Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Toiagul lui Aaron

171Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel și ia de la ei, de la toți mai marii lor după casele părinților lor, un toiag, un toiag de fiecare casă a tatălui, douăsprezece toiege; să scrii numele fiecăruia pe toiagul său. 3Și să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, căci va fi un toiag de fiecare cap al caselor părinților lor. 4Și să le așezi în cortul întâlnirii înaintea mărturiei unde

17.4
Ex. 25.22
29.42,43
30.36
mă întâlnesc cu voi. 5Și va fi așa: bărbatul pe care‐l
17.5
Cap. 16.5.
voi alege, toiagul lui va înmuguri și voi face să înceteze dinaintea mea cârtirile copiilor lui Israel, cu care cârtesc
17.5
Cap. 16.11.
împotriva voastră. 6Și Moise a vorbit copiilor lui Israel, și toți mai marii lor i‐au dat un toiag, un toiag de fiecare mai mare, după casele părinților lor, douăsprezece toiege; și toiagul lui Aaron era între toiegele lor. 7Și Moise a așezat toiegele înaintea Domnului în cortul
17.7
Ex. 38.21Fapte. 7.41
mărturiei. 8Și a fost așa: a doua zi când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată, toiagul lui Aaron pentru casa lui Levi înmugurise și dăduse boboci și copsese migdale. 9Și Moise a scos toate toiegele dinaintea Domnului la toți copiii lui Israel și ei s‐au uitat și și‐au luat fiecare toiagul. 10Și Domnul a zis lui Moise: Du înapoi toiagul
17.10
Evr. 9.4
lui Aaron înaintea mărturiei, ca să fie păstrat
17.10
Cap. 16.38.
ca semn pentru copiii răzvrătirii, ca să pui capăt
17.10
Vers. 5.
cârtirilor lor împotriva mea ca să nu moară. 11Și Moise a făcut așa; cum îi poruncise Domnul, așa a făcut. 12Și copiii lui Israel au vorbit lui Moise zicând: Iată, ne prăpădim. Suntem pierduți, toți suntem pierduți! 13Oricine
17.13
Cap. 1.51, 53;
se apropie de locașul Domnului moare; să ne prăpădim oare cu toții?

18

Preoții și leviții

181Și Domnul a zis lui Aaron: Tu

18.1
Cap. 17.13.
și fiii tăi și casa tatălui tău cu tine, veți
18.1
Ex. 28.38
purta nelegiuirea locașului sfințit, și tu și fiii tăi cu tine veți purta nelegiuirea preoției voastre. 2Și apropie pe frații tăi din seminția lui Levi, seminția tatălui tău, cu tine, ca să‐i unești
18.2
Gen. 29.34
cu tine și să‐ți slujească
18.2
Cap. 3.6, 7.
; dar
18.2
Cap. 3.10.
tu și fiii tăi cu fine să slujiți înaintea cortului mărturiei. 3Și ei să păzească cele de păzit
18.3
Cap. 3.25, 31, 36.
ale tale și cele de păzit ale cortului întreg, dar să nu se apropie
18.3
Cap. 16.40.
de uneltele sfântului locaș și de altar, ca
18.3
Cap. 4.15.
să nu moară și ei și voi cu ei. 4Și ei să se unească cu tine și să păzească cele de păzit ale cortului întâlnirii, pentru toată slujba cortului, și
18.4
Cap. 3.10.
niciun străin să nu se apropie de voi. 5Și să păziți cele de păzit
18.5
Ex. 27.21
30.7Lev. 24.3
ale sfântului locaș și cele de păzit ale altarului, ca
18.5
Cap. 16.46.
să nu mai fie mânie asupra copiilor lui Israel. 6Și iată am luat
18.6
Cap. 3.12, 45.
pe frații voștri, pe leviți, dintre copiii lui Israel și
18.6
Cap. 3.9;
vi i‐am dăruit ca dar Domnului, ca să facă slujba cortului întâlnirii. 7Dar
18.7
Vers. 5. Cap. 3.10.
tu și fiii tăi cu tine să vă păziți preoția în orice lucru al altarului și în
18.7
Evr. 9.3,6
ceea ce este dinăuntru de perdea, și să slujiți; vă dau preoția ca o slujbă în dar, și străinul care se va apropia să fie omorât.

Întreținerea preoților

8Și Domnul a vorbit lui Aaron: Și eu, iată

18.8
Lev. 6.16,18,26
7.6,32
ți‐am dat paza darurilor mele ridicate, toate lucrurile sfințite ale copiilor lui Israel; ți le‐am dat ție din pricina
18.8
Ex. 29.29
40.13,15
ungerii și fiilor tăi ca parte în veac. 9Acesta va fi al tău din lucrurile prea sfinte păstrate din foc: orice dar al lor, toate
18.9
Lev. 2.2,3
10.12,13
darurile lor de mâncare și toate jertfele
18.9
Lev. 4.22,27
6.25,26
lor pentru păcat și toate jertfele
18.9
Lev. 5.1
7.7
10.12
14.13
lor pentru vină, pe care mi le aduc ei, vor fi prea sfinte pentru tine și pentru fiii tăi. 10Să le mănânci ca
18.10
Lev. 6.16,18,26,29
7.6
prea sfinte; orice parte bărbătească să mănânce din ele; să‐ți fie sfinte. 11Și acesta să fie al tău: darul ridicat
18.11
Ex. 29.27,28Lev. 7.30,34
al darului lor cu toate darurile legănate ale copiilor lui Israel
18.11
Lev. 10.14Deut. 18.3
; ți le‐am dat ție și fiilor tăi și fetelor tale cu tine ca parte în veac. Oricine
18.11
Lev. 22.2,3,11,12,13
este curat în casa ta să mănânce din ele. 12Toată
18.12
Ex. 23.19Deut. 18.4Neem. 10.35,36
grăsimea untdelemnului și toată grăsimea mustului și a grâului, pârga din ce dau ei Domnului, ți le‐am dat ție. 13Cele
18.13
Ex. 22.29
dintâi roade coapte din tot ce este în țara lor pe care
18.13
Ex. 22.29
23.19
34.26Lev. 2.14Deut. 26.2
le aduc ei Domnului să fie ale tale
18.13
Vers. 11.
; oricine este curat în casa ta să mănânce din ele. 14Orice
18.14
Lev. 27.28
lucru predat în Israel să fie al tău. 15Orice deschide pântecele
18.15
Ex. 13.2
22.29Lev. 27.26
, din orice carne pe care‐l aduc ei Domnului, din om sau dobitoc, va fi al tău; dar vei răscumpăra negreșit pe întâiul născut
18.15
Ex. 13.13
34.20
al omului și să răscumperi pe întâiul născut al dobitoacelor necurate. 16Și pe cei de răscumpărat din cei de la vârsta de o lună să‐i răscumperi, după
18.16
Lev. 27.6
prețuirea ta care va fi de cinci sicli de argint, după siclul sfântului locaș, care este
18.16
Ex. 30.13Lev. 27.25Ezec. 45.12
de douăzeci de ghere. 17Dar să nu răscumperi
18.17
Deut. 15.19
pe întâiul născut al vacii sau pe întâiul născut al oii sau pe întâiul născut al caprei; sunt sfinte. Să le stropești sângele
18.17
Lev. 3.2,5
asupra altarului și să le arzi grăsimea ca jertfă arsă cu foc, de miros plăcut Domnului. 18Și carnea lor va fi a ta; va fi a ta ca și pieptul
18.18
Ex. 29.26,28Lev. 7.31,32,34
legănat și ca spata dreaptă. 19Toate
18.19
Vers. 11.
darurile ridicate din lucrurile sfinte, pe care le ridică copiii lui Israel pentru Domnul le‐am dat ție și fiilor tăi și fetelor tale cu tine ca parte în veac; va fi un legământ
18.19
Lev. 2.132 Cron. 13.5
de sare în veac înaintea Domnului pentru tine și pentru sămânța ta cu tine.

Întreținerea leviților

20Și Domnul a zis lui Aaron: Tu nu vei avea nicio moștenire în țara lor și nu vei avea parte între ei: eu

18.20
Deut. 10.9
12.12
14.27,29
18.1,2Ios. 13.14,33
14.3
18.7Ps. 16.5Ezec. 44.28
sunt partea ta și moștenirea ta între copiii lui Israel. 21Și
18.21
Lev. 27.30,32Neem. 10.37
12.44Evr. 7.5,8,9
iată am dat de moștenire copiilor lui Levi toate zeciuelile în Israel, în schimbul slujbei lor, pe
18.21
Cap. 3.7, 8.
care o fac ei, slujba cortului întâlnirii. 22Și
18.22
Cap. 1.51.
de acum înainte copiii lui Israel nu se vor apropia de cortul întâlnirii ca
18.22
Lev. 22.9
să nu poarte păcat și să moară. 23Ci
18.23
Cap. 3.7.
levitul, el va face slujba cortului întâlnirii și ei vor purta nelegiuirea lor; este o orânduire în veac în neamurile voastre. Și ei să n‐aibă moștenire între copiii lui Israel. 24Căci
18.24
Vers. 21.
am dat de moștenire leviților zeciuelile copiilor lui Israel, pe care le aduc ei Domnului, ca dar ridicat; de aceea am zis despre ei: Ei
18.24
Vers. 20.
să n‐aibă nicio moștenire între copiii lui Israel.

Darul leviților din ce primesc

25Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 26Și să vorbești leviților și să le zici: Când veți lua de la copiii lui Israel zeciuelile pe care vi le‐am dat de la ei ca moștenire a voastră, să aduceți din ea un dar ridicat Domnului, zeciuială

18.26
Neem. 10.38
din zeciuială. 27Și
18.27
Vers. 30.
darul vostru ridicat vi se va socoti ca grâul din arie și ca belșugul din teasc. 28Așa și voi să aduceți un dar ridicat Domnului din toate zeciuelile voastre, pe care le luați de la copiii lui Israel, și să dați din ele darul ridicat al Domnului lui Aaron preotul. 29Din tot ce vă este dat să aduceți tot darul ridicat al Domnului din toată grăsimea lui, partea sfințită a lui din el. 30Și să le spui: Când vei ridica grăsimea lui din el
18.30
Vers. 27.
, se va socoti leviților ca venitul din arie și ca venitul din teasc. 31Și să‐l mâncați în orice loc, voi și casele voastre, căci este plata
18.31
Mat. 10.10Lc. 10.71 Cor. 9.131 Tim. 5.18
voastră pentru slujba voastră în cortul întâlnirii. 32Și nu veți
18.32
Lev. 19.8
22.16
purta niciun păcat din pricina lui, dacă veți aduce din el grăsimea lui; și să nu
18.32
Lev. 22.2,15
pângăriți lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel ca să nu muriți.

19

Juncana roșie

191Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Acesta este așezământul legii pe care l‐a poruncit Domnul zicând: Vorbește copiilor lui Israel ca să‐ți aducă o juncană roșie fără pată, în care nu este cusur, și peste care

19.2
Deut. 21.31 Sam. 6.7
n‐a fost jug niciodată. 3Și s‐o dați lui Eleazar, preotul, și el s‐o scoată afară
19.3
Lev. 4.12,21
16.27Evr. 13.11
din tabără și unul s‐o junghie înaintea feței lui. 4Și Eleazar, preotul, să ia din sângele ei cu degetul său și să
19.4
Lev. 4.6
16.14,19Evr. 9.13
stropească din sângele ei de șapte ori drept în fața cortului întâlnirii. 5Și unul să ardă juncana înaintea ochilor lui; să‐i ardă pielea
19.5
Ex. 29.14Lev. 4.11,12
și carnea și sângele cu balega. 6Și preotul să ia lemn
19.6
Lev. 14.4,6,49
de cedru și isop și cârmâz și să le arunce în mijlocul focului unde arde juncana. 7Și
19.7
Lev. 11.25
15.5
preotul să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă și după aceea să intre în tabără, și preotul să fie necurat până seara. 8Și cel ce a ars‐o să‐și spele hainele în apă și să‐și scalde carnea în apă și să fie necurat până seara. 9Și un om care este curat să strângă cenușa
19.9
Evr. 9.13
juncanei și s‐o pună într‐un loc curat afară din tabără, și să fie păstrată pentru adunarea copiilor lui Israel ca
19.9
Vers. 13, 20, 21. Cap. 31.23.
apă de despărțire: este o curățire pentru păcat. 10Și cel ce a strâns cenușa juncanei să‐și spele hainele și să fie necurat până seara. Și să fie o orânduire în veac, pentru copiii lui Israel, și pentru străinul de loc care stă vremelnic între ei. 11Cel ce
19.11
Lev. 21.19.6,10Plâng. 4.14Hag. 2.13
se va atinge de vreun mort, de trupul mort al oricărui om, să fie necurat șapte zile. 12
19.12
Cap. 31.19.
Să se curățe cu ea a treia zi și a șaptea zi va fi curat; și dacă nu se va curăți a treia zi, atunci a șaptea zi nu va fi curat. 13Oricine se va atinge de un mort, de trupul mort al unui om care a murit, și nu se va curăți, întinează
19.13
Lev. 15.31
locașul Domnului; și sufletul acela va fi stârpit din Israel, căci
19.13
Cap. 8.7. Vers. 9.
apa de despărțire n‐a fost stropită peste el, va fi necurat; necurăția
19.13
Lev. 7.20
22.3
lui este încă pe el. 14Aceasta este legea când va muri un om într‐un cort: oricine care intră în cort și tot ce este în cort să fie necurat șapte zile. 15Și orice vas
19.15
Lev. 11.32
deschis care nu va avea capacul strâns pe el va fi necurat. 16Și oricine
19.16
Vers. 11.
se va atinge pe fața câmpului de cel omorât de sabie, sau de vreun trup mort, sau de osul vreunui om, sau de vreun mormânt, să fie necurat șapte zile. 17Și să se ia
19.17
Vers. 9.
pentru cel necurat din cenușa jertfei de curățire care a fost arsă, și să se toarne apă vie peste ea într‐un vas. 18Și un om curat să ia
19.18
Ps. 51.7
isop și să‐l înmoaie în apă și să stropească peste cort și peste toate vasele, și peste toți care erau acolo și peste cel ce s‐a atins de vreun os, sau de omul ucis, sau de omul mort, sau de mormânt. 19Și cel curat să stropească pe cel ce nu este curat a treia zi și a șaptea zi; și să‐l curățe a șaptea zi
19.19
Lev. 14.9
; și să‐și spele hainele și să se scalde în apă și seara va fi curat. 20Și omul care va fi necurat și nu se va curăți, sufletul acela va fi stârpit din mijlocul obștei, pentru că a întinat
19.20
Vers. 13.
locașul sfințit al Domnului; apa de despărțire n‐a fost stropită peste el; este necurat. 21Și aceasta să le fie o orânduire veșnică. Și cel ce stropește apa de despărțire să‐și spele hainele, și cel ce se atinge de apa de despărțire să fie necurat până seara. 22Și orice
19.22
Hag. 2.13
va atinge cel necurat să fie necurat, și sufletul care se
19.22
Lev. 15.5
atinge de el să fie necurat până seara.