6,8,9,14
, fiindcă a fost alt duh cu el și m‐a urmat pe deplin
14.24
Cap. 32.12.

, îl voi face să intre în țara în care s‐a dus, și sămânța lui o va stăpâni. 25Și amalecitul și cananitul locuiesc în vale. Mâine întoarceți‐vă și plecați
14.25
Deut. 1.40
în pustie pe calea spre Marea‐Roșie. 26Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 27Până când
14.27
Vers. 11.
Ex. 16.28Mat. 17.17
să rabd eu această adunare rea, care cârtește împotriva mea? Am
14.27
Ex. 16.12
auzit cârtirile copiilor lui Israel cu care cârtesc împotriva mea. 28Spune‐le: Viu
14.28
Vers. 23. Cap. 26.65;
32.11Deut. 1.35Evr. 3.17
sunt eu, zice Domnul, de nu vă voi face cum
14.28
Vers. 2.

ați vorbit în urechile mele! 29Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Și toți
14.29
Cap. 1.45;
26.64
aceia, care au fost numărați dintre voi, după numărul vostru întreg, de la douăzeci de ani și mai sus, care ați cârtit împotriva mea, 30de veți intra voi în țara, pentru care mi‐am ridicat mâna că vă voi face să locuiți în ea, afară
14.30
Vers. 38. Cap. 26.65;
32.12Deut. 1.36,38
de Caleb, fiul lui Iefune, și de Iosua, fiul lui Nun. 31Dar
14.31
Deut. 1.39
pe pruncii voștri, despre care ați zis că vor fi pradă, îi voi face să intre și vor cunoaște țara pe care ați
14.31
Ps. 106.24
disprețuit‐o voi. 32Și voi, trupurile
14.32
1 Cor. 10.5Evr. 3.17
voastre moarte vor cădea în această pustie. 33Și copiii voștri vor
14.33
Cap. 32.13.
Ps. 107.40
fi păstori în pustie patruzeci
14.33
Deut. 2.14
de ani, și vor purta
14.33
Ezec. 23.35
curviile voastre, până ce trupurile voastre moarte se vor pierde în pustie. 34După
14.34
Cap. 13.25.

numărul zilelor în care ați iscodit țara, patruzeci
14.34
Ps. 95.10Ezec. 4.6
de zile, de fiecare zi un an, vă veți purta nelegiuirile, patruzeci de ani, și veți cunoaște înstrăinarea mea de voi. 35Eu
14.35
Cap. 23.19.

, Domnul, am vorbit, de nu voi face aceasta la toată această adunare rea
14.35
Vers. 27, 29. Cap. 26.65.
1 Cor. 10.5
, care s‐a întâlnit împreună împotriva mea. Se vor pierde în pustia aceasta și vor muri în ea. 36Și
14.36
Cap. 13.31, 32.

bărbații, pe care‐i trimisese Moise să iscodească țara, și care s‐au întors și au făcut pe toată adunarea să cârtească împotriva lui, aducând vorbă rea despre țară: 37bărbații aceia care au adus vorbă rea despre țară au murit
14.37
1 Cor. 10.10Evr. 3.17Iuda 5
de rană înaintea Domnului. 38Dar
14.38
Cap. 26.65.
Ios. 14.6,10
Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas vii din bărbații care merseseră să iscodească țara. 39Și Moise a spus aceste cuvinte tuturor copiilor lui Israel și poporul s‐a jelit
14.39
Ex. 33.4
foarte mult. 40Și s‐au sculat de dimineață și s‐au suit pe vârful muntelui zicând: Iată‐ne
14.40
Deut. 1.41
și ne vom sui la locul pe care l‐a făgăduit Domnul; căci am păcătuit. 41Și Moise a zis: Pentru ce călcați acum porunca Domnului? Căci nu veți izbuti
14.41
Vers. 25.
2 Cron. 24.20
! 42Nu vă suiți
14.42
Deut. 1.42
, căci Domnul nu este în mijlocul vostru, ca să nu fiți bătuți dinaintea vrăjmașilor voștri. 43Căci amalecitul și cananitul sunt înaintea voastră și veți cădea de sabie; căci odată ce v‐ați abătut
14.43
2 Cron. 15.2
de pe urma Domnului, Domnul nu va fi cu voi. 44Și s‐au încumetat
14.44
Deut. 1.43
să se suie pe vârful muntelui, dar chivotul legământului Domnului și Moise nu s‐au mișcat din mijlocul taberei. 45Și
14.45
Vers. 43.
Deut. 1.44
amalecitul și cananitul, care locuiau pe muntele acela, s‐au pogorât și i‐au bătut și i‐au tăiat în bucăți până la
14.45
Cap. 21.3.
Jud. 1.17
Horma.