Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Răscoala lui Core

161Și Core

16.1
Ex. 6.2127.3Iuda 11
, fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, și Datan și Abiram, fiii lui Eliab, și On, fiul lui Pelet, fiii lui Ruben, au cutezat, 2și s‐au sculat împotriva lui Moise cu două sute cincizeci de bărbați dintre copiii lui Israel, mai mari ai adunării, chemați
16.2
Cap. 26.9.

la adunare, oameni cu nume. 3Și
16.3
Ps. 106.16
s‐au adunat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și le‐au zis: Ajunge! Căci
16.3
Ex. 19.6
toată adunarea, toți dintre ei sunt sfinți și
16.3
Ex. 29.4535.34
Domnul este între ei și de ce vă înălțați voi mai presus de adunarea Domnului? 4Și când a auzit Moise, a căzut
16.4
Cap. 14.5;
20.6
pe fața sa. 5Și a vorbit către Core și către toată ceata sa zicând: Dimineață va arăta Domnul cine este al lui și cine este sfânt
16.5
Vers. 3.
Lev. 21.6,7,8,12,15
și‐l va face să se apropie de el; și pe cel pe care l‐a ales
16.5
Ex. 28.11 Sam. 2.28Ps. 105.26
îl va face să se apropie
16.5
Cap. 3.10.
Lev. 10.3
21.17,18Ezec. 40.46
44.15,16
de el. 6Faceți aceasta: Luați‐vă cădelnițe, Core și toată ceata lui. 7Și puneți mâine foc în ele și puneți tămâie peste ele înaintea Domnului; și va fi așa: omul pe care‐l alege Domnul acela va fi sfânt. Ajunge, fii ai lui Levi! 8Și Moise a zis lui Core: Ascultați, vă rog, fii ai lui Levi! 9Oare
16.9
1 Sam. 18.23Is. 7.13
puțin este pentru voi, că Dumnezeul lui Israel v‐a despărțit
16.9
Cap. 3.41, 45;
8.14Deut. 10.8
din adunarea lui Israel, ca să vă facă să vă apropiați de el să faceți slujba locașului Domnului și să stați înaintea adunării ca să le slujiți? 10Și că te‐a făcut să te apropii, pe tine și pe toți frații tăi, fiii lui Levi cu tine, și acum căutați și preoția? 11Pentru aceea tu și toată ceata ta v‐ați întâlnit împreună împotriva Domnului; și Aaron, cine este
16.11
Ex. 16.81 Cor. 3.5
el de cârtiți împotriva lui? 12Și Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiii lui Eliab. Și ei au zis: Nu ne vom sui. 13
16.13
Vers. 9.

Puțin este că ne‐ai scos dintr‐o țară unde curge lapte și miere, ca să ne omori în pustie, de trebuie să te faci și căpetenie
16.13
Ex. 2.14Fapte. 7.27,35
peste noi? 14Hotărât, nu ne‐ai adus într‐o țară
16.14
Ex. 3.8
unde curge lapte și miere, nici nu ne‐ai dat moștenire
16.14
Lev. 20.24
de câmpuri și vii; vrei să scoți ochii oamenilor acestora? Nu ne vom sui! 15Și Moise s‐a mâniat foarte tare și a zis Domnului: Nu
16.15
Gen. 4.4,5
căuta spre darul lor; n‐am luat
16.15
1 Sam. 12.3Fapte. 20.332 Cor. 7.2
un măgar de la ei, nici n‐am nedreptățit pe unul singur dintre ei. 16Și Moise a zis lui Core
16.16
Vers. 6.7.

: Tu și toată ceata ta fiți mâine înaintea
16.16
1 Sam. 12.3,7
Domnului, tu și ei și Aaron. 17Și luați‐vă fiecare cădelnița sa și puneți tămâie în ele, și aduceți înaintea Domnului fiecare cădelnița sa, două sute cincizeci de cădelnițe; și tu și Aaron, fiecare cădelnița sa. 18Și și‐au luat fiecare cădelnița, și au pus foc în ele și au pus tămâie deasupra, și au stătut la intrarea cortului întâlnirii cu Moise și Aaron. 19Și Core a strâns toată adunarea împotriva lor la intrarea cortului întâlnirii. Și slava
16.19
Vers. 42.
Ex. 16.7,10Lev. 9.6,23
Domnului s‐a arătat la toată adunarea. 20Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 21Despărțiți‐vă
16.21
Vers. 45.
Gen. 19.17,22Ier. 51.6Fapte. 2.40Ap. 18.4
din mijlocul adunării acesteia și într‐o clipă
16.21
Vers. 45.
Ex. 32.10
33.5
îi voi mistui. 22Și
16.22
Vers. 45. Cap. 14.5.

au căzut pe fețele lor și au zis: Dumnezeule, Dumnezeul
16.22
Cap. 27.16.
Iov 12.10Ecl. 12.7Is. 57.16Zah. 12.1Evr. 12.9
duhurilor a toată carnea, va păcătui oare un om și te vei mânia pe toată adunarea? 23Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 24Vorbește adunării zicând: Depărtați‐vă din jurul locașului lui Core, Datan și Abiram! 25Și Moise s‐a sculat și a mers spre Datan și Abiram. Și bătrânii lui Israel au mers după el. 26Și el a vorbit adunării zicând: Depărtați‐vă
16.26
Gen. 19.12,14Is. 52.112 Cor. 6.17Ap. 18.4
, vă rog, de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeți de nimic care este al lor, ca să nu pieriți în toate păcatele lor. 27Și s‐au depărtat din jurul locuinței lui Core, Datan și Abiram. Și Datan și Abiram au ieșit afară și au stătut la intrarea corturilor lor, cu nevestele lor și copiii lor și pruncii lor. 28Și Moise a zis: Prin aceasta
16.28
Ex. 3.12Deut. 18.22Zah. 2.9,11
4.9In. 5.36
veți cunoaște că Domnul m‐a trimis să fac toate lucrările acestea, căci ele nu ies din inima mea
16.28
Cap. 24.13.
Ier. 23.16Ezec. 13.17In. 5.30
6.38
. 29Dacă oamenii aceștia vor muri de moartea tuturor oamenilor și dacă vor fi certați cu cercetarea tuturor oamenilor, atunci Domnul nu m‐a trimis. 30Dar dacă Domnul va face ceva nou
16.30
Iov 31.3Is. 28.21
, și ogorul își va deschide gura și‐i va înghiți pe ei și tot ce este al lor, și se vor pogorî de vii
16.30
Vers. 33.
Ps. 55.15
în Șeol, atunci să știți că acești oameni au disprețuit pe Domnul. 31Și
16.31
Cap. 26.10;
27.3Deut. 11.6Ps. 106.17
a fost așa: pe când sfârșea el de vorbit toate aceste cuvinte, ogorul care era dedesubtul lor s‐a despicat 32și pământul și‐a deschis gura și i‐a înghițit, pe ei și casele lor și pe toți
16.32
Vers. 17; Cap. 26.11.
1 Cron. 6.22,37
oamenii care erau ai lui Core și toate bunurile lor. 33Și s‐au pogorât de vii ei și toate ale lor în Șeol; și i‐a acoperit pământul și au pierit din mijlocul adunării. 34Și tot Israelul care era în jurul lor a fugit la strigarea lor, căci au zis: Nu cumva să ne înghită pământul. 35Și
16.35
Lev. 10.2Ps. 106.18
a ieșit foc de la Domnul și a mistuit pe
16.35
Vers. 17.

cei două sute cincizeci de bărbați, care aduseseră tămâie. 36Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 37Vorbește lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, să scoată cădelnițele din mijlocul arderii, și împrăștie tu focul afară, căci sunt sfinte
16.37
Lev. 27.28
, 38cădelnițele acestor păcătoși, care
16.38
Prov. 20.2Hab. 2.10
au păcătuit împotriva sufletelor lor, și să facă din ele plăci bătute pentru acoperirea altarului: căci le‐au adus înaintea Domnului, deci sunt sfințite și
16.38
Cap. 17.10;
26.10Ezec. 14.8
să fie ca un semn pentru copiii lui Israel. 39Și Eleazar, preotul, a luat cădelnițele de aramă, pe care le aduseseră cei ce au fost arși, și le‐au bătut în plăci pentru acoperirea altarului, 40ca amintire pentru copiii lui Israel, ca niciun
16.40
Cap. 3.10.
2 Cron. 26.18
străin care nu este din sămânța lui Aaron să nu se apropie să ardă tămâie înaintea Domnului, ca să nu fie ca și Core și ca ceata lui, după cum îi vorbise Domnul prin Moise.

Răsvrătirea poporului

41Și a doua zi toată

16.41
Cap. 14.2.
Ps. 106.25
adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron zicând: Ați omorât pe poporul Domnului! 42Și a fost așa: pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, s‐au uitat spre cortul întâlnirii și iată norul
16.42
Ex. 40.34
îl acoperise și slava Domnului s‐a arătat. 43Și
16.43
Vers. 19. Cap. 20.6.

Moise și Aaron au venit înaintea cortului întâlnirii. 44Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 45Ridicați‐vă
16.45
Vers. 21.24.

din mijlocul acestei adunări și‐i voi nimici într‐o clipă. Și
16.45
Vers. 22. Cap. 20.6.

ei au căzut pe fețele lor. 46Și Moise a zis lui Aaron: Ia cădelnița și pune în ea foc de pe altar și pune tămâie deasupra și du‐o repede la adunare și fă ispășire pentru ei; căci
16.46
Lev. 10.68.19
11.33
18.51 Cron. 27.24Ps. 106.29
a ieșit mânie de la fața Domnului; rana a început. 47Și Aaron a luat‐o, cum îi zisese Moise, și a alergat în mijlocul obștei, și iată rana începuse în mijlocul poporului; și a pus tămâie și a făcut ispășire pentru popor. 48Și a stat între cei morți și cei vii și rana a fost oprită. 49Și cei ce au murit de această rană au fost patrusprezece mii șapte sute, afară de aceia care muriseră din pricina lui Core. 50Și Aaron s‐a întors la Moise la intrarea cortului întâlnirii și rana a fost oprită.