Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Legi asupra jertfelor în țară

151Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește

15.2
Vers. 18.
Lev. 23.10Deut. 7.1
copiilor lui Israel și spune‐le: Când veți intra în țara locuințelor voastre, pe care v‐o dau, 3și
15.3
Lev. 12.3
veți aduce o jertfă arsă cu foc Domnului, o ardere de tot, sau o jertfă pentru împlinirea
15.3
Lev. 7.16
22.18,21
unei juruințe, sau un dar de bună voie, sau la sărbătorile
15.3
Lev. 23.8,12,36Deut. 16.10
voastre, ca să faceți un miros
15.3
Gen. 8.21Ex. 29.18
plăcut Domnului din cireadă sau din turmă; 4atunci
15.4
Lev. 2.1
6.14
cel ce își aduce darul Domnului să aducă dar
15.4
Ex. 29.40Lev. 23.13
de mâncare a zecea parte din floarea făinii frământată cu a patra
15.4
Lev. 14.10
parte dintr‐un hin de untdelemn. 5Și
15.5
Cap. 28.7, 14.

să aduci a patra parte dintr‐un hin de vin ca dar de băutură cu arderea de tot sau cu jertfa, pentru un miel. 6Și
15.6
Cap. 28.12, 14.

pentru un berbece să aduci ca dar de mâncare două zecimi de floarea făinii frământată cu untelemn și a treia parte dintr‐un hin de untdelemn, 7și să aduci a treia parte dintr‐un hin de vin, ca dar de băutură, miros plăcut Domnului. 8Și dacă vei aduce un vițel ca ardere de tot, sau ca jertfă pentru împlinirea unei juruințe, sau ca jertfă
15.8
Lev. 7.11
de pace Domnului, 9
15.9
Cap. 28.12, 14.

să se aducă cu vițelul ca dar de mâncare trei zecimi de floarea făinii frământată cu o jumătate de hin de untdelemn. 10Și să aduci o jumătate de hin de vin ca dar de băutură, ca jertfă arsă cu foc, de un miros plăcut Domnului. 11Așa să se facă pentru un bou sau un berbece sau un miel sau un ied, 12după numărul ce veți jertfi așa să faceți cu fiecare după numărul lor. 13Toți băștinașii
15.13
Ex. 12.49
să facă aceste lucruri așa, când vor aduce o jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului. 14Și dacă va sta vremelnic cu voi vreun străin de loc, sau oricine va fi între voi în neamurile voastre, și va face o jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului, cum faceți voi, așa să facă. 15Pentru adunare să fie un singur așezământ pentru voi și pentru străinul de loc care stă vremelnic cu voi, un așezământ în veac în neamurile voastre; cum sunteți voi așa să fie și străinul de loc înaintea Domnului. 16O singură lege și un singur așezământ va fi pentru voi și pentru străinul de loc care stă vremelnic cu voi. 17Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 18Vorbește
15.18
Vers. 2.
Deut. 26.1
copiilor lui Israel și spune‐le: Când veți intra în țara în care vă fac să intrați, 19atunci va fi așa: când veți mânca din
15.19
Ios. 5.11,12
pâinea țării, veți aduce un dar ridicat Domnului. 20Să aduceți o turtă din
15.20
Deut. 26.2,10Prov. 3.9,10
pârga plămădelii voastre ca dar ridicat; ca darul
15.20
Lev. 2.14
23.10,16
din arie așa să‐l ridicați. 21Să dați un dar ridicat Domnului din pârga plămădelii voastre în neamurile voastre. 22Și
15.22
Lev. 4.2
dacă veți păcătui din nebăgare de seamă și nu veți face toate aceste porunci, pe care le‐a vorbit Domnul lui Moise, 23tot ce vă porunci Domnul prin Moise, din ziua în care a dat poruncă Domnul și deatunci înainte în neamurile voastre; 24atunci va fi așa: dacă
15.24
Lev. 4.13
s‐a făcut din nebăgare de seamă, ascuns de ochii adunării, toată adunarea să aducă un vițel ca ardere de tot, ca miros plăcut Domnului și darul său de mâncare
15.24
Vers. 8, 9, 10.

și darul său de băutură, după rânduială, și un țap
15.24
Lev. 4.23Ezra 6.17
8.35
din capre ca jertfă pentru păcat. 25Și preotul
15.25
Lev. 4.20
să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor lui Israel și li se va ierta; căci a fost o nebăgare de seamă și ei și‐au adus darul înaintea Domnului, o jertfă arsă cu foc Domnului și jertfa lor pentru păcat pentru nebăgarea lor de seamă. 26Și se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel și străinului de loc care va sta vremelnic între ei, căci în ce privește pe tot poporul s‐a făcut din nebăgare de seamă. 27Și
15.27
Lev. 4.27,28
dacă un suflet va păcătui din nebăgare de seamă, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat. 28Și
15.28
Lev. 4.35
preotul să facă ispășire pentru sufletul care a făcut din nebăgare de seamă, când a păcătuit din nebăgare de seamă, înaintea Domnului, ca să facă ispășire pentru el și i se va ierta. 29Să fie o singură lege pentru voi, atât pentru băștinașul dintre copiii lui Israel și pentru străinul de loc care stă vremelnic printre ei
15.29
Vers. 15.

, cu privire la cel ce face ceva din nebăgare de seamă. 30Dar
15.30
Deut. 17.12Ps. 19.13Evr. 10.262 Pet. 2.10
sufletul care va lucra cu mână înaltă, fie băștinaș fie străin de loc, hulește pe Domnul și sufletul acela să fie stârpit din poporul său. 31Pentru că a disprețuit
15.31
2 Sam. 12.9Prov. 13.13
cuvântul Domnului și a călcat porunca lui, sufletul acela să fie stârpit cu desăvârșire, nelegiuirea
15.31
Lev. 5.1Ezec. 18.20
lui va fi asupra lui. 32Și când copiii lui Israel erau în pustie, au aflat
15.32
Ex. 31.14,15
35.2,3
pe un om strângând lemne în ziua sabatului. 33Și cei ce l‐au aflat strângând lemne l‐au adus la Moise și Aaron și la toată adunarea. 34Și l‐au pus sub pază
15.34
Lev. 24.12
pentru că nu se spusese ce să‐i facă. 35Și Domnul a zis lui Moise: Omul
15.35
Ex. 31.14,15
să fie omorât: toată adunarea să‐l ucidă
15.35
Lev. 24.141 Reg. 21.13Fapte. 7.58
cu pietre afară din tabără. 36Și toată adunarea l‐a dus afară din tabără și l‐au ucis cu pietre și a murit, după cum poruncise Domnul lui Moise.

Ciucurii de la haine

37Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 38Vorbește copiilor lui Israel și poruncește‐le

15.38
Deut. 22.12Mat. 23.5
să‐și facă ciucuri la colțurile hainelor în neamurile lor, și peste ciucurele colțurilor să pună un fir de material albastru. 39Și să vă fie un ciucure ca să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului și să le faceți; și să nu iscodiți
15.39
Deut. 29.19Iov 31.7Ier. 9.14Ezec. 6.9
după inima voastră și ochii voștri după care curviți
15.39
Ps. 73.27
106.39Iac. 4.4
. 40Ca să vă aduceți aminte și să faceți toate poruncile mele și să fiți sfinți
15.40
Lev. 11.44,45Rom. 12.1Col. 1.221 Pet. 1.15‐16
pentru Dumnezeul vostru. 41Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v‐am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.